Ga naar inhoud

Muis doet raar


Aanbevolen berichten

Beste,

ik heb een laptop MD96500

Ik vermoed een virus te hebben aangezien mijn touchpad muis een eigen wil blijkt te hebben. Ook wil hij een gewone muis niet erkennen als ik hem aansluit via usb, maar andere apparaten wil.

Het rare is dat de muis na opstarten eerst normaal werkt (een minuutje of zo), dan niet meer. Veilige modus opstarten, virusscan, systeemherstel hielp niet.

Hieronder vind u de hijackthis log

alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:34:30, on 5/01/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Systeemvak van ATI CATALYST.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 9017 bytes

aangepast door oli41987
Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik heb hijackthis de aangewezen bestanden laten fixen. Malwarebytes gaf echter geen virus aan.

Hoe dan ook, het probleem is opgelost nu.

Bedankt voor de hulp

Het probleem is toch niet verholpen, het komt en het gaat wat erg irritant is. Aangezien Malwarebytes niets aangaf zou het dan een hardware failure kunnen zijn? Als het zich voordoet gebeurt het volgende:

- touchpad muis springt naar alle richtingen bij aanraken, zoniet beweegt de muis niet.

- de laser van de USB muis knippert voortdurend (blijft normaal constant), of gaat volledig uit waarna windows melding geeft USB apparaat niet erkend.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer eens om de usb poorten te herstellen (resetten)

Ga naar apparaatbeheer.

Dubbelklik op de usb controllers om ze allemaal te zien.

Klik de onderste aan met de rechter muisknop en kies voor installatie ongedaan maken.

Herhaal dit voor alle usb controllers.

Sluit het apparaatbeheer af en herstart de pc.

De usb drivers zullen opnieuw geinstalleerd worden en de poorten worden geinitialiseerd.

Link naar reactie
Delen op andere sites


We gaan nog een laatste scan doen naar malware.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen problemen gehad bij het uitvoeren van ComboFix.

Aangezien ComboFix Intel wireless heeft verwijderd, gebruik ik momenteel wireless zero configuration om te verbinden met internet.

Het probleem heeft zich niet meer voorgedaan, maar of het hiermee opgelost is kan ik nog niet met zekerheid zeggen.

De laptop geeft wel een extra scherm bij opstarten met 3 keuzemogelijkheden, maar kan het niet lezen aangezien hij onmiddellijk automatisch een keuze maakt.

Hier is de log:

ComboFix 12-01-07.03 - Olivier 08/01/2012 17:49:54.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1022.491 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Olivier\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: ESET Smart Security 5.0 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: ESET Persoonlijke firewall *Enabled* {E5E70D32-0101-4340-86A3-A7B0F1C8FFE0}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\docume~1\Olivier\LOCALS~1\Temp\35a21c59-6cef-4901-a8d6-b682815a126d\CliSecureRT.dll

c:\documents and settings\Olivier\Local Settings\Temp\35a21c59-6cef-4901-a8d6-b682815a126d\CliSecureRT.dll

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\muzapp.exe

c:\windows\system32\system32

c:\windows\system32\system32\3DAudio.ax

c:\windows\system32\system32\avrt.dll

c:\windows\system32\system32\cis-2.4.dll

c:\windows\system32\system32\issacapi_bs-2.3.dll

c:\windows\system32\system32\issacapi_pe-2.3.dll

c:\windows\system32\system32\issacapi_se-2.3.dll

c:\windows\system32\system32\MACXMLProto.dll

c:\windows\system32\system32\MaDRM.dll

c:\windows\system32\system32\MaJGUILib.dll

c:\windows\system32\system32\MAMACExtract.dll

c:\windows\system32\system32\MASetupCleaner.exe

c:\windows\system32\system32\MaXMLProto.dll

c:\windows\system32\system32\mfplat.dll

c:\windows\system32\system32\MK_Lyric.dll

c:\windows\system32\system32\MSCLib.dll

c:\windows\system32\system32\MSFLib.dll

c:\windows\system32\system32\MSLUR71.dll

c:\windows\system32\system32\msvcp60.dll

c:\windows\system32\system32\MTTELECHIP.dll

c:\windows\system32\system32\MTXSYNCICON.dll

c:\windows\system32\system32\muzaf1.dll

c:\windows\system32\system32\muzapp.dll

c:\windows\system32\system32\muzapp.exe

c:\windows\system32\system32\muzdecode.ax

c:\windows\system32\system32\muzeffect.ax

c:\windows\system32\system32\muzmp4sp.ax

c:\windows\system32\system32\muzmpgsp.ax

c:\windows\system32\system32\muzoggsp.ax

c:\windows\system32\system32\muzwmts.dll

c:\windows\system32\system32\psapi.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-08 to 2012-01-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Malwarebytes

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-01-05 15:20 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-05 13:33 . 2012-01-05 13:33 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-05 13:33 . 2012-01-05 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-05 12:28 . 2012-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 548864 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp80.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 479232 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcm80.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 43992 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozutils.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 626688 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr80.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-23 14:40 . 2011-05-25 00:21 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 10:20 . 2011-05-25 09:27 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-01 16:07 . 2011-05-25 00:20 1288192 ----a-w- c:\windows\system32\ole32.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:21 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:19 1830912 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:19 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:18 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2011-10-28 05:32 . 2011-05-25 00:18 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 181432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudserd.sys

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 181432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 78136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys

2011-10-26 10:50 . 2011-05-25 00:20 2197120 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 10:50 . 2004-08-04 00:58 2073728 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-10-18 11:13 . 2011-05-25 00:19 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2012-01-01 14:42 . 2011-05-24 19:29 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-12-05 247728]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2011-12-06 21392]

"KiesHelper"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2011-12-06 935312]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2011-09-22 3080264]

"Wbutton"="c:\program files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2005-09-02 81920]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-11-10 761945]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-08-18 14820864]

"OmniPass"="c:\program files\Softex\OmniPass\scureapp.exe" [2005-09-11 1847296]

"LMgrOSD"="c:\program files\Launch Manager\OSD.exe" [2005-03-16 204800]

"LaunchAp"="c:\program files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 32768]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2011-12-06 3508624]

"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2004-10-15 385024]

"HotkeyApp"="c:\program files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2005-08-17 61440]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 61952]

"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2004-10-15 356352]

"CtrlVol"="c:\program files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [2003-09-16 20480]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-06-11 53248]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-30 57344]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-05-11 88204]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Systeemvak van ATI CATALYST.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2005-8-30 57344]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\IntelWireless]

2004-10-15 09:27 110592 ----a-w- c:\program files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OPXPGina]

2005-09-11 14:39 49152 ----a-w- c:\program files\Softex\OmniPass\OPXPGina.dll

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\FrostWire\\FrostWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\FrostWire 5\\FrostWire.exe"=

.

R0 sptd;sptd;\SystemRoot\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys --> \SystemRoot\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [?]

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [4/08/2011 9:20 118104]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [22/09/2011 12:03 974944]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [5/12/2011 13:34 92592]

S1 mailKmd;mailKmd; [x]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [5/06/2011 14:11 136176]

S3 cpudrv;cpudrv;c:\program files\SystemRequirementsLab\cpudrv.sys [18/12/2009 10:58 11336]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys [7/11/2011 21:56 78136]

S3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [4/11/2011 23:15 20032]

S3 flash;flash;c:\windows\system32\drivers\flash.sys [24/05/2011 20:34 7040]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [5/06/2011 14:11 136176]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys [7/11/2011 21:56 181432]

S3 ssudserd;SAMSUNG Mobile USB Diagnostic Serial Port(DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudserd.sys [7/11/2011 21:56 181432]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-09-06 c:\windows\Tasks\FRU Task 2003-04-10 00:56ewlett-Packard2003-04-10 00:56p officejet 6100 series272A572217594EBCF1CEE215E352B92AD073FDE4306759367.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe [2003-04-09 15:56]

.

2012-01-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-05 13:11]

.

2012-01-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-05 13:11]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\1g53oczi.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-01-08 18:00

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1628)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3484)

c:\program files\Softex\OmniPass\SCUREDLL.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\program files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\program files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\progra~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\windows\AGRSMMSG.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-08 18:07:14 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-08 17:07

.

Pre-Run: 59.526.168.576 bytes beschikbaar

Post-Run: 60.536.139.776 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 27E87A9F0AD68DDDE261513970CBA88D

aangepast door oli41987
Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

driver::

mailKmd

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het probleem heeft zich opnieuw voorgedaan nadat Combofix de laptop heeft heropgestart (gedurende 10 minuten of zo), zij het enkel op de touchpad muis. De usb muis blijkt, voorlopig althans, perfect te werken. Wat me nu ook is opgevallen dat de touchpad af en toe de linker muisknop activeert.

Na heropstart met combofix kreeg ik wel volgende foutmelding:

Er is een run-time fout opgetreden.

Wilt u beginnen met de foutopsporing?

Regel:89

fout: 'BtnApply' is null or not an object

Als ik op ja klik opent hij Microsoft Script editor om te debuggen. Of dit toeval is of niet, maar links onder toolbox staat er "pointer". Verder heb ik totaal gen verstand van dat programma...

Log van Combofix

ComboFix 12-01-09.03 - Olivier 09/01/2012 18:07:39.2.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1022.472 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Olivier\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Olivier\Bureaublad\CFScript.txt

AV: ESET Smart Security 5.0 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: ESET Persoonlijke firewall *Enabled* {E5E70D32-0101-4340-86A3-A7B0F1C8FFE0}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\docume~1\Olivier\LOCALS~1\Temp\35a21c59-6cef-4901-a8d6-b682815a126d\CliSecureRT.dll

c:\documents and settings\Olivier\Local Settings\Temp\35a21c59-6cef-4901-a8d6-b682815a126d\CliSecureRT.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_mailKmd

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-09 to 2012-01-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Malwarebytes

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-01-05 15:20 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-05 15:20 . 2012-01-05 15:20 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-05 13:33 . 2012-01-05 13:33 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-05 13:33 . 2012-01-05 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-05 12:28 . 2012-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 548864 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp80.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 479232 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcm80.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 43992 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozutils.dll

2012-01-01 14:42 . 2012-01-01 14:42 626688 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr80.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-23 14:40 . 2011-05-25 00:21 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 10:20 . 2011-05-25 09:27 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-01 16:07 . 2011-05-25 00:20 1288192 ----a-w- c:\windows\system32\ole32.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:21 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:19 1830912 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:19 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2011-10-31 23:37 . 2011-05-25 00:18 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2011-10-28 05:32 . 2011-05-25 00:18 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 181432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudserd.sys

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 181432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys

2011-10-27 01:25 . 2011-11-07 20:56 78136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys

2011-10-26 10:50 . 2011-05-25 00:20 2197120 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 10:50 . 2004-08-04 00:58 2073728 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-10-18 11:13 . 2011-05-25 00:19 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2012-01-01 14:42 . 2011-05-24 19:29 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-01-08_17.00.01 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-01-09 17:17 . 2012-01-09 17:17 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_468.dat

+ 2011-05-24 18:03 . 2012-01-09 17:17 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2011-05-24 18:03 . 2012-01-05 23:57 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2011-05-24 18:03 . 2012-01-09 17:17 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\index.dat

- 2011-05-24 18:03 . 2012-01-05 23:57 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\index.dat

+ 2012-01-09 17:17 . 2012-01-09 17:17 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

- 2011-05-24 18:03 . 2012-01-05 23:57 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-12-05 247728]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2011-12-06 21392]

"KiesHelper"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2011-12-06 935312]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2011-09-22 3080264]

"Wbutton"="c:\program files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2005-09-02 81920]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-11-10 761945]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-08-18 14820864]

"OmniPass"="c:\program files\Softex\OmniPass\scureapp.exe" [2005-09-11 1847296]

"LMgrOSD"="c:\program files\Launch Manager\OSD.exe" [2005-03-16 204800]

"LaunchAp"="c:\program files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 32768]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2011-12-06 3508624]

"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2004-10-15 385024]

"HotkeyApp"="c:\program files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2005-08-17 61440]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 61952]

"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2004-10-15 356352]

"CtrlVol"="c:\program files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [2003-09-16 20480]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-06-11 53248]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-30 57344]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-05-11 88204]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Systeemvak van ATI CATALYST.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2005-8-30 57344]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\IntelWireless]

2004-10-15 09:27 110592 ----a-w- c:\program files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OPXPGina]

2005-09-11 14:39 49152 ----a-w- c:\program files\Softex\OmniPass\OPXPGina.dll

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\FrostWire\\FrostWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\FrostWire 5\\FrostWire.exe"=

.

R0 sptd;sptd;\SystemRoot\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys --> \SystemRoot\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [?]

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [4/08/2011 9:20 118104]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [22/09/2011 12:03 974944]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [5/12/2011 13:34 92592]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [5/06/2011 14:11 136176]

S3 cpudrv;cpudrv;c:\program files\SystemRequirementsLab\cpudrv.sys [18/12/2009 10:58 11336]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys [7/11/2011 21:56 78136]

S3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [4/11/2011 23:15 20032]

S3 flash;flash;c:\windows\system32\drivers\flash.sys [24/05/2011 20:34 7040]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [5/06/2011 14:11 136176]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys [7/11/2011 21:56 181432]

S3 ssudserd;SAMSUNG Mobile USB Diagnostic Serial Port(DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudserd.sys [7/11/2011 21:56 181432]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-09-06 c:\windows\Tasks\FRU Task 2003-04-10 00:56ewlett-Packard2003-04-10 00:56p officejet 6100 series272A572217594EBCF1CEE215E352B92AD073FDE4306759367.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe [2003-04-09 15:56]

.

2012-01-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-05 13:11]

.

2012-01-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-05 13:11]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Olivier\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\1g53oczi.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-01-09 18:18

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1632)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3220)

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\program files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\program files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\progra~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\windows\AGRSMMSG.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-09 18:23:36 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-09 17:23

ComboFix2.txt 2012-01-08 17:07

.

Pre-Run: 60.529.909.760 bytes beschikbaar

Post-Run: 60.438.327.296 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - F2771E3A5CDEE3A0B648DE55A4E25F8F

Log Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:34:57, on 9/01/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Systeemvak van ATI CATALYST.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 8420 bytes

aangepast door oli41987
Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...