Ga naar inhoud

IE en Firefox starten op, maar niet zichtbaar


biegracht
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik kan mijn IE en Firefox niet meer gebruiken:

Ze starten op, want zichtbaar in Taakbeheer. Virusscan laten lopen en Spybot search and Destroy (deze vond enkel wat cookies, maar niets verder.

Ik heb SnD ook in veilige modus laten lopen, en voor het opstarten van de PC, maar ook niets.

Heel soms werkt hij wel, wanneer ik opstart maar dit enkel mss 1 keer op 10.

Graag hulp

HIJACK LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:45:59, on 4/01/2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\TDispVol.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\DesktopUI\XTray.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

\Laptopalex\programmas\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = pac.telenet.be:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110304092533.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TDispVol] TDispVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [MVS Splash] "C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\DesktopUI\XTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Managed Services Tray] "C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\StartMyagtTry.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iRIS_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\ssmmgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Monitor.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: McAfee Security-as-a-Service Beta (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://vs.mcafeeasap.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://www.mcafeeasap.com (HKLM)

O16 - DPF: {26774F3E-5F15-4883-8394-89146270A8C7} (SynergyOfficeAddin.Connect_Excel) - http://synergy.stebo.local/cab/SynergyOfficeAddin.CAB

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://192.168.1.250/tsweb/msrdp.cab

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://synergy.stebo.local/cab/msxml4.CAB

O16 - DPF: {AF23B3EC-8C2C-4425-93AE-587CE18955DD} (PrimarySession Class) - http://www.servision.net/SVClientSDK/SVClientSDK.CAB

O16 - DPF: {BD324C84-E46E-11D3-83D0-00C04F4EB66B} (HTMLParser Class) - https://synergy.stebo.be/cab/ebcasp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://vea.vlaanderen.be/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: myrm - {4D034FC3-013F-4B95-B544-44D49ABE3E76} - C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\MyRmProt5.0.0.811.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Virus and Spyware Protection Service (myAgtSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe" /ServiceStart (file missing)

O23 - Service: McAfee Peer Distribution Service (RumorServer) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe" /RunDLL=RumorServer.dll;ServiceHost (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMEService.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit logje - hoewel met een fel verouderde versie van HijackThis aangemaakt - is probleemloos. Dan de volgende stap graag :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

COMBOFIX log: (McAfee wel niet uitgeschakeld gekregen)

ComboFix 12-01-04.02 - alex 04/01/2012 18:40:47.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.1014.458 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: \\Laptopalex\programmas\0000_DOCS\02_Combofix\prog\ComboFix.exe

AV: McAfee® Security-as-a-Service Anti-virus *Enabled/Updated* {8C354827-2F54-4E28-90DC-AD391E77808C}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Administrator\WINDOWS

c:\documents and settings\alex\Application Data\JuniperExtXP.exe

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP117.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP11A.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP128.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP12B.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP12E.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP130.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP132.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP16B.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP16E.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP171.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP175.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP1C.tmp

c:\documents and settings\alex\Mijn documenten\$AP592.tmp

c:\documents and settings\alex\Onlangs geopend\Thumbs.db

c:\documents and settings\alex\WINDOWS

c:\documents and settings\All Users\Application Data\xp

c:\documents and settings\Default User\WINDOWS

c:\documents and settings\McAfeeMVSUser\WINDOWS

c:\documents and settings\student\WINDOWS

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\config\systemprofile\WINDOWS

c:\windows\system32\PowerToyReadme.htm

c:\windows\system32\SETDE.tmp

c:\windows\system32\SETE3.tmp

c:\windows\system32\SETEA.tmp

c:\windows\system32\SETF3.tmp

c:\windows\system32\SETF5.tmp

c:\windows\system32\SETF8.tmp

c:\windows\system32\Temp

c:\windows\system32\Temp\log11-03-15 19.42.17.203.txt

c:\windows\system32\Temp\log11-03-15 19.42.24.250.txt

c:\windows\system32\Temp\log11-03-15 19.42.30.781.txt

c:\windows\system32\Temp\log11-03-15 19.42.43.562.txt

c:\windows\system32\Temp\log11-03-15 19.42.59.718.txt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-04 to 2012-01-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-04 14:52 . 2012-01-04 14:52 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\McAfeeMVSUser\IETldCache

2011-12-09 14:33 . 2011-12-09 15:44 -------- d-----w- c:\program files\EPB Software Vlaanderen 1.5.2

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-10-13 13:07 . 2011-05-20 07:45 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 13136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 70488 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 91480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 20824 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2009-08-14 10:34 . 2009-08-14 10:34 206160 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 31064 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 40280 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2009-08-14 09:50 . 2009-08-14 09:50 652640 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2009-08-14 10:33 . 2009-08-14 10:33 23896 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2005-04-12 65536]

"SoftAuto.exe"="c:\program files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe" [2008-08-13 405504]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"H/PC Connection Agent"="c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2006-11-13 1289000]

"Gadwin PrintScreen"="c:\program files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe" [2008-12-09 495616]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CFSServ.exe"="CFSServ.exe -NoClient" [X]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-06-01 142104]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-06-01 162584]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-06-01 138008]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-06-13 16377344]

"CeEKEY"="c:\program files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe" [2007-07-06 651264]

"HWSetup"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe" [2004-05-01 28672]

"SVPWUTIL"="c:\program files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe" [2006-05-25 65536]

"TPNF"="c:\program files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe" [2007-06-01 53248]

"TCtryIOHook"="TCtrlIOHook.exe" [2007-06-30 28672]

"TFncKy"="TFncKy.exe" [bU]

"TDispVol"="TDispVol.exe" [2005-12-27 73728]

"TPSMain"="TPSMain.exe" [2005-08-11 266240]

"Zooming"="ZoomingHook.exe" [2005-06-06 24576]

"SmoothView"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe" [2007-05-11 143360]

"DDWMon"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe" [2007-04-26 495616]

"topi"="c:\program files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-07-10 581632]

"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2004-03-24 196608]

"MVS Splash"="c:\program files\McAfee\Managed VirusScan\DesktopUI\XTray.exe" [2011-08-25 476480]

"IRIS_S2P"="c:\program files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe" [2006-12-07 253952]

"Samsung PanelMgr"="c:\windows\Samsung\PanelMgr\ssmmgr.exe" [2007-08-17 524288]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2007-06-13 528384]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-03 110592]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-14 39792]

"Acrobat Assistant 7.0"="c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe" [2004-12-14 483328]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-11-10 417792]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-04-08 254696]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-05-23 2068480]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Acrobat Snelle start.lnk - c:\windows\Installer\{AC76BA86-1030-D700-7760-100000000002}\SC_Acrobat.exe [2010-9-14 25214]

Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]

Bluetooth Monitor.lnk - c:\program files\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe [2011-9-10 69632]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMERunner.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\McAfee\\Managed VirusScan\\Agent\\myAgtSvc.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\VectorWorks 11\\VectorWorks.exe"=

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application

"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2010\\fm.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer_Service.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

.

R1 mfetdi2k;McAfee Inc. mfetdi2k;c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys [12/08/2010 13:55 89624]

R2 Ekauio;Ekahau NDIS Usermode I/O Protocol;c:\windows\system32\drivers\ekauio.sys [18/10/2010 10:25 12416]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [12/01/2011 10:12 148520]

R2 myAgtSvc;McAfee Virus and Spyware Protection Service;c:\program files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe [30/08/2011 15:32 291064]

R2 RumorServer;McAfee Peer Distribution Service;c:\program files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe [30/08/2011 15:32 291064]

R2 tdudf;TOSHIBA UDF File System Driver;c:\windows\system32\drivers\tdudf.sys [26/03/2007 11:22 105856]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMEService.exe [22/04/2011 13:21 92592]

R2 trudf;TOSHIBA DVD-RAM UDF File System Driver;c:\windows\system32\drivers\trudf.sys [19/02/2007 11:15 134016]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/11/2010 10:10 136176]

S2 SSPORT;SSPORT;\??\c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys --> c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [?]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys [7/10/2009 14:28 33536]

S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21/05/2008 12:42 64000]

S3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [11/01/2010 19:12 13192]

S3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [11/01/2010 19:12 8456]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/11/2010 10:10 136176]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [12/08/2010 13:55 85152]

S3 TpChoice;Touch Pad Detection Filter driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TpChoice.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\TpChoice.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-11-18 09:10]

.

2012-01-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-11-18 09:10]

.

2008-01-16 c:\windows\Tasks\Herinnering voor registratie 1.job

- c:\windows\system32\OOBE\oobebaln.exe [2007-08-06 10:00]

.

2008-01-16 c:\windows\Tasks\Herinnering voor registratie 2.job

- c:\windows\system32\OOBE\oobebaln.exe [2007-08-06 10:00]

.

2008-02-06 c:\windows\Tasks\Herinnering voor registratie 3.job

- c:\windows\system32\OOBE\oobebaln.exe [2007-08-06 10:00]

.

2012-01-04 c:\windows\Tasks\Spybot - Search & Destroy - Scheduled Task.job

- c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe [2010-03-29 13:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyServer = pac.telenet.be:8080

IE: Converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

IE: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Selectie converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

Trusted Zone: //about.htm/

Trusted Zone: //Exclude.htm/

Trusted Zone: //LanguageSelection.htm/

Trusted Zone: //Message.htm/

Trusted Zone: //MyAgttryCmd.htm/

Trusted Zone: //MyAgttryNag.htm/

Trusted Zone: //MyNotification.htm/

Trusted Zone: //NOCLessUpdate.htm/

Trusted Zone: //quarantine.htm/

Trusted Zone: //ScanNow.htm/

Trusted Zone: //strings.vbs/

Trusted Zone: //Template.htm/

Trusted Zone: //Update.htm/

Trusted Zone: //VirFound.htm/

Trusted Zone: mcafee.com\*

Trusted Zone: mcafeeasap.com\betavscan

Trusted Zone: mcafeeasap.com\vs

Trusted Zone: mcafeeasap.com\www

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

DPF: {26774F3E-5F15-4883-8394-89146270A8C7} - hxxp://synergy.stebo.local/cab/SynergyOfficeAddin.CAB

DPF: {AF23B3EC-8C2C-4425-93AE-587CE18955DD} - hxxp://www.servision.net/SVClientSDK/SVClientSDK.CAB

DPF: {BD324C84-E46E-11D3-83D0-00C04F4EB66B} - hxxps://synergy.stebo.be/cab/ebcasp.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\alex\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\jp5mlehb.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Belgium eID: belgiumeid@eid.belgium.be - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

FF - Ext: DownThemAll!: {DDC359D1-844A-42a7-9AA1-88A850A938A8} - %profile%\extensions\{DDC359D1-844A-42a7-9AA1-88A850A938A8}

FF - Ext: StartAid Online Bookmarks: startaid@startaid.com - %profile%\extensions\startaid@startaid.com

FF - Ext: Autofill Forms: autofillForms@blueimp.net - %profile%\extensions\autofillForms@blueimp.net

FF - Ext: 20-20 3D Viewer: 2020Player@2020Technologies.com - %profile%\extensions\2020Player@2020Technologies.com

FF - Ext: Google Toolbar for Firefox: {3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c} - %profile%\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}

FF - Ext: Gmail Space: {B9C8BE50-7105-4ec6-8FB4-4935C0671648} - %profile%\extensions\{B9C8BE50-7105-4ec6-8FB4-4935C0671648}

FF - Ext: Google Toolbar for Firefox: {3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c} - c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google\Toolbar for Firefox\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: Belgium eID: belgiumeid@eid.belgium.be - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-McAfee Managed Services Tray - c:\program files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\StartMyagtTry.exe

AddRemove-MVS - c:\progra~1\McAfee\MANAGE~1\Agent\myinx

AddRemove-Power Saver - c:\windows\IsUn0413.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-01-04 18:49

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-04 18:52:41

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-04 17:52

.

Pre-Run: 2.261.032.960 bytes beschikbaar

Post-Run: 2.349.912.064 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 6A6D0724498600031F4DCB245932B303

HIJACK THIS (nieuwe software versie)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:23:17, on 4/01/2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\TDispVol.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\DesktopUI\XTray.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\UpdDlg.exe

\Laptopalex\programmas\0000_DOCS\01_Hijackthis\prog\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = pac.telenet.be:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110304092533.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TDispVol] TDispVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [MVS Splash] "C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\DesktopUI\XTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Managed Services Tray] "C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\StartMyagtTry.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iRIS_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\ssmmgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Monitor.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: McAfee Security-as-a-Service Beta (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://vs.mcafeeasap.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://www.mcafeeasap.com (HKLM)

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.mcafee.com (HKLM)

O15 - ESC Trusted Zone: McAfee Security-as-a-Service Beta (HKLM)

O15 - ESC Trusted Zone: http://vs.mcafeeasap.com (HKLM)

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.mcafeeasap.com (HKLM)

O16 - DPF: {26774F3E-5F15-4883-8394-89146270A8C7} (SynergyOfficeAddin.Connect_Excel) - http://synergy.stebo.local/cab/SynergyOfficeAddin.CAB

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://192.168.1.250/tsweb/msrdp.cab

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://synergy.stebo.local/cab/msxml4.CAB

O16 - DPF: {AF23B3EC-8C2C-4425-93AE-587CE18955DD} (PrimarySession Class) - http://www.servision.net/SVClientSDK/SVClientSDK.CAB

O16 - DPF: {BD324C84-E46E-11D3-83D0-00C04F4EB66B} (HTMLParser Class) - https://synergy.stebo.be/cab/ebcasp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://vea.vlaanderen.be/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Virus and Spyware Protection Service (myAgtSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe

O23 - Service: McAfee Peer Distribution Service (RumorServer) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2b\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 15219 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sitesVerwijder - tijdelijk - je antivirusprogramma McAfee. Dit doe je best met het speciale Removal Tool.

Probeer dan - zonder antivirus - of FF en IE zich correct gedragen in normale modus. Nadat je daar je conclusies hebt uit getrokken, mag je McAfee terug installeren.

Dag Kape

Dit begrijp ik niet goed. Wordt mijn McAfee dan niet permanent verwijderd?

Kan ik hem gewoon niet uitschakelen zodat hij niet mee opstart (door uit te vinken bij SnD opstartopties)

Denk jij dat mijn McAfee ervoor zorgt dat IE en Firefox niet degelijk werken? Moet McAfee daarom verwijderd worden?

Dank je

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit begrijp ik niet goed. Wordt mijn McAfee dan niet permanent verwijderd?

Kan ik hem gewoon niet uitschakelen zodat hij niet mee opstart (door uit te vinken bij SnD opstartopties)

McAfee is permanent actief (ook achter de schermen) om alle ingaand & uitgaand verkeer te scannen. Via S&D schakel je een aantal functies uit (de opstart), maar niet de functies die in de achtergrond draaien.
Denk jij dat mijn McAfee ervoor zorgt dat IE en Firefox niet degelijk werken? Moet McAfee daarom verwijderd worden?
Vermits IE en FF in "veilige modus" perfect werken, lijkt me met beide browsers niets aan de hand te zijn. Dan moet je op zoek naar andere moeilijkheden ... en dan durft het antivirusprogramma wel eens voor blokkeringen zorgen. Dit is geen absolute zekerheid, maar om te weten te komen of dit zo is moet je aan eliminatie gaan doen. En dan is het antivirusprogramma het eerste dat je kan uitschakelen. Maar dit is geen enkele garantie dat we daarmee meteen de oorzaak te pakken hebben ... er zijn nog wel meer (bekende en onbekende) oorzaken voor een dergelijk fenomeen.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb vrijdag een herstelpunt van Windows gebruikt en de browsers werkten weer!!!

Alleen een dag later niet meer. Ik denk dat het misschien van update is van anti-virus of dergelijke. Of wat kan het nog meer zijn?

Ik denk dat ik nu jouw aanbeveling ga volgen: anti-virus eraf zwieren.

Moet ik dan achteraf mijn McAfee opnieuw installeren?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik denk dat ik nu jouw aanbeveling ga volgen: anti-virus eraf zwieren.

Moet ik dan achteraf mijn McAfee opnieuw installeren?

Lijkt me een goed idee ... eerst McAfee verwijderen met de Removal Tool ... en indien je tevreden bent over dit A.V.-programma daarna opnieuw installeren. Wens je niet meer te werken met McAfee kan je opteren om een andere - zelfs gratis - scanner te downloaden : Avast, Antivir of AVG zijn mogelijke (betrouwbare) alternatieven.
Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...