Ga naar inhoud

Wel pingen geen Internet, msn, mail.


p.grootveld
 Delen

Aanbevolen berichten

Mijn moeders PC heeft kuren en dus heb ik een probleem.

We hebben meestal geen internet 99% niet maar wel een verbinding en uitstekend signaal, ik heb ook een systeem herstel geprobeerd maar niets.

Ik kan wel pingen naar buiten en weet ook dat het niet door de virusscanner/firewall wordt geblokkeerd.

Mvg Patrick.:hmmmm:

aangepast door p.grootveld
Link naar reactie
Delen op andere sites

Niemand???

Hier de Hijackthis logfile.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:25:06, on 6-2-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

D:\Hamachi\hamachi-2.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

D:\Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Anita Nicolay\Mijn documenten\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20111229110303.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "D:\Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1305127420445

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1305127530570

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0159161328554226) (0159161328554226mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\TEMP\015916~1.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - D:\Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 9119 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop 0159161328554226mcinstcleanup en druk op Enter.

Tik in: sc delete 0159161328554226mcinstcleanup en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Klik op mvps.bat en kies voor “uitvoeren” om mvps.bat op te starten.

Druk op toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Er is toch iets mis met je McAfee installatie want er staan verschillende meldingen in het logje van ontbrekende bestanden.

Ik vond ook een vermelding van een "McAfee Application Installer Cleanup". Komt dit bekend voor.?

Heb je misschien geprobeerd om McAfee te verwijderen of is dit een tool van McAfee om andere installatiebestanden op te ruimen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Allereerst bedankt voor de hulp, ik ga zsm ermee aan de slag en zal dan een reactie terug sturen.

Wat betreft het verwijderen van Mc Afee dat klopt ik heb het hele programma eraf gehaald en later weer geinstaleerd om te kijken of de blokkade van Mc Afee kwam.Ik heb naar mijn weten geen hulpprogramma erbij gehaald.

Mvg Patrick.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daar ben ik weer ik heb alles gedaan en hier de log file's...

Databaseversie: v2012.02.09.06

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Anita Nicolay :: ANITA-40339E02A [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

9-2-2012 20:32:00

mbam-log-2012-02-09 (20-32-00).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 226747

Verstreken tijd: 24 minuut/minuten, 47 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 2

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\WINDOWS\system32\CCS25.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:45:51, on 9-2-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

D:\Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Documents and Settings\Anita Nicolay\Mijn documenten\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20111229110303.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "D:\Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1305127420445

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1305127530570

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - D:\Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 8494 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er al goed uit.

Dan mag je het volgende nog doen als toemaatje.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

ik heb net combofix z'n werk laten doen en toen hij klaar was hadden we weer problemen om op internet te komen ???

Heb het log bestand erbij gedaan.

Mvg Patrick.

ComboFix 12-02-13.01 - Anita Nicolay 16-02-2012 18:57:42.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1535.797 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Anita Nicolay\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: McAfeeAntivirus en antispyware *Disabled/Updated* {84B5EE75-6421-4CDE-A33A-DD43BA9FAD83}

FW: McAfeeFirewall *Disabled* {94894B63-8C7F-4050-BDA4-813CA00DA3E8}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\IsUn0413.exe

D:\Uninstall.exe

D:\WinRAR.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-16 to 2012-02-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-16 17:11 . 2012-02-16 17:11 -------- d-----w- c:\program files\McAfeeMOBK

2012-02-16 17:11 . 2010-04-13 19:10 54776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MOBK.sys

2012-02-16 17:11 . 2012-02-16 17:11 -------- d-----w- c:\program files\McAfee Online Backup

2012-02-16 17:09 . 2011-10-15 11:16 89792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys

2012-02-16 17:09 . 2012-02-16 17:09 -------- d-----w- c:\program files\McAfee.com

2012-02-16 16:23 . 2012-02-16 16:23 -------- d-----w- c:\program files\Marvell

2012-02-16 15:49 . 2012-02-16 15:49 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache

2012-02-16 10:14 . 2012-01-11 19:07 3072 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iacenc.dll

2012-02-16 10:14 . 2012-01-11 19:07 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-02-14 17:01 . 2012-02-14 17:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Anita Nicolay\Application Data\TeamViewer

2012-02-09 19:30 . 2012-02-09 19:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\Anita Nicolay\Application Data\Malwarebytes

2012-02-09 19:29 . 2012-02-09 19:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-02-05 14:57 . 2012-02-05 14:57 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2012-02-05 14:56 . 2012-02-05 14:56 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-02-05 14:53 . 2012-02-05 14:53 -------- d-----w- c:\program files\AutoOffers Public

2012-02-05 14:53 . 2012-02-05 14:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FLEXnet

2012-02-05 14:25 . 2012-02-16 17:09 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Mcafee

2012-02-05 14:04 . 2012-02-05 14:55 -------- dc----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{796834FD-A1C4-4A00-BB19-421A1370B096}

2012-02-05 12:54 . 2012-02-05 14:55 -------- d-----w- c:\program files\McAfee(2).com

2012-02-05 10:39 . 2012-02-05 10:39 -------- d-----w- c:\program files\Java

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-12 17:20 . 2004-08-04 12:00 1860096 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-28 09:25 . 2011-06-02 18:59 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-12-17 19:42 . 2004-08-04 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-12-17 19:42 . 2004-08-04 12:00 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-12-17 19:42 . 2004-08-04 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-12-16 12:23 . 2004-08-04 12:00 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2011-11-25 21:57 . 2004-08-04 12:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-20 06:12 . 2004-08-04 12:00 60928 ----a-w- c:\windows\system32\packager.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\MOBK]

@="{3c3f3c1a-9153-7c05-f938-622e7003894d}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3c3f3c1a-9153-7c05-f938-622e7003894d}]

2010-04-13 19:11 2872120 ----a-w- c:\program files\McAfee Online Backup\MOBKshell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\MOBK2]

@="{e6ea1d7d-144e-b977-98c4-84c53c1a69d0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e6ea1d7d-144e-b977-98c4-84c53c1a69d0}]

2010-04-13 19:11 2872120 ----a-w- c:\program files\McAfee Online Backup\MOBKshell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\MOBK3]

@="{b4caf489-1eec-c617-49ad-8d7088598c06}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b4caf489-1eec-c617-49ad-8d7088598c06}]

2010-04-13 19:11 2872120 ----a-w- c:\program files\McAfee Online Backup\MOBKshell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" [2007-08-01 222592]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-06-21 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-01-07 253672]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"LogMeIn Hamachi Ui"="d:\hamachi\hamachi-2-ui.exe" [2012-02-07 1987976]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2011-11-22 1318816]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer_Service.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Mcafee\\McSvcHost\\McSvHost.exe"=

.

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [11-5-2011 20:21 685816]

R1 mfetdi2k;McAfee Inc. mfetdi2k;c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys [16-2-2012 18:09 89792]

R1 MOBKFilter;MOBKFilter;c:\windows\system32\drivers\MOBK.sys [16-2-2012 18:11 54776]

R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;d:\hamachi\hamachi-2.exe -s --> d:\hamachi\hamachi-2.exe -s [?]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [16-2-2012 18:09 214904]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [16-2-2012 18:09 214904]

R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\Mcafee\SystemCore\mfefire.exe [11-5-2011 15:08 160608]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\program files\Common Files\Mcafee\SystemCore\mfevtps.exe [11-5-2011 15:07 150856]

R2 MOBKbackup;1%;c:\program files\McAfee Online Backup\MOBKbackup.exe [13-4-2010 20:11 229688]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [11-5-2011 15:07 57600]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [11-5-2011 15:07 338176]

R3 mfendiskmp;mfendiskmp;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [11-5-2011 15:07 83856]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21-6-2011 21:17 136176]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [16-2-2012 18:09 214904]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21-6-2011 21:17 136176]

S3 mfendisk;McAfee Core NDIS Intermediate Filter;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [11-5-2011 15:07 83856]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [11-5-2011 15:07 87656]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MCMPFSVC

*NewlyCreated* - MCMSCSVC

*NewlyCreated* - MCNASVC

*NewlyCreated* - MCPROXY

*NewlyCreated* - MSK80SERVICE

*Deregistered* - mfeavfk01

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-21 20:16]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-21 20:16]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{DC6450F5-CF97-458B-BA79-AA348FF56E49}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-03-08 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-WinRAR archiver - D:\uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-16 19:11

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(2044)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\Funk Software\Odyssey Client\odLogin.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-16 19:13:20

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-16 18:13

.

Pre-Run: 36.272.259.072 bytes beschikbaar

Post-Run: 37.936.553.984 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 56F52D6ED919195B5EC4AC6B73772CB6

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.