Ga naar inhoud

Laptop sluit traag af, soms niet. Allerhande problemen


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

Op mijn laptop (Vista) heb ik allerlei verschijnsels waar ik niet echt van weet hoe het komt en wat er aan te doen. Vandaar mijn bericht hier.

Het eerste wat ik echt merkte was dat ik na een langere tijd nog eens een DVD wou branden. Mijn DVD station was niet te vinden. Opgelost door een fix van windows.

Dan stak ik er een DVD RW in maar deze was niet te zien met als gevolg kon ik hem ook niet uitwerpen.

Na lang proberen toch gelukt, zonder reden. DVD kunnen branden maar bleef in afsluitfase te hangen. Na lang proberen uiteindelijk toch kunnen stoppen en de DVD eruit kunnen halen. Brandprogramma CDBurnerXP

Mijn laptop blijft soms ook hangen bij het afsluiten, ook als wacht ik langere tijd.

De windows is up to date, verder weet ik het eigelijk niet meer wat ik nog kan doen.

Iemand raad?

Hieronder alvast mijn Hijacklog, als iemand mij verder kan helpen over wat er nu moet of kan...

Alvast bedankt voor de moeite, ook als we er niet uit zouden komen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:49:36, on 3/02/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Users\Yvan\Downloads\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Smart Suggestor - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" /OM

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" -NoStart

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaOviSuite2] C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe -tray

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /Manual

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\npjpi160_30.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\npjpi160_30.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Smart Suggestor - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Smart Suggestor options - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\G2AWinLogon.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\aestsrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\g2aservice.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98d0eb2532413) (gupdate1c98d0eb2532413) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\STacSV.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 10556 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM gaf geen kwaadaardige objecten, zie tekstbestand hieronder

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.02.03.09

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

XXXX :: XXXXXXXXXXX[administrator]

3/02/2012 21:35:24

mbam-log-2012-02-03 (21-35-24).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 172540

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 48 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Nieuw hijacklog;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:45:46, on 3/02/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Users\Yvan\Downloads\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Smart Suggestor - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" /OM

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" -NoStart

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaOviSuite2] C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe -tray

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /Manual

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\npjpi160_30.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\npjpi160_30.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Smart Suggestor - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Smart Suggestor options - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\G2AWinLogon.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\aestsrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\g2aservice.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98d0eb2532413) (gupdate1c98d0eb2532413) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\STacSV.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 10433 bytes

Moet ik verder nog iets doen?

Weerom bedankt en chapeau voor je snelle reactie, toppie ;o)

Link naar reactie
Delen op andere sites

We gaan nog even een stapje verder zetten. Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hieronder het log van combofix

ComboFix 12-02-03.02 - XXXX 04/02/2012 12:14:14.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3061.1527 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\XXXX\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

c:\program files\Downloaded Installers

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\82c29976-999d-4c8f-bac9-590e78eef64b.dll

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\8d357f17-07ad-4392-ba06-fb67564c98cd.dll

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\b9ce760f-6209-48f2-a4a3-695324591c45.dll

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\d1f4dc82-bc4c-4916-b37c-3ab9c30ae468.dll

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\f8338de4-40cb-4494-bc70-93db3ab9e32d.dll

c:\programdata\PCDr\5907\Downloads\fa2ff61b-2c58-4071-916b-f881289a3959.dll

c:\users\Yvan\AppData\Local\TempDIR

c:\users\Yvan\AppData\Local\TempDIR\BetterInstaller.exe

c:\users\Yvan\AppData\Roaming\desktop.ini

D:\AUTORUN.INF

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-04 to 2012-02-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-04 11:21 . 2012-02-04 11:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-02-03 19:48 . 2012-02-03 19:48 388096 ----a-r- c:\users\Yvan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-03 19:09 . 2012-02-03 19:09 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-03 18:35 . 2012-02-03 18:54 -------- dc-h--w- c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}

2012-02-03 18:34 . 2012-02-03 18:34 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\PackageAware

2012-02-03 14:10 . 2012-01-06 04:19 6557240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F2A962C4-4046-4B3E-8FD2-792C37CC9E27}\mpengine.dll

2012-02-01 19:49 . 2012-02-01 19:49 -------- d-----w- c:\program files\CDBurnerXP

2012-02-01 18:58 . 2012-02-01 18:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft ATS

2012-01-29 11:22 . 2012-01-29 11:22 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\VS Revo Group

2012-01-29 11:22 . 2009-12-30 09:21 27192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys

2012-01-29 11:22 . 2012-01-29 11:22 -------- d-----w- c:\program files\VS Revo Group

2012-01-29 10:41 . 2012-01-29 10:41 -------- d-----w- c:\program files\Conduit

2012-01-29 10:41 . 2012-01-29 11:29 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\Conduit

2012-01-29 10:41 . 2012-01-29 10:41 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-01-29 10:39 . 2012-02-03 15:29 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Roaming\uTorrent

2012-01-24 17:21 . 2012-01-24 17:21 -------- d-----w- c:\program files\Weather Watcher Live

2012-01-24 10:04 . 2012-01-24 10:04 -------- d-----w- c:\windows\Sun

2012-01-24 10:03 . 2012-01-24 10:02 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-01-23 12:43 . 2012-01-23 12:47 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\sabnzbd

2012-01-23 12:42 . 2012-01-23 12:47 -------- d-----w- c:\program files\SABnzbd

2012-01-13 12:38 . 2012-01-13 12:38 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\IObit

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 440192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2012-01-13 12:23 . 2011-12-30 16:02 21848 ----a-w- c:\windows\system32\RegistryDefragBootTime.exe

2012-01-13 12:09 . 2012-01-13 12:09 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Roaming\IObit

2012-01-11 11:17 . 2011-11-18 20:23 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-10-14 16:03 189952 ----a-w- c:\windows\system32\winmm.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-10-14 16:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\mciseq.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-11-18 17:47 66560 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-11-25 15:59 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-01-11 11:16 . 2011-12-01 15:21 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-01-11 11:16 . 2011-10-25 15:58 1314816 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 11:16 . 2011-10-25 15:58 497152 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-26 23:21 . 2009-10-02 15:47 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-12-10 14:24 . 2011-02-07 09:56 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-11-28 18:01 . 2010-06-29 14:47 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-11-28 18:01 . 2008-09-09 15:02 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-11-28 17:53 . 2011-03-12 18:06 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-11-28 17:53 . 2008-09-09 15:02 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 55128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2011-11-28 17:51 . 2008-09-09 15:02 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-11-23 13:37 . 2011-12-15 13:06 2043904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 20:50 . 2011-05-13 15:11 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-08 14:42 . 2011-12-15 13:06 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198}]

2011-09-05 16:55 138032 ----a-w- c:\program files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

"OM2_Monitor"="c:\program files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" [2009-11-25 95632]

"NokiaOviSuite2"="c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe" [2011-09-01 966712]

"Advanced SystemCare 5"="c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" [2011-12-29 620376]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PCMService"="c:\program files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe" [2008-01-14 132392]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-10-03 178712]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-08-11 30192]

"ECenter"="c:\dell\E-Center\EULALauncher.exe" [2008-02-29 17920]

"Dell Webcam Central"="c:\program files\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell.exe" [2008-02-19 438403]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2008-11-17 3810304]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2008-03-13 163840]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2009-02-26 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2009-02-26 173592]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2009-02-26 150552]

"OM2_Monitor"="c:\program files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" [2009-11-25 54672]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-03-16 483428]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

.

c:\users\XXXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2008-5-13 1058088]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

QuickSet.lnk - c:\program files\Dell\QuickSet\quickset.exe [2008-5-2 1211472]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock First Run.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2008-5-13 1058088]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\GoToAssist]

2008-08-05 21:14 10536 ----a-w- c:\program files\Citrix\GoToAssist\514\g2awinlogon.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~2\GoogleDesktopNetwork3.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [2011-12-29 497496]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\aestsrv.exe [2009-03-16 81920]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-08-05 08:37]

.

2012-02-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-12 12:37]

.

2012-02-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-12 12:37]

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask-Delay.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-01-30 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-02-04 c:\windows\Tasks\SystemToolsDailyTest.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-02-04 c:\windows\Tasks\WpsUpdateTask_Yvan.job

- c:\program files\Kingsoft\Kingsoft Office\office6\wpsupdate.exe [2011-08-24 16:00]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://partnerpage.google.com/dell.com/nl_be?hl=nl&client=dell-row&channel=be&ibd=5080806

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: {{520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} - c:\program files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

SafeBoot-WudfPf

SafeBoot-WudfRd

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-04 12:21

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,50,b6,dc,8b,01,03,4d,48,ab,58,3e,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,50,b6,dc,8b,01,03,4d,48,ab,58,3e,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-02-04 12:24:19

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-04 11:24

.

Pre-Run: 31428907008 bytes beschikbaar

Post-Run: 31598743552 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 64EB929AF4F619B1D89DAAD023920A31

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}

c:\program files\Conduit

c:\users\XXXX\AppData\Local\Conduit

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

PS: wijzig in de opdracht de door jou aangepaste usernaam door de correcte usernaam, vóór je de opdracht laat lopen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Daarstraks was mijn laptop weer eens vastgelopen en moest ik een eerder herstelpunt aanvaarden om weer verder te kunnen.

Gevolg, malwarebytes en combofix waren verdwenen, wie weet is er nog wat weg.

Ik vrees dus dat ik alle handelingen weer opnieuw moet maken. Of weet u een andere oplossing.

Of kan ik combofix weer installer en gewoon verder gaan?

aangepast door 2bz2p
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hetvolgende kwam eruit:

ComboFix 12-02-05.02 - XXXX 05/02/2012 12:39:17.2.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3061.1494 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\XXXX\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\XXXX\Desktop\CFScript.txt

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Conduit

c:\program files\Conduit\Community Alerts\Alert.dll

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA}.native.bitness.log

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA}.native.data.log

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA}.native.elements.log

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA}.native.weight.log

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\bm_installer.exe

c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\mia.lib

c:\users\XXXX\AppData\Local\Conduit

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-05 to 2012-02-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-05 12:02 . 2012-02-05 12:02 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-02-03 19:09 . 2012-02-03 19:09 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-03 18:34 . 2012-02-03 18:34 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\PackageAware

2012-02-03 14:10 . 2012-01-06 04:19 6557240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F2A962C4-4046-4B3E-8FD2-792C37CC9E27}\mpengine.dll

2012-02-01 19:49 . 2012-02-01 19:49 -------- d-----w- c:\program files\CDBurnerXP

2012-02-01 18:58 . 2012-02-01 18:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft ATS

2012-01-29 11:22 . 2012-01-29 11:22 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\VS Revo Group

2012-01-29 11:22 . 2009-12-30 09:21 27192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys

2012-01-29 11:22 . 2012-01-29 11:22 -------- d-----w- c:\program files\VS Revo Group

2012-01-29 10:41 . 2012-01-29 10:41 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-01-29 10:39 . 2012-02-03 15:29 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Roaming\uTorrent

2012-01-24 17:21 . 2012-01-24 17:21 -------- d-----w- c:\program files\Weather Watcher Live

2012-01-24 10:04 . 2012-01-24 10:04 -------- d-----w- c:\windows\Sun

2012-01-24 10:03 . 2012-01-24 10:02 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-01-23 12:43 . 2012-01-23 12:47 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Local\sabnzbd

2012-01-23 12:42 . 2012-01-23 12:47 -------- d-----w- c:\program files\SABnzbd

2012-01-13 12:38 . 2012-01-13 12:38 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\IObit

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 440192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-01-13 12:26 . 2012-01-13 12:26 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2012-01-13 12:23 . 2011-12-30 16:02 21848 ----a-w- c:\windows\system32\RegistryDefragBootTime.exe

2012-01-13 12:09 . 2012-01-13 12:09 -------- d-----w- c:\users\XXXX\AppData\Roaming\IObit

2012-01-11 11:17 . 2011-11-18 20:23 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-10-14 16:03 189952 ----a-w- c:\windows\system32\winmm.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-10-14 16:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\mciseq.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-11-18 17:47 66560 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-01-11 11:17 . 2011-11-25 15:59 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-01-11 11:16 . 2011-12-01 15:21 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-01-11 11:16 . 2011-10-25 15:58 1314816 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2012-01-11 11:16 . 2011-10-25 15:58 497152 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-26 23:21 . 2009-10-02 15:47 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-12-10 14:24 . 2011-02-07 09:56 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-11-28 18:01 . 2010-06-29 14:47 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-11-28 18:01 . 2008-09-09 15:02 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-11-28 17:53 . 2011-03-12 18:06 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-11-28 17:53 . 2008-09-09 15:02 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-11-28 17:52 . 2008-09-09 15:02 55128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2011-11-28 17:51 . 2008-09-09 15:02 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-11-23 13:37 . 2011-12-15 13:06 2043904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 20:50 . 2011-05-13 15:11 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-08 14:42 . 2011-12-15 13:06 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

"OM2_Monitor"="c:\program files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" [2009-11-25 95632]

"NokiaOviSuite2"="c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe" [2011-09-01 966712]

"Advanced SystemCare 5"="c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" [2011-12-29 620376]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PCMService"="c:\program files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe" [2008-01-14 132392]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-10-03 178712]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-08-11 30192]

"ECenter"="c:\dell\E-Center\EULALauncher.exe" [2008-02-29 17920]

"Dell Webcam Central"="c:\program files\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell.exe" [2008-02-19 438403]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2008-11-17 3810304]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2008-03-13 163840]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2009-02-26 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2009-02-26 173592]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2009-02-26 150552]

"OM2_Monitor"="c:\program files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" [2009-11-25 54672]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-03-16 483428]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

.

c:\users\XXXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2008-5-13 1058088]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

QuickSet.lnk - c:\program files\Dell\QuickSet\quickset.exe [2008-5-2 1211472]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock First Run.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2008-5-13 1058088]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\GoToAssist]

2008-08-05 21:14 10536 ----a-w- c:\program files\Citrix\GoToAssist\514\g2awinlogon.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~2\GoogleDesktopNetwork3.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [2011-12-29 497496]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f6ef8056\aestsrv.exe [2009-03-16 81920]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - PCDSRVC{E9D79540-57D5953E-06020101}_0

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-08-05 08:37]

.

2012-02-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-12 12:37]

.

2012-02-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-12 12:37]

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask-Delay.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-01-30 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-02-05 c:\windows\Tasks\SystemToolsDailyTest.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2011-12-14 04:09]

.

2012-02-05 c:\windows\Tasks\WpsUpdateTask_XXXX.job

- c:\program files\Kingsoft\Kingsoft Office\office6\wpsupdate.exe [2011-08-24 16:00]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://partnerpage.google.com/dell.com/nl_be?hl=nl&client=dell-row&channel=be&ibd=5080806

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: {{520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} -

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.2 195.130.130.130

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\bm_installer.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-05 13:02

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,50,b6,dc,8b,01,03,4d,48,ab,58,3e,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,50,b6,dc,8b,01,03,4d,48,ab,58,3e,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-02-05 13:10:25

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-05 12:10

ComboFix2.txt 2012-02-05 11:33

ComboFix3.txt 2012-02-04 11:24

.

Pre-Run: 30128168960 bytes beschikbaar

Post-Run: 30066806784 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D348259630B6263FF76F00FC169946A4

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik merkte in bovenstaande log deze regel:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

Ik dacht dat ik lang geleden die McAfee en alle aanverwanten er af gegooigd had (stond een trialversie op van bij de aankoop)

Als het mogelijk is wil ik deze ook graag kwijt.

Zo hoop ik dat hij weer wat sneller opstart en stopt.

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.