Ga naar inhoud

Virus niet goed verwijderd


Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn zus haar computer had een viurs erop. Ze is zo 'slim' genoeg geweest om online enkele stappen te volgen, en daardoor heeft ze enkel Malwarebytes gebruikt. Ze is nu al haar programma's, drivers enzo kwijt van op haar pc.

vraag1: Is er een mogelijkheid om de progs terug te krijgen?

vraag2: Is het viurs volledig verwijderd?

HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:50:08, on 20/07/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17098)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\jpp3.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\TbHelper2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASC.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Ask.com - International

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/videodownloadtoolbar/{29AAAEE1-CC02-4A73-8AA4-4AABC557D1AF}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbhelper.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,EXPLORER.EXE,

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.4\iobitToolbarIE.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: ToggleDU - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog2.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Video Download Toolbar Intercept - {B29002A0-87A1-4DC4-AC55-5982034EB61E} - C:\PROGRA~1\VIDEOD~1\VIDEOD~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog2.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.4\iobitToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Video Download DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [KB2492386] rundll32.exe apphelp.dll,ShimFlushCache

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 4] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCTray.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [KB403207.exe] "C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\KB403207.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Documents and Settings\tommm\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\tommm\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: simniux - C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\simniux.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service (AdvancedSystemCareService) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

O23 - Service: AMService - Arab Team 4 Reverse Engineering - C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service (nvUpdService) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\NVIDIA Corporation\Update\daemonupd.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: svcmsdebug - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\jpp3.exe

--

End of file - 13495 bytes

Bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Ask.com – International

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbhelper.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,EXPLORER.EXE,

O2 - BHO: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.4\iobitToolbarIE.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: ToggleDU - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog2.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Video Download Toolbar Intercept - {B29002A0-87A1-4DC4-AC55-5982034EB61E} - C:\PROGRA~1\VIDEOD~1\VIDEOD~1.DLL

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog2.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.4\iobitToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Video Download DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Video Download DB Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [KB2492386] rundll32.exe apphelp.dll,ShimFlushCache

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [KB403207.exe] "C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\KB403207.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: simniux - C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\simniux.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Laat dan Malwarebytes nog eens scannen en hang het log van Malwarebytes en een nieuw log van HijackThis in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Voila, ik heb alles gedaan wat je me vroeg

ps: thx !

mbam logje:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Database version: 7213

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.13

20/07/2011 22:14:43

mbam-log-2011-07-20 (22-14-36).txt

Scan type: Full scan (C:\|E:\|Q:\|)

Objects scanned: 258552

Time elapsed: 1 hour(s), 8 minute(s), 25 second(s)

Memory Processes Infected: 1

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 3

Registry Values Infected: 1

Registry Data Items Infected: 0

Folders Infected: 0

Files Infected: 5

Memory Processes Infected:

c:\WINDOWS\system32\jpp3.exe (Trojan.WerTrans) -> 3392 -> No action taken.

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Z-opti (Adware.EZula) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SVCMSDEBUG (Trojan.WerTrans) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\svcmsdebug (Trojan.WerTrans) -> No action taken.

Registry Values Infected:

HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\KB403207.exe (Trojan.Agent.Gen) -> Value: KB403207.exe -> No action taken.

Registry Data Items Infected:

(No malicious items detected)

Folders Infected:

(No malicious items detected)

Files Infected:

c:\documents and settings\Lierman\local settings\Temp\icreinstall\downloadmanagersetup[1].exe (Adware.Agent) -> No action taken.

c:\program files\trend micro\hijackthis\backups\backup-20110720-210057-847.dll (PUP.Dealio.TB) -> No action taken.

c:\system volume information\_restore{2656b899-8781-4710-b1c3-9ffffce989fb}\RP33\A0022809.exe (Adware.BHO) -> No action taken.

c:\documents and settings\networkservice\application data\KB403207.exe (Trojan.Agent.Gen) -> No action taken.

c:\WINDOWS\system32\jpp3.exe (Trojan.WerTrans) -> No action taken.

en het niewe HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:22:44, on 20/07/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17098)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/videodownloadtoolbar/{29AAAEE1-CC02-4A73-8AA4-4AABC557D1AF}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Documents and Settings\tommm\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\tommm\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMService - Arab Team 4 Reverse Engineering - C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service (nvUpdService) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\NVIDIA Corporation\Update\daemonupd.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

--

End of file - 11399 bytes

voila

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop nvUpdService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete nvUpdService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop KodakCCS

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete KodakCCS

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AMService] C:\WINDOWS\TEMP\bpbw\setup.exe (User 'Default user')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 26.

 • Scroll omlaag naar : "Java Platform Standard Edition".
 • Klik op de "Download JRE" knop aan de rechterkant.
 • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
 • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6u26 with JavaFX License Agreement", en klik op Continue.
 • De pagina zal herladen.
 • Klik op de jre-6u26-windows-i586.exe link ONDER Available Files en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u26-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Malwarebytes heeft wel besmette bestanden gevonden, maar “no action taken” wijst er normaal op dat je deze niet hebt verwijderd. Herhaal die opdracht nog eens, maar kies nu effectief voor verwijderen.

Hang daarna een nieuw log van HijackThis en Malwarebytes in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.