Ga naar inhoud

Computer en Internet traag (incl HijackThis log file)


Aanbevolen berichten

Hi,

Sinds enkele weken is mijn pc extreem traag, in het bijzonder met internet en file downloads. Nu en dan werkt internet gewoon niet meer. Ik heb al van alles geprobeerd:

- Mc Afee, AdAware en Spybot virus scan

- telenet technieker thuis (alles ok)

- telenet speedtest uitgevoerd (ping 59ms, download 28Mbps, upload 1Mbps)

- nieuwe router geinstalleerd (Linksys E2000)

- talrijke router en pc reboots

Kan iemand een expert-blik werpen op de HijackThis logfile hieronder en mij verder helpen ?

Alvast bedankt !

--------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:59:52, on 19/03/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\servicestub.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~2\mm_tray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe

C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF2.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QIQ1KI04\HiJackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\Shareaza\RazaWebHook32.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110115110057.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy Synchronization] C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~2\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MediaLifeService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Easy Synchronization] C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe --ports

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10l_ActiveX.exe -update activex

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Exif Launcher 2.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Live Messenger .lnk = C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\RazaWebHook32.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Envoyer au périphérique &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Créer un favori mobile... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1145888274953

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145888434843

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - http://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

O23 - Service: Logitech Easy Synchronization - Unknown owner - C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\servicestub.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe

O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe

O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe

O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe

--

End of file - 19375 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\Shareaza\RazaWebHook32.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –u

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Exif Launcher 2.lnk = ?

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanage...ex-2.2.4.1.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder via Cofiguratiescherm -> Software de Ask Toolbar of Ask.com (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map :C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

bedankt kape !

Ik heb je instructies gevold en hieronder vind je de logfiles.

Christophe

---------------------------------------------

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Database version: 6105

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

19/03/2011 12:55:00

mbam-log-2011-03-19 (12-55-00).txt

Scan type: Quick scan

Objects scanned: 228253

Time elapsed: 41 minute(s), 58 second(s)

Memory Processes Infected: 0

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 1

Registry Values Infected: 0

Registry Data Items Infected: 2

Folders Infected: 0

Files Infected: 0

Memory Processes Infected:

(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7AA32FC7-133B-4AE7-998E-CED0D9829B12} (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Values Infected:

(No malicious items detected)

Registry Data Items Infected:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Folders Infected:

(No malicious items detected)

Files Infected:

(No malicious items detected)

---------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:16:19, on 19/03/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\servicestub.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~2\mm_tray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\user\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110115110057.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy Synchronization] C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~2\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MediaLifeService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Easy Synchronization] C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe --ports

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Live Messenger .lnk = C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\RazaWebHook32.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Envoyer au périphérique &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Créer un favori mobile... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1145888274953

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145888434843

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - http://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

O23 - Service: Logitech Easy Synchronization - Unknown owner - C:\Program Files\Logitech\Easy Synchronization\servicestub.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe

O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe

O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe

O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe

--

End of file - 18160 bytes

aangepast door kape
dubbel log verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft zijn werk gedaan en logje HijackThis ziet er nu goed uit. Nog even dit als extra :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

kape,

hierbij de logfile. IK heb de indruk dat internet sneller was net na de combofix run, maar nu is het terug traag, net als de downloads.

Nogmaals bedankt voor jouw hulp !

Christophe

--------------------------------------------

ComboFix 11-03-18.05 - user 19/03/2011 19:21:59.3.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2047.1261 [GMT 1:00]

Running from: c:\documents and settings\user\Desktop\ComboFix.exe

AV: Lavasoft Ad-Watch Live! Antivirus *Disabled/Updated* {A1C4F2E0-7FDE-4917-AFAE-013EFC3EDE33}

AV: McAfee Anti-Virus and Anti-Spyware *Disabled/Updated* {84B5EE75-6421-4CDE-A33A-DD43BA9FAD83}

FW: McAfee Firewall *Disabled* {94894B63-8C7F-4050-BDA4-813CA00DA3E8}

.

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2011-02-19 to 2011-03-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-03-19 11:10 . 2011-03-19 11:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\user\Application Data\Malwarebytes

2011-03-19 11:10 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-03-19 11:10 . 2011-03-19 11:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2011-03-19 11:10 . 2011-03-19 11:10 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-03-19 11:10 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-03-12 15:08 . 2011-03-12 15:09 -------- d-----w- c:\program files\SubtitlesSynch

2011-03-09 16:03 . 2011-03-09 16:03 -------- d-----w- c:\program files\Cisco Systems

2011-03-09 16:00 . 2011-03-09 16:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Cisco Systems

2011-03-05 08:25 . 2011-03-10 18:50 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2011-03-05 08:25 . 2011-03-05 09:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-09 13:53 . 2004-08-04 12:00 270848 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-02-09 13:53 . 2004-08-04 12:00 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2011-02-08 12:55 . 2010-12-31 00:25 16432 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2011-02-02 07:58 . 2006-04-24 11:49 2067456 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2011-01-27 11:57 . 2006-04-24 11:49 677888 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2011-01-21 14:44 . 2004-08-04 12:00 439296 ----a-w- c:\windows\system32\shimgvw.dll

2011-01-07 14:09 . 2004-08-04 12:00 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-31 13:10 . 2004-08-04 12:00 1854976 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-30 20:34 . 2010-12-30 20:34 98392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys

2010-12-22 12:34 . 2004-08-04 12:00 301568 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2010-12-20 23:59 . 2004-08-04 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-12-20 23:59 . 2004-08-04 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-12-20 23:59 . 2004-08-04 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-12-20 17:26 . 2004-08-04 12:00 730112 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2010-12-20 12:55 . 2004-08-04 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NBJ"="c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 1961984]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-18 68856]

"LogitechSoftwareUpdate"="c:\program files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2004-06-01 196608]

"AnyDVD"="c:\program files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe" [2009-05-08 4316096]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-10-18 204288]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-11-25 15473664]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe" [2005-05-11 61440]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-12 45056]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"UMonit"="c:\windows\system32\umonit.exe" [2004-05-11 53248]

"Easy Synchronization"="c:\program files\Logitech\Easy Synchronization\LogitechEasySync.exe" [2005-10-05 53248]

"MMTray"="c:\progra~1\MUSICM~1\MUSICM~2\mm_tray.exe" [2005-07-19 135168]

"PCMService"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe" [2005-05-11 127118]

"MediaLifeService"="c:\program files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe" [2005-06-03 110739]

"mmtask"="c:\program files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe" [2005-07-19 53248]

"REGSHAVE"="c:\program files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" [2002-02-04 53248]

"RoxioDragToDisc"="c:\program files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe" [2005-11-21 1687552]

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe" [2005-11-22 163840]

"Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2008-02-29 76304]

"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2008-02-29 76304]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2004-05-21 221184]

"LogitechVideoRepair"="c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2004-06-01 458752]

"LogitechVideoTray"="c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2004-06-01 217088]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe" [2007-10-02 67488]

"LogitechGalleryRepair"="c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2004-06-01 458752]

"fssui"="c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2010-04-28 647528]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2010-07-13 47904]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-07-21 141608]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-08-10 421888]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2010-11-22 1193848]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

.

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2009-2-21 805392]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{FE24CD78-7C63-465D-8787-4EDF7FC79895}"= "c:\program files\Logitech\Easy Synchronization\shellexecutehook.dll" [2005-10-05 69632]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2008-05-02 01:42 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTWLgn.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Program Files\\Roxio\\Easy Media Creator 8\\Media Manager\\MediaManager8.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESCOMM.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESMGR.EXE"=

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager

"c:\\Program Files\\Common Files\\Roxio Shared\\SharedCom\\RoxUpnpRenderer.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Roxio\\Easy Media Creator 8\\Digital Home\\RoxUpnpServer.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\McAfee\\McSvcHost\\McSvHost.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

.

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [30/12/2010 21:35 64288]

R1 mfetdi2k;McAfee Inc. mfetdi2k;c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys [15/01/2011 11:00 84072]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [26/01/2009 12:24 88176]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [15/01/2011 11:00 271480]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;"c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [15/01/2011 11:00 271480]

R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe [15/01/2011 11:01 188136]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [15/01/2011 11:00 141792]

R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [25/04/2006 09:53 2679168]

R3 Bonifay;Bonifay;c:\windows\system32\drivers\Bonifay.sys [21/05/2007 17:30 13056]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [15/01/2011 11:00 55840]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [15/01/2011 11:00 313288]

R3 mfendiskmp;mfendiskmp;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [15/01/2011 11:00 88544]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [03/02/2010 18:27 135664]

S2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [03/12/2010 10:05 1405384]

S3 fixustor;fixustor;c:\windows\system32\drivers\fixustor.sys [26/04/2006 11:05 6656]

S3 Gonzales;Gonzales;c:\windows\system32\drivers\Gonzales.sys [21/05/2007 17:30 7040]

S3 Lavasoft Kernexplorer;Lavasoft helper driver;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\kernexplorer.sys [03/12/2010 10:05 15232]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [19/03/2011 12:10 38224]

S3 mfendisk;McAfee Core NDIS Intermediate Filter;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [15/01/2011 11:00 88544]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [15/01/2011 11:00 84264]

S3 Wdm1;USB Bridge Cable Driver;c:\windows\system32\drivers\usbbc.sys [29/08/2006 10:21 15576]

.

--- Other Services/Drivers In Memory ---

.

*Deregistered* - mfeavfk01

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

.

2011-03-19 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2010-12-03 13:06]

.

2011-03-17 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 11:34]

.

2011-03-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-03 17:27]

.

2011-03-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-03 17:27]

.

2007-05-21 c:\windows\Tasks\RoxioBackup Backup Data.job

- c:\program files\Roxio\Easy Media Creator 8\Backup\RxBackupRemind.exe [2005-11-21 23:18]

.

2011-03-19 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A9C40B77-DB03-49B5-9BCB-93AD74B97DD0}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: c:\program files\WIDCOMM\Logiciel Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Download with &Shareaza - c:\program files\Shareaza\RazaWebHook32.dll/3000

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Envoyer au périphérique &Bluetooth... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

TCP: {47ACDBEB-5BFB-4036-AF70-FFDB3EE6D471} = 192.168.1.1,212.159.11.150

DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} - hxxp://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab

.

- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

HKCU-Run-EA Core - c:\program files\Electronic Arts\EADM\Core.exe

AddRemove-FixUstor - c:\windows\temp\fixustor\remove.exe

AddRemove-HijackThis - c:\documents and settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QIQ1KI04\HijackThis.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-03-19 20:01

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scanning hidden processes ...

.

scanning hidden autostart entries ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

UMonit = c:\windows\system32\umonit.exe?inXP\fixustor.sys?808??????"?C?USB\RO8???UB?0???????????????????????????w????????????tq??l??????|p??|????m??|C??w??????????"?B$?|???w???w*?,???"????????????????????????????????w????????????tq??????T???????????tq?????????????

.

scanning hidden files ...

.

scan completed successfully

hidden files: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1452)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTServ.dll

.

Completion time: 2011-03-19 20:08:11

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-03-19 19:08

.

Pre-Run: 90.315.182.080 bytes free

Post-Run: 91.786.862.592 bytes free

.

- - End Of File - - 9218D0AD7635A680D1FD9B6893B9FB20

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

En kijk dan eens hoe het nu met de snelheid staat ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.