Ga naar inhoud

trage netbook


Gast sammyp

Aanbevolen berichten

Hallo iedereen,

De netbook van mijn moeder werkt heel traag, het opstarten, het internet, alles gewoon.

zij heeft de netbook al een aantal jaar ?

weet iemand wat ik hier kan tegen doen ?

alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:04:38, on 24/01/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16912)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\System32\ThpSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility\TUSBSleepChargeSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcCore.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaReminder.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ThpSrv] C:\Windows\system32\thpsrv /logon

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TUSBSleepChargeSrv] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility\TUSBSleepChargeSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosNC] %ProgramFiles%\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosReelTimeMonitor] %ProgramFiles%\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TosWaitSrv] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\marleen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA vaste-schijfbeveiliging (Thpsrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\ThpSrv.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

--

End of file - 6973 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er prima uit ... even de volgende stap :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-01-23.02 - marleen 25/01/2012 14:40:18.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7600.0.1252.32.1043.18.1014.300 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\marleen\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\xp

c:\programdata\xp\EBLib.dll

c:\programdata\xp\TPwSav.sys

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-25 to 2012-01-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-25 13:53 . 2012-01-25 13:53 -------- d-----w- c:\users\marleen\AppData\Local\temp

2012-01-25 13:53 . 2012-01-25 13:53 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-24 15:59 . 2012-01-06 04:19 6557240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{7D85A278-41E2-486F-8036-ED0E07B4F6F1}\mpengine.dll

2012-01-11 09:29 . 2011-11-17 05:41 1288984 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 09:29 . 2011-11-19 14:06 67072 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 09:29 . 2011-10-26 04:28 1328640 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 09:29 . 2011-10-26 04:28 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-24 04:23 . 2011-12-17 15:24 2340352 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-15 13:29 . 2010-03-17 06:24 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-11-05 04:35 . 2011-12-17 15:24 981504 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-05 04:34 . 2011-12-17 15:24 44544 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-11-05 04:30 . 2011-12-17 15:24 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-05 03:28 . 2011-12-17 15:24 386048 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-11-05 02:55 . 2011-12-17 15:24 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1173504]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ThpSrv"="c:\windows\system32\thpsrv" [X]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2009-08-21 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2009-08-21 173592]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2009-08-21 150552]

"HWSetup"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" [2009-06-02 425984]

"SVPWUTIL"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" [2009-08-12 352256]

"KeNotify"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" [2009-01-13 34088]

"TosSENotify"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe" [2009-08-03 611672]

"TUSBSleepChargeSrv"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility\TUSBSleepChargeSrv.exe" [2009-07-02 252288]

"TosNC"="c:\program files\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe" [2009-08-06 466792]

"TosReelTimeMonitor"="c:\program files\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe" [2009-08-06 29528]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"Toshiba TEMPRO"="c:\program files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe" [2009-08-25 1050000]

"TPwrMain"="c:\program files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2009-08-21 476512]

"SmoothView"="c:\program files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2009-08-13 521528]

"00TCrdMain"="c:\program files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2009-08-05 738616]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-07-28 7625248]

"TWebCamera"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" [2009-08-24 2446648]

"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2009-03-29 184320]

"Teco"="c:\program files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" [2009-08-26 1324384]

"TosWaitSrv"="c:\program files\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe" [2009-08-06 611672]

"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe" [2009-08-25 134032]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"="c:\program files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2009-08-12 6203296]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2009-9-1 481184]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2009-07-30 171520]

R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [x]

R3 TMachInfo;TMachInfo;c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2009-08-17 51512]

S0 Thpdrv;TOSHIBA HDD Protection Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\thpdrv.sys [2009-06-29 30272]

S0 Thpevm;TOSHIBA HDD Protection - Shock Sensor Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Thpevm.SYS [2009-06-29 13120]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]

S2 cfWiMAXService;ConfigFree WiMAX Service;c:\program files\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs.exe [2009-08-10 185712]

S2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

S2 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO);c:\program files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [2009-08-25 116104]

S2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service;c:\program files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe [2009-08-27 185712]

S2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-06-19 12920]

S3 PGEffect;Pangu effect driver;c:\windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2009-06-22 24064]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-05-22 167936]

S3 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD SSD Alert Service;c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2009-08-03 111960]

S3 TPCHSrv;TPCH Service;c:\program files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe [2009-08-06 685424]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr TBS FontCache fdrespub AppIDSvc QWAVE wcncsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2642587100-685302487-958242771-1016Core.job

- c:\users\marleen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-24 14:27]

.

2012-01-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2642587100-685302487-958242771-1016UA.job

- c:\users\marleen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-24 14:27]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

MSConfigStartUp-msnmsgr - c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2642587100-685302487-958242771-1016\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2642587100-685302487-958242771-1016\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-01-25 14:59:46

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-25 13:59

.

Pre-Run: 96.267.341.824 bytes beschikbaar

Post-Run: 96.132.530.176 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - A5AEBC7D5E03C2B8E5357F062ACA01AC

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix heeft wat verwijderd ... hoe staat het nu met de snelheid (of traagheid) ?

Werkt al stukken beter :)

bedankt.

nog snel een vraag ?

is panda een goeie antivirus ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

is panda een goeie antivirus ?
Geen probleem mee, ja dus. Vraag is eerder of je een betalende A.V. wil hebben of eventueel een gratis versie. In het laatste geval zijn Avast, AVG en Antivir aanbevolen mogelijkheden.

Er zitten ook wel flink wat opstarters op de PC. Deze zou je eens kunnen bekijken met Soluto.

Download Soluto. (klik er op)

Klik op I Agree – Install. Wacht in het scherm wat daarop volgt. Na 30 seconden verdwijnt dit scherm en installeert Soluto verder. Tijdens dit proces kan je je pc normaal gebruiken.

Als je wilt zien hoever Soluto is met installeren druk je met de rechtermuisknop op het icoontje soluto.png rechts onderin op de taakbalk en kies je voor ‘Open’.

Als de installatie voltooid is zal Soluto vragen om opnieuw op te starten. Sla alle programma’s die je open hebt staan op, en klik op Reboot PC Now.

Als de pc opnieuw opgestart is open je Soluto en klik je op ‘Chop Boot’. Daar kan je programma’s uitsluiten van het opstarten.

Voor een uitgebreide handleiding hierover klik je Hier. (klik er op).

En om alles op te ruimen, mag je dit doen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit

• via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.

• Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.

• Klik op "Toepassen" en "OK".

• Herstart nu de PC.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.