Ga naar inhoud

traag opstarten


arrows
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Wil eens iemand dit logje bekijken... gewoon routineonderzoek.

Heb wel n probleempje met een vrij trage opstart... en het lijkt wel of er de eerste 5 minuten met men laptop niet veel aan te vangen is... het duurt lang eer ik bv een site kan openen... Na die 5minuten valt het vrij goed mee.

Alvast bedankt!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:08:23, on 6/08/2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10t_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Sven\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11605 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen problemen in dit logje te bespeuren. Gaan we nog even dieper kijken :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank je wel Kape en Doedelzak voor jullie snel antwoord.

Dit is het logje:

ComboFix 11-08-06.02 - Sven 06/08/2011 18:50:00.6.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.32.1043.18.4091.2831 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Sven\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-07-06 to 2011-08-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-08-06 17:01 . 2011-08-06 17:01 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2011-08-06 17:01 . 2011-08-06 17:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-08-06 17:01 . 2011-08-06 17:01 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2011-07-25 07:42 . 2011-07-25 07:42 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-06-21 17:00 . 2011-05-16 17:04 404640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-06-02 05:56 . 2011-07-13 17:11 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 1126912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 1427456 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 1389056 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2011-05-28 07:07 . 2011-05-28 07:07 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 1492992 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 603648 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2011-05-28 07:06 . 2011-05-28 07:06 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2011-05-24 11:21 . 2011-06-29 17:37 404992 ----a-w- c:\windows\system32\umpnpmgr.dll

2011-05-24 10:34 . 2011-06-29 17:37 44544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\devrtl.dll

2011-05-24 10:34 . 2011-06-29 17:37 64512 ----a-w- c:\windows\SysWow64\devobj.dll

2011-05-24 10:34 . 2011-06-29 17:37 145920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cfgmgr32.dll

2011-05-24 10:32 . 2011-06-29 17:37 252928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\drvinst.exe

2011-05-09 18:02 . 2011-05-09 18:02 388096 ----a-r- c:\users\Sven\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-08-06_16.28.54 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2011-08-06 17:03 . 2011-08-06 17:03 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2011-08-06 16:27 . 2011-08-06 16:27 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2011-08-06 17:03 . 2011-08-06 17:03 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2011-08-06 16:27 . 2011-08-06 16:27 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2011-08-06 17:01 308556 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2011-08-06 16:26 308556 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2010-11-06 17:12 . 2011-08-06 17:01 2251580 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-2726101024-492574099-2719201097-1000-8192.dat

- 2010-11-06 17:12 . 2011-08-06 16:26 2251580 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-2726101024-492574099-2719201097-1000-8192.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll" [2011-05-30 2495816]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2011-05-30 09:33 2495816 ----a-w- c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll" [2011-05-30 2495816]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2009-09-11 05:41 120104 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-10-28 39408]

"msnmsgr"="c:\program files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-11-10 4240760]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NortonOnlineBackupReminder"="c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" [2009-07-24 588648]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2009-09-24 261888]

"EgisTecLiveUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe" [2009-08-04 199464]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2009-11-01 1094736]

"ArcadeDeluxeAgent"="c:\program files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" [2009-10-06 419112]

"PlayMovie"="c:\program files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" [2009-10-06 181480]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe" [2011-04-18 2334560]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"AvgUninstallURL"="start http://www.avg.com/nl.special-uninstallation-feedback-appf?lic=OQBBAFYARgBSAEUARQAtAFYAQQBFAEEAWQAtAFQAMwBMAFUARQAtAE4ATAAzAEQAQQAtAEMAQgBVAEsASAAtAEoARgA3AE0AOQA&inst=NwA3AC0ANAA0ADEAMAAwADcAMAA4ADcALQBGAEwAKwA5AC0AWABPADMANgArADEALQBYAE8AOQArADEA∏=90&ver=9.0.894" [?]

.

c:\users\Sven\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG10\avgchsva.exe /sync\0c:\progra~2\AVG\AVG10\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-05 135664]

R3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-05-30 1025352]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-05 135664]

R3 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe [2009-09-11 305448]

R3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2009-06-18 50432]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [x]

R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [x]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [x]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [x]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [x]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [x]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [x]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [x]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe [2011-04-18 7398752]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe [2011-02-08 269520]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2009-09-30 844320]

S2 Greg_Service;GRegService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe [2009-08-28 1150496]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2009-09-24 62720]

S2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2009-06-18 144640]

S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2009-07-04 240160]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [x]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [x]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [x]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [x]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-08-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-05 08:43]

.

2011-08-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-05 08:43]

.

2011-08-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2726101024-492574099-2719201097-1000Core.job

- c:\users\Sven\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-04-06 17:53]

.

2011-08-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2726101024-492574099-2719201097-1000UA.job

- c:\users\Sven\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-04-06 17:53]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2009-09-11 05:44 137512 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x64\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAAnotif"="c:\program files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-05 186904]

"mwlDaemon"="c:\program files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe" [2009-09-11 349480]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-10-03 16395880]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-08-06 8060960]

"SynTPEnh"="c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [bU]

"Acer ePower Management"="c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe" [2009-09-30 823840]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&m=aspire_7736&r=27360110g626l03d8z175t58k1a984

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.130 195.130.130.2

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10t_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10t_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-08-06 19:13:44 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-08-06 17:13

ComboFix2.txt 2011-08-06 16:37

ComboFix3.txt 2011-05-11 15:11

.

Pre-Run: 578.186.932.224 bytes beschikbaar

Post-Run: 577.753.145.344 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D815C862965878E007E79DD008EB61B8

aangepast door arrows
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ook Combofix geeft geen aanduiding van malware die tot je startprobleem zou kunnen leiden.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank je Kape!

Ik veronderstel dat Combofix verwijderd is, heb het manueel gedaan aangezien ik niet veel beweging zag via de procedure "start > combofix/uninstall

Qoobox kon ik niet manueel verwijderen... ik kreeg steeds de melding dat ik geen rechten had om dit te doen.

Voor de rest de CCleaner procedure gevolgd. Dit lijkt in orde :-)

Dank je wel hoor voor de moeite!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vermoedelijk heb je dan bij Combofix geen rekening gehouden met de spatie voór de slash Combofix /Uninstall. Die wordt wel eens meer over het hoofd gezien ... en dan werkt het verwijderen niet. Maar geen probleem, ook met het verwijderen van de map van Combofix is de opruiming OK.

Om Qoobox nu te verwijderen, moet je de PC opstarten in "veilige modus". Dan zou dat wel moeten lukken.

En is er verbetering merkbaar bij het opstarten ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.