Ga naar inhoud

hoe verwijder ik Antimalware Doctor?


Aanbevolen berichten

Sinds gisteravond heeft zich het Antimalware Doctor virus op mijn pc zich kenbaar gemaakt. En hoe..

Ik heb het deels kunnen verwijderen, maar ik blijf er last van hebben. Ook heb ik last van adyieldmanager virus. Kan het maar niet verwijderen.

Kan iemand mij helpen dit gevaarlijke virus van mijn pc te verwijderen zonder dat ik format C hoef te doen? Alvast bedankt! Ik heb trouwens Windows XP.

Ik weet dat ik de programma's hijackthis en MBAm nodig heb om beide virussen te verwijderen.

Hijackthis geeft volgende scanresultaten weer:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:36:37, on 6-4-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\k70ccreloc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\HPQ\SHARED\HPQTOA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Tlixya.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\\LOCALS~1\Temp\Tjw.exe

C:\DOCUME~1\\LOCALS~1\Temp\Tjy.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\TEMP\aiyd\setup.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O1 - Hosts: 127.0.0.

O2 - BHO: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {1EE8B1EF-8BFF-8D95-41E7-ADA2724AF8C7} - c:\windows\system32\usvzffnm.dll (file missing)

O2 - BHO: SBCONVERT - {3017FB3E-9A77-4396-88C5-0EC9548FB42F} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\TBU33\tbcore3.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (file missing)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\TBU33\grabber.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\TBU33\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O3 - Toolbar: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Download Manager] "C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [k70ccreloc.exe] C:\Documents and Settings\\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\k70ccreloc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [82DPO5SVPJ] C:\DOCUME~1\\LOCALS~1\Temp\Tjw.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F560} (Flatcast Viewer 5.2) - http://92.51.137.94/objects/NpFv522.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8C5B3B4B-15E5-4C01-9CFA-B08B71EBD8DE}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMService - Xvtkxaq Software - C:\WINDOWS\TEMP\aiyd\setup.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca752aeddb3d88) (gupdate1ca752aeddb3d88) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: QueryExplorer Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QueryExplorer\queryexplorer115.exe

Wie kan mij helpen met het verwijderen van de virussen?

Alvast bedankt

aangepast door carthago81
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "QueryExplorer Service"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "QueryExplorer Service"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R3 - URLSearchHook: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O2 - BHO: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {1EE8B1EF-8BFF-8D95-41E7-ADA2724AF8C7} - c:\windows\system32\usvzffnm.dll (file missing)

O2 - BHO: SBCONVERT - {3017FB3E-9A77-4396-88C5-0EC9548FB42F} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\TBU33\tbcore3.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (file missing)

O2 - BHO: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\TBU33\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Nova-DU Toolbar - {782360ec-f998-485e-b688-0339e1e396fc} - C:\Program Files\Nova-DU\tbNov2.dll

O3 - Toolbar: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O4 - HKCU\..\Run: [k70ccreloc.exe] C:\Documents and Settings\tulay.COBAN\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\k70ccreloc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [82DPO5SVPJ] C:\DOCUME~1\TULAY~1.COB\LOCALS~1\Temp\Tjw.exe

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8C5B3B4B-15E5-4C01-9CFA-B08B71EBD8DE}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{070F9311-CDF2-46E9-A30D-776F92F156E3}: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.88,93.188.161.228

O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download HostsXpert

Unzip het programma naar je Bureaublad.

Open de map en dubbelklik op Hoster.exe

Klik op "Restore Microsofts Original Hosts File"

Klik op "OK" en sluit het programma.

Open kladblok en plak volgende vetgedrukte tekst in een leeg venster:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"="avgrsstx.dll"

Sla dit op, op je Bureaublad als regfix.reg, met als type "alle bestanden"

Dubbelklik op regfix.reg en sta het toevoegen aan het register toe.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb je instructies opgevolgd. Momenteel heb ik nergens last meer van. Bedankt.

Ook het ik het regfix.reg bestand aan register toegevoegd. Moet ik het bestand na toevoegen naar een ander map verplaatsen of mag ik het van bureaublad verwijderen?

Hijackthis geeft na opnieuw opstarten het volgende weer:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:01:48, on 6-4-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\DOCUME~1\\LOCALS~1\Temp\Tjy.exe

C:\WINDOWS\Tlixya.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\TEMP\aiyd\setup.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\PROGRA~1\HPQ\SHARED\HPQTOA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {1EE8B1EF-8BFF-8D95-41E7-ADA2724AF8C7} - c:\windows\system32\usvzffnm.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\TBU33\grabber.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Download Manager] "C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F560} (Flatcast Viewer 5.2) - http://92.51.137.94/objects/NpFv522.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMService - Xvtkxaq Software - C:\WINDOWS\TEMP\aiyd\setup.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca752aeddb3d88) (gupdate1ca752aeddb3d88) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: QueryExplorer Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QueryExplorer\queryexplorer115.exe

MBAM log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 3269

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

6-4-2011 10:29:36

mbam-log-2011-04-06 (10-29-36).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 137980

Verstreken tijd: 51 minute(s), 21 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 5

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1ee8b1ef-8bff-8d95-41e7-ada2724af8c7} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1ee8b1ef-8bff-8d95-41e7-ada2724af8c7} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\wkpufceu (Rootkit.Agent.BO) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\wkpufceu (Rootkit.Agent.BO) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wkpufceu (Rootkit.Agent.BO) -> Delete on reboot.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\drivers\wkpufceu.sys (Rootkit.Agent.BO) -> Delete on reboot.

Is alles nu ok?

Nogmaals bedankt.

Update: Ik krijg via avg meldingen dat er nog altijd een virus is "windows/tixya.exe trojaanse paard downloader generic 11.PPN". Krijg deze zelfde melding constant. MBAM geeft geen resultaten weer. Heb ook last van adyieldmanager.com pop-ups, zonder dat ik online ben. Anti-malware doctor lijkt verdwenen. Kan via AVG virus niet verwijderen. Is mijn avg gecrasht of is er iets anders aan de hand?

aangepast door carthago81
Link naar reactie
Delen op andere sites

We zijn er nog niet helemaal. Sluit eerst je PC af en start daarna opnieuw op.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "QueryExplorer Service"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "QueryExplorer Service"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {1EE8B1EF-8BFF-8D95-41E7-ADA2724AF8C7} - c:\windows\system32\usvzffnm.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok, Combofix is ook gelukt.

Het logbestand Combofix:

ComboFix 11-04-05.02 - 06-04-2011 15:17:55.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1014.701 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\\Bureaublad\ComboFix.exe

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\QueryExplorer

c:\documents and settings\All Users\Application Data\QueryExplorer\queryexplorer115.exe

c:\documents and settings\\Application Data\Adobe\plugs

c:\documents and settings\\Application Data\Adobe\shed

c:\documents and settings\\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B

c:\documents and settings\\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\enemies-names.txt

c:\documents and settings\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\local.ini

c:\documents and settings\\Application Data\C59846A7461342CE756F429AFA98FC8B\lsrslt.ini

c:\documents and settings\Application Data\FFSJ

c:\documents and settings\Application Data\FFSJ\FFSJ.cfg

c:\documents and settings\Application Data\Local

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\0.ddi

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\1.ddi

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\kuzeyin.oglu.05.03.2010.by.baytar.avi.ddr

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\settings.ddi

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Temporary Downloaded Files\kuzeyin.oglu.05.03.2010.by.baytar.avi.ddp

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Temporary Downloaded Files\video.avi.ddp

c:\documents and settings\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\video.avi.ddr

c:\documents and settings\WINDOWS

c:\documents and settings\Application Data\iniasd.txt

c:\documents and settings\WINDOWS

c:\program files\Common Files\odenofydib.db

c:\program files\Internet Explorer\SET290.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET291.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET293.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2DD.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2DE.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2E0.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2F7.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2F8.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET2F9.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET344.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET345.tmp

c:\program files\Internet Explorer\SET346.tmp

c:\program files\QueryExplorer

c:\program files\QueryExplorer\queryexplorer.exe

c:\program files\QueryExplorer\uninstall.exe

c:\program files\Search Settings

c:\program files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll

c:\program files\Search Settings\kb127\SearchSettingsRes409.dll

c:\program files\Search Settings\SearchSettings.exe

c:\program files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbhelper.dll

c:\windows\ahywuloj.exe

c:\windows\axetivomo.dll

c:\windows\runuvoz.scr

c:\windows\system32\WinInt.dll

D:\Autorun.inf

.

.

\\.\PhysicalDrive0 - Bootkit TDL4 was found and disinfected

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-03-06 to 2011-04-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-04-06 12:32 . 2011-04-06 12:32 -------- d-----w- C:\32788R22FWJFW.1.tmp

2011-04-06 12:22 . 2011-04-06 12:22 -------- d-----w- C:\AVGTemp

2011-04-06 10:45 . 2011-04-06 12:23 -------- d--h--r- c:\documents and settings\\Onlangs geopend

2011-04-05 11:25 . 2011-04-05 11:25 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2011-04-05 10:10 . 2011-04-05 10:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Apple Computer

2011-04-05 10:06 . 2011-04-05 10:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2011-03-18 02:26 . 2011-03-18 02:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PokerAcademyPro2

2011-03-18 00:37 . 2011-03-18 00:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\\Application Data\PokerAcademyPro2

2011-03-18 00:32 . 2011-03-18 00:37 -------- d-----w- c:\program files\PokerAcademyPro2

2011-03-15 08:17 . 2011-03-15 08:17 -------- d--h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Common Files

2011-03-12 10:28 . 2011-03-12 10:28 103864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-04 23:44 . 2009-10-04 23:44 15870 ----a-w- c:\program files\Common Files\hawezekyt.scr

2009-10-04 23:44 . 2009-10-04 23:44 14254 ----a-w- c:\program files\Common Files\zako.dll

2009-10-04 23:44 . 2009-10-04 23:44 13682 ----a-w- c:\program files\Common Files\ibymy.reg

2009-10-04 23:28 . 2009-10-04 23:28 16701 ----a-w- c:\program files\Common Files\emimupy.dll

2009-10-04 23:28 . 2009-10-04 23:28 15683 ----a-w- c:\program files\Common Files\jibykygyne.exe

2009-10-04 23:28 . 2009-10-04 23:28 11901 ----a-w- c:\program files\Common Files\abalogo.bin

2009-10-04 23:28 . 2009-10-04 23:28 11168 ----a-w- c:\program files\Common Files\firubicada.scr

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"InternetCalls"="c:\program files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" [2010-12-21 12947768]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2009-10-30 369200]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-12-31 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2005-11-03 98304]

"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2005-11-03 77824]

"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2005-11-03 118784]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2005-11-08 61952]

"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 49152]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-11-11 761945]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe" [2005-12-13 507904]

"QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2005-12-12 94208]

"eabconfg.cpl"="c:\program files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2005-12-07 409600]

"Cpqset"="c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2005-06-29 233534]

"RecGuard"="c:\windows\SMINST\RecGuard.exe" [2005-10-11 1187840]

"Google Quick Search Box"="c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" [2009-12-01 122880]

"Symantec PIF AlertEng"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2008-01-29 583048]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-03-25 142120]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-12-09 1226608]

"DivX Download Manager"="c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" [2010-12-08 63360]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-9-24 73728]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\InternetCalls.com\\InternetCalls\\internetcalls.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2009\\fm.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\TVAnts\\Tvants.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Photo Gallery\\WLXPhotoGallery.exe"=

"c:\\Program Files\\VideoLAN\\VLC\\vlc.exe"=

"c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\javaw.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1126:TCP"= 1126:TCP:Akamai NetSession Interface

"5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface

.

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [1-12-2009 23:32 691696]

R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [4-8-2004 10:00 14336]

S2 AMService;AMService;c:\windows\TEMP\aiyd\setup.exe run --> c:\windows\TEMP\aiyd\setup.exe run [?]

S2 gupdate1ca752aeddb3d88;Google Updateservice (gupdate1ca752aeddb3d88);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [30-8-2009 18:31 133104]

S3 nosGetPlusHelper;getPlus® Helper 3004;c:\windows\System32\svchost.exe -k nosGetPlusHelper [4-8-2004 10:00 14336]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

getPlusHelper REG_MULTI_SZ getPlusHelper

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

nosGetPlusHelper REG_MULTI_SZ nosGetPlusHelper

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

gkxyjbmd

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-30 16:31]

.

2011-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-30 16:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} - hxxp://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F560} - hxxp://92.51.137.94/objects/NpFv522.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{782360EC-F998-485E-B688-0339E1E396FC} - (no file)

AddRemove-Free YouTube Download_is1 - c:\program files\DVDVideoSoft\Free YouTube Download\unins000.exe

AddRemove-QueryExplorer - c:\program files\QueryExplorer\uninstall.exe

AddRemove-{7B63B2922B174135AFC0E1377DD81EC2} - c:\program files\DivX\DivXCodecUninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-04-06 15:31

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe????????1?3?0?6??????? ???B?????????????hLC? ??????

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal/TDL4 detector 0.4.2 by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Windows 5.1.2600 Disk: FUJITSU_ rev.892C -> Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\iaStor0

.

device: opened successfully

user: MBR read successfully

.

Disk trace:

called modules: ntkrnlpa.exe catchme.sys CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x85B89439]<<

c:\docume~1\\LOCALS~1\Temp\catchme.sys

_asm { PUSH EBP; MOV EBP, ESP; PUSH ECX; MOV EAX, [EBP+0x8]; CMP EAX, [0x85b8f7d0]; MOV EAX, [0x85b8f84c]; PUSH EBX; PUSH ESI; MOV ESI, [EBP+0xc]; MOV EBX, [ESI+0x60]; PUSH EDI; JNZ 0x20; MOV [EBP+0x8], EAX; }

1 ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> \Device\Harddisk0\DR0[0x86501AB8]

3 CLASSPNP[0xF761EFD7] -> ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> \Device\0000007e[0x86509A28]

5 ACPI[0xF7389620] -> ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> [0x86513030]

\Driver\iaStor[0x864F7198] -> IRP_MJ_CREATE -> 0x85B89439

kernel: MBR read successfully

_asm { XOR AX, AX; MOV SS, AX; MOV SP, 0x7c00; MOV ES, AX; MOV DS, AX; MOV SI, 0x7c00; MOV DI, 0x600; MOV CX, 0x200; CLD ; REP MOVSB ; PUSH AX; PUSH 0x61c; RETF ; STI ; PUSHA ; MOV CX, 0x147; MOV BP, 0x62a; ROR BYTE [bP+0x0], CL; INC BP; }

detected disk devices:

\Device\Ide\IAAStorageDevice-0 -> \??\IDE#DiskFUJITSU_MHV2080BH_______________________892C____#4&e830779&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} device not found

detected hooks:

user != kernel MBR !!!

sectors 156301486 (+255): user != kernel

Warning: possible TDL4 rootkit infection !

TDL4 rootkit infection detected ! Use: "mbr.exe -f" to fix.

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10o_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10o_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2011-04-06 15:36:30

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-04-06 13:36

.

Pre-Run: 31.645.106.176 bytes beschikbaar

Post-Run: 32.114.675.712 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 493847BC51505BCB368AD58B3FC1847B

Nieuwe HiJackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:44:04, on 6-4-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\TBU33\grabber.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Download Manager] "C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" start

O4 - HKCU\..\Run: [internetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F560} (Flatcast Viewer 5.2) - http://92.51.137.94/objects/NpFv522.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMService - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\aiyd\setup.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca752aeddb3d88) (gupdate1ca752aeddb3d88) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

--

End of file - 9453 bytes

aangepast door carthago81
Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

C:\32788R22FWJFW.1.tmp

c:\program files\Common Files\hawezekyt.scr

c:\program files\Common Files\zako.dll

c:\program files\Common Files\ibymy.reg

c:\program files\Common Files\emimupy.dll

c:\program files\Common Files\jibykygyne.exe

c:\program files\Common Files\abalogo.bin

c:\program files\Common Files\firubicada.scr

.

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Log combofix

ComboFix 11-04-05.02 - 06-04-2011 16:10:44.2.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1014.707 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\\Bureaublad\CFScript.txt

.

FILE ::

"C:\32788R22FWJFW.1.tmp"

"c:\program files\Common Files\abalogo.bin"

"c:\program files\Common Files\emimupy.dll"

"c:\program files\Common Files\firubicada.scr"

"c:\program files\Common Files\hawezekyt.scr"

"c:\program files\Common Files\ibymy.reg"

"c:\program files\Common Files\jibykygyne.exe"

"c:\program files\Common Files\zako.dll"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Common Files\abalogo.bin

c:\program files\Common Files\emimupy.dll

c:\program files\Common Files\firubicada.scr

c:\program files\Common Files\hawezekyt.scr

c:\program files\Common Files\ibymy.reg

c:\program files\Common Files\jibykygyne.exe

c:\program files\Common Files\zako.dll

.

.

\\.\PhysicalDrive0 - Bootkit TDL4 was found and disinfected

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-03-06 to 2011-04-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-04-06 13:51 . 2011-04-06 13:51 -------- d-----r- c:\documents and settings\NetworkService\Favorieten

2011-04-06 12:32 . 2011-04-06 12:32 -------- d-----w- C:\32788R22FWJFW.1.tmp

2011-04-06 10:45 . 2011-04-06 13:44 -------- d--h--r- c:\documents and settings\\Onlangs geopend

2011-04-05 11:25 . 2011-04-05 11:25 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2011-04-05 10:10 . 2011-04-05 10:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Apple Computer

2011-04-05 10:06 . 2011-04-05 10:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2011-03-18 02:26 . 2011-03-18 02:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PokerAcademyPro2

2011-03-18 00:37 . 2011-03-18 00:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\Application Data\PokerAcademyPro2

2011-03-18 00:32 . 2011-03-18 00:37 -------- d-----w- c:\program files\PokerAcademyPro2

2011-03-15 08:17 . 2011-03-15 08:17 -------- d--h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Common Files

2011-03-12 10:28 . 2011-03-12 10:28 103864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-04-06_13.32.20 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2011-04-06 14:07 . 2011-04-06 14:07 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_3b4.dat

+ 2011-04-06 14:07 . 2011-04-06 14:07 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_19c.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"InternetCalls"="c:\program files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" [2010-12-21 12947768]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2009-10-30 369200]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-12-31 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2005-11-03 98304]

"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2005-11-03 77824]

"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2005-11-03 118784]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2005-11-08 61952]

"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 49152]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-11-11 761945]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe" [2005-12-13 507904]

"QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2005-12-12 94208]

"eabconfg.cpl"="c:\program files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2005-12-07 409600]

"Cpqset"="c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2005-06-29 233534]

"RecGuard"="c:\windows\SMINST\RecGuard.exe" [2005-10-11 1187840]

"Google Quick Search Box"="c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" [2009-12-01 122880]

"Symantec PIF AlertEng"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2008-01-29 583048]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-03-25 142120]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-12-09 1226608]

"DivX Download Manager"="c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" [2010-12-08 63360]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-9-24 73728]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\InternetCalls.com\\InternetCalls\\internetcalls.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2009\\fm.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\TVAnts\\Tvants.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Photo Gallery\\WLXPhotoGallery.exe"=

"c:\\Program Files\\VideoLAN\\VLC\\vlc.exe"=

"c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\javaw.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1106:TCP"= 1106:TCP:Akamai NetSession Interface

"5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface

.

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [1-12-2009 23:32 691696]

R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [4-8-2004 10:00 14336]

S2 AMService;AMService;c:\windows\TEMP\aiyd\setup.exe run --> c:\windows\TEMP\aiyd\setup.exe run [?]

S2 gupdate1ca752aeddb3d88;Google Updateservice (gupdate1ca752aeddb3d88);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [30-8-2009 18:31 133104]

S3 nosGetPlusHelper;getPlus® Helper 3004;c:\windows\System32\svchost.exe -k nosGetPlusHelper [4-8-2004 10:00 14336]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

getPlusHelper REG_MULTI_SZ getPlusHelper

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

nosGetPlusHelper REG_MULTI_SZ nosGetPlusHelper

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

gkxyjbmd

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-30 16:31]

.

2011-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-30 16:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} - hxxp://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F560} - hxxp://92.51.137.94/objects/NpFv522.dll

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-04-06 16:21

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe????????1?3?0?6??????? ???B?????????????hLC? ??????

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal/TDL4 detector 0.4.2 by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Windows 5.1.2600 Disk: FUJITSU_ rev.892C -> Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\iaStor0

.

device: opened successfully

user: MBR read successfully

.

Disk trace:

called modules: ntkrnlpa.exe catchme.sys CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x85B89439]<<

c:\docume~1\\LOCALS~1\Temp\catchme.sys

_asm { PUSH EBP; MOV EBP, ESP; PUSH ECX; MOV EAX, [EBP+0x8]; CMP EAX, [0x85b8f7d0]; MOV EAX, [0x85b8f84c]; PUSH EBX; PUSH ESI; MOV ESI, [EBP+0xc]; MOV EBX, [ESI+0x60]; PUSH EDI; JNZ 0x20; MOV [EBP+0x8], EAX; }

1 ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> \Device\Harddisk0\DR0[0x86501AB8]

3 CLASSPNP[0xF761EFD7] -> ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> \Device\0000007e[0x86509A28]

5 ACPI[0xF7389620] -> ntkrnlpa!IofCallDriver[0x804EF1A6] -> [0x86513030]

\Driver\iaStor[0x864F7198] -> IRP_MJ_CREATE -> 0x85B89439

kernel: MBR read successfully

_asm { XOR AX, AX; MOV SS, AX; MOV SP, 0x7c00; MOV ES, AX; MOV DS, AX; MOV SI, 0x7c00; MOV DI, 0x600; MOV CX, 0x200; CLD ; REP MOVSB ; PUSH AX; PUSH 0x61c; RETF ; STI ; PUSHA ; MOV CX, 0x147; MOV BP, 0x62a; ROR BYTE [bP+0x0], CL; INC BP; }

detected disk devices:

\Device\Ide\IAAStorageDevice-0 -> \??\IDE#DiskFUJITSU_MHV2080BH_______________________892C____#4&e830779&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} device not found

detected hooks:

user != kernel MBR !!!

sectors 156301486 (+255): user != kernel

Warning: possible TDL4 rootkit infection !

TDL4 rootkit infection detected ! Use: "mbr.exe -f" to fix.

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10o_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10o_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2011-04-06 16:25:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-04-06 14:25

ComboFix2.txt 2011-04-06 13:36

.

Pre-Run: 32.139.218.944 bytes beschikbaar

Post-Run: 32.140.169.216 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 40D3EAC67E3B90FD7EE0465BA058C2B9

aangepast door carthago81
Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb helemaal geen problemen meer ondervonden. Pc is weer als vanouds. Bedankt. Paar vragen voordat ik deze topic markeer als opgelost. Mag ik ComboFix verwijderen van mijn pc? Waar moet ik bestand regfix bewaren of mag het in de prullenbak?

En tenslotte welke virusprogramma raad je mij aan? Ik heb AVG moeten verwijderen, omdat alleen virusbescherming uitschakelen niet hielp.

Nogmaals bedankt voor je hulp en de snelle reacties.

P.S. In mijn verzonden berichten komen in de Hijackthislogs mijn naam constant voor. Mag ik dit verwijderen nadat deze topic is afgesloten?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Regfix mag je gewoon verwijderen.

Verwijder Combofix via Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Voor een gratis antivirus kan je nog kiezen voor Avast, Antivir of opnieuw AVG (als je dat zou wensen).

Op zich kan je naam in de logjes niet misbruikt worden, maar als je daar op staat kan je je eigen berichten bewerken en je naam verwijderen. Maar best de logjes zelf laten staan, anders zit er geen logica meer in dit onderwerp.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.