Ga naar inhoud

HIJACK Logfile


Aanbevolen berichten

Beste Forumgenoten,

Ik ben bezig om de laptop voor elkaar te krijgen, want deze is momenteel niet al te best.

Ik heb o.a. last van Antimalware Docter.

Hierop heb ik dan ook actie ondernemen en post ik hier mijn Hijackfile.

Kunnen jullie mij vertellen wat er allemaal verwijderd moet worden? Ik vermoed namelijk dat er buiten de antimalware doctor nog meer tussenzit. (ik zou dus graag alles willen weten inclusief die van antimalware doctor.)

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:51:50, on 13-5-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18565)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Windows\vVX1000.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Users\melanie\AppData\Roaming\AC8E584EFEBED7DDD023E97F03461013\asp70vdviss.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\WerCon.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - C:\Program Files\Common Files\Threeships Shared\DLL\ThreeShipsIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4029D395-1F5B-1C69-BDF8-906CEA00DABB} - c:\windows\system32\rjzsqpad.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\Windows\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [recinfo] c:\recinfo\recinfo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\print32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [209C4EA5E9DAA3DD] C:\winsesrvice\winsesrvice.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Obodetogumam] rundll32.exe "C:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll",Startup

O4 - HKCU\..\Run: [asp70vdviss.exe] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\AC8E584EFEBED7DDD023E97F03461013\asp70vdviss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [{B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Itytug\asqe.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [WebPlatformInstaller] "C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\WebPlatformInstaller.exe" "/id" "wpi://ASPNET&NETFramework4&MVC2&NETEXTENSIBILITY&ISAPIExtensions&ISAPIFilters&StaticContentCompression&DefaultDocument&DirectoryBrowse&HTTPErrors&HTTPLogging&LoggingTools&RequestMonitor&IISManagementConsole&RequestFiltering&SQLExpress&VWD2010&StaticContent/?"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: ogvi.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Welcome to Windows Live

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: *.han.nl

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 10132 bytes

Alvast mijn hartelijke dank,

Michiel

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {4029D395-1F5B-1C69-BDF8-906CEA00DABB} - c:\windows\system32\rjzsqpad.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [recinfo] c:\recinfo\recinfo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\print32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [209C4EA5E9DAA3DD] C:\winsesrvice\winsesrvice.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Obodetogumam] rundll32.exe "C:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll",Startup

O4 - HKCU\..\Run: [asp70vdviss.exe] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\AC8E584EFEBED7DDD023E97F03461013\asp70vdviss.ex e

O4 - HKCU\..\Run: [{B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Itytug\asqe.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [WebPlatformInstaller] "C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\WebPlatformInstaller.exe" "/id" "wpi://ASPNET&NETFramework4&MVC2&NETEXTENSIBILITY&ISAPIExtensions&ISAPIFilters&S taticContentCompression&Def aultDocument&DirectoryBrowse&HTTPErrors&HTTPLogging&LoggingTools&RequestMonitor& IISManagementConsole &RequestFiltering&SQLExpress&VWD2010&StaticContent/?"

O4 - .DEFAULT User Startup: ogvi.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste cape,

Allereerst bedankt voor je reactie. Heb alles precies gedaan zoals je hebt beschreven.

Hier de log file (2) van Hijack this:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:15:17, on 16-5-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18565)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Windows\vVX1000.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - C:\Program Files\Common Files\Threeships Shared\DLL\ThreeShipsIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\Windows\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Obodetogumam] rundll32.exe "C:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll",Startup

O4 - HKCU\..\Run: [{B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Itytug\asqe.exe

O4 - HKCU\..\Run: [{DAED17D0-644F-D1D3-5083-BBA64561EC5F}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Enex\dyke.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: lohu.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: ogvi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: rylaa.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Welcome to Windows Live

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: *.han.nl

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 9378 bytes

Hier de logfile van Malwarebytes:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: 6592

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

16-5-2011 19:46:11

mbam-log-2011-05-16 (19-46-11).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 165414

Verstreken tijd: 12 minuut/minuten, 4 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 2

Registersleutels geïnfecteerd: 8

Registerwaarden geïnfecteerd: 3

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 2

Bestanden geïnfecteerd: 29

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

c:\Windows\System32\rjzsqpad.dll (Trojan.Boaxxe) -> Delete on reboot.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4029D395-1F5B-1C69-BDF8-906CEA00DABB} (Trojan.Boaxxe) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Kfgomwsl (Trojan.Boaxxe) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4029D395-1F5B-1C69-BDF8-906CEA00DABB} (Trojan.Boaxxe) -> Delete on reboot.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4029D395-1F5B-1C69-BDF8-906CEA00DABB} (Trojan.Boaxxe) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\{19127AD2-394B-70F5-C650-B97867BAA1F7} (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Obodetogumam (Trojan.Hiloti.Gen) -> Value: Obodetogumam -> Delete on reboot.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\{DAED17D0-644F-D1D3-5083-BBA64561EC5F} (Trojan.FakeMS.MGen) -> Value: {DAED17D0-644F-D1D3-5083-BBA64561EC5F} -> Delete on reboot.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\{B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50} (Spyware.Passwords.XGen) -> Value: {B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50} -> Delete on reboot.

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

c:\Recycle.Bin (Trojan.Spyeyes) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\winsesrvice (Trojan.SpyEyes) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\Windows\System32\rjzsqpad.dll (Trojan.Boaxxe) -> Delete on reboot.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

c:\Users\melanie\AppData\Roaming\Enex\dyke.exe (Trojan.FakeMS.MGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Roaming\Itytug\asqe.exe (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\err.log599277279 (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\6527.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\AF4F.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\57FB.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\580C.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\5962.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\5963.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\xrnmaceows.exe (Trojan.Hiloti.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\_AD5C.tmp (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\msitcm.cpl (Rootkit.MBR) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\0.004179755788487394.exe (Trojan.PWS) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\0.8347257537475745.exe (Trojan.FakeMS.MGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\jar_cache3004974065801860479.tmp (Trojan.FakeMS.MGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\jar_cache4374246255081160629.tmp (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\jar_cache4607631366695397882.tmp (Trojan.PWS) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\jar_cache4994439561790090772.tmp (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\Temp\jar_cache6041293789578896023.tmp (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\downloads\everest poker(2).exe (PUP.Casino) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\downloads\everest poker(3).exe (PUP.Casino) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\downloads\everest poker.exe (PUP.Casino) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\melanie\local settings\application data\Nlstup.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

c:\Users\melanie\local settings\temporary internet files\Content.IE5\ORY5KO07\apflilytjwdo[1].exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\winsesrvice\winsesrvice.exe (Trojan.SpyEyes) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Recycle.Bin\config.bin (Trojan.Spyeyes) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\winsesrvice\config.bin (Trojan.SpyEyes) -> Quarantined and deleted successfully.

Ik hoop dat je me weer een stukje verder kan helpen.

Alvast bedankt voor je tijd.

Michiel

---------- Post toegevoegd om 20:31 ---------- Vorige post was om 20:29 ----------

aangepast door Michiel1982
dubbelop
Link naar reactie
Delen op andere sites


1. Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Obodetogumam] rundll32.exe "C:\Users\melanie\AppData\Local\Nlstup.dll",Startup

O4 - HKCU\..\Run: [{B668D203-88DF-DE0F-3108-AA7A50052F50}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Itytug\asqe.exe

O4 - HKCU\..\Run: [{DAED17D0-644F-D1D3-5083-BBA64561EC5F}] C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Enex\dyke.exe

O4 - .DEFAULT User Startup: lohu.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: ogvi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: rylaa.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

2. Laat dan Malwarebytes nog eens opnieuw scannen.

3. Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis en van Malwarebytes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Cape,

Heb alles gedaan zoals je hebt gezegd, maar nu krijg ik elke keer een blauw scherm zo gauw als ik combofix wil installeren, kan dit te maken hebben met een update van Windows?

deze melding krijg ik :

multiple_irp_complete_request

Michiel

---------- Post toegevoegd om 14:18 ---------- Vorige post was om 14:10 ----------

Beste Cape,

Heb alles gedaan zoals je hebt gezegd, maar nu krijg ik elke keer een blauw scherm zo gauw als ik combofix wil installeren, kan dit te maken hebben met een update van Windows?

deze melding krijg ik :

multiple_irp_complete_request

hier heb ik wel de hijackfile die ik inmiddels heb gemaakt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:15:41, on 18-5-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18565)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Windows\vVX1000.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - C:\Program Files\Common Files\Threeships Shared\DLL\ThreeShipsIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\Windows\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: lohu.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: ogvi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: rylaa.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Welcome to Windows Live

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: *.han.nl

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 9163 bytes

hierbij de malware log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: 6592

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

17-5-2011 12:00:13

mbam-log-2011-05-17 (12-00-13).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 163991

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 56 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Michiel

Dus ik hoop dat je mij verder kan helpen.

Michiel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder de huidige versie van Combofix via de opdracht Combofix /Uninstall. Download dan een nieuwe versie van Combofix. Sluit de PC af en start hem opnieuw op in "veilige modus" ... en probeer dan eens of je in deze modus Combofix kan laten scannen (zonder BSOD-scherm) ? Mocht het zo lukken, dan kan je het logje in een volgende bericht posten.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...