Ga naar inhoud

Herhaalde waarschuwing Microsoft Security Essentials


Aanbevolen berichten

Probleem luidt: Win32/WinMaximizer.

Aanbevolen actie: verwijderen. Dat heb ik nu 3x gedaan, vervolgens 3x opnieuw opgestart en 3x komt "gevaar" terug.

Graag verzoek ik u om het logje te onderzoeken.

Hieronder heb ik mijn logje geplaatst.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:03:03, on 6-2-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE

C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = nu.nl | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "D:\Documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.1.0/GarminAxControl_32.CAB

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1223728169984

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

--

End of file - 10335 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 31
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 7u2.

 • Scroll omlaag naar : "Java Platform Standard Edition".
 • Klik op de "Download JRE" knop aan de rechterkant.
 • Vink aan: "Accept License Agreement" onder “Java SE Runtime Environment 7u2”.
 • Klik op de jre-7u2-windows-i586.exe link ONDER Download en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je webbrowser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7u2-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-06.02 - Dennis van Vliet 06-02-2012 20:42:35.6.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.465 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-06 to 2012-02-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-06 19:41 . 2012-02-06 19:41 41680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hoarckkb.sys

2012-02-06 19:36 . 2012-02-06 19:36 29904 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FE8EEA6B-26BF-43D4-ACCC-1B16A3D55761}\MpKsl6704d361.sys

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:35 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:34 141312 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:34 637848 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2012-02-06 19:34 . 2012-02-06 19:34 -------- d-----w- c:\program files\Java

2012-02-06 19:29 . 2012-02-06 19:29 56200 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FE8EEA6B-26BF-43D4-ACCC-1B16A3D55761}\offreg.dll

2012-02-06 19:22 . 2012-01-06 04:19 6557240 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FE8EEA6B-26BF-43D4-ACCC-1B16A3D55761}\mpengine.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-06 19:34 . 2010-12-28 20:15 567184 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-01-31 12:44 . 2011-11-02 18:39 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-01-06 04:19 . 2011-11-03 20:23 6557240 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-12-22 06:57 . 2011-12-22 06:57 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for

2011-12-18 19:34 . 2011-12-18 19:34 574 ----a-w- C:\cleanup.bat

2011-12-18 19:34 . 2011-12-18 19:34 19286 ----a-w- C:\cleanup.exe

2011-12-15 20:31 . 2011-12-15 20:31 388096 ----a-r- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-12-10 14:24 . 2011-05-05 09:53 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-11-25 21:57 . 2006-03-02 12:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2006-03-02 12:00 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2006-03-02 12:00 60928 ----a-w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-16 14:22 . 2006-03-02 12:00 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:22 . 2006-03-02 12:00 152064 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-07 68856]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-09-17 13574144]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 63712]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-06 161336]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-08 61952]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="d:\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-09-30 252296]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

d:\documenten en settings\Daniëlle van Vliet\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Nieuwsbal.lnk - c:\program files\VI Nieuwsbal\Nieuwsbal.exe [N/A]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0sprestrt

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\SAGENT4.EXE"=

"d:\\spellen\\TrackMania Original\\TmOriginal.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

.

R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [31-10-2010 19:52 14208]

R0 sfdrv01a;StarForce Protection Environment Driver (version 1.x.a);c:\windows\system32\drivers\sfdrv01a.sys [5-7-2006 13:46 63352]

R1 MpKsl6704d361;MpKsl6704d361;d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FE8EEA6B-26BF-43D4-ACCC-1B16A3D55761}\MpKsl6704d361.sys [6-2-2012 20:36 29904]

R2 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [13-10-2011 17:21 249648]

R2 MBAMService;MBAMService;d:\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [5-5-2011 10:53 652872]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [5-5-2011 10:53 20464]

S1 aiubdhjs;aiubdhjs;\??\c:\windows\system32\drivers\aiubdhjs.sys --> c:\windows\system32\drivers\aiubdhjs.sys [?]

S1 auujazlt;auujazlt;\??\c:\windows\system32\drivers\auujazlt.sys --> c:\windows\system32\drivers\auujazlt.sys [?]

S1 bxrjgqca;bxrjgqca;\??\c:\windows\system32\drivers\bxrjgqca.sys --> c:\windows\system32\drivers\bxrjgqca.sys [?]

S1 chuoqait;chuoqait;\??\c:\windows\system32\drivers\chuoqait.sys --> c:\windows\system32\drivers\chuoqait.sys [?]

S1 eymcagsp;eymcagsp;\??\c:\windows\system32\drivers\eymcagsp.sys --> c:\windows\system32\drivers\eymcagsp.sys [?]

S1 gctrsuoh;gctrsuoh;\??\c:\windows\system32\drivers\gctrsuoh.sys --> c:\windows\system32\drivers\gctrsuoh.sys [?]

S1 ghbwicxs;ghbwicxs;\??\c:\windows\system32\drivers\ghbwicxs.sys --> c:\windows\system32\drivers\ghbwicxs.sys [?]

S1 gpjxdwep;gpjxdwep;\??\c:\windows\system32\drivers\gpjxdwep.sys --> c:\windows\system32\drivers\gpjxdwep.sys [?]

S1 hctqeagh;hctqeagh;\??\c:\windows\system32\drivers\hctqeagh.sys --> c:\windows\system32\drivers\hctqeagh.sys [?]

S1 heqqoblz;heqqoblz;\??\c:\windows\system32\drivers\heqqoblz.sys --> c:\windows\system32\drivers\heqqoblz.sys [?]

S1 hoarckkb;hoarckkb;c:\windows\system32\drivers\hoarckkb.sys [6-2-2012 20:41 41680]

S1 idozxcgr;idozxcgr;\??\c:\windows\system32\drivers\idozxcgr.sys --> c:\windows\system32\drivers\idozxcgr.sys [?]

S1 krgfojfo;krgfojfo;\??\c:\windows\system32\drivers\krgfojfo.sys --> c:\windows\system32\drivers\krgfojfo.sys [?]

S1 lgsaarza;lgsaarza;\??\c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys --> c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys [?]

S1 lxnbnfbd;lxnbnfbd;\??\c:\windows\system32\drivers\lxnbnfbd.sys --> c:\windows\system32\drivers\lxnbnfbd.sys [?]

S1 mgeppove;mgeppove;\??\c:\windows\system32\drivers\mgeppove.sys --> c:\windows\system32\drivers\mgeppove.sys [?]

S1 ngaxdziq;ngaxdziq;\??\c:\windows\system32\drivers\ngaxdziq.sys --> c:\windows\system32\drivers\ngaxdziq.sys [?]

S1 oynnlltp;oynnlltp;\??\c:\windows\system32\drivers\oynnlltp.sys --> c:\windows\system32\drivers\oynnlltp.sys [?]

S1 qeexpqlq;qeexpqlq;\??\c:\windows\system32\drivers\qeexpqlq.sys --> c:\windows\system32\drivers\qeexpqlq.sys [?]

S1 rsrgjdvu;rsrgjdvu;\??\c:\windows\system32\drivers\rsrgjdvu.sys --> c:\windows\system32\drivers\rsrgjdvu.sys [?]

S1 tmunqhnh;tmunqhnh;\??\c:\windows\system32\drivers\tmunqhnh.sys --> c:\windows\system32\drivers\tmunqhnh.sys [?]

S1 touzdghc;touzdghc;\??\c:\windows\system32\drivers\touzdghc.sys --> c:\windows\system32\drivers\touzdghc.sys [?]

S1 vnzypjnh;vnzypjnh;\??\c:\windows\system32\drivers\vnzypjnh.sys --> c:\windows\system32\drivers\vnzypjnh.sys [?]

S1 ypxdllko;ypxdllko;\??\c:\windows\system32\drivers\ypxdllko.sys --> c:\windows\system32\drivers\ypxdllko.sys [?]

S2 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [21-10-2011 15:23 196176]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2-2-2010 20:22 135664]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [15-8-2010 16:54 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2-2-2010 20:22 135664]

S3 PAC207;CamMaestro 3.75 HU PC Camera;c:\windows\system32\drivers\PFC027.sys [8-4-2005 9:46 162176]

S3 SynasUSB;SynasUSB;c:\windows\system32\drivers\synasUSB.sys [20-9-2009 14:59 18432]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - JAVAQUICKSTARTERSERVICE

*NewlyCreated* - MPKSL6704D361

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-03 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-07 12:08]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 19:22]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 19:22]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1008Core.job

- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-24 14:06]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1008UA.job

- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-24 14:06]

.

2012-02-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1012Core.job

- d:\documenten en settings\Leon van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-02 20:48]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1012UA.job

- d:\documenten en settings\Leon van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-02 20:48]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MpCmdRun.exe [2011-04-27 14:39]

.

2012-02-06 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{612F5CDA-23AB-4660-AA75-E6FE940B7079}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.nu.nl/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: ziggo.nl\thuishelp

TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.1

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.1.0/GarminAxControl_32.CAB

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-06 20:51

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3132)

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-06 20:55:35

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-06 19:55

ComboFix2.txt 2011-12-19 15:34

.

Pre-Run: 25.989.627.904 bytes beschikbaar

Post-Run: 25.993.166.848 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 756DA74932FEA02B0B63B2438F9D33A8

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\drivers\hoarckkb.sys

c:\windows\system32\drivers\auujazlt.sys

c:\windows\system32\drivers\bxrjgqca.sys

c:\windows\system32\drivers\chuoqait.sys

c:\windows\system32\drivers\eymcagsp.sys

c:\windows\system32\drivers\gctrsuoh.sys

c:\windows\system32\drivers\ghbwicxs.sys

c:\windows\system32\drivers\gpjxdwep.sys

c:\windows\system32\drivers\hctqeagh.sys

c:\windows\system32\drivers\heqqoblz.sys

c:\windows\system32\drivers\idozxcgr.sys

c:\windows\system32\drivers\krgfojfo.sys

c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys

c:\windows\system32\drivers\lxnbnfbd.sys

c:\windows\system32\drivers\mgeppove.sys

c:\windows\system32\drivers\ngaxdziq.sys

c:\windows\system32\drivers\oynnlltp.sys

c:\windows\system32\drivers\qeexpqlq.sys

c:\windows\system32\drivers\rsrgjdvu.sys

c:\windows\system32\drivers\tmunqhnh.sys

c:\windows\system32\drivers\touzdghc.sys

c:\windows\system32\drivers\vnzypjnh.sys

c:\windows\system32\drivers\ypxdllko.sys

Driver::

heqqoblz

hoarckkb

qeexpqlq

auujazlt

ypxdllko

vnzypjnh

tmunqhnh

touzdghc

rsrgjdvu

oynnlltp

ngaxdziq

mgeppove

lxnbnfbd

gsaarza

krgfojfo

idozxcgr

hctqeagh

gpjxdwep

ghbwicxs

gctrsuoh

eymcagsp

chuoqait

bxrjgqca

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-06.02 - Dennis van Vliet 07-02-2012 18:48:58.7.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.459 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}

.

FILE ::

"c:\windows\system32\drivers\auujazlt.sys"

"c:\windows\system32\drivers\bxrjgqca.sys"

"c:\windows\system32\drivers\chuoqait.sys"

"c:\windows\system32\drivers\eymcagsp.sys"

"c:\windows\system32\drivers\gctrsuoh.sys"

"c:\windows\system32\drivers\ghbwicxs.sys"

"c:\windows\system32\drivers\gpjxdwep.sys"

"c:\windows\system32\drivers\hctqeagh.sys"

"c:\windows\system32\drivers\heqqoblz.sys"

"c:\windows\system32\drivers\hoarckkb.sys"

"c:\windows\system32\drivers\idozxcgr.sys"

"c:\windows\system32\drivers\krgfojfo.sys"

"c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys"

"c:\windows\system32\drivers\lxnbnfbd.sys"

"c:\windows\system32\drivers\mgeppove.sys"

"c:\windows\system32\drivers\ngaxdziq.sys"

"c:\windows\system32\drivers\oynnlltp.sys"

"c:\windows\system32\drivers\qeexpqlq.sys"

"c:\windows\system32\drivers\rsrgjdvu.sys"

"c:\windows\system32\drivers\tmunqhnh.sys"

"c:\windows\system32\drivers\touzdghc.sys"

"c:\windows\system32\drivers\vnzypjnh.sys"

"c:\windows\system32\drivers\ypxdllko.sys"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_auujazlt

-------\Service_bxrjgqca

-------\Service_chuoqait

-------\Service_eymcagsp

-------\Service_gctrsuoh

-------\Service_ghbwicxs

-------\Service_gpjxdwep

-------\Service_hctqeagh

-------\Service_heqqoblz

-------\Service_hoarckkb

-------\Service_idozxcgr

-------\Service_krgfojfo

-------\Service_lxnbnfbd

-------\Service_mgeppove

-------\Service_ngaxdziq

-------\Service_oynnlltp

-------\Service_qeexpqlq

-------\Service_rsrgjdvu

-------\Service_tmunqhnh

-------\Service_touzdghc

-------\Service_vnzypjnh

-------\Service_ypxdllko

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-07 to 2012-02-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-07 18:02 . 2012-02-07 18:02 56200 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C44217FB-D1BA-482D-A36D-63C1DB9B3666}\offreg.dll

2012-02-06 22:02 . 2012-01-06 04:19 6557240 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C44217FB-D1BA-482D-A36D-63C1DB9B3666}\mpengine.dll

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:35 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:34 141312 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2012-02-06 19:35 . 2012-02-06 19:34 637848 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2012-02-06 19:34 . 2012-02-06 19:34 -------- d-----w- c:\program files\Java

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-06 19:34 . 2010-12-28 20:15 567184 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-01-31 12:44 . 2011-11-02 18:39 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-01-06 04:19 . 2011-11-03 20:23 6557240 ----a-w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-12-22 06:57 . 2011-12-22 06:57 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for

2011-12-18 19:34 . 2011-12-18 19:34 574 ----a-w- C:\cleanup.bat

2011-12-18 19:34 . 2011-12-18 19:34 19286 ----a-w- C:\cleanup.exe

2011-12-15 20:31 . 2011-12-15 20:31 388096 ----a-r- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-12-10 14:24 . 2011-05-05 09:53 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-11-25 21:57 . 2006-03-02 12:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2006-03-02 12:00 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2006-03-02 12:00 60928 ----a-w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-16 14:22 . 2006-03-02 12:00 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:22 . 2006-03-02 12:00 152064 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-02-06_19.52.00 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-02-07 17:59 . 2012-02-07 17:59 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_6ec.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-07 68856]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-09-17 13574144]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 63712]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-06 161336]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-08 61952]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="d:\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe" [2011-12-24 460872]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-09-30 252296]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

d:\documenten en settings\Daniëlle van Vliet\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Nieuwsbal.lnk - c:\program files\VI Nieuwsbal\Nieuwsbal.exe [N/A]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0sprestrt

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\SAGENT4.EXE"=

"d:\\spellen\\TrackMania Original\\TmOriginal.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

.

R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [31-10-2010 19:52 14208]

R0 sfdrv01a;StarForce Protection Environment Driver (version 1.x.a);c:\windows\system32\drivers\sfdrv01a.sys [5-7-2006 13:46 63352]

R2 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [21-10-2011 15:23 196176]

R2 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [13-10-2011 17:21 249648]

R2 MBAMService;MBAMService;d:\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [5-5-2011 10:53 652872]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [5-5-2011 10:53 20464]

S1 aikbikff;aikbikff;\??\c:\windows\system32\drivers\aikbikff.sys --> c:\windows\system32\drivers\aikbikff.sys [?]

S1 aiubdhjs;aiubdhjs;\??\c:\windows\system32\drivers\aiubdhjs.sys --> c:\windows\system32\drivers\aiubdhjs.sys [?]

S1 amehpkth;amehpkth;\??\c:\windows\system32\drivers\amehpkth.sys --> c:\windows\system32\drivers\amehpkth.sys [?]

S1 azenkacv;azenkacv;\??\c:\windows\system32\drivers\azenkacv.sys --> c:\windows\system32\drivers\azenkacv.sys [?]

S1 bigwdnti;bigwdnti;\??\c:\windows\system32\drivers\bigwdnti.sys --> c:\windows\system32\drivers\bigwdnti.sys [?]

S1 bkrzsmco;bkrzsmco;\??\c:\windows\system32\drivers\bkrzsmco.sys --> c:\windows\system32\drivers\bkrzsmco.sys [?]

S1 cpuuheze;cpuuheze;\??\c:\windows\system32\drivers\cpuuheze.sys --> c:\windows\system32\drivers\cpuuheze.sys [?]

S1 gdhequnx;gdhequnx;\??\c:\windows\system32\drivers\gdhequnx.sys --> c:\windows\system32\drivers\gdhequnx.sys [?]

S1 ikapplfp;ikapplfp;\??\c:\windows\system32\drivers\ikapplfp.sys --> c:\windows\system32\drivers\ikapplfp.sys [?]

S1 iwdxqxbl;iwdxqxbl;\??\c:\windows\system32\drivers\iwdxqxbl.sys --> c:\windows\system32\drivers\iwdxqxbl.sys [?]

S1 jyvgecht;jyvgecht;\??\c:\windows\system32\drivers\jyvgecht.sys --> c:\windows\system32\drivers\jyvgecht.sys [?]

S1 kheprtza;kheprtza;\??\c:\windows\system32\drivers\kheprtza.sys --> c:\windows\system32\drivers\kheprtza.sys [?]

S1 kiyqhyoc;kiyqhyoc;\??\c:\windows\system32\drivers\kiyqhyoc.sys --> c:\windows\system32\drivers\kiyqhyoc.sys [?]

S1 lgsaarza;lgsaarza;\??\c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys --> c:\windows\system32\drivers\lgsaarza.sys [?]

S1 lpuyeufg;lpuyeufg;\??\c:\windows\system32\drivers\lpuyeufg.sys --> c:\windows\system32\drivers\lpuyeufg.sys [?]

S1 lqdzjjuk;lqdzjjuk;\??\c:\windows\system32\drivers\lqdzjjuk.sys --> c:\windows\system32\drivers\lqdzjjuk.sys [?]

S1 lvcxvfje;lvcxvfje;\??\c:\windows\system32\drivers\lvcxvfje.sys --> c:\windows\system32\drivers\lvcxvfje.sys [?]

S1 necdjafo;necdjafo;\??\c:\windows\system32\drivers\necdjafo.sys --> c:\windows\system32\drivers\necdjafo.sys [?]

S1 oimsuvqr;oimsuvqr;\??\c:\windows\system32\drivers\oimsuvqr.sys --> c:\windows\system32\drivers\oimsuvqr.sys [?]

S1 ozkkddkn;ozkkddkn;\??\c:\windows\system32\drivers\ozkkddkn.sys --> c:\windows\system32\drivers\ozkkddkn.sys [?]

S1 phxehkts;phxehkts;\??\c:\windows\system32\drivers\phxehkts.sys --> c:\windows\system32\drivers\phxehkts.sys [?]

S1 pipkrift;pipkrift;\??\c:\windows\system32\drivers\pipkrift.sys --> c:\windows\system32\drivers\pipkrift.sys [?]

S1 ptposogi;ptposogi;\??\c:\windows\system32\drivers\ptposogi.sys --> c:\windows\system32\drivers\ptposogi.sys [?]

S1 qftagyge;qftagyge;\??\c:\windows\system32\drivers\qftagyge.sys --> c:\windows\system32\drivers\qftagyge.sys [?]

S1 qzyvhhxk;qzyvhhxk;\??\c:\windows\system32\drivers\qzyvhhxk.sys --> c:\windows\system32\drivers\qzyvhhxk.sys [?]

S1 skbdkbeo;skbdkbeo;\??\c:\windows\system32\drivers\skbdkbeo.sys --> c:\windows\system32\drivers\skbdkbeo.sys [?]

S1 suzyetnt;suzyetnt;\??\c:\windows\system32\drivers\suzyetnt.sys --> c:\windows\system32\drivers\suzyetnt.sys [?]

S1 tcklfgkf;tcklfgkf;\??\c:\windows\system32\drivers\tcklfgkf.sys --> c:\windows\system32\drivers\tcklfgkf.sys [?]

S1 tjtryurk;tjtryurk;\??\c:\windows\system32\drivers\tjtryurk.sys --> c:\windows\system32\drivers\tjtryurk.sys [?]

S1 txjyjcfd;txjyjcfd;\??\c:\windows\system32\drivers\txjyjcfd.sys --> c:\windows\system32\drivers\txjyjcfd.sys [?]

S1 voffhwme;voffhwme;\??\c:\windows\system32\drivers\voffhwme.sys --> c:\windows\system32\drivers\voffhwme.sys [?]

S1 vwvavwjt;vwvavwjt;\??\c:\windows\system32\drivers\vwvavwjt.sys --> c:\windows\system32\drivers\vwvavwjt.sys [?]

S1 wtpbiaen;wtpbiaen;\??\c:\windows\system32\drivers\wtpbiaen.sys --> c:\windows\system32\drivers\wtpbiaen.sys [?]

S1 xhafkdhm;xhafkdhm;\??\c:\windows\system32\drivers\xhafkdhm.sys --> c:\windows\system32\drivers\xhafkdhm.sys [?]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2-2-2010 20:22 135664]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [15-8-2010 16:54 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2-2-2010 20:22 135664]

S3 PAC207;CamMaestro 3.75 HU PC Camera;c:\windows\system32\drivers\PFC027.sys [8-4-2005 9:46 162176]

S3 SynasUSB;SynasUSB;c:\windows\system32\drivers\synasUSB.sys [20-9-2009 14:59 18432]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-03 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-07 12:08]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 19:22]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 19:22]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1008Core.job

- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-24 14:06]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1008UA.job

- d:\documenten en settings\Dennis van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-24 14:06]

.

2012-02-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1012Core.job

- d:\documenten en settings\Leon van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-02 20:48]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2470042473-3128491902-2835929602-1012UA.job

- d:\documenten en settings\Leon van Vliet\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-02 20:48]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MpCmdRun.exe [2011-04-27 14:39]

.

2012-02-07 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{612F5CDA-23AB-4660-AA75-E6FE940B7079}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.nu.nl/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: ziggo.nl\thuishelp

TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.1

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.1.0/GarminAxControl_32.CAB

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-07 19:00

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2124)

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

c:\windows\system32\bgsvcgen.exe

c:\program files\Java\jre7\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\Motive\McciCMService.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

c:\windows\System32\PAStiSvc.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\program files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-02-07 19:05:17 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-07 18:05

ComboFix2.txt 2012-02-06 19:55

ComboFix3.txt 2011-12-19 15:34

.

Pre-Run: 25.986.490.368 bytes beschikbaar

Post-Run: 25.920.995.328 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 286C0C87D33BF2E7764588F357180E94

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  EmsisoftEK11.jpg
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  EmsisoftEK2.jpg
 • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Rapport bekijken" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelgeklikt op start.exe: Cannot open file start.exe.

Het eerste scherm (met Nederlandse tekst) krijg ik niet; uiteindelijk wel Emsisoft Security Kit geopend, maar binnen 1 seconde komt melding: No suspects files haven been detected during the scan.

Ook een scherm gehad van Emsisoft met: Run from USB stick. Dubbelklik op: Scan with Emergency Kit scanner, lukt ook niet.

Ook een scherm gehad van Emsisoft met: Security Status. Last malware scan, detected objects total 0.. Emergency Kit: Last update .........Version 1.0.0.25 Update now.. Could not connect to update server. Dit terwijl ik gewoon op internet kan.

Wat nu?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vreemd verloop ... even andere scanner inzetten :

Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.

Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.

Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.

Windows 7 en Windows Vista gebruikers:

Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.

Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.

Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.

Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".

Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.

Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)

Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

U heeft het over "pak de bestanden uit". Er zijn maar 2 bestanden: eula.txt en de door u genoemde TDSSKiller.exe

Scan heeft er 10 seconden over gedaan, wat ik snel zag was dat hij alleen heeft gescand: c:/windows32/drivers. 279 objects, 0 threats, 0 objects in quarantaine. Dus geen Report.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen threats en geen objects ... dat is OK dan.

Ga naar de site van de .

 • Klik op de knop ESET Online Scanner
 • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
 • Klik op Start
 • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
 • Klik op "Advanced settings"
 • Zet een vinkje bij de volgende opties:
  • Remove found threats
  • Scan archives
  • Scan for potentially unwanted applications
  • Scan for potentially unsafe applications
  • Enable Anti-Stealth technology

  [*]Klik op Start

  [*]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

  [*]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

  [*]Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt

  [*]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.