Ga naar inhoud

Kan geen internetverbinding maken wanneer...


tomson
 Delen

Aanbevolen berichten

...mijn pc een tijdje heeft aangestaan. En meer bepaald wanneer een andere gebruiker zich heeft af en aangemeld. Opnieuw aanmelden is geen probleem. Maar nadien lukt het niet om een verbinding te maken (zowel firefox al IE niet). Verbinding herstellen lost het niet op, maar als ik gewoon de pc herstart, dan lukt het wel om een verbinding te maken. Of het relevant is of niet, hier alvast een logje, wil iemand dit eens bekijken aub?

--->

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:55:12, on 25/07/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17098)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Belpic PCSC Service.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSHDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcrcoms.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\mpbtn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [CTSVolFE.exe] "C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LXCRCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCRtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - http://lievevanvelthoven.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} - http://downloads.telenet.be/tisp/ols/fscax.cab

O23 - Service: BELPIC PCSC Service (BELGIUM_ID_CARD_SERVICE) - Zetes/CSC - C:\WINDOWS\system32\Belpic PCSC Service.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxcr_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcrcoms.exe

--

End of file - 7615 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ben geen expert in mal en spyware, maar zie wel dat je het telenet security pack hebt. Ik gebruik het zelf niet maar misschien geeft dat het probleem.

Gaat het om bekabeld of wirelss internet ?

Als je van gebruiker veranderd worden je netwerkverbindingen gedeeltelijk afgesloten, omdat een gedeelte van de parameters in het persoonlijke profiel zitten.

Misschien eens nakijken of voor beide gebruikers de settings goed staan ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ pro mind. Indien het telenet security pack het probleem zou zijn, dan zou ik niet weten hoe het komt dat het probleem zich niet meer voordoet als ik heropstart?

Het is gewoon bekabeld internet.

Wat bedoel je met de settings nakijken?

@kape: ja, dat dacht ik ook al, vandaar dat ik niet wist of de log wel relevant zou zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik probeer ook maar een verklaring te zoeken:hmmmm:. Het enige wat ik al wel heb ondervonden is dat wanneer mijn echtgenote haar laptop in "sleep" gaat (en dus de netwerkverbinding wordt verbroken) ze deze ook dikwijls alleen kan herstellen door te rebooten. De laptop draait Vista. Bij mij laptop herstelt de verbinding zich in dezelfde situatie wel, hoewel het even kan duren. Deze draait Win 7. Maar ook de hardware en de drivers zijn verschillend, dus niet zo simpel een éénduidige reden te vinden.

misschien heeft het iets te maken met het feit dat verschillende gebruikers verschillende rechten en shares hebben, maar ik benaan het gissen hoor ..

aangepast door ProMind
Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.