Ga naar inhoud

Windows is erg traag


Michelinde
 Delen

Aanbevolen berichten

De computer van een collega van me is bijzonder traag geworden.

Het OS is windows Vista, bij deze al een hijackthislogje;

aLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:00:52, on 30/09/2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Users\gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\IPSBHO.DLL

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/MyFunCardsInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 6147 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop CLTNetCnService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete CLTNetCnService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop McComponentHostService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete McComponentHostService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...tup1.0.1.1.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Excuses voor de late reactie, omdat de PC nog altijd actief in gebruik is kan ik er alleen tijdens de werkuren als mijn collega hem bij heeft aan werken.

Comboix logje:

ComboFix 11-10-04.02 - gebruiker 04/10/2011 13:16:24.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.895.281 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {88C95A36-8C3B-2F2C-1B8B-30FCCFDC4855}

FW: Norton Internet Security *Disabled* {B0F2DB13-C654-2E74-30D4-99C9310F0F2E}

SP: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {33A8BBD2-AA01-20A2-213B-0B8EB45B02E8}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-09-04 to 2011-10-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-10-04 11:34 . 2011-10-04 11:34 -------- d-----w- c:\users\gebruiker\AppData\Local\temp

2011-10-04 11:34 . 2011-10-04 11:34 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-10-04 11:34 . 2011-10-04 11:34 -------- d-----w- c:\users\kinderen\AppData\Local\temp

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-10-01 06:51 . 2007-07-06 12:57 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2011-07-06 14:56 . 2011-08-11 08:30 213504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

1999-05-06 06:22 224150 --sha-r- c:\windows\ConfigSetRoot\IO.SYS

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-15 4390912]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-11-24 815104]

"ASUS Screen Saver Protector"="c:\windows\ASScrPro.exe" [2007-04-19 33136]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-01-26 65536]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-01-19 90191]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-01-19 7770112]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-01-19 81920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Mediacontrole PMB.lnk]

path=c:\users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Mediacontrole PMB.lnk

backup=c:\windows\pss\Mediacontrole PMB.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2010-03-24 18:17 952768 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2010-04-04 05:42 36272 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]

2010-04-13 00:29 47392 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATKMEDIA]

2006-11-02 15:27 61440 ----a-w- c:\program files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BrMfcWnd]

2007-03-12 13:51 663552 ------w- c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]

2008-01-19 07:33 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IndexSearch]

2007-01-29 20:10 46632 ----a-w- c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-11-17 19:59 421160 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PaperPort PTD]

2007-01-29 20:12 30248 ----a-w- c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PPort11reminder]

2007-02-01 12:46 255528 ----a-w- c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-09-08 10:17 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]

2008-01-19 07:33 1233920 ----a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SSBkgdUpdate]

2006-10-25 08:03 210472 ----a-w- c:\program files\Common Files\ScanSoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]

2008-01-19 07:38 1008184 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]

2008-01-19 07:33 202240 ----a-w- c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-715927701-4278431236-864789838-1000]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 135664]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 135664]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-01-15 227232]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NIS\1108000.005\SYMDS.SYS [2009-11-05 328752]

S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NIS\1108000.005\SYMEFA.SYS [2010-04-22 173104]

S1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.1.0.19\Definitions\BASHDefs\20110920.001\BHDrvx86.sys [2011-09-09 816760]

S1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\system32\drivers\NIS\1108000.005\ccHPx86.sys [2010-02-26 501888]

S1 IDSVix86;IDSVix86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.1.0.19\Definitions\IPSDefs\20111001.030\IDSvix86.sys [2011-08-22 368248]

S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NIS\1108000.005\Ironx86.SYS [2010-04-29 116784]

S1 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver;c:\windows\System32\Drivers\NIS\1108000.005\SYMTDIV.SYS [2010-05-06 339504]

S2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe [2010-02-26 126392]

S2 StkSSrv;Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service;c:\windows\System32\StkCSrv.exe [2006-12-12 24576]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2011-07-28 105592]

S3 itecir;ITE CIR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\itecir.sys [2004-04-13 6912]

S3 StkCMini;Syntek AVStream USB2.0 1.3M WebCam;c:\windows\system32\Drivers\StkCMini.sys [2007-01-20 1324544]

S3 WCPU;WCPU;c:\program files\P4G\WCPU.sys [2007-01-02 11120]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 19:49]

.

2011-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 19:49]

.

2011-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-715927701-4278431236-864789838-1000Core.job

- c:\users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-30 10:47]

.

2011-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-715927701-4278431236-864789838-1000UA.job

- c:\users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-30 10:47]

.

2011-09-18 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for gebruiker.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Norton Security Scan\Engine\2.7.3.34\Nss.exe [2010-04-28 07:48]

.

2011-10-04 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A35D18F0-2EBF-4499-9CD2-00AC9377976A}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-06-16 04:32]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22

FF - ProfilePath - c:\users\gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rbp7sbgr.default\

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Norton IPS: {BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB} - c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.1.0.19\IPSFFPlgn

FF - Ext: Norton Toolbar: {2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62} - c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.1.0.19\coFFPlgn_2010_9_0_6

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-Norman ZANDA - c:\program files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

MSConfigStartUp-PowerForPhone - c:\program files\PowerForPhone\PowerForPhone.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-10-04 13:34

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NIS]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe\" /s \"NIS\" /m \"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2011-10-04 13:44:52

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-10-04 11:44

.

Pre-Run: 16.217.571.328 bytes beschikbaar

Post-Run: 15.977.508.864 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 2EA0A6F654E10F53DEE106D3CA96DAEF

Hijackthis log volgt

---------- Post toegevoegd om 13:51 ---------- Vorige post was om 13:50 ----------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:50:51, on 4/10/2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\ComboFix\PEV.exe

C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\IPSBHO.DLL

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Network Shortcuts

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 5413 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.