Ga naar inhoud

Internet zeer traag


kneut
 Delen

Aanbevolen berichten

Hoop dat dit er niet meerdere keren op komt...vorige pogingen lijken mislukt, ik vermoed time-outs door traagheid...

Mijn internetverbinding is zeer traag sinds enkele dagen (3/4 Mb/s ipv 45/50) al loop thet heel soms wel normaal al zijn die momenten schaars, zowel op mijn vaste pc als op een laptop. Heb een dossier laten aanmaken bij telenet, maar het signaal dat zij versturen is perfect zeggen ze en het kan dus normaal niet aan hen liggen...ze kunnen een technieker sturen maar betalen indien...

Opstelling: Modem --> kabel rechtstreeks naar vaste pc

Modem --> kabel naar switch --> verdeelt naar digicorder en xbox Er staat nergens een router tussen.

Iemand een idee? Krijg voortdurend time-outs, filmpjes duren minuten om te laden...frustrerend als je anders gewend bent...

Ik lees jullie forum al een tijdje al is het pas mijn eerste post. Daarom dit logje aangezien jullie er dikwijls naar vragen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 6:58:29, on 14/01/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Users\Tim\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.79\GoogleCrashHandler.exe

C:\Users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\System32\msdt.exe

C:\Windows\System32\sdiagnhost.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.olvoc.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

R3 - URLSearchHook: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: MyAshampoo - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

O3 - Toolbar: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1002\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Wendy')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1002\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" (User 'Wendy')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1005\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Acronis Agent User')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1005\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Acronis Agent User')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Unibet - {28FB41C1-E14C-4595-A5D6-8EECD2FF1771} - C:\Microgaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Acronis Remote Agent (AcronisAgent) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: APLI Master AutoUpdater - Unknown owner - C:\Program Files\APLI Paper\APLI Master\ApliAutoUpdater.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Acronis Managed Machine Service (MMS) - Acronis - C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecovery\mms.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TVersity Media Server (TVersityMediaServer) - Unknown owner - C:\ProgramData\TVersity\Media Server\MediaServer.exe -- End of file - 13617 bytes Alvast bedankt voor jullie hulp!!!

aangepast door kneut
Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

R3 - URLSearchHook: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: MyAshampoo - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz2.dll

O3 - Toolbar: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alvast bedankt!!!

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.0.1800

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.01.14.01

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Tim :: TIM-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

14/01/2012 9:34:49

mbam-log-2012-01-14 (09-34-49).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstarten | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 283045

Verstreken tijd: 16 minuut/minuten, 54 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Tim\AppData\Local\Temp\6rfrtw_N.exe.part (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:41:29, on 14/01/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\Tim\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.79\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Volleyteam Olvoc Olen

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: (no name) - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1002\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Wendy')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1002\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" (User 'Wendy')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1005\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Acronis Agent User')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1005\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Acronis Agent User')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Unibet - {28FB41C1-E14C-4595-A5D6-8EECD2FF1771} - C:\Microgaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Acronis Remote Agent (AcronisAgent) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: APLI Master AutoUpdater - Unknown owner - C:\Program Files\APLI Paper\APLI Master\ApliAutoUpdater.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Acronis Managed Machine Service (MMS) - Acronis - C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecovery\mms.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TVersity Media Server (TVersityMediaServer) - Unknown owner - C:\ProgramData\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

--

End of file - 12746 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ziet er netjes uit nu. Graag nu de volgende stap :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-01-13.05 - Tim 15/01/2012 1:58.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.2013.909 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Tim\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-15 to 2012-01-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-15 01:18 . 2012-01-15 01:18 -------- d-----w- c:\users\Wendy\AppData\Local\temp

2012-01-15 01:18 . 2012-01-15 01:18 -------- d-----w- c:\users\Mcx1-TIM-PC\AppData\Local\temp

2012-01-15 01:18 . 2012-01-15 01:18 -------- d-----w- c:\users\Lander\AppData\Local\temp

2012-01-15 01:18 . 2012-01-15 01:18 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-15 01:18 . 2012-01-15 01:18 -------- d-----w- c:\users\Acronis Agent User\AppData\Local\temp

2012-01-14 16:40 . 2012-01-14 16:40 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\MpKsl1f12e1e8.sys

2012-01-14 16:39 . 2012-01-15 00:49 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\offreg.dll

2012-01-14 16:39 . 2011-11-21 10:47 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\mpengine.dll

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 388096 ----a-r- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-13 18:01 . 2012-01-13 18:01 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Wireshark

2012-01-13 17:56 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\WinPcap

2012-01-13 17:55 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\Wireshark

2012-01-11 09:43 . 2011-11-17 05:38 1288472 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 1328128 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Xiph.Org

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\TVersity Codec Pack

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\programdata\TVersity

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 626688 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 548864 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 479232 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcm80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 43992 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozutils.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-14 10:13 . 2011-04-09 17:10 704336 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2011-11-24 04:25 . 2011-12-14 03:41 2342912 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-21 10:47 . 2010-11-02 15:01 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-11-18 20:46 . 2011-05-26 19:25 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-05 04:26 . 2011-12-14 03:41 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-03 22:47 . 2011-12-15 02:03 1798144 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2011-11-03 22:40 . 2011-12-15 02:03 1427456 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-03 22:39 . 2011-12-15 02:03 1127424 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-03 22:31 . 2011-12-15 02:03 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3967856 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3912560 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 04:28 . 2011-12-14 03:41 38912 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-05-06 19:55 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-08-28 39408]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

"MyTomTomSA.exe"="c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" [2011-11-14 435672]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NokiaMServer"="c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer" [X]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"NBAgent"="c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" [2010-03-26 1234216]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-09-16 497648]

"USBToolTip"="c:\progra~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2007-02-20 199752]

"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]

"fssui"="c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2011-05-13 884584]

"SwitchBoard"="c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"AdobeCS5ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" [2010-02-22 406992]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-07-05 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-08-18 421736]

"Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2011-09-05 36760]

"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2011-09-05 2904984]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2011-12-5 24242056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]

2009-11-27 18:00 382368 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AcronisTimounterMonitor]

2009-11-27 17:28 957024 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Timounter\TimounterMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupAndRecoveryMonitor.exe]

2009-11-27 17:25 1519808 ----a-w- c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\BackupAndRecoveryMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaOviSuite2]

2011-05-11 19:55 724536 ----a-w- c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

2010-06-24 14:41 247144 ----a-w- c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

.

R1 MpKsl00777ebd;MpKsl00777ebd;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl00777ebd.sys [x]

R1 MpKsl10992798;MpKsl10992798;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsl10992798.sys [x]

R1 MpKsl1774e7b9;MpKsl1774e7b9;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{52E710E9-9EB0-466B-8661-87BDB8D5593E}\MpKsl1774e7b9.sys [x]

R1 MpKsl188d676c;MpKsl188d676c;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{D8F99FF8-98F8-48FC-AE77-F6DF01A99BE5}\MpKsl188d676c.sys [x]

R1 MpKsl1f7d72de;MpKsl1f7d72de;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{945823E9-1A70-4658-8778-6CC7951941AC}\MpKsl1f7d72de.sys [x]

R1 MpKsl2bab9bf3;MpKsl2bab9bf3;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKsl2bab9bf3.sys [x]

R1 MpKsl55377405;MpKsl55377405;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8B41573E-E2AA-4D9F-815A-A3A115D762A1}\MpKsl55377405.sys [x]

R1 MpKsl6b19c134;MpKsl6b19c134;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5C7F629D-3DA0-47F6-9FC8-E2F219AB413E}\MpKsl6b19c134.sys [x]

R1 MpKsl6d33c35f;MpKsl6d33c35f;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FBEC8151-607E-47EC-B18B-42C322EA31AF}\MpKsl6d33c35f.sys [x]

R1 MpKsl72c792de;MpKsl72c792de;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B8F1BFF6-B58D-48FE-B2ED-28AF4D4725D1}\MpKsl72c792de.sys [x]

R1 MpKsl73d44480;MpKsl73d44480;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DB20468D-F749-4CEF-82B2-40CB23E66872}\MpKsl73d44480.sys [x]

R1 MpKsl784e7df3;MpKsl784e7df3;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{56953505-BEEF-4615-8A4E-8E13FFD98DDE}\MpKsl784e7df3.sys [x]

R1 MpKsl89194d3a;MpKsl89194d3a;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBB27E02-7F5E-442D-AF61-5F8699C82EBD}\MpKsl89194d3a.sys [x]

R1 MpKsl94fe11c0;MpKsl94fe11c0;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F7CBE3BF-C129-40EB-A789-DB52EBFB104C}\MpKsl94fe11c0.sys [x]

R1 MpKsl990f95f5;MpKsl990f95f5;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKsl990f95f5.sys [x]

R1 MpKsl9fbcfbf4;MpKsl9fbcfbf4;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl9fbcfbf4.sys [x]

R1 MpKsla88b7149;MpKsla88b7149;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EECE251F-1FE0-4ABA-B705-492FCDDCF794}\MpKsla88b7149.sys [x]

R1 MpKslaf5d5a88;MpKslaf5d5a88;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF5A74E6-2947-47B2-91D7-EE1B0BAD61D5}\MpKslaf5d5a88.sys [x]

R1 MpKslb3984493;MpKslb3984493;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2A11DA58-CACB-47D1-9000-70D5ED6B9957}\MpKslb3984493.sys [x]

R1 MpKslbe00bb03;MpKslbe00bb03;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E0800F54-C841-404E-B7F9-DF6F86FB5B62}\MpKslbe00bb03.sys [x]

R1 MpKslc7e5da1a;MpKslc7e5da1a;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKslc7e5da1a.sys [x]

R1 MpKslcae47afe;MpKslcae47afe;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{250D7AC5-B886-4B79-8659-3DB1FCEE0F06}\MpKslcae47afe.sys [x]

R1 MpKslcbd52d40;MpKslcbd52d40;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF220743-C582-4577-BB56-F5089C124FF9}\MpKslcbd52d40.sys [x]

R1 MpKslcd30d1be;MpKslcd30d1be;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0521CFBC-D7C5-4624-9C48-81A1E8F0E39D}\MpKslcd30d1be.sys [x]

R1 MpKslcef752e3;MpKslcef752e3;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKslcef752e3.sys [x]

R1 MpKsld4f71a0f;MpKsld4f71a0f;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A65601CF-67DD-4E00-8F5A-BA6F819BD6FC}\MpKsld4f71a0f.sys [x]

R1 MpKsld82db5c7;MpKsld82db5c7;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsld82db5c7.sys [x]

R1 MpKsle2fb2216;MpKsle2fb2216;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0A9043B0-88CA-49D3-846D-100A4F5C2025}\MpKsle2fb2216.sys [x]

R1 MpKslf56c22bc;MpKslf56c22bc;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{39F1933D-3167-4E0B-8157-F9822F8217DE}\MpKslf56c22bc.sys [x]

R2 AcronisAgent;Acronis Remote Agent;c:\program files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe [2009-11-27 1865560]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-01-15 227232]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944]

R3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2010-12-02 137600]

R3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2010-12-02 8576]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-17 1343400]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-07-24 691696]

S1 MpKsl1f12e1e8;MpKsl1f12e1e8;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\MpKsl1f12e1e8.sys [2012-01-14 29904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 APLI Master AutoUpdater;APLI Master AutoUpdater;c:\program files\APLI Paper\APLI Master\ApliAutoUpdater.exe [2010-04-10 167936]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-12-24 652872]

S2 MMS;Acronis Managed Machine Service;c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\mms.exe [2009-11-27 4285664]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-03-25 490280]

S2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35088]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2010-06-24 92008]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-12-10 20464]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000Core.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000UA.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.olvoc.be/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Append to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.4 195.130.130.132

FF - ProfilePath - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pqddtq64.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2475029&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/?ref=logo

FF - prefs.js: keyword.URL - chrome://browser-region/locale/region.properties

.

.

------- Bestandsassociaties -------

.

.scr=AutoCADScriptFile

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

URLSearchHooks-{a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - (no file)

WebBrowser-{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - (no file)

WebBrowser-{A1E75A0E-4397-4BA8-BB50-E19FB66890F4} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

AddRemove-UT2004 - c:\ut2004\System\Setup.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(3728)

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

Voltooingstijd: 2012-01-15 02:25:55

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-15 01:25

.

Pre-Run: 20.873.424.896 bytes beschikbaar

Post-Run: 21.350.252.544 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 7A2AFD156459C328A5472760DBF12CFC

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl00777ebd.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsl10992798.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{52E710E9-9EB0-466B-8661-87BDB8D5593E}\MpKsl1774e7b9.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{D8F99FF8-98F8-48FC-AE77-F6DF01A99BE5}\MpKsl188d676c.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{945823E9-1A70-4658-8778-6CC7951941AC}\MpKsl1f7d72de.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKsl2bab9bf3.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8B41573E-E2AA-4D9F-815A-A3A115D762A1}\MpKsl55377405.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5C7F629D-3DA0-47F6-9FC8-E2F219AB413E}\MpKsl6b19c134.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FBEC8151-607E-47EC-B18B-42C322EA31AF}\MpKsl6d33c35f.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B8F1BFF6-B58D-48FE-B2ED-28AF4D4725D1}\MpKsl72c792de.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DB20468D-F749-4CEF-82B2-40CB23E66872}\MpKsl73d44480.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{56953505-BEEF-4615-8A4E-8E13FFD98DDE}\MpKsl784e7df3.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBB27E02-7F5E-442D-AF61-5F8699C82EBD}\MpKsl89194d3a.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F7CBE3BF-C129-40EB-A789-DB52EBFB104C}\MpKsl94fe11c0.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKsl990f95f5.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl9fbcfbf4.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EECE251F-1FE0-4ABA-B705-492FCDDCF794}\MpKsla88b7149.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF5A74E6-2947-47B2-91D7-EE1B0BAD61D5}\MpKslaf5d5a88.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2A11DA58-CACB-47D1-9000-70D5ED6B9957}\MpKslb3984493.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E0800F54-C841-404E-B7F9-DF6F86FB5B62}\MpKslbe00bb03.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKslc7e5da1a.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{250D7AC5-B886-4B79-8659-3DB1FCEE0F06}\MpKslcae47afe.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF220743-C582-4577-BB56-F5089C124FF9}\MpKslcbd52d40.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0521CFBC-D7C5-4624-9C48-81A1E8F0E39D}\MpKslcd30d1be.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKslcef752e3.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A65601CF-67DD-4E00-8F5A-BA6F819BD6FC}\MpKsld4f71a0f.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsld82db5c7.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0A9043B0-88CA-49D3-846D-100A4F5C2025}\MpKsle2fb2216.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{39F1933D-3167-4E0B-8157-F9822F8217DE}\MpKslf56c22bc.sys

Driver::

MpKsl00777ebd

MpKsl10992798

MpKsl1774e7b9

MpKsl188d676c

MpKsl1f7d72de

MpKsl2bab9bf3

MpKsl55377405

MpKsl6b19c134

MpKsl6d33c35f

MpKsl72c792de

MpKsl73d44480

MpKsl784e7df3

MpKsl89194d3a

MpKsl94fe11c0

MpKsl990f95f5

MpKsl9fbcfbf4

MpKsla88b7149

MpKslaf5d5a88

MpKslb3984493

MpKslbe00bb03

MpKslc7e5da1a

MpKslcae47afe

MpKslcbd52d40

MpKslcd30d1be

MpKslcef752e3

MpKsld4f71a0f

MpKsld82db5c7

MpKsle2fb2216

MpKslf56c22bc

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pqddtq64.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht ... en laat ook even weten hoe de toestand van de PC dan nu is ?

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites


Internet is momenteel terug normaal. Bedankt!!!

Wat heb ik nu eigenlijk gedaan met die combofix?

ComboFix 12-01-15.01 - Tim 15/01/2012 16:56:51.2.2 - x86

Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.2013.1004 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Tim\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Tim\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0521CFBC-D7C5-4624-9C48-81A1E8F0E39D}\MpKslcd30d1be.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0A9043B0-88CA-49D3-846D-100A4F5C2025}\MpKsle2fb2216.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{250D7AC5-B886-4B79-8659-3DB1FCEE0F06}\MpKslcae47afe.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2A11DA58-CACB-47D1-9000-70D5ED6B9957}\MpKslb3984493.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{39F1933D-3167-4E0B-8157-F9822F8217DE}\MpKslf56c22bc.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{52E710E9-9EB0-466B-8661-87BDB8D5593E}\MpKsl1774e7b9.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{56953505-BEEF-4615-8A4E-8E13FFD98DDE}\MpKsl784e7df3.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5C7F629D-3DA0-47F6-9FC8-E2F219AB413E}\MpKsl6b19c134.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKsl990f95f5.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{823A9071-06C6-4411-89F7-9AEC59851F6B}\MpKslc7e5da1a.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8B41573E-E2AA-4D9F-815A-A3A115D762A1}\MpKsl55377405.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsl10992798.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8D9AFECA-340B-4A0E-AF69-13FAEEABEEC5}\MpKsld82db5c7.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{945823E9-1A70-4658-8778-6CC7951941AC}\MpKsl1f7d72de.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A65601CF-67DD-4E00-8F5A-BA6F819BD6FC}\MpKsld4f71a0f.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B8F1BFF6-B58D-48FE-B2ED-28AF4D4725D1}\MpKsl72c792de.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKsl2bab9bf3.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5BA5400-7C50-4490-A39D-52BCC43B365B}\MpKslcef752e3.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{D8F99FF8-98F8-48FC-AE77-F6DF01A99BE5}\MpKsl188d676c.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DB20468D-F749-4CEF-82B2-40CB23E66872}\MpKsl73d44480.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBB27E02-7F5E-442D-AF61-5F8699C82EBD}\MpKsl89194d3a.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E0800F54-C841-404E-B7F9-DF6F86FB5B62}\MpKslbe00bb03.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl00777ebd.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EA16C5AC-59F8-475F-A925-549F29CDA07F}\MpKsl9fbcfbf4.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EECE251F-1FE0-4ABA-B705-492FCDDCF794}\MpKsla88b7149.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF220743-C582-4577-BB56-F5089C124FF9}\MpKslcbd52d40.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EF5A74E6-2947-47B2-91D7-EE1B0BAD61D5}\MpKslaf5d5a88.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F7CBE3BF-C129-40EB-A789-DB52EBFB104C}\MpKsl94fe11c0.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FBEC8151-607E-47EC-B18B-42C322EA31AF}\MpKsl6d33c35f.sys"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Legacy_MPKSL00777EBD

-------\Legacy_MPKSL10992798

-------\Legacy_MPKSL1774E7B9

-------\Legacy_MPKSL188D676C

-------\Legacy_MPKSL1F7D72DE

-------\Legacy_MPKSL2BAB9BF3

-------\Legacy_MPKSL55377405

-------\Legacy_MPKSL6B19C134

-------\Legacy_MPKSL6D33C35F

-------\Legacy_MPKSL72C792DE

-------\Legacy_MPKSL73D44480

-------\Legacy_MPKSL784E7DF3

-------\Legacy_MPKSL89194D3A

-------\Legacy_MPKSL94FE11C0

-------\Legacy_MPKSL990F95F5

-------\Legacy_MPKSL9FBCFBF4

-------\Legacy_MPKSLA88B7149

-------\Legacy_MPKSLB3984493

-------\Legacy_MPKSLBE00BB03

-------\Legacy_MPKSLC7E5DA1A

-------\Legacy_MPKSLCAE47AFE

-------\Legacy_MPKSLCBD52D40

-------\Legacy_MPKSLCD30D1BE

-------\Legacy_MPKSLCEF752E3

-------\Legacy_MPKSLD4F71A0F

-------\Legacy_MPKSLD82DB5C7

-------\Legacy_MPKSLE2FB2216

-------\Legacy_MPKSLF56C22BC

-------\Service_MpKsl00777ebd

-------\Service_MpKsl10992798

-------\Service_MpKsl1774e7b9

-------\Service_MpKsl188d676c

-------\Service_MpKsl1f7d72de

-------\Service_MpKsl2bab9bf3

-------\Service_MpKsl55377405

-------\Service_MpKsl6b19c134

-------\Service_MpKsl6d33c35f

-------\Service_MpKsl72c792de

-------\Service_MpKsl73d44480

-------\Service_MpKsl784e7df3

-------\Service_MpKsl89194d3a

-------\Service_MpKsl94fe11c0

-------\Service_MpKsl990f95f5

-------\Service_MpKsl9fbcfbf4

-------\Service_MpKsla88b7149

-------\Service_MpKslaf5d5a88

-------\Service_MpKslb3984493

-------\Service_MpKslbe00bb03

-------\Service_MpKslc7e5da1a

-------\Service_MpKslcae47afe

-------\Service_MpKslcbd52d40

-------\Service_MpKslcd30d1be

-------\Service_MpKslcef752e3

-------\Service_MpKsld4f71a0f

-------\Service_MpKsld82db5c7

-------\Service_MpKsle2fb2216

-------\Service_MpKslf56c22bc

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-15 to 2012-01-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-15 16:14 . 2012-01-15 16:14 -------- d-----w- c:\users\Wendy\AppData\Local\temp

2012-01-15 16:14 . 2012-01-15 16:14 -------- d-----w- c:\users\Mcx1-TIM-PC\AppData\Local\temp

2012-01-15 16:14 . 2012-01-15 16:14 -------- d-----w- c:\users\Lander\AppData\Local\temp

2012-01-15 16:14 . 2012-01-15 16:14 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-15 16:14 . 2012-01-15 16:14 -------- d-----w- c:\users\Acronis Agent User\AppData\Local\temp

2012-01-15 09:42 . 2012-01-15 09:42 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\MpKsl77cc2e3b.sys

2012-01-15 09:42 . 2012-01-15 16:15 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\offreg.dll

2012-01-15 09:42 . 2011-11-21 10:47 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\mpengine.dll

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 388096 ----a-r- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-13 18:01 . 2012-01-13 18:01 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Wireshark

2012-01-13 17:56 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\WinPcap

2012-01-13 17:55 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\Wireshark

2012-01-11 09:43 . 2011-11-17 05:38 1288472 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 1328128 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Xiph.Org

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\TVersity Codec Pack

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\programdata\TVersity

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 626688 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 548864 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 479232 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcm80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 43992 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozutils.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-14 10:13 . 2011-04-09 17:10 704336 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2011-11-24 04:25 . 2011-12-14 03:41 2342912 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-21 10:47 . 2010-11-02 15:01 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-11-18 20:46 . 2011-05-26 19:25 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-05 04:26 . 2011-12-14 03:41 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-03 22:47 . 2011-12-15 02:03 1798144 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2011-11-03 22:40 . 2011-12-15 02:03 1427456 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-03 22:39 . 2011-12-15 02:03 1127424 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-03 22:31 . 2011-12-15 02:03 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3967856 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3912560 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 04:28 . 2011-12-14 03:41 38912 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-05-06 19:55 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-08-28 39408]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

"MyTomTomSA.exe"="c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" [2011-11-14 435672]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NokiaMServer"="c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer" [X]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"NBAgent"="c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" [2010-03-26 1234216]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-09-16 497648]

"USBToolTip"="c:\progra~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2007-02-20 199752]

"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]

"fssui"="c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2011-05-13 884584]

"SwitchBoard"="c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"AdobeCS5ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" [2010-02-22 406992]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-07-05 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-08-18 421736]

"Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2011-09-05 36760]

"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2011-09-05 2904984]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2011-12-5 24242056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]

2009-11-27 18:00 382368 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AcronisTimounterMonitor]

2009-11-27 17:28 957024 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Timounter\TimounterMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupAndRecoveryMonitor.exe]

2009-11-27 17:25 1519808 ----a-w- c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\BackupAndRecoveryMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaOviSuite2]

2011-05-11 19:55 724536 ----a-w- c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

2010-06-24 14:41 247144 ----a-w- c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

.

R1 MpKsl1f12e1e8;MpKsl1f12e1e8;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\MpKsl1f12e1e8.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-01-15 227232]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944]

R3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2010-12-02 137600]

R3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2010-12-02 8576]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-17 1343400]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-07-24 691696]

S1 MpKsl77cc2e3b;MpKsl77cc2e3b;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\MpKsl77cc2e3b.sys [2012-01-15 29904]

S2 AcronisAgent;Acronis Remote Agent;c:\program files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe [2009-11-27 1865560]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 APLI Master AutoUpdater;APLI Master AutoUpdater;c:\program files\APLI Paper\APLI Master\ApliAutoUpdater.exe [2010-04-10 167936]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-12-24 652872]

S2 MMS;Acronis Managed Machine Service;c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\mms.exe [2009-11-27 4285664]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-03-25 490280]

S2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35088]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2010-06-24 92008]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-12-10 20464]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000Core.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000UA.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.olvoc.be/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Append to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.4 195.130.130.132

FF - ProfilePath - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pqddtq64.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/?ref=logo

FF - prefs.js: keyword.URL - chrome://browser-region/locale/region.properties

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(3032)

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\programdata\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\windows\system32\DllHost.exe

c:\windows\system32\sppsvc.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MpCmdRun.exe

c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MpCmdRun.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-15 17:27:01 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-15 16:27

ComboFix2.txt 2012-01-15 01:25

.

Pre-Run: 20.458.618.880 bytes beschikbaar

Post-Run: 19.955.109.888 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - B529436D8BA9B056F1E0ED1BC6140949

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\MpKsl77cc2e3b.sys

c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\MpKsl1f12e1e8.sys

Driver::

MpKsl1f12e1e8

MpKsl77cc2e3b

McComponentHostService

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-01-15.01 - Tim 15/01/2012 18:21:02.3.2 - x86

Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.2013.862 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Tim\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Tim\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4BB99482-1A99-40DB-8FA6-7E2D0AECE7B7}\MpKsl1f12e1e8.sys"

"c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7842FEFD-1859-469F-927B-A64555EFF890}\MpKsl77cc2e3b.sys"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Legacy_MPKSL1F12E1E8

-------\Legacy_MPKSL77CC2E3B

-------\Service_McComponentHostService

-------\Service_MpKsl1f12e1e8

-------\Service_MpKsl77cc2e3b

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-15 to 2012-01-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-15 17:54 . 2012-01-15 17:54 -------- d-----w- c:\users\Wendy\AppData\Local\temp

2012-01-15 17:54 . 2012-01-15 17:54 -------- d-----w- c:\users\Mcx1-TIM-PC\AppData\Local\temp

2012-01-15 17:54 . 2012-01-15 17:54 -------- d-----w- c:\users\Lander\AppData\Local\temp

2012-01-15 17:54 . 2012-01-15 17:54 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-15 17:54 . 2012-01-15 17:54 -------- d-----w- c:\users\Acronis Agent User\AppData\Local\temp

2012-01-15 16:48 . 2012-01-15 16:48 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1A4AD062-A61E-4132-83A7-8CC61E86E42F}\MpKslc37e8b45.sys

2012-01-15 16:48 . 2012-01-15 17:56 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1A4AD062-A61E-4132-83A7-8CC61E86E42F}\offreg.dll

2012-01-15 16:48 . 2011-11-21 10:47 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1A4AD062-A61E-4132-83A7-8CC61E86E42F}\mpengine.dll

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-14 08:33 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-14 08:33 . 2012-01-14 08:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 388096 ----a-r- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-14 05:53 . 2012-01-14 05:53 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-13 18:01 . 2012-01-13 18:01 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Wireshark

2012-01-13 17:56 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\WinPcap

2012-01-13 17:55 . 2012-01-13 17:56 -------- d-----w- c:\program files\Wireshark

2012-01-11 09:43 . 2011-11-17 05:38 1288472 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 1328128 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 09:43 . 2011-10-26 04:32 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Xiph.Org

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\program files\TVersity Codec Pack

2012-01-02 14:54 . 2012-01-02 14:54 -------- d-----w- c:\programdata\TVersity

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 626688 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 548864 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 479232 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcm80.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-12-31 06:50 43992 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozutils.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-14 10:13 . 2011-04-09 17:10 704336 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2011-11-24 04:25 . 2011-12-14 03:41 2342912 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-21 10:47 . 2010-11-02 15:01 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-11-18 20:46 . 2011-05-26 19:25 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-05 04:26 . 2011-12-14 03:41 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-03 22:47 . 2011-12-15 02:03 1798144 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2011-11-03 22:40 . 2011-12-15 02:03 1427456 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-03 22:39 . 2011-12-15 02:03 1127424 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-03 22:31 . 2011-12-15 02:03 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3967856 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-10-26 04:47 . 2011-12-14 03:41 3912560 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 04:28 . 2011-12-14 03:41 38912 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-31 06:50 . 2011-05-06 19:55 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-08-28 39408]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

"MyTomTomSA.exe"="c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" [2011-11-14 435672]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NokiaMServer"="c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer" [X]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"NBAgent"="c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" [2010-03-26 1234216]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-09-16 497648]

"USBToolTip"="c:\progra~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2007-02-20 199752]

"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]

"fssui"="c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2011-05-13 884584]

"SwitchBoard"="c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"AdobeCS5ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" [2010-02-22 406992]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-07-05 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-08-18 421736]

"Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2011-09-05 36760]

"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2011-09-05 2904984]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2011-12-5 24242056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]

2009-11-27 18:00 382368 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AcronisTimounterMonitor]

2009-11-27 17:28 957024 ----a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Timounter\TimounterMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupAndRecoveryMonitor.exe]

2009-11-27 17:25 1519808 ----a-w- c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\BackupAndRecoveryMonitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaOviSuite2]

2011-05-11 19:55 724536 ----a-w- c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

2010-06-24 14:41 247144 ----a-w- c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 136176]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944]

R3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2010-12-02 137600]

R3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2010-12-02 8576]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-17 1343400]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-07-24 691696]

S1 MpKslc37e8b45;MpKslc37e8b45;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1A4AD062-A61E-4132-83A7-8CC61E86E42F}\MpKslc37e8b45.sys [2012-01-15 29904]

S2 AcronisAgent;Acronis Remote Agent;c:\program files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe [2009-11-27 1865560]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 APLI Master AutoUpdater;APLI Master AutoUpdater;c:\program files\APLI Paper\APLI Master\ApliAutoUpdater.exe [2010-04-10 167936]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-12-24 652872]

S2 MMS;Acronis Managed Machine Service;c:\program files\Acronis\BackupAndRecovery\mms.exe [2009-11-27 4285664]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-03-25 490280]

S2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35088]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2010-06-24 92008]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-12-10 20464]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-28 17:05]

.

2012-01-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000Core.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4097459987-1874848372-1572455433-1000UA.job

- c:\users\Tim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 08:12]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.olvoc.be/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Append to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.4 195.130.130.132

FF - ProfilePath - c:\users\Tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pqddtq64.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/?ref=logo

FF - prefs.js: keyword.URL - chrome://browser-region/locale/region.properties

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(1080)

c:\users\Tim\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\programdata\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\windows\system32\DllHost.exe

c:\windows\system32\sppsvc.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-15 19:07:50 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-15 18:07

ComboFix2.txt 2012-01-15 16:27

ComboFix3.txt 2012-01-15 01:25

.

Pre-Run: 22.806.532.096 bytes beschikbaar

Post-Run: 22.269.427.712 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 2FFC885B20DB6A8B005F97DB0B3CF245

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...