Ga naar inhoud

mappen op externe schijf worden snelkoppelingen


Aanbevolen berichten

Ik heb sinds een paar dagen op 2 laptops en 1 pc het probleem dat op alles wat ik via een usb poort met de pc's verbind,de mappen in snelkoppelingen veranderen,uiterst vervelend !

Op het forum heb ik meerdere van deze problemen voorbij zien komen,en ik heb reeds een hijackthis logje gemaakt van een laptop (je moet ergens beginnen nietwaar)

Ik ben voor mijn werk door de week onderweg,en kan niet online checken wat jullie eventueel antwoord is,dit kan ik enkel in het weekend,ik hoop dat dit geen probleem is.....

Hieronder volgt het logje. Ik hoop dat jullie me helpen kunnen !

tot vrijdag?zaterdag,Jo.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:27:55, on 29-1-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\VolControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245\winbit.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\msiexec.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:///

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - (no file)

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Volume Indicator] "C:\Program Files\Toshiba\Utilities\VolControl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft® Windows System] C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245\winbit.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.1

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9651 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 22
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Geen enkel probleem wat betreft jouw timing. Wij zijn 24/7 bereikbaar en we zien het wel als je gereageerd hebt op onze tips.

We gaan wel de pc en de laptops een voor een aanpakken.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:///

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - (no file)

O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Download Unhide.exe naar het bureaublad, als u een melding krijgt dat het bestand mogelijk onveilig is kunt u dit negeren.

 • Dubbelklik op "Unhide.exe" om de tool te starten.
 • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen "Unhide.exe" als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als administrator",
 • Wacht rustig af totdat de tool gereed is en doe in de tussentijd verder niets op de computer.
 • Als de tool gereed is krijgt u het onderstaande scherm te zien, met de melding "Your files should now be visible"
  • 4d9d78e700801-unhide..jpg

  [*] Vermeld in uw volgende bericht of u deze melding heeft gekregen.

Je gebruikt nog steeds IE 7.

Is daar een speciale reden voor?

Krijg je regelmatig de updates van Windows?

IE 9 heeft een betere beveiliging en je kan IE 9 hier downloaden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hee kweezie wabbit,

Thuis,eindelijk,dank voor je reactie !

Ben met je opdrachten meteen van start gegaan;

Ik heb de 6 regels aangevinkt en verwijderd,daarna met malware gescand en ook daarmee de problemen verwijderd.

dit is het log van malware:

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.02.03.06

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 7.0.6002.18005

MASTER :: PC_VAN_MASTER [administrator]

3-2-2012 16:31:05

mbam-log-2012-02-03 (16-31-05).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 165441

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 37 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 1

C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245\winbit.exe (Trojan.Agent) -> 1620 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Microsoft® Windows System (Trojan.Agent) -> Data: C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245\winbit.exe -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245 (Trojan.Agent.Gen) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\MASTER\M-1-52-5782-8754-5245\winbit.exe (Trojan.Agent) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

(einde)

Daarna heb ik gescand met hijack waarvan deze log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:00:28, on 3-2-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\VolControl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:///

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Volume Indicator] "C:\Program Files\Toshiba\Utilities\VolControl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.1

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7121 bytes

Ga nu Unhide downloaden en uitvoeren,bericht volgt.

Op je vraag over IE 7 of 9 moet ik antwoorden dat ik deze beide niet gebruik,ik heb al enige tijd chrome als internet agent.

Groetjes Jo

Heb van Unhide de melding gehad dat files zichtbaar zijn.

aangepast door jokemenke
Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb van Unhide de melding gehad dat files zichtbaar zijn.
En zijn de bestanden nu ook weer zichtbaar?
Op je vraag over IE 7 of 9 moet ik antwoorden dat ik deze beide niet gebruik,ik heb al enige tijd chrome als internet agent.
OK. Geen probleem, ik vroeg het me gewoon af.

De fix met Hijackthis is niet helemaal gelukt.

Heb je de fix uitgevoerd als administrator?

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:///

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Heb je na de scan met malwarebytes de pc herstart want dat was nodig om alle gevonden besmettingen te verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Morge,

Heb scan als admin uitgevoerd en dat ene file is nu weg.

Na malware 2x opnieuw opgestart,en ik zie inderdaad een aantal files die ik voorheen niet zag.

Klaar voor de volgende stap......

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:19:11, on 4-2-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\VolControl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Volume Indicator] "C:\Program Files\Toshiba\Utilities\VolControl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\MASTER\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.1

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7292 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

geregeld.....geen melding van recovery console gehad,en geen error.

ComboFix 12-02-03.02 - MASTER 04-02-2012 12:13:36.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2037.919 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\MASTER\Desktop\ComboFix.exe

AV: Norton 360 *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

FW: Norton 360 *Disabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}

SP: Norton 360 *Enabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

SP: Spyware Doctor *Disabled/Updated* {94076BB2-F3DA-227F-9A1E-F060FF73600F}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\MASTER\AppData\Local\TempDIR

c:\users\MASTER\AppData\Local\TempDIR\BetterInstaller.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-04 to 2012-02-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-03 15:51 . 2012-02-03 15:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\N360\0502000.00D

2012-02-03 15:25 . 2012-02-03 15:29 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-03 15:25 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-02-03 15:18 . 2011-11-17 06:48 440192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-02-03 15:18 . 2011-11-16 16:23 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2012-02-03 15:18 . 2011-11-16 16:23 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2012-02-03 15:18 . 2011-11-16 16:23 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-02-03 15:18 . 2011-11-16 16:21 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2012-02-03 15:18 . 2011-11-16 14:12 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2012-01-29 22:23 . 2012-01-29 22:23 388096 ----a-r- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-29 22:23 . 2012-01-29 22:23 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-29 18:52 . 2010-01-22 08:56 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll

2012-01-29 18:52 . 2010-01-22 08:56 1652688 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll

2012-01-29 18:52 . 2010-01-22 08:55 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll

2012-01-29 18:52 . 2010-01-22 08:56 165840 ----a-w- c:\windows\PCTBDRes.dll

2012-01-29 18:47 . 2010-02-05 08:18 100136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctwfpfilter.sys

2012-01-29 18:47 . 2010-02-05 08:17 233136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2012-01-29 18:47 . 2010-03-29 09:06 218592 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2012-01-29 18:47 . 2009-11-23 12:54 88040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2012-01-29 18:47 . 2010-04-08 13:29 63360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2012-01-29 18:47 . 2012-01-30 05:28 -------- d-----w- c:\program files\Spyware Doctor

2012-01-29 18:47 . 2012-01-29 18:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools

2012-01-29 18:47 . 2012-01-29 18:47 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\PC Tools

2012-01-29 18:47 . 2012-01-29 18:47 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools

2012-01-29 17:15 . 2012-01-29 17:15 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-01-29 17:15 . 2012-01-29 17:15 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-01-29 14:34 . 2012-01-29 14:34 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\Outlook

2012-01-29 13:45 . 2012-02-04 07:46 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Local\Htc

2012-01-29 13:29 . 2012-01-29 14:34 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\HTC

2012-01-29 13:26 . 2012-01-29 13:35 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Local\Downloaded Installations

2012-01-29 13:23 . 2012-01-29 13:23 -------- d-----w- c:\program files\Spirent Communications

2012-01-29 13:19 . 2012-01-29 13:28 -------- d-----w- c:\program files\HTC

2012-01-29 13:18 . 2012-01-29 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2012-01-28 13:15 . 2012-01-28 23:37 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Local\AChat

2012-01-14 13:17 . 2012-01-21 18:42 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-01-14 13:16 . 2012-02-04 11:23 -------- d-----w- c:\users\MASTER\AppData\Roaming\uTorrent

2012-01-14 11:46 . 2011-10-14 16:03 189952 ----a-w- c:\windows\system32\winmm.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-10-14 16:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\mciseq.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-11-18 20:23 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-11-18 17:47 66560 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-11-25 15:59 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-12-01 15:21 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-01-14 11:46 . 2011-10-25 15:58 1314816 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-14 11:46 . 2011-10-25 15:58 497152 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-24 08:30 . 2011-12-24 08:30 126584 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS

2011-11-23 13:37 . 2011-12-16 21:06 2043904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-21 10:47 . 2011-12-23 23:55 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{84AD15B1-8771-44E3-B6CB-7BD37759E6B1}\mpengine.dll

2011-11-20 15:41 . 2011-11-20 15:42 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-11-12 07:35 . 2006-11-02 10:32 101888 ----a-w- c:\windows\system32\ifxcardm.dll

2011-11-12 07:34 . 2006-11-02 10:32 82432 ----a-w- c:\windows\system32\axaltocm.dll

2011-11-08 14:42 . 2011-12-16 21:06 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-11-06 22:22 . 2011-11-06 22:22 40960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\http.sys.mui

2011-11-06 21:15 . 2011-11-06 21:15 23552 ----a-w- c:\windows\system32\lpk.dll

2011-11-06 21:15 . 2011-11-06 21:15 10240 ----a-w- c:\windows\system32\dciman32.dll

2011-11-06 21:12 . 2011-11-06 21:12 72704 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2011-11-06 21:12 . 2011-11-06 21:12 48128 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2011-11-06 21:09 . 2011-11-06 21:09 61440 ----a-w- c:\windows\system32\winipsec.dll

2011-11-06 21:09 . 2011-11-06 21:09 272896 ----a-w- c:\windows\system32\polstore.dll

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2011-11-06 20:59 . 2011-11-06 20:59 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 68096 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2011-11-06 20:53 . 2011-11-06 20:53 15181 ----a-w- c:\windows\system32\gatherWirelessInfo.vbs

2011-11-06 20:51 . 2011-11-06 20:51 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2011-11-06 20:50 . 2011-11-06 20:50 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2011-11-06 20:50 . 2011-11-06 20:50 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6r.dll

2011-11-06 20:48 . 2011-11-06 20:48 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2011-11-06 20:42 . 2011-11-06 20:42 53248 ----a-w- c:\windows\system32\rrinstaller.exe

2011-11-06 20:42 . 2011-11-06 20:42 24576 ----a-w- c:\windows\system32\mfpmp.exe

2011-11-06 20:42 . 2011-11-06 20:42 2048 ----a-w- c:\windows\system32\mferror.dll

2011-11-06 20:28 . 2011-11-06 20:28 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2011-11-06 20:13 . 2011-11-06 20:13 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wkssvc.dll

2011-11-06 20:11 . 2011-11-06 20:11 136192 ----a-w- c:\windows\system32\aaclient.dll

2011-11-06 20:11 . 2011-11-06 20:11 53248 ----a-w- c:\windows\system32\tsgqec.dll

2011-11-06 20:03 . 2011-11-06 20:03 714240 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2011-11-06 19:43 . 2011-11-06 19:43 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2011-11-06 19:32 . 2011-11-06 19:32 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2011-11-06 19:30 . 2011-11-06 19:30 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2011-11-06 19:30 . 2011-11-06 19:30 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1808896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0046.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1793536 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0045.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1558016 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0049.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1411072 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0047.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1236992 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0020.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 2136064 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0021.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1782272 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0039.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 5499904 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0022.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 7964672 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0024.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 5791232 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0026.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6224896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0027.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4175872 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0010.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 2466816 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0011.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4981248 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0013.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 3331072 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0018.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6781440 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0019.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 11722752 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0001.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4164096 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0002.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1452544 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0003.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 3419136 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004a.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1702912 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004b.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4093440 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004c.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1972736 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004e.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4096 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons002a.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4045824 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons003e.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6585856 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001b.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6014976 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001a.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6346240 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001d.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 9892864 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000a.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 6237696 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000c.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 1722368 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000d.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 5654528 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000f.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 4616192 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0414.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 5090816 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0416.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 7042560 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons081a.dll

2011-11-06 19:25 . 2011-11-06 19:25 5031936 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0816.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 5071872 ----a-w- c:\windows\system32\NlsModels0011.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0045.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0046.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0047.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0049.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0039.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0020.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0021.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0022.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0024.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0010.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1966592 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0027.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0026.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 2657280 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0011.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 3466752 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0013.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0018.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 1523712 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0000.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 4497408 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0019.dll

2011-11-06 19:24 . 2011-11-06 19:24 2599936 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0001.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2006-11-13 413696]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-01-20 1305408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TPwrMain"="c:\program files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2006-12-14 411768]

"HSON"="c:\program files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2006-12-07 55416]

"SmoothView"="c:\program files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2006-12-14 493688]

"00TCrdMain"="c:\program files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2006-12-11 530552]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2006-12-10 90191]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-12-10 7766016]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-12-10 81920]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 815104]

"TOSHIBA Volume Indicator"="c:\program files\Toshiba\Utilities\VolControl.exe" [2006-12-13 94208]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

"topi"="c:\program files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2006-12-15 577536]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-06 98304]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-06 106496]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-06 81920]

"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2006-12-13 554640]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"HTC Sync Loader"="c:\program files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" [2011-12-20 634880]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1605367740-1994689716-2784367628-1000Core.job

- c:\users\MASTER\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 16:08]

.

2012-02-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1605367740-1994689716-2784367628-1000UA.job

- c:\users\MASTER\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 16:08]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-04 12:25

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

TOSCDSPD = c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe?/i?????2??m???????? ???X?????????

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

.

c:\users\MASTER\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 1

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\N360]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\ccSvcHst.exe\" /s \"N360\" /m \"c:\program files\Norton 360\Engine\5.1.0.29\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1605367740-1994689716-2784367628-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{B90A40B7-7D51-DE4A-7F8F-C14282825C91}*]

"bbmgolmgdpjadmmfkkijepilcnadenhpkpmi"=hex:61,62,66,6a,6c,65,6d,66,66,6d,63,6e,

68,6c,63,64,6d,68,66,67,61,67,6d,6d,6c,6f,61,6a,6f,6c,6d,6e,6e,6c,00,77

"abmgolmgdpjadmmfkkhjllmokaainfbfgf"=hex:61,62,6b,6a,64,67,6c,63,6e,62,68,6c,

6d,6d,70,70,69,6a,67,67,61,67,63,64,69,67,70,64,6a,61,6d,6e,65,68,00,77

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-02-04 12:29:06

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-04 11:29

.

Pre-Run: 18.211.151.872 bytes beschikbaar

Post-Run: 18.049.273.856 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 29716A2A350CFDA73C3F9F6645242706

Link naar reactie
Delen op andere sites

Morge,

ik heb op een nieuwe usb geen probleem meer,zogezegd perfect opgelost,allleen ,een van de problleem schijven waarop de snelkop. staan,is de sd kaart van mijn telefoon,en daar staan ze nog steeds op. Misschien een dom van mij,maar ik realiseerde mij vanmorgen eigenlijk pas dat deze tijdens al deze scans misschien gekoppeld had moeten zij met de laptop?????

Jo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je sprak in je eerste bericht over 2 laptops en 1 pc.

We hebben nu 1 laptop onder handen genomen.

Hoe zit het met de andere laptop en de pc?

Heb je daar nog wel het probleem?

En als je een usb stick of harde schijf (waarmee je voordien het probleem had) aansluit op de "opgekuiste" laptop, heb je dan nog die snelkoppelingen?

Je kan de sd van je telefoon aansluiten op het volgende toestel dat we opkuisen want we zullen de andere laptop en de pc ook moeten opkuisen.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.