Ga naar inhoud

Pc werkt héél langzaam of helemaal niet / Windows Internet Explorer "reageert niet"


saucisse
 Delen

Aanbevolen berichten


We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sitesVreemd ... maar dan doen we het even met een omwegje. Download RSIT.

Sla het op je Bureaublad op.

Dubbelklik op RSIT om het te starten.

Klik op Continue in het disclaimer venster.

Zodra de scan beëindigd is, zullen twee logs openen. Post de inhoud van log.txt (zal gemaximaliseerd zijn) en info.txt (zal geminimaliseerd zijn) in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Myriam at 2012-01-13 12:20:47

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 63 GB (54%) free of 116 GB

Total RAM: 894 MB (23% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:29:06, on 13/01/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19170)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

C:\Program Files\TwinMOS\Mobile Disk V3.0\MobMon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Windows\FixCamera.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Windows\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Myriam\Desktop\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Myriam.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! Nederland

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo! Nederland

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! SearchBar Home Page

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo! Nederland

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! Nederland

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo! Nederland

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120111114250.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uFD Monitor] C:\Program Files\TwinMOS\Mobile Disk V3.0\MobMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uFD Utility] C:\Program Files\TwinMOS\Mobile Disk V3.0\UsbTD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\Windows\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\Windows\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\Windows\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Caretaker Antispam Service (CaretakerAntispam) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe

O23 - Service: Caretaker Proxy (CaretakerProxy) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe

O23 - Service: Caretaker Service (CaretakerSvc) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe

O23 - Service: Caretaker Updater (CaretakerUpdate) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Eset HTTP Server (EHttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Unknown owner - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

--

End of file - 13061 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{A814A34A-78FC-42C7-A1D8-3C09576ADE09}.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}]

scriptproxy - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120111114250.dll [2011-12-06 79744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-03 342192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2011-05-16 1164680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll [2011-11-20 1003576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF}]

McAfee SiteAdvisor BHO - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll [2009-01-29 145424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - Acer eDataSecurity Management - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll [2006-11-16 151552]

{0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - McAfee SiteAdvisor Toolbar - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll [2009-01-29 145424]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-03 342192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-19 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2007-02-15 4390912]

"eDataSecurity Loader"=C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe [2006-11-17 453120]

"Monitor"=C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe [2006-11-03 319488]

"UFD Monitor"=C:\Program Files\TwinMOS\Mobile Disk V3.0\MobMon.exe [2002-11-28 45056]

"UFD Utility"=C:\Program Files\TwinMOS\Mobile Disk V3.0\UsbTD.exe [2002-12-04 413696]

"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2011-09-07 37296]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-03-30 937920]

"FixCamera"=C:\Windows\FixCamera.exe [2008-08-21 188928]

"snp2uvc"=C:\Windows\vsnp2uvc.exe [2008-08-01 675840]

"tsnp2uvc"=C:\Windows\tsnp2uvc.exe [2009-06-01 320512]

"mcui_exe"=C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [2011-11-22 1318816]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-19 125952]

"msnmsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2010-11-10 4240760]

"Yahoo! Pager"=C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE [2007-08-30 4670704]

"ISUSPM Startup"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [2005-08-11 249856]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2011-06-15 15141768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2011-09-07 37296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2006-12-10 49152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-02-08 39408]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Empowering Technology Launcher.lnk - C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\aawservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McMPFSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefire]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefirek]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefirek.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfehidk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfehidk.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfevtp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.divxa32"=divxa32.acm

"vidc.XVID"=xvidvfw.dll

"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll

"vidc.GEOX"=C:\Windows\system32\v8120\GeoCodec.dll

"vidc.GEOV"=C:\Windows\system32\v8120\GeoCodec.dll

"vidc.GMP4"=C:\Windows\system32\v8120\GXAMP4.dll

"vidc.GM40"=C:\Windows\system32\v8120\GXAMP4.dll

"vidc.G264"=C:\Windows\system32\v8120\GX264.dll

"msacm.geoadpcm"=C:\Windows\system32\v8100\GeoADPCM.acm

"vidc.GM4H"=C:\Windows\system32\v8120\GXAMP4D.dll

"vidc.GM4S"=C:\Windows\system32\v8120\GXAMP4D.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux6"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"aux7"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"aux8"=wdmaud.drv

"wave9"=wdmaud.drv

"midi9"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

"aux9"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-01-13 12:21:04 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2012-01-13 12:20:47 ----D---- C:\rsit

2012-01-11 10:39:58 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 10:39:44 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2012-01-11 10:39:26 ----A---- C:\Windows\system32\winmm.dll

2012-01-11 10:39:25 ----A---- C:\Windows\system32\mciseq.dll

2012-01-11 10:39:08 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

2012-01-11 10:35:29 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2012-01-11 10:28:02 ----A---- C:\Windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 10:28:01 ----A---- C:\Windows\system32\qdvd.dll

2011-12-14 09:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-12-14 09:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-12-14 09:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\EncDec.dll

2011-12-14 09:12:48 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2011-12-14 09:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-14 09:12:38 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2011-12-14 09:12:01 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2011-12-14 09:12:00 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2011-12-14 09:12:00 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2011-12-14 09:11:59 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2011-12-14 09:11:56 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2011-12-14 09:11:55 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2011-12-14 09:11:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2011-12-14 09:11:52 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2011-12-14 09:11:51 ----A---- C:\Windows\system32\mstime.dll

2011-12-14 09:11:50 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2011-12-14 09:11:49 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2011-12-14 09:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2011-12-14 09:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2011-12-14 09:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2011-12-14 09:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2011-12-14 09:11:47 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2011-12-14 09:11:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2011-12-14 09:11:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2011-12-14 09:11:46 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2011-12-14 09:11:45 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2011-12-14 09:11:45 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2011-12-14 09:11:44 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-01-13 12:22:09 ----D---- C:\Windows\Temp

2012-01-13 12:21:04 ----RD---- C:\Program Files

2012-01-13 11:59:15 ----D---- C:\Users\Myriam\AppData\Roaming\Skype

2012-01-12 17:25:57 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2012-01-11 16:16:34 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2012-01-11 15:48:37 ----D---- C:\Windows\winsxs

2012-01-11 15:43:39 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2012-01-11 14:29:00 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2012-01-11 14:28:21 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2012-01-11 14:23:41 ----D---- C:\Windows\System32

2012-01-11 14:23:39 ----D---- C:\Program Files\Windows Mail

2012-01-11 14:02:55 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2012-01-11 14:02:09 ----D---- C:\Windows\ehome

2012-01-11 14:01:10 ----SHD---- C:\System Volume Information

2012-01-11 10:28:43 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2012-01-11 09:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2012-01-11 09:45:57 ----D---- C:\Windows\inf

2012-01-11 09:39:27 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2011-12-24 10:51:06 ----D---- C:\Users\Myriam\AppData\Roaming\Image Zone Express

2011-12-21 11:47:51 ----A---- C:\Windows\win.ini

2011-12-20 09:39:04 ----D---- C:\Windows\Tasks

2011-12-14 13:25:37 ----D---- C:\Windows\rescache

2011-12-14 12:23:20 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2011-12-14 12:23:20 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2011-12-14 12:23:20 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AtiPcie;ATI PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2006-10-30 8192]

R0 IKFileSec;File Security Driver; C:\Windows\system32\drivers\ikfilesec.sys [2008-02-01 42376]

R0 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk; C:\Windows\system32\drivers\mfehidk.sys [2011-10-15 464176]

R0 PSDFilter;PSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\psdfilter.sys [2006-11-10 10624]

R0 PSDNServ;PSDNSERVER; C:\Windows\system32\drivers\PSDNServ.sys [2006-11-10 7936]

R0 psdvdisk;psdvdisk; C:\Windows\system32\drivers\psdvdisk.sys [2006-11-08 53760]

R0 UBHelper;UBHelper; C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2006-08-29 13952]

R1 ctredrv.sys;ctredrv.sys; \??\C:\Windows\system32\drivers\ctredrv.sys [2008-01-24 16640]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [2007-09-17 395312]

R1 IKSysFlt;System Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\iksysflt.sys [2007-12-10 66952]

R1 IKSysSec;System Security Driver; C:\Windows\system32\drivers\iksyssec.sys [2007-12-10 81288]

R1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mfenlfk.sys [2011-10-15 64880]

R1 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk; C:\Windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [2011-10-15 165680]

R2 int15;int15; \??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys [2006-12-07 76584]

R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\Windows\system32\drivers\Afc.sys [2006-11-10 18688]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2008-01-22 3482112]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids; C:\Windows\system32\drivers\cfwids.sys [2011-10-15 57600]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2007-02-14 1740904]

R3 mfeapfk;McAfee Inc. mfeapfk; C:\Windows\system32\drivers\mfeapfk.sys [2011-10-15 121256]

R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk; C:\Windows\system32\drivers\mfeavfk.sys [2011-10-15 180816]

R3 mfebopk;McAfee Inc. mfebopk; C:\Windows\system32\drivers\mfebopk.sys [2011-10-15 59456]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek; C:\Windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2011-10-15 338176]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet; C:\Windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2011-10-15 87656]

R3 NTIDrvr;Upper Class Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NTIDrvr.sys [2006-12-19 6144]

R3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys [2009-04-11 73216]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-01-19 134016]

R3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2008-01-19 83328]

R3 yukonwlh;NDIS6.0 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\yk60x86.sys [2007-12-06 298496]

S3 AlcrFilt;Alcor Micro Corp; \??\C:\Windows\System32\Drivers\AlcrFilt.sys [2002-09-18 22860]

S3 APL531;OVT Scanner; C:\Windows\System32\Drivers\ov550i.sys [2006-07-31 580992]

S3 Dot4;Microsoft IEEE-1284.4-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2008-01-19 131584]

S3 Dot4Print;Stuurprogramma voor printerklasse voor IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2008-01-19 16384]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2008-01-19 36864]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-19 5632]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-09-23 39272]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 LVcKap;Logitech AEC Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVcKap.sys []

S3 LVMVDrv;Logitech Machine Vision Engine Loader; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVMVDrv.sys []

S3 LVPr2Mon;Logitech LVPr2Mon Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2Mon.sys []

S3 LVUSBSta;Logitech USB Monitor Filter; C:\Windows\system32\drivers\lvusbsta.sys []

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys []

S3 mfeavfk01;McAfee Inc.; C:\Windows\system32\drivers\mfeavfk01.sys []

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-19 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-19 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-19 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-19 6016]

S3 PAC207;SoC PC-Camera; C:\Windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 507136]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\Windows\System32\Drivers\pcouffin.sys [2010-02-19 47360]

S3 QCMerced;Logitech QuickCam Communicate; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVCM.sys []

S3 R300;R300; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2008-01-22 3482112]

S3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2009-06-03 3482112]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-01-19 35328]

S3 WSVD;WSVD; \??\C:\Windows\system32\drivers\WSVD.sys [2006-09-19 80744]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

R2 AcerMemUsageCheckService;ePerformance Service; C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe [2006-12-18 24576]

R2 Ati External Event Utility;Ati External Event Utility; C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe [2008-01-22 643072]

R2 CaretakerAntispam;Caretaker Antispam Service; C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe [2008-04-25 165624]

R2 CaretakerSvc;Caretaker Service; C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe [2008-04-25 1210616]

R2 CaretakerUpdate;Caretaker Updater; C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe [2008-04-25 178424]

R2 ekrn;Eset Service; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2007-12-21 468224]

R2 eRecoveryService;eRecovery Service; C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe [2006-12-14 49152]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2006-10-19 61440]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2009-01-23 203280]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service; C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 214904]

R2 mcmscsvc;McAfee Services; C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 214904]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer; C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 214904]

R2 McNASvc;McAfee Network Agent; C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 214904]

R2 McProxy;McAfee Proxy Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 214904]

R2 McShield;McAfee McShield; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe [2011-10-18 166288]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [2006-10-26 335872]

R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [2011-10-18 160608]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [2011-10-18 150856]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe [2005-01-21 143360]

R2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;@%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1; C:\Windows\System32\TUProgSt.exe [2011-06-13 604488]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R3 McODS;McAfee Scanner; C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe [2011-06-23 361712]

S2 aawservice;Ad-Aware 2007 Service; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe [2008-01-04 587096]

S2 CaretakerProxy;Caretaker Proxy; C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe [2008-04-25 1144568]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 CLTNetCnService;Symantec Lic NetConnect service; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe /h ccCommon []

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 135664]

S2 LVPrcSrv;Process Monitor; c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe []

S3 EHttpSrv;Eset HTTP Server; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe [2008-06-10 19200]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-09-23 1493352]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-05-02 182768]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-01-15 227232]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service; C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe []

S3 sdCoreService;PC Tools Security Service; C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe []

S3 TuneUp.Defrag;@%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1; C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe [2011-06-13 361288]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

-----------------EOF-----------------

info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2012-01-13 12:30:22

======Uninstall list======

Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0C5823AA-7B6F-44E1-8D5B-8FD1FF0E6438}

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{684CB795-C157-4E15-93D4-E26015FEF1EA}\Setup.exe" -l0x13

32 Bit HP CIO Components Installer-->MsiExec.exe /I{F1E63043-54FC-429B-AB2C-31AF9FBA4BC7}

Acer eDataSecurity Management-->C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSnstHelper.exe -Operation UNINSTALL

Acer Empowering Technology-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{AB6097D9-D722-4987-BD9E-A076E2848EE2}\setup.exe" -l0x13 -removeonly

Acer ePerformance Management-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D462BF9E-0C35-4705-BF9B-3DF9F3816643}\setup.exe" -l0x13 -removeonly

Acer Picture Slide DVD-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{41581EF5-45A7-11DA-9D78-000129760D75}\Setup.exe" -uninstall

Acer Plug and Record-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F6EFFB76-4A07-11DA-9D78-000129760D75}\Setup.exe" -uninstall

Acer ScreenSaver-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{79DD56FC-DB8B-47F5-9C80-78B62E05F9BC}\setup.exe" -l0x9 -removeonly

Acer Tour-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{94389919-B0AA-4882-9BE8-9F0B004ECA35}\setup.exe" -l0x13 -removeonly

Acer Zone MagicDirector-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F79A208D-D929-11D9-9D77-000129760D75}\Setup.exe" -uninstall

Acer Zone Main Page-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{EFBDC2B0-FAA8-4B78-8DE1-AEBE7958FA37}\Setup.exe" -uninstall

Acer Zone MakeDisk-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B145EC69-66F5-11D8-9D75-000129760D75}\Setup.exe" -uninstall

Acer Zone SoftDMA-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{AA4BF92B-2AAF-11DA-9D78-000129760D75}\Setup.exe" -uninstall

Adobe Flash Player 10 Plugin-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe

Adobe Reader 9.4.6 - Nederlands-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-A94000000001}

ArcSoft MediaImpression-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{74A40B26-5B56-4D5D-944C-7D82D1F3555D}\Setup.exe" -l0x13

D3DX10-->MsiExec.exe /X{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}

ESET Smart Security-->MsiExec.exe /I{58E05C78-4785-443D-8A1B-CBFF49C2A84E}

Google Earth-->MsiExec.exe /X{5A3C1721-F8ED-11E0-8AFB-B8AC6F97B88E}

Google Toolbar for Internet Explorer-->"C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarManager_C2F5B49B54B6AC4A.exe" /uninstall

Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}

Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""

HP Customer Participation Program 8.0-->C:\Program Files\HP\Digital Imaging\ExtCapUninstall\hpzscr01.exe -datfile hpqhsc01.dat

HP Driver Diagnostics-->MsiExec.exe /I{ED3F469E-D9EC-4DF1-968F-5812CE2F30F8}

HP Imaging Device Functions 8.0-->C:\Program Files\HP\Digital Imaging\DeviceManagement\hpzscr01.exe -datfile hpqbud01.dat

HP OCR Software 8.0-->C:\Program Files\HP\Digital Imaging\OCR\hpzscr01.exe -datfile hpqbud11.dat

HP Photosmart Essential-->MsiExec.exe /X{EB21A812-671B-4D08-B974-2A347F0D8F70}

HP Photosmart, Officejet, PSC and Deskjet All-In-One Driver Software 8.0.B-->C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{C916D86C-AB76-49c7-B0E4-A946E0FD9BC2}\setup\hpzscr01.exe -datfile hposcr19.dat -onestop -showdisconnect -forcereboot

HP Product Assistant-->MsiExec.exe /I{36FDBE6E-6684-462B-AE98-9A39A1B200CC}

HP Solution Center 8.0-->C:\Program Files\HP\Digital Imaging\eSupport\hpzscr01.exe -datfile hpqbud05.dat

HP Update-->MsiExec.exe /X{7059BDA7-E1DB-442C-B7A1-6144596720A4}

HPSSupply-->MsiExec.exe /X{EB75DE50-5754-4F6F-875D-126EDF8E4CB3}

Junk Mail filter update-->MsiExec.exe /I{1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4}

McAfee AntiVirus Plus-->C:\Program Files\McAfee\MSC\mcuihost.exe /body:misp://MSCJsRes.dll::uninstall.html /id:uninstall

McAfee Security Scan Plus-->"C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe"

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld-->MsiExec.exe /I{101738D7-D805-37A9-BB91-1F2C351782BF}

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NLD Language Pack-->MsiExec.exe /X{2617FA1F-0C04-3ABB-AF64-7D5B6620C341}

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\Setup.exe /repair /x86 /parameterfolder Client

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->MsiExec.exe /X{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {89C8E56A-90D8-4598-B0E6-EB28F6270E07}

Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office File Validation Add-In-->MsiExec.exe /I{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Live Add-in 1.5-->MsiExec.exe /I{F40BBEC7-C2A4-4A00-9B24-7A055A2C5262}

Microsoft Office Outlook Connector-->MsiExec.exe /X{95140000-007A-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Professional Plus 2007-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall PROPLUS /dll OSETUP.DLL

Microsoft Office Professional Plus 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (German) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-002C-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A0516415-ED61-419A-981D-93596DA74165}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} /uninstall {F580DDD5-8D37-4998-968E-EBB76BB86787}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {D66D5A44-E480-4BA4-B4F2-C554F6B30EBB}

Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053-->MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}

Mobile Disk V3.0-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{A366D8D1-61BE-47C7-A0A5-E9AAC3F69622} /l1033

MSVCRT-->MsiExec.exe /I{8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)-->MsiExec.exe /I{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}

MSXML 4.0 SP2 (KB941833)-->MsiExec.exe /I{C523D256-313D-4866-B36A-F3DE528246EF}

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)-->MsiExec.exe /I{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}

Nero 9 Trial-->C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero ProductInstaller 4\SetupX.exe REMOVESERIALNUMBER="8M01-2085-KK25-2LEE-0UHL-8MPA-6H4U-EHAL"

Nero Installer-->MsiExec.exe /X{E8A80433-302B-4FF1-815D-FCC8EAC482FF}

neroxml-->MsiExec.exe /I{56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}

Norton 360-->MsiExec.exe /I{63A6E9A9-A190-46D4-9430-2DB28654AFD8}

NTI Backup NOW! 4.7-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{67ADE9AF-5CD9-4089-8825-55DE4B366799}\setup.exe" -removeonly

NTI CD & DVD-Maker-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{1577A05B-EE62-4BBC-9DB7-FE748FA44EC2} /l1043 CDM7

OGA Notifier 2.0.0048.0-->MsiExec.exe /I{B2544A03-10D0-4E5E-BA69-0362FFC20D18}

OVT Scanner X86-->MsiExec.exe /I{6B566EFE-DC1D-471F-93DD-84832663F140}

QuickTime-->C:\Windows\unvise32qt.exe C:\Windows\system32\QuickTime\Uninstall.log

Realtek High Definition Audio Driver-->RtlUpd.exe -r -m

Registry Mechanic 7.0-->"C:\Program Files\Registry Mechanic\unins000.exe"

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5C497F0B-2061-4CC9-A61C-6B45B867354D}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {CD769337-C8AC-46DB-A7DC-643E50089263}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {536FB502-775F-4494-BACE-C02CC90B7A5B}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2553089)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {01D4CA59-7070-4420-9BCC-0EFA7C5D76BE}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2553090)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {643C12A2-AF9A-4712-B8BE-3B7650AFE00A}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2584063)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BF3F1CBD-B05C-4644-AE43-6EE0FCC227A4}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {69F52148-9BF6-4CDC-BF76-103DEAF3DD08}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7F207DCA-3399-40CB-A968-6E5991B1421A}

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {F6F5AC31-9833-3E77-AC8E-8E910CAB39AE} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {3E0806DB-3085-378A-840A-F0D3AE3609D1} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {728D9A6A-2206-31E8-9F65-C3EABEFCF53E} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {2CE2EB39-45C8-32D4-8A99-5529C38F1B99} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {7E97AB83-C1FE-38DE-B848-877E0A4BD81E} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {DB31DEDD-BF95-31E7-A9B7-5480561CEFF3} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {4952F442-5C1A-38EB-8C23-B18EFE77E20C} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596785) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A0D5F849-D9D5-48ED-99D0-C74D7BFA6A09}

Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {1142CCEC-ACA9-484B-BA90-C3A5CA1988C5}

Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5A4E43D5-858F-49BD-BA72-8F30E1793060}

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB2510061)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5D930261-AA5B-48D1-931F-425C9D767490}

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {1109D0B3-EFA3-4553-AAED-4C3E9AD130E8}

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {8CCB781A-CF6B-4FCB-B6D8-59C64DF5C6DB}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {AEA16A27-0B97-4670-818F-A98D06EC0A6F}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0EF0D4FB-BB23-4515-AAEA-1240AC2DA525}

Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB2596705) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5A8732F0-C20F-4A9B-A2A9-66FE7A586C35}

Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3D019598-7B59-447A-80AE-815B703B84FF}

Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {FCD742B9-7A55-44BC-A776-F795F21FEDDC}

Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {71127777-8B2C-4F97-AF7A-6CF8CAC8224D}

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7A5B74FA-7A92-4FC9-821A-2DD5D4E73E48}

Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2478663)-->c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\setup.exe /uninstallpatch {728D9A6A-2206-31E8-9F65-C3EABEFCF53E} /parameterfolder ClientLP

Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2518870)-->c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\setup.exe /uninstallpatch {2CE2EB39-45C8-32D4-8A99-5529C38F1B99} /parameterfolder ClientLP

Segoe UI-->MsiExec.exe /I{5DD4FCBD-A3C1-4155-9E17-4161C70AAABA}

Skype Toolbars-->MsiExec.exe /I{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}

Skype™ 5.3-->MsiExec.exe /X{D6F879CC-59D6-4D4B-AE9B-D761E48D25ED}

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld\setup.exe

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\Setup.exe /repair /x86 /lcid 1043 /parameterfolder ClientLP

TuneUp Utilities 2009-->MsiExec.exe /I{55A29068-F2CE-456C-9148-C869879E2357}

Uninstall OVT Scanner-->C:\Windows\omniuns.exe USB\Vid_05a9&PID_1550 OVT Scanner

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {5E9CF3A4-ADB3-3080-A8BF-976A28340758} /parameterfolder Client

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {81EBB9D7-173C-32E3-B477-149C8DE075E4} /parameterfolder Client

Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596651) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {B7873DF5-9E1C-45EE-8895-D29C6AE01202}

Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596686) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {48202D27-A6D4-4264-A184-51A6E8AD7C40}

Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596789) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C20964A7-5181-45E5-9E82-72F5D400DEBF}

Update for Microsoft Office 2007 System (KB2539530)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0B4CEEAE-AA88-490C-BCB2-AAC3421981A4}

Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2596596) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {567103D1-96CD-4B76-93B9-2681A187DEFF}

Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2583910)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BDC21583-5601-4B2B-88F3-7919F6DE8FB1}

Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)-->msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5CF7002F-6F49-4482-9564-5614FBE560FA}

Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)-->msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {15D84E79-1ED7-42C5-B2FD-745C3FBDDDC5}

Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)-->msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A66AE6A1-8D8C-4102-BC18-38CBDE40F809}

USB Video Device-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{399C37FB-08AF-493B-BFED-20FBD85EDF7F}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

VCRedistSetup-->MsiExec.exe /I{3921A67A-5AB1-4E48-9444-C71814CF3027}

Vista Codec Package-->MsiExec.exe /I{F9FD80CE-0448-4D4F-8BCD-77FC514C3F99}

Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066}

Windows Live Essentials-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe

Windows Live Essentials-->MsiExec.exe /I{2A07C35B-8384-4DA4-9A95-442B6C89A073}

Windows Live Family Safety-->MsiExec.exe /I{0F1A2E4E-E2EE-4806-B7CE-356D83A3CDEB}

Windows Live Family Safety-->MsiExec.exe /X{F53D678E-238F-4A71-9742-08BB6774E9DC}

Windows Live ID Sign-in Assistant-->MsiExec.exe /I{61AD15B2-50DB-4686-A739-14FE180D4429}

Windows Live Installer-->MsiExec.exe /I{0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917}

Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{9D56775A-93F3-44A3-8092-840E3826DE30}

Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{D588365A-AE39-4F27-BDAE-B4E72C8E900C}

Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{6A563426-3474-41C6-B847-42B39F1485B2}

Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{EB4DF488-AAEF-406F-A341-CB2AAA315B90}

Windows Live MIME IFilter-->MsiExec.exe /I{AF844339-2F8A-4593-81B3-9F4C54038C4E}

Windows Live Movie Maker-->MsiExec.exe /X{92EA4134-10D1-418A-91E1-5A0453131A38}

Windows Live Movie Maker-->MsiExec.exe /X{CB7224D9-6DCA-43F1-8F83-6B1E39A00F92}

Windows Live Photo Common-->MsiExec.exe /X{9BD262D0-B788-4546-A0A5-F4F56EC3834B}

Windows Live Photo Common-->MsiExec.exe /X{A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3}

Windows Live Photo Gallery-->MsiExec.exe /X{3336F667-9049-4D46-98B6-4C743EEBC5B1}

Windows Live Photo Gallery-->MsiExec.exe /X{A60B3BF0-954B-42AF-B8D8-2C1D34B613AA}

Windows Live PIMT Platform-->MsiExec.exe /I{4CBABDFD-49F8-47FD-BE7D-ECDE7270525A}

Windows Live SOXE Definitions-->MsiExec.exe /I{200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F}

Windows Live SOXE-->MsiExec.exe /I{682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4}

Windows Live Sync-->MsiExec.exe /X{CD19EDD9-1632-4002-9212-7478E4BA0423}

Windows Live UX Platform Language Pack-->MsiExec.exe /I{0BE5C4DB-8EA2-483D-BD71-D7EB09040CDE}

Windows Live UX Platform-->MsiExec.exe /I{CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2}

Windows Live Writer Resources-->MsiExec.exe /X{14B441B7-774D-4170-98EA-A13667AE6218}

Windows Live Writer-->MsiExec.exe /X{7E017923-16F8-4E32-94EF-0A150BD196FE}

Windows Live Writer-->MsiExec.exe /X{A726AE06-AAA3-43D1-87E3-70F510314F04}

Windows Live Writer-->MsiExec.exe /X{AAAFC670-569B-4A2F-82B4-42945E0DE3EF}

======Hosts File======

127.0.0.1 www.007guard.com

127.0.0.1 007guard.com

127.0.0.1 008i.com

127.0.0.1 www.008k.com

127.0.0.1 008k.com

127.0.0.1 www.00hq.com

127.0.0.1 00hq.com

127.0.0.1 010402.com

127.0.0.1 www.032439.com

127.0.0.1 032439.com

======Security center information======

AV: Norton 360

AV: ESET Smart Security 3.0 (disabled) (outdated)

FW: ESET Personal firewall (disabled)

FW: Norton 360

AS: ESET Smart Security 3.0 (disabled) (outdated)

AS: Spyware Doctor

AS: Avira AntiVir PersonalEdition (disabled)

AS: Windows Defender

AS: Norton 360

======System event log======

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 7036

Message: De eRecovery Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 426797

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110628052200.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 7036

Message: De McShield-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 426796

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110628052200.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 7036

Message: De IP Helper-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 426795

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110628052200.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 7036

Message: De Portable Device Enumerator-service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 426794

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110628052200.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 7036

Message: De Windows Search-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 426793

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110628052200.000000-000

Event Type: Informatie

User:

=====Application event log=====

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 0

Message: PowerEvent is verwerkt door de service.

Record Number: 88131

Source Name: AcerMemUsageCheckService

Time Written: 20100910151039.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 1001

Message: Fault bucket 1272298457, type 5

Naam van gebeurtenis: MSHTMLLAYOUTHARDASSERT

Antwoord: Geen

Id van CAB-bestand: 0

Handtekening van probleem:

P1: iexplore.exe

P2: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)

P3: mshtml.dll

P4: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)

P5: 0x0029FF80

P6:

P7:

P8:

P9:

P10:

Ingevoegde bestanden:

Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:

C:\Users\Myriam\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Report175520db

Record Number: 88130

Source Name: Windows Error Reporting

Time Written: 20100910140726.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 1000

Message: Prestatiemeteritems voor de WmiApRpl-service (WmiApRpl) zijn geladen. De recordgegevens in de sectie Gegevens bevatten de nieuwe indexwaarden die aan deze service zijn toegewezen.

Record Number: 88129

Source Name: Microsoft-Windows-LoadPerf

Time Written: 20100910124502.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 1001

Message: De prestatiemeteritems voor de WmiApRpl-service (WmiApRpl) zijn verwijderd. De recordgegevens bevatten de nieuwe waarden van de registervermeldingen Last Counter en Last Help van het systeem.

Record Number: 88128

Source Name: Microsoft-Windows-LoadPerf

Time Written: 20100910124501.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 1001

Message: Fault bucket 1272298457, type 5

Naam van gebeurtenis: MSHTMLLAYOUTHARDASSERT

Antwoord: Geen

Id van CAB-bestand: 0

Handtekening van probleem:

P1: iexplore.exe

P2: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)

P3: mshtml.dll

P4: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)

P5: 0x0029FF80

P6:

P7:

P8:

P9:

P10:

Ingevoegde bestanden:

Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:

C:\Users\Myriam\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Report0da87f8b

Record Number: 88127

Source Name: Windows Error Reporting

Time Written: 20100910113811.000000-000

Event Type: Informatie

User:

=====Security event log=====

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 5038

Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MSNChatHook.dll

Record Number: 135591

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20101101083049.163787-000

Event Type: Controle mislukt

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 5038

Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume2\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\sahook.dll

Record Number: 135590

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20101101083045.512787-000

Event Type: Controle mislukt

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 5038

Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MSNChatHook.dll

Record Number: 135589

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20101101083045.375787-000

Event Type: Controle mislukt

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 5038

Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\atiumdag.dll

Record Number: 135588

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20101101083045.247787-000

Event Type: Controle mislukt

User:

Computer Name: PC_van_Myriam

Event Code: 5038

Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume2\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\sahook.dll

Record Number: 135587

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20101101083045.109787-000

Event Type: Controle mislukt

User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

"FP_NO_HOST_CHECK"=NO

"OS"=Windows_NT

"Path"=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG;C:\Program Files\Windows Live\Shared;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\

"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86

"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP

"TMP"=%SystemRoot%\TEMP

"USERNAME"=SYSTEM

"windir"=%SystemRoot%

"PROCESSOR_LEVEL"=6

"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 15 Stepping 2, GenuineIntel

"PROCESSOR_REVISION"=0f02

"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

"PSModulePath"=%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...