Ga naar inhoud

Programma's reageren niet of starten niet op


Pucky

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb volgend probleem :

Windows 7 start normaal op, maar na enkele minuten (of zelfs ogenblikken) reageren programma's niet meer (explorer, live mail, verkenner, zelfs schermbeveiliging...) of willen programma's niet meer opstarten.

1 of 2 programma's kunnen soms uitgevoerd worden, maar daarna houdt het meestal op en loopt alles vast.

Meestal kan ik nog wel afsluiten, maar dikwijls krijg ik de melding "1 programma moet nog worden gesloten - wachten op TaskEng"

Ik heb op mijn bureaublad een gadget staan dat processor- en geheugengebruik weergeeft. Tot voor kort gaf dit een processorbelasting aan van 0 tot 2% als er geen programma's draaiden, maar nu staat dit constant op 15 tot 20%.

Programma's downloaden lukt meestal niet. Ik heb Speccy en HijackThis gedownload via XP (Ik heb een dualboot systeem Win7/XP - XP werkt normaal)

Speccy kon ik in Win7 installeren, HijackThis bleef tijdens de installatie steeds hangen en heb ik dus noodgedwongen in veilige modus moeten uitvoeren.

Mijn systeem is in Win7 gescand met Avast en Spyware Terminator, zonder noemenswaardige problemen.

Hopelijk kunnen jullie helpen, alvast bedankt.

http://speccy.piriform.com/results/CVvgmbm07HpKBqWCxEmuZrN

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:10:28, on 16/01/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = %s - Crawler.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Facemoods Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\facemoodsTlbr.dll

O3 - Toolbar: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: FrostWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_5.0.67.0.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\wi3c8a~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~2\wi3c8a~1\datamngr\iebho.dll c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Bandoo Media Inc. - C:\PROGRA~2\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service (ST2012_Svc) - Crawler.com - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14320 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gerjannn, ik heb mijn pc net geen twee jaar en ik heb hem nog niet uitgeblazen.

Om eerlijk te zijn : sinds de aankoop van mijn eerste pc in 1987 heb ik nog nooit een computer uitgeblazen of gereinigd. Maar dit was toen misschien ook niet nodig, omdat alles minder krachtig was?

Ik zal er in elk geval aan denken om het binnenkort eens te doen. Bestaat er trouwens geen goede tool die de temeperatuur constant kan monitoren, zodat er kan ingegrepen worden als het te erg wordt?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Bandoo Coordinator"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Bandoo Coordinator"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = %s - Crawler.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Facemoods Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e} - (no file)

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\facemoodsTlbr.dll

O3 - Toolbar: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\tbDVDV.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: FrostWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.10\facemoodssrv.exe" /md I

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\wi3c8a~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~2\wi3c8a~1\datamngr\iebho.dll c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files (x86)\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb alle instructies zoals hierboven beschreven uitgevoerd in veilige modus (in normale modus lukte het niet).

Na de MBAM - scan is de computer in normale modus opgestart, maar er is geen verandering te merken.

Ik kreeg geen enkel programma opgestart.

Dit zijn de nieuwe MBAM en HijackThis logs :

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.0.1800

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.01.17.04

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 8.0.7601.17514

Luc :: LUC-PC [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

17/01/2012 20:49:45

mbam-log-2012-01-17 (20-49-45).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstarten | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 256232

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 26 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Jonas\Desktop\Setup.exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:32:20, on 17/01/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

I:\downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_5.0.67.0.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service (ST2012_Svc) - Crawler.com - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11542 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hartelijk bedankt, ik denk dat mijn probleem is opgelost.

Ik ben nu al een uurtje in win7 bezig, en alles loopt als een trein.

(ik ben een beetje te vlug geweest, want het is nog niet opgelost : zie mijn volgend berichtje)

Ik heb combo-fix uitgevoerd in veilige modus en daarna nog eens in normale modus.

Kan je nu nog vinden wat de boosdoener was?

Nog een vraag : Als ik in de toekomst met hetzelfde probleem te maken krijg, kan ik dan meteen combo-fix gebruiken of is het aan te raden om eerst terug jullie hulp in te roepen?

In elk geval, nogmaals bedankt en hieronder vind je nog de twee combo-fix logbestanden :

IN SAFE MODE :

ComboFix 12-01-18.04 - Luc 18/01/2012 21:25:29.1.8 - x64 NETWORK

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.8187.7193 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Luc\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-18 to 2012-01-18 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-18 20:29 . 2012-01-18 20:29 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:29 . 2012-01-18 20:29 -------- d-----w- c:\users\Jonas\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:29 . 2012-01-18 20:29 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:29 . 2012-01-18 20:29 -------- d-----w- c:\users\Greet\AppData\Local\temp

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-17 19:48 . 2011-12-10 14:24 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-16 21:09 . 2012-01-16 21:10 -------- d-----w- C:\Hijackthis

2012-01-16 20:32 . 2012-01-16 20:32 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2012-01-13 23:32 . 2011-11-21 11:40 8822856 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{C67C6ED0-6574-4C48-8AF0-BC69B6EE36B5}\mpengine.dll

2012-01-13 22:15 . 2012-01-13 22:24 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 05:25 1572864 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 04:32 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 04:32 1328128 ----a-w- c:\windows\SysWow64\quartz.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 05:25 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-17 06:41 1731920 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-17 05:38 1292080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntdll.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-19 14:58 77312 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\packager.dll

2012-01-08 10:51 . 2012-01-17 17:20 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Spotify

2012-01-08 10:51 . 2012-01-17 17:20 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Spotify

2012-01-08 10:50 . 2012-01-08 10:50 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Apps

2012-01-08 10:50 . 2012-01-08 10:51 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Deployment

2012-01-02 11:08 . 2005-05-26 14:34 3767504 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_26.dll

2012-01-02 11:08 . 2005-05-26 14:34 2297552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3dx9_26.dll

2011-12-29 15:07 . 2011-12-29 15:07 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Azureus

2011-12-29 15:06 . 2011-12-29 15:07 -------- d-----w- c:\users\Luc\FrostWire

2011-12-29 15:06 . 2011-12-29 15:58 -------- d-----w- c:\users\Luc\.frostwire5

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\FrostWire 5

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 1492 ----a-w- C:\user.js

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Babylon

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\Babylon

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\programdata\Babylon

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 199816 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 256960 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-11-28 17:54 . 2011-06-04 15:53 591192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-11-28 17:53 . 2011-06-04 15:53 304472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 42328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 58712 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 66904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2011-11-28 17:51 . 2011-06-04 15:53 24408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-11-24 04:52 . 2011-12-14 17:54 3145216 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-23 20:35 . 2011-11-23 20:35 51496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\stflt.sys

2011-11-14 19:49 . 2011-07-19 18:18 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-05 05:41 . 2011-12-14 17:54 1188864 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-05 05:32 . 2011-12-14 17:53 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-05 04:35 . 2011-12-14 17:54 981504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2011-11-05 04:26 . 2011-12-14 17:53 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2011-11-05 03:32 . 2011-12-14 17:54 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-11-05 02:48 . 2011-12-14 17:54 1638912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2011-10-26 05:21 . 2011-12-14 17:54 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-05-28 39408]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-09-30 98304]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"ATICustomerCare"="c:\program files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe" [2010-05-04 311296]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R1 aswSnx;aswSnx; [x]

R1 aswSP;aswSP; [x]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 136176]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-12-24 652872]

R2 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\stflt.sys [x]

R2 ST2012_Svc;Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service;c:\program files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe [2011-11-22 1148632]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [x]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]

R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [x]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 136176]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

R3 Prot6Flt;Prot6Flt;c:\windows\system32\DRIVERS\Prot6Flt.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47}]

2010-11-20 12:17 302592 ----a-w- c:\windows\System32\cmd.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 08:29]

.

2012-01-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 08:29]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}]

2011-06-01 20:44 1793432 ----a-w- c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 134384 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpywareTerminatorUpdater"="c:\program files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe" [2011-11-22 3621040]

"SpywareTerminatorShield"="c:\program files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2011-11-22 2779824]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-17 767312]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-26 2184520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\datamngr.dll c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig?hl=nl

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube Download - c:\users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{37483B40-C254-4A72-BDA4-22EE90182C1E} - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0} - c:\program files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-01-18 21:35:35 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-18 20:35

.

Pre-Run: 408.666.693.632 bytes beschikbaar

Post-Run: 411.591.081.984 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - A9890B5991BDE8298A6895202DF875F5

IN NORMAL MODE :

ComboFix 12-01-18.04 - Luc 18/01/2012 21:48:15.2.8 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.8187.6855 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Luc\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-18 to 2012-01-18 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 -------- d-----w- c:\users\Jonas\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 -------- d-----w- c:\users\Greet\AppData\Local\temp

2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-17 19:48 . 2012-01-17 19:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-17 19:48 . 2011-12-10 14:24 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-16 21:09 . 2012-01-16 21:10 -------- d-----w- C:\Hijackthis

2012-01-16 20:32 . 2012-01-16 20:32 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2012-01-13 23:32 . 2011-11-21 11:40 8822856 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{C67C6ED0-6574-4C48-8AF0-BC69B6EE36B5}\mpengine.dll

2012-01-13 22:15 . 2012-01-13 22:24 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 05:25 1572864 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 04:32 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 04:32 1328128 ----a-w- c:\windows\SysWow64\quartz.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-10-26 05:25 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-17 06:41 1731920 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-17 05:38 1292080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntdll.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-19 14:58 77312 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 13:27 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\packager.dll

2012-01-08 10:51 . 2012-01-17 17:20 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Spotify

2012-01-08 10:51 . 2012-01-17 17:20 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Spotify

2012-01-08 10:50 . 2012-01-08 10:50 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Apps

2012-01-08 10:50 . 2012-01-08 10:51 -------- d-----w- c:\users\Tim\AppData\Local\Deployment

2012-01-02 11:08 . 2005-05-26 14:34 3767504 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_26.dll

2012-01-02 11:08 . 2005-05-26 14:34 2297552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3dx9_26.dll

2011-12-29 15:07 . 2011-12-29 15:07 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Azureus

2011-12-29 15:06 . 2011-12-29 15:07 -------- d-----w- c:\users\Luc\FrostWire

2011-12-29 15:06 . 2011-12-29 15:58 -------- d-----w- c:\users\Luc\.frostwire5

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\FrostWire 5

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 1492 ----a-w- C:\user.js

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Babylon

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\Babylon

2011-12-29 15:05 . 2011-12-29 15:05 -------- d-----w- c:\programdata\Babylon

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 199816 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2011-11-28 18:01 . 2011-06-04 15:53 256960 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-11-28 17:54 . 2011-06-04 15:53 591192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-11-28 17:53 . 2011-06-04 15:53 304472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 42328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 58712 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-06-04 15:53 66904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2011-11-28 17:51 . 2011-06-04 15:53 24408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-11-24 04:52 . 2011-12-14 17:54 3145216 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-23 20:35 . 2011-11-23 20:35 51496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\stflt.sys

2011-11-14 19:49 . 2011-07-19 18:18 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-05 05:41 . 2011-12-14 17:54 1188864 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-05 05:32 . 2011-12-14 17:53 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-05 04:35 . 2011-12-14 17:54 981504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2011-11-05 04:26 . 2011-12-14 17:53 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2011-11-05 03:32 . 2011-12-14 17:54 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-11-05 02:48 . 2011-12-14 17:54 1638912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2011-10-26 05:21 . 2011-12-14 17:54 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-01-18_20.32.14 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 19:29 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 20:46 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 19:29 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 20:46 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-05-20 21:24 . 2012-01-18 20:47 58964 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-01-18 20:47 36056 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

- 2010-05-02 18:46 . 2012-01-18 19:19 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2010-05-02 18:46 . 2012-01-18 20:58 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2010-05-02 18:46 . 2012-01-18 20:58 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2010-05-02 18:46 . 2012-01-18 19:19 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 20:58 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 19:19 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2010-05-02 21:00 . 2012-01-16 21:03 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2010-05-02 21:00 . 2012-01-18 20:56 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2010-05-02 21:00 . 2012-01-16 21:03 32768 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2010-05-02 21:00 . 2012-01-18 20:56 32768 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2010-05-02 21:00 . 2012-01-16 21:03 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-05-02 21:00 . 2012-01-18 20:56 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-05-02 21:00 . 2012-01-18 20:48 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2010-05-02 21:00 . 2012-01-17 20:03 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2010-05-02 21:00 . 2012-01-17 20:03 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-05-02 21:00 . 2012-01-18 20:48 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 36864 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\94787ab3efcc074396a60ff3d83edf78\System.Web.DynamicData.Design.ni.dll

+ 2012-01-18 20:57 . 2012-01-18 20:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-01-18 20:31 . 2012-01-18 20:31 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-01-18 20:31 . 2012-01-18 20:31 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-01-18 20:57 . 2012-01-18 20:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 20:46 376832 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-01-18 19:29 376832 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 05:12 . 2012-01-18 19:19 262144 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\index.dat

+ 2009-07-14 05:12 . 2012-01-18 20:58 262144 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\index.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-01-17 20:04 398364 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-01-18 20:56 398364 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 634368 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLiveLocal.Wr#\3ce94143060c3c8c9962f2160e908d8c\WindowsLiveLocal.WriterPlugin.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 156672 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLive.Writer.#\dcc5d5ba905f05acef59b46aab72d78b\WindowsLive.Writer.HtmlParser.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 871424 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLive.Writer.#\cdd1b8e0dbca86ad17055586dc2e5869\WindowsLive.Writer.BlogClient.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 891392 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLive.Writer.#\6cd04e54bc2f43a62c5968e7a1924eb4\WindowsLive.Writer.HtmlEditor.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 129536 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Routing\8e576ae7d946a5440bddfdbe06818a8b\System.Web.Routing.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 860160 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\5bd4f855a0b0386cb4baf093216ad2d3\System.Web.Extensions.Design.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 328192 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity\8d56e2f2a05dbde707d87cb3bdf0dffc\System.Web.Entity.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 301568 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity.D#\f560658d9ee6d2786cab976e775758d6\System.Web.Entity.Design.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 547328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\e94f08faeb08a8ee9d51a3480083bd07\System.Web.DynamicData.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 141312 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Abstract#\2dc7ec41005f6e6fe45e0cc0a20a12bc\System.Web.Abstractions.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 763392 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Entity.#\e6fa2be533d9e540ccafe51980ae0103\System.Data.Entity.Design.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 2711040 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Workflow.Run#\45339e741d73e8f1f9393df8163c8c00\System.Workflow.Runtime.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 5957632 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Workflow.Com#\48ef2f59740ad3d438d0514b335dd334\System.Workflow.ComponentModel.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 3895296 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Workflow.Act#\7972e04df268430da009e63e90ff4ca9\System.Workflow.Activities.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 2292224 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Web.Services\8d374a0a9c49f485a7ce6e89ec354b4c\System.Web.Services.ni.dll

+ 2012-01-18 20:48 . 2012-01-18 20:48 1022976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Runtime.Remo#\d12c2299179cb05591cf08c8712a6495\System.Runtime.Remoting.ni.dll

+ 2012-01-18 20:55 . 2012-01-18 20:55 1444352 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.IdentityModel\1f90d38a42906a776be313d9720e350d\System.IdentityModel.ni.dll

+ 2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 7970304 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\MIGUIControls\53fcf7f34708a9482d3e4059ce29608c\MIGUIControls.ni.dll

+ 2012-01-18 20:55 . 2012-01-18 20:55 8979456 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.MediaCent#\7e81f50c34dec17b90bfebec5929853a\Microsoft.MediaCenter.UI.ni.dll

+ 2012-01-18 20:55 . 2012-01-18 20:55 1516544 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.MediaCent#\65a892a923b49b062bd8fc97254940d3\Microsoft.MediaCenter.ni.dll

+ 2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 1508864 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.MediaCent#\33fd1381f221898a53253303cb7e5380\Microsoft.MediaCenter.Bml.ni.dll

+ 2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 5054976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.GroupPoli#\d955463d0397605306d07d25c9c186fb\Microsoft.GroupPolicy.Reporting.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 7025152 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLive.Writer.#\f41e64e045cd090194cb0d841be0c9b6\WindowsLive.Writer.PostEditor.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 2193408 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsLive.Writer.#\f07f84522a403885f7de2b26d57bc592\WindowsLive.Writer.CoreServices.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 1358336 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.WorkflowServ#\a612958eaf641f0ba83b0daae44cb7b1\System.WorkflowServices.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 2209792 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Mobile\d957ec1fb12ff02282a7f73d6318b66b\System.Web.Mobile.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 2404352 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\a90f033a5a062ff29f7df8f9edc1a80c\System.Web.Extensions.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 1707008 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\828e31a37bfd9d432083be6307845630\System.ServiceModel.Web.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 1083392 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityModel\c0d9df88f2b37d14cf416281364c5b7f\System.IdentityModel.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 2029568 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Services\76e676a9b6387aad5544d61a4ac12a78\System.Data.Services.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 6438912 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\MIGUIControls\20d18697deb8413c01119531c6b987ad\MIGUIControls.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 1670144 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\dd759df05fad8dc6d3404e8e02b40819\Microsoft.VisualBasic.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 1681920 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.PowerShel#\695508ea67706e5f66208cabe5363099\Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 1009664 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MediaCent#\5662462cfa995c71817791af93686db2\Microsoft.MediaCenter.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 6499840 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MediaCent#\4676e3f99469bd1120f8aed9cf37e4d2\Microsoft.MediaCenter.UI.ni.dll

+ 2012-01-18 20:54 . 2012-01-18 20:54 4071424 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.GroupPoli#\df2d7205594489b4f1a5336fcf9244e5\Microsoft.GroupPolicy.Reporting.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 15270912 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Web\ab920a032a9b63aa07f26c5592d7c72c\System.Web.ni.dll

+ 2012-01-18 20:55 . 2012-01-18 20:55 23913984 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.ServiceModel\4bf05a9a1aebde89033c40b9e51af495\System.ServiceModel.ni.dll

+ 2012-01-18 20:49 . 2012-01-18 20:49 13609472 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Design\665178c1ccfd538896eaa0fff283b6ef\System.Design.ni.dll

+ 2012-01-18 20:56 . 2012-01-18 20:56 25470976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\ehshell\897b2e70eb1754bf8c557fadd93faf98\ehshell.ni.dll

+ 2012-01-18 20:53 . 2012-01-18 20:53 17478656 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\7bc7e33d4568a214f226cdb6a161a37a\System.ServiceModel.ni.dll

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-05-28 39408]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-09-30 98304]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"ATICustomerCare"="c:\program files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe" [2010-05-04 311296]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 136176]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 136176]

R3 Prot6Flt;Prot6Flt;c:\windows\system32\DRIVERS\Prot6Flt.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-12-24 652872]

S2 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\stflt.sys [x]

S2 ST2012_Svc;Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service;c:\program files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe [2011-11-22 1148632]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [x]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]

S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47}]

2010-11-20 12:17 302592 ----a-w- c:\windows\System32\cmd.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 08:29]

.

2012-01-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28 08:29]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}]

2011-06-01 20:44 1793432 ----a-w- c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 134384 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpywareTerminatorUpdater"="c:\program files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe" [2011-11-22 3621040]

"SpywareTerminatorShield"="c:\program files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2011-11-22 2779824]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-17 767312]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-26 2184520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\datamngr.dll c:\progra~2\WI3C8A~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig?hl=nl

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube Download - c:\users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{37483B40-C254-4A72-BDA4-22EE90182C1E} - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-01-18 22:02:00 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-18 21:02

ComboFix2.txt 2012-01-18 20:35

.

Pre-Run: 411.222.982.656 bytes beschikbaar

Post-Run: 411.109.031.936 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - FE3A1F4F5FE1FEBA9D445BF4CB35A605

aangepast door Pucky
nog niet opgelost
Link naar reactie
Delen op andere sites

DE VREUGDE IS VAN KORTE DUUR !!!

Zojuist mijn PC herstart, en hij bleef hangen op het "welkom"-scherm.

Opnieuw gestart, win7 start normaal op en dan... terug allemaal blokkerende of niet-reagerende programma's.

:sad

Ik kan nu wel bevestigen dat het vermoeden dat ik in mijn startbericht vermeldde klopt : toen ik daarstraks een uurtje probleemloos kon werken, kwam de processorbelasting regelmatig tussen de 0 en de 5%, terwijl dit nu dadelijk naar +/- 15% of meer klimt en daar niet meer onder komt...

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.