Ga naar inhoud

geinfecteerd met trojaans paard


Aanbevolen berichten

Heb PC gescand met AVG en krijg in qurantaine volgende melding:

Geinfecteerd: c:/windows/system32/services.exe(880):memory_012c000 met trojaans paard PSW.Generic.RDX

niet verwijderd.

Andere besmettingen staan geamrkeerd als verwijderd.

Kan dit nog kwaad als het in Quarataine staat.

Hoe kan ik dit zelf verwijderen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:47:05, on 17/01/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

F:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\windows\system32\msfeedssync.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /Manual

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk = C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6D2EF4B4-CB62-4C0B-85F3-B79C236D702C} - http://www.new.facebook.com/controls/contactx.dll

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} - http://downloads.telenet.be/tisp/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.smartphoto.be/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/sj/en/check/qdiagh.cab?326

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\windows\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\windows\System32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 11961 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

als ik sc stop "Aplication Updater" intik krijg ik volgede melding:

Unrecognized comment cs is a command line programm used for communicating with the NT service controler services

usage: sc<server><command><servicename><option><option>

Na het sarten van de Query recovery Console krijg ik volgende melding:

Bootpartitie kan niet correct opgeteld worden.

Dan heb ik op ok gedrukkt en combifix is bginnen lopen , zie hierbij her resultaat

ComboFix 12-01-17.01 - User 17/01/2012 14:48:31.5.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.512 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\User\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-17 to 2012-01-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-17 13:28 . 2012-01-17 13:28 -------- d-----w- C:\Configuration

2012-01-08 15:18 . 2011-10-19 21:16 20312 ----a-w- c:\windows\system32\RegistryDefragBootTime.exe

2012-01-05 13:21 . 2012-01-05 13:21 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-01-05 13:21 . 2011-11-10 04:54 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-01-03 07:22 . 2012-01-03 07:22 103864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-10 14:24 . 2011-08-18 15:02 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-11-25 21:57 . 2002-09-11 12:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2002-09-11 12:00 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2002-09-11 12:00 60928 ----a-w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-10 02:27 . 2009-12-19 15:58 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-11-04 19:13 . 2002-09-11 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-04 19:13 . 2002-09-11 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-11-04 19:13 . 2002-09-11 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-04 11:25 . 2007-03-18 13:18 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-11-03 15:29 . 2002-09-11 12:00 386560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2011-11-03 15:29 . 2002-09-11 12:00 1296384 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2011-11-01 16:07 . 2002-09-11 12:00 1288192 ----a-w- c:\windows\system32\ole32.dll

2011-10-28 05:32 . 2002-09-11 12:00 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-10-26 10:50 . 2002-09-11 12:00 2197120 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-10-26 10:50 . 2002-09-09 13:17 2073728 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2011-12-15_15.21.41 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-01-17 06:45 . 2012-01-17 06:45 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_fb8.dat

+ 2007-01-29 08:58 . 2011-11-08 13:46 46080 c:\windows\system32\tzchange.exe

- 2007-01-29 08:58 . 2011-07-08 13:49 46080 c:\windows\system32\tzchange.exe

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-01-08 15:24 87304 c:\windows\system32\perfc009.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2011-11-25 19:17 87304 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

- 2009-03-08 02:31 . 2011-08-22 23:41 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2009-03-08 02:31 . 2011-11-04 19:13 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-10-14 14:47 23040 c:\windows\system32\mciseq.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2008-04-14 17:02 23040 c:\windows\system32\mciseq.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-04 19:13 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-22 23:41 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

+ 2011-11-20 06:12 . 2011-11-20 06:12 60928 c:\windows\system32\dllcache\packager.exe

+ 2009-03-08 02:31 . 2011-11-04 19:13 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

- 2009-03-08 02:31 . 2011-08-22 23:41 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-04 19:13 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-22 23:41 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

+ 2011-10-14 14:47 . 2011-10-14 14:47 23040 c:\windows\system32\dllcache\mciseq.dll

+ 2009-03-08 02:34 . 2011-11-04 19:13 43520 c:\windows\system32\dllcache\licmgr10.dll

- 2009-03-08 02:34 . 2011-08-22 23:41 43520 c:\windows\system32\dllcache\licmgr10.dll

- 2009-03-08 02:33 . 2011-08-22 23:41 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

+ 2009-03-08 02:33 . 2011-11-04 19:13 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

- 2009-12-14 07:10 . 2011-04-26 11:07 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

+ 2009-12-14 07:10 . 2011-10-28 05:32 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

+ 2011-12-25 02:49 . 2011-12-25 02:49 31504 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_wp.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 34144 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 34144 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 42848 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 42848 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 19296 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 19296 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe

- 2011-09-18 09:18 . 2011-09-18 09:18 38240 c:\windows\Installer\{90120000-0020-0409-0000-0000000FF1CE}\O12ConvIcon.exe

+ 2011-12-19 23:39 . 2011-12-19 23:39 38240 c:\windows\Installer\{90120000-0020-0409-0000-0000000FF1CE}\O12ConvIcon.exe

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 12800 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\xpshims.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 66560 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtmled.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 55296 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 43520 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\licmgr10.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 25600 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\jsproxy.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 36864 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\750de53f30e516eb2c62de9bab7954e9\System.Web.DynamicData.Design.ni.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.Install\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.Install\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 32768 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 32768 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 12800 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 12800 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 28672 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 28672 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 36864 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 36864 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEHost.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEHost.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 13312 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\cscompmgd\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\cscompmgd.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 13312 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\cscompmgd\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\cscompmgd.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 10752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 10752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 72192 c:\windows\assembly\GAC_32\ISymWrapper\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 72192 c:\windows\assembly\GAC_32\ISymWrapper\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 69120 c:\windows\assembly\GAC_32\CustomMarshalers\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 69120 c:\windows\assembly\GAC_32\CustomMarshalers\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 8192 c:\windows\WinSxS\MSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e\IEExecRemote.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 8192 c:\windows\WinSxS\MSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e\IEExecRemote.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 7168 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft_VsaVb\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft_VsaVb.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 7168 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft_VsaVb\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft_VsaVb.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 5632 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualC\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualC.Dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 5632 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualC\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualC.Dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 6656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IIEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IIEHost.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 6656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IIEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IIEHost.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 8192 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEExecRemote\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEExecRemote.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 113664 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 113664 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 258048 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 258048 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-10-14 14:47 179200 c:\windows\system32\winmm.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2008-04-14 17:02 179200 c:\windows\system32\winmm.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 105984 c:\windows\system32\url.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 105984 c:\windows\system32\url.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-11-25 19:17 636530 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-01-08 15:24 636530 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-01-08 15:24 516688 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2011-11-25 19:17 516688 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2011-11-25 19:17 128456 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-01-08 15:24 128456 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 206848 c:\windows\system32\occache.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 206848 c:\windows\system32\occache.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

- 2009-03-08 02:32 . 2011-08-22 23:41 602112 c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 2009-03-08 02:32 . 2011-11-04 19:13 602112 c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 2012-01-05 13:21 . 2011-11-10 04:54 157472 c:\windows\system32\javaws.exe

+ 2012-01-05 13:21 . 2011-11-10 04:54 149280 c:\windows\system32\javaw.exe

+ 2012-01-05 13:21 . 2011-11-10 04:54 149280 c:\windows\system32\java.exe

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 11:56 174080 c:\windows\system32\ie4uinit.exe

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 11:25 174080 c:\windows\system32\ie4uinit.exe

+ 2010-05-31 14:23 . 2011-12-20 08:01 384016 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

- 2010-05-31 14:23 . 2011-11-05 08:55 384016 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-10-18 11:13 186880 c:\windows\system32\encdec.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-02-09 13:54 186880 c:\windows\system32\encdec.dll

- 2010-06-18 17:47 . 2011-06-20 17:44 293888 c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

+ 2010-06-18 17:47 . 2011-11-25 21:57 293888 c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

+ 2011-10-14 14:47 . 2011-10-14 14:47 179200 c:\windows\system32\dllcache\winmm.dll

+ 2008-04-21 06:57 . 2011-11-04 19:13 916992 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

- 2009-03-08 02:34 . 2011-08-22 23:41 105984 c:\windows\system32\dllcache\url.dll

+ 2009-03-08 02:34 . 2011-11-04 19:13 105984 c:\windows\system32\dllcache\url.dll

+ 2010-01-25 15:46 . 2011-11-03 15:29 386560 c:\windows\system32\dllcache\qdvd.dll

+ 2009-03-08 02:34 . 2011-11-04 19:13 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

- 2009-03-08 02:34 . 2011-08-22 23:41 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

- 2009-03-08 02:32 . 2011-08-22 23:41 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2009-03-08 02:32 . 2011-11-04 19:13 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-04 19:13 602112 c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-22 23:41 602112 c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-04 19:13 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-22 23:41 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

+ 2009-03-08 02:31 . 2011-11-04 19:13 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

- 2009-03-08 02:31 . 2011-08-22 23:41 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

+ 2010-11-03 17:40 . 2011-11-04 19:13 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

- 2010-11-03 17:40 . 2011-08-22 23:41 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

- 2009-03-08 12:09 . 2011-08-22 23:41 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

+ 2009-03-08 12:09 . 2011-11-04 19:13 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

- 2009-03-08 02:32 . 2011-08-22 11:56 174080 c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 2009-03-08 02:32 . 2011-11-04 11:25 174080 c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 2011-02-09 13:54 . 2011-10-18 11:13 186880 c:\windows\system32\dllcache\encdec.dll

- 2011-02-09 13:54 . 2011-02-09 13:54 186880 c:\windows\system32\dllcache\encdec.dll

+ 2012-01-05 13:21 . 2012-01-05 13:21 262144 c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat

+ 2011-12-25 02:49 . 2011-12-25 02:49 436496 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\webengine.dll

+ 2011-10-26 21:46 . 2011-10-26 21:46 794112 c:\windows\Installer\355ab0b.msp

+ 2011-12-25 04:40 . 2011-12-25 04:40 819200 c:\windows\Installer\174480b.msp

+ 2012-01-05 13:21 . 2012-01-05 13:21 203776 c:\windows\Installer\12a5b35.msi

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 415584 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 415584 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 303456 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 303456 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 571232 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 571232 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 326496 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 326496 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 469856 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 469856 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 178528 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 178528 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe

+ 2010-12-21 00:30 . 2010-12-21 00:30 579968 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\VPREVIEW.EXE

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 916480 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\wininet.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 105984 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\url.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2010-07-05 13:21 401272 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2010-07-05 13:21 234872 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 206848 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\occache.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 611840 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mstime.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 602112 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\msfeeds.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 247808 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\ieproxy.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 184320 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\iepeers.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 743424 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\iedvtool.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 387584 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\iedkcs32.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 11:56 174080 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\ie4uinit.exe

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 129536 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Routing\0bda7bdfaf440d5dd4bc6a1dea7ffa39\System.Web.Routing.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 859648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\6e29f9faa74a48b83a13a3413b826295\System.Web.Extensions.Design.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 328704 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity\be8965fe859bc53dff61579bf626858b\System.Web.Entity.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 301056 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity.D#\8441b3eb247e0344fede848337ee911c\System.Web.Entity.Design.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 547328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\09c6a41f187ba483486cdb92dad714a1\System.Web.DynamicData.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 141312 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Abstract#\5efb726d424b9712632eff749411fa89\System.Web.Abstractions.ni.dll

+ 2012-01-08 15:25 . 2012-01-08 15:25 771584 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Remo#\3c272cad7afb127e2a2bdb8a5a808512\System.Runtime.Remoting.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 756736 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Entity.#\f374e8e7849a72d1470b4a6a0771a137\System.Data.Entity.Design.ni.dll

+ 2012-01-08 18:45 . 2012-01-08 18:45 320512 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ServiceModelReg\439732479756e0f6df88d29e50a402bf\ServiceModelReg.ni.exe

+ 2012-01-08 16:38 . 2012-01-08 16:38 842240 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\AspNetMMCExt\bfcea15c95909860c4f4ac19bd7a2d6c\AspNetMMCExt.ni.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 839680 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 839680 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 835584 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 835584 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 114688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceProcess\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 114688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceProcess\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Security\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Security\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 131072 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 131072 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 303104 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 303104 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Messaging\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Messaging.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Messaging\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Messaging.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Management\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Management\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 626688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 626688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 401408 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 401408 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 188416 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices.Protocols\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.Protocols.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 188416 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices.Protocols\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.Protocols.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 970752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 970752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 745472 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Data.SqlXml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.SqlXml.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 745472 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Data.SqlXml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.SqlXml.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 425984 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.configuration.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 425984 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.configuration.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\sysglobl\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\sysglobl.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\sysglobl\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\sysglobl.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 659456 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 659456 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 749568 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 749568 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 655360 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Tasks\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Tasks.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 655360 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Tasks\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Tasks.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 348160 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Engine\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Engine.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 348160 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Engine\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Engine.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 507904 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\AspNetMMCExt\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\AspNetMMCExt.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 507904 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\AspNetMMCExt\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\AspNetMMCExt.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 261632 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Transactions\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 261632 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Transactions\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 113664 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 258048 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 486400 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data.OracleClient\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 486400 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data.OracleClient\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 1212416 c:\windows\system32\urlmon.dll

- 2002-09-11 12:00 . 2011-08-22 23:41 1212416 c:\windows\system32\urlmon.dll

+ 2002-09-11 12:00 . 2011-11-04 19:13 5978112 c:\windows\system32\mshtml.dll

- 2009-03-08 02:32 . 2011-08-22 23:41 2000384 c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2009-03-08 02:32 . 2011-11-04 19:13 2000384 c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-11-23 14:40 1859712 c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys

+ 2008-06-26 08:14 . 2011-11-04 19:13 1212416 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

- 2008-06-26 08:14 . 2011-08-22 23:41 1212416 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2008-05-07 05:12 . 2011-11-03 15:29 1296384 c:\windows\system32\dllcache\quartz.dll

+ 2010-07-16 12:01 . 2011-11-01 16:07 1288192 c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2197120 c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2197120 c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2031616 c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2031616 c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2073728 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2073728 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2153472 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2153472 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

+ 2008-04-21 06:57 . 2011-11-04 19:13 5978112 c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-04 19:13 2000384 c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-22 23:41 2000384 c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

+ 2011-12-25 02:50 . 2011-12-25 02:50 5246976 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Web.dll

+ 2011-12-20 08:09 . 2011-12-20 08:09 2186240 c:\windows\Installer\6c56e.msi

+ 2011-12-23 08:48 . 2011-12-23 08:48 4683264 c:\windows\Installer\4932da.msi

+ 2011-10-16 13:45 . 2011-10-16 13:45 4966912 c:\windows\Installer\355ab5d.msp

+ 2011-10-16 13:28 . 2011-10-16 13:28 1138688 c:\windows\Installer\355ab45.msp

+ 2011-12-01 15:16 . 2011-12-01 15:16 3464704 c:\windows\Installer\355ab2d.msp

+ 2011-11-01 12:34 . 2011-11-01 12:34 2531840 c:\windows\Installer\355ab15.msp

+ 2011-10-26 21:46 . 2011-10-26 21:46 1833472 c:\windows\Installer\355aaf3.msp

+ 2011-10-26 21:47 . 2011-10-26 21:47 5275136 c:\windows\Installer\355aadb.msp

+ 2011-12-12 15:13 . 2011-12-12 15:13 3461120 c:\windows\Installer\30c90f9.msp

+ 2012-01-14 19:08 . 2012-01-14 19:08 3970560 c:\windows\Installer\2328ce3.msi

+ 2011-12-26 08:59 . 2011-12-26 08:59 4368896 c:\windows\Installer\1744817.msp

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 1479520 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 1479520 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 1858400 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 1858400 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 3792736 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 3792736 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe

- 2010-11-03 17:05 . 2011-12-14 20:53 1449312 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe

+ 2010-11-03 17:05 . 2012-01-14 23:04 1449312 c:\windows\Installer\{91140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe

+ 2010-10-20 11:35 . 2010-10-20 11:35 1479520 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\XLICONS.EXE

+ 2011-02-04 12:41 . 2011-02-04 12:41 2672456 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\VBE7.DLL

+ 2010-10-20 12:35 . 2010-10-20 12:35 3792736 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\PPTICO.EXE

+ 2011-04-06 20:09 . 2011-04-06 20:09 9701736 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\PPCORE.DLL

+ 2010-10-22 13:55 . 2010-10-22 13:55 2162024 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\00004119110000000000000000F01FEC\14.0.6029\POWERPNT.EXE

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 1212416 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\urlmon.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-10-03 08:31 5971456 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtml.dll

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-22 23:41 2000384 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\iertutil.dll

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2197120 c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2197120 c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2031616 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2031616 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrpamp.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2073728 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2073728 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

- 2008-10-16 10:27 . 2010-12-09 15:14 2153472 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlmp.exe

+ 2008-10-16 10:27 . 2011-10-26 10:50 2153472 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlmp.exe

+ 2012-01-08 18:48 . 2012-01-08 18:48 1356288 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.WorkflowServ#\05c29118462056cf810df0b6aa660d05\System.WorkflowServices.ni.dll

+ 2012-01-08 18:48 . 2012-01-08 18:48 1908224 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Run#\26b3258c559dc0ab6bdce481ffd458b3\System.Workflow.Runtime.ni.dll

+ 2012-01-08 18:48 . 2012-01-08 18:48 4514304 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Com#\1642d1b72cd84caf24cbe7c5e8fd8368\System.Workflow.ComponentModel.ni.dll

+ 2012-01-08 18:48 . 2012-01-08 18:48 2992640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Act#\32ce12c3c2049f2df94c44c94b052e16\System.Workflow.Activities.ni.dll

+ 2012-01-08 15:25 . 2012-01-08 15:25 1840640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Services\f63ae1310e004777e880f28377bcddd2\System.Web.Services.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 2209280 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Mobile\c99b02434e71ca9898bebbc08d63e885\System.Web.Mobile.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 2405888 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\c8f78b9e94857fdf6c2a378dd1629ee0\System.Web.Extensions.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 1706496 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\ae749b024162e9ac79110c633b5ce6be\System.ServiceModel.Web.ni.dll

+ 2012-01-08 17:55 . 2012-01-08 17:55 1070080 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityModel\23eb4618c9d171be9fb551a13a475a32\System.IdentityModel.ni.dll

+ 2012-01-08 18:47 . 2012-01-08 18:47 1328128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Services\f35064c125799df650c1a959d8fa450b\System.Data.Services.ni.dll

+ 2012-01-08 18:46 . 2012-01-08 18:46 1712128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\a86c12788293105a0d9fda1bc90c90bc\Microsoft.VisualBasic.ni.dll

+ 2012-01-08 18:46 . 2012-01-08 18:46 1609728 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.PowerShel#\6c46eade19e6f222f8b233ab0065d84a\Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.ni.dll

+ 2012-01-08 18:46 . 2012-01-08 18:46 3237376 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Office.Bu#\91b75a482fd67405900f32c96a43c9df\Microsoft.Office.BusinessData.ni.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 3182592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 3182592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 2048000 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.XML.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 2048000 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.XML.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 5025792 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 5025792 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll

+ 2012-01-08 15:20 . 2012-01-08 15:20 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll

- 2010-11-04 07:37 . 2010-11-04 07:37 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 5062656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll

- 2011-11-04 22:58 . 2011-11-04 22:58 5062656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll

+ 2012-01-08 15:23 . 2012-01-08 15:23 5246976 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Web\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 2933248 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 2933248 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll

+ 2012-01-08 15:24 . 2012-01-08 15:24 4550656 c:\windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll

- 2011-11-04 22:59 . 2011-11-04 22:59 4550656 c:\windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll

+ 2007-03-18 14:16 . 2012-01-14 23:00 52128560 c:\windows\system32\MRT.exe

- 2009-03-08 02:39 . 2011-08-23 16:41 11081728 c:\windows\system32\ieframe.dll

+ 2009-03-08 02:39 . 2011-11-05 13:13 11081728 c:\windows\system32\ieframe.dll

+ 2009-08-01 13:47 . 2011-11-05 13:13 11081728 c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

- 2009-08-01 13:47 . 2011-08-23 16:41 11081728 c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

+ 2011-10-26 21:45 . 2011-10-26 21:45 66426368 c:\windows\Installer\355ab76.msp

+ 2011-10-26 21:49 . 2011-10-26 21:49 16245760 c:\windows\Installer\355aad3.msp

+ 2011-10-26 21:50 . 2011-10-26 21:50 14504448 c:\windows\Installer\355aaca.msp

+ 2011-10-26 21:49 . 2011-10-26 21:49 10427392 c:\windows\Installer\355aac1.msp

+ 2011-12-19 23:43 . 2011-08-23 16:41 11081728 c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\ieframe.dll

+ 2012-01-08 15:25 . 2012-01-08 15:25 11817472 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\62e34cfb5a8b233667c7c5a47a32ad93\System.Web.ni.dll

+ 2012-01-08 18:45 . 2012-01-08 18:45 17403904 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\2dac4fc006596760cd4988d0bfd52ff0\System.ServiceModel.ni.dll

+ 2012-01-08 15:26 . 2012-01-08 15:26 10683392 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Design\9e15d80ffb037e9171fa4bd2e0233497\System.Design.ni.dll

+ 2011-10-16 13:38 . 2011-10-16 13:38 100966912 c:\windows\Installer\355aab8.msp

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"Advanced SystemCare 5"="f:\program files\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" [2011-12-10 619352]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-12-14 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-03-28 413696]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2011-12-03 2415456]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-02-14 7630848]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-11-12 421736]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Malwarebytes Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk - c:\program files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe [2006-1-18 442368]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"gxwhdduwemzlaowntsfaTaskMgr"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

"NoFileAssociate"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\IMFservice]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Exif Launcher S.lnk]

backup=c:\windows\pss\Exif Launcher S.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"AVG Security Toolbar Service"=3 (0x3)

"avg9wd"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfcCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\Bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgplgtupl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5985:TCP"= 5985:TCP:*:Disabled:Windows Remote Management

"65533:TCP"= 65533:TCP:Services

"52344:TCP"= 52344:TCP:Services

"3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [22/02/2011 7:13 23120]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [19/01/2011 3:32 32592]

R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [2/02/2010 16:11 14208]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [7/01/2011 5:41 230608]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [10/02/2011 6:54 295248]

R2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;f:\program files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [3/12/2011 13:55 494424]

R2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [15/11/2011 14:22 746392]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 6:09 192776]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [27/08/2009 17:09 1253376]

R2 IMFservice;IMF Service;c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe [7/06/2011 16:23 821080]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [30/03/2011 16:17 134608]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [10/02/2011 6:53 24272]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [10/02/2011 6:53 16720]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [9/01/2010 21:37 4640000]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [6/08/2009 22:33 47360]

R3 xcpip;Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol;c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys --> c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys [?]

R3 xpsec;IPSEC-stuurprogramma;c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys --> c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys [?]

S0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [?]

S0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [?]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [12/10/2011 6:25 4433248]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /svc --> c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [?]

S3 APL531;OVT Scanner;c:\windows\system32\drivers\ov550i.sys [31/07/2006 13:44 580992]

S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21/05/2008 12:42 64000]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [7/08/2008 11:10 3276800]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /medsvc --> c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [?]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [12/06/2011 10:15 31125880]

S3 NEOWATCH;NEOWATCH;c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys --> c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys [?]

S3 PciCon;PciCon;\??\e:\pcicon.sys --> e:\PciCon.sys [?]

S3 RegFilter;RegFilter;\??\c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\regfilter.sys --> c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\regfilter.sys [?]

S3 SMCWGU(SMC);SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter(SMC);c:\windows\system32\drivers\SMCWGU.sys [16/08/2007 19:54 408064]

S3 TfNetMon;TfNetMon;\??\c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [?]

S3 UrlFilter;UrlFilter;\??\c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\UrlFilter.sys --> c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\UrlFilter.sys [?]

S3 WinRM;Windows Remote Management (WS-Management);c:\windows\system32\svchost.exe -k WINRM [11/09/2002 13:00 14336]

S4 FileMonitor;FileMonitor;\??\c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\wxp_x86\FileMonitor.sys --> c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\wxp_x86\FileMonitor.sys [?]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

WINRM REG_MULTI_SZ WINRM

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2008-06-09 08:14 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004Core.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-01-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004UA.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-01-14 c:\windows\Tasks\NeroLiveEpgUpdate-USER-DJ4XE9X5VR_User.job

- c:\program files\Nero\Nero 9\Nero Live\NeroLive.exe [2008-10-27 07:59]

.

2012-01-17 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{73E18E08-8680-4446-AFFB-60BE6B8452A4}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-03-08 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

uInternet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

DPF: DirectAnimation Java Classes

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB

DPF: Microsoft XML Parser for Java

DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-01-17 14:57

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(4712)

c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE14\Cultures\office.odf

c:\progra~1\MICROS~2\Office14\1043\GrooveIntlResource.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2012-01-17 15:03:21

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-17 14:03

ComboFix2.txt 2011-12-15 15:27

ComboFix3.txt 2011-11-12 09:16

ComboFix4.txt 2011-11-11 00:22

ComboFix5.txt 2012-01-17 13:45

.

Pre-Run: 16.529.223.680 bytes beschikbaar

Post-Run: 16.528.265.216 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 05AD4F068171411B9536D4C13173B3CE

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\program files\Application Updater

Driver::

Application Updater

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

• Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"

• Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"

• Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"

• Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.

• Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.

• Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.

Opmerking:

Als u deze melding ziet.

C:\Documents and Settings\username\Bureaublad\ComboFix.exe/$0\List.bat Verwijderd Virus.Win32.HTML!IK

Wanneer het bestand in het venster met scanresultaten staat kun je rechtsklikken op die detectie en kiezen voor "Versturen als vals alarm (False Positive)".

• Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"

Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt

• Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.

• Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.