Ga naar inhoud

Blue scree bij afdrukken pdf


Guy9910
 Delen

Aanbevolen berichten

Bij het afdrukken van een pdf document van meer dan 1 pagina krijg ik steeds een blue screen en mini dump.

Kan u me helpen aan de hand van dit rapport ?

Googelen naar het vernoemde programma levert geen resultaat.

Alvast bedankt !

On Tue 7/02/2012 11:25:36 GMT your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\memory.dmp

This was probably caused by the following module: cycpdxo.sys (cycpdxo+0x4CCB)

Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFE3123000, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF83B1DCCB)

Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

file path: C:\Windows\System32\Drivers\cycpdxo.sys

This file could not be located on your computer, we suggest that you search on its name with Google.

Click here to do a Google search on cycpdxo.sys

Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cycpdxo.sys .

Google query: cycpdxo.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Conclusion

2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:

cycpdxo.sys

If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.

Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.

Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Blue Screen View.

Start het programma op.

Je zal nu een overzicht krijgen van de laatste foutmeldingen en Minidumps (.dmp-bestand).

Dubbelklik op het .dmp-bestand dat overeenstemt met het tijdstip waarop je het laatste blauwe scherm kreeg.

Je zal nu een overzicht krijgen.

Geef in je volgende bericht de waarde van volgende onderdelen:

  • bug check string
  • bug check code
  • caused by driver
  • de 4 parameters

Als je meerdere .dmp bestanden hebt, geef dan bovenstaande informatie voor de laatste 5. Zet er in dit geval ook de datum en tijd van de crash bij.

We zullen ook eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

020712-31028-01.dmp 7/02/2012 18:26:22 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 0xc74b9000 0x00000002 0x00000000 0x8b426ccb cycpdxo.sys cycpdxo.sys+4ccb 32-bit ntkrnlpa.exe+4686b cycpdxo.sys+4ccb cycpdxo.sys+297aa NETIO.SYS+2a589 C:\Windows\Minidump\020712-31028-01.dmp 2 15 7600 146.832

020712-24055-01.dmp 7/02/2012 18:20:14 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 0xdd1ce000 0x00000002 0x00000000 0x83b31ccb cycpdxo.sys cycpdxo.sys+4ccb 32-bit ntkrnlpa.exe+4686b cycpdxo.sys+4ccb cycpdxo.sys+297aa NETIO.SYS+2a589 C:\Windows\Minidump\020712-24055-01.dmp 2 15 7600 146.832

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:06:04, on 7/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS CopyProtect\aspg.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program files\P4G\BatteryLife.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfimon.exe

C:\Program Files\TightVNC\tvnserver.exe

C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRSPremiumSoundBig_Small.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Seedonk\seedonk.exe

C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\robotaskbaricon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: RoboForm BHO - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files\Download_Energy\tbDown.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - !{081230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - !{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - (no file)

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bonus.SSR.FR10] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 10\Bonus.ScreenshotReader.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [tvncontrol] "C:\Program Files\TightVNC\tvnserver.exe" -controlservice -slave

O4 - HKLM\..\Run: [isaKbcCertUpdate] C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Premium Sound] "C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRSPremiumSoundBig_Small.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [seedonk] "C:\Program Files\Seedonk\seedonk.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &FreeRIP Search - res://C:\Program Files\FreeRIP3\toolband.dll/MENUSEARCH.HTM

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Formulieren Invullen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: RoboForm Werkbalk - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.kbc.be

O15 - Trusted Zone: *.kbcgroup.eu

O15 - Trusted Zone: http://*.cbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://cbc-pdf.cbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: CBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.cbc.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://ugrade.isabel.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://upgrade.isabel.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.isabel.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://kbc-pdf.kbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbc.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbc.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Asset Management (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://www.kbcam.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbcbankingforbusiness.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbcgroup.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kbcmerchantbanking.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/select/asusTek_sys_ctrl3.cab

O16 - DPF: {10000000-1000-1000-1000-100000000000} - http://cdn.betteradvertising.com/ghostery/addons/ie/2.4.2.0/ghostery.cab

O16 - DPF: {CF84DAC5-A4F5-419E-A0BA-C01FFD71112F} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_intel_4.4.24.0.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ABBYY FineReader 10 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: WebEx Service Host for Support Center (atashost) - WebEx Communications, Inc. - C:\Windows\system32\atashost.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: SRS Volume Sync Service (SRS_VolSync_Service) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRS_VolSync.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TightVNC Server (tvnserver) - GlavSoft LLC. - C:\Program Files\TightVNC\tvnserver.exe

O23 - Service: Viewpoint Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

--

End of file - 17560 bytes

Alvast bedankt voor uw reactie !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gaat het hier om dezelfde pc als deze met het Flash Player probleem?

Dan stel ik voor om eerst het Flash player probleem op te lossen omdat daar reeds een hijackthis logje in behandeling is.

Zo vermijden we dubbel werk.

Met het blue screen probleem zitten we ook enigszins vast omdat het bestand dat de crash veroorzaakt (cycpdxo.sys) totaal onbekend is bij mijn controlebronnen voor malware.

Even afwachten wat de verdere behandeling van het Flash player probleem oplevert.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Was het maar waar :-(

Heb terug blue screen gehad en bijgevolg weer flasplayer moeten herinstalleren.

Terug tijdens het afdrukken van een pdf met meerdere pagina's.

Weer die verdomde cycpdx0.sys ( C/Windows/system 32/drivers )

Log van Whocrashed

Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 3.03

This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.

Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.

This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. If will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.

To obtain technical support visit www.resplendence.com/support

Click here to check if you have the latest version or if an update is available.

Just click the Analyze button for a comprehensible report ...

Home Edition Notice

This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.

Click here for more information on the professional edition.

Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.

System Information (local)

computer name: GUY-LAPTOP

windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601

windows dir: C:\Windows

CPU: GenuineIntel Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz Intel586, level: 6

2 logical processors, active mask: 3

RAM: 3184615424 total

VM: 2147352576, free: 1936244736

Crash Dump Analysis

Crash dump directory: C:\Windows\Minidump

Crash dumps are enabled on your computer.

On Fri 10/02/2012 18:46:18 GMT your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\Minidump\021012-29624-01.dmp

This was probably caused by the following module: cycpdxo.sys (cycpdxo+0x4CCB)

Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFBDC34000, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF83B2DCCB)

Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

file path: C:\Windows\System32\Drivers\cycpdxo.sys

This file could not be located on your computer, we suggest that you search on its name with Google.

Click here to do a Google search on cycpdxo.sys

Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cycpdxo.sys .

Google query: cycpdxo.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

On Fri 10/02/2012 18:46:18 GMT your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\memory.dmp

This was probably caused by the following module: cycpdxo.sys (cycpdxo+0x4CCB)

Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFBDC34000, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF83B2DCCB)

Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

file path: C:\Windows\System32\Drivers\cycpdxo.sys

This file could not be located on your computer, we suggest that you search on its name with Google.

Click here to do a Google search on cycpdxo.sys

Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cycpdxo.sys .

Google query: cycpdxo.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

On Fri 10/02/2012 18:02:13 GMT your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\Minidump\021012-30232-01.dmp

This was probably caused by the following module: cycpdxo.sys (cycpdxo+0x4CCB)

Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFD7E40000, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF83B14CCB)

Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

file path: C:\Windows\System32\Drivers\cycpdxo.sys

This file could not be located on your computer, we suggest that you search on its name with Google.

Click here to do a Google search on cycpdxo.sys

Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cycpdxo.sys .

Google query: cycpdxo.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

On Fri 10/02/2012 7:05:50 GMT your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\Minidump\021012-29250-01.dmp

This was probably caused by the following module: cycpdxo.sys (cycpdxo+0x4CCB)

Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFB9FD1000, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF8B436CCB)

Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

file path: C:\Windows\System32\Drivers\cycpdxo.sys

This file could not be located on your computer, we suggest that you search on its name with Google.

Click here to do a Google search on cycpdxo.sys

Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cycpdxo.sys .

Google query: cycpdxo.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Conclusion

4 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:

cycpdxo.sys

If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.

Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.

Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK. Het bestand dat de BSOD veroorzaakt is dus compleet onbekend; er is niks over terug te vinden op het web.

Ga naar de map C:\Windows\System32\Drivers\ en hernoem het bestand cycpdxo.sys naar old-cycpdxo.sys

Herstart de pc en probeer een pdf bestand af te drukken.

Als je foutmeldingen krijgt, maak er dan een afbeelding van en voeg ze als bijlage toe aan je volgend bericht.

Een afbeelding kan je maken met het knipprogramma.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Als je weer een blue screen (BSOD) krijgt, geef dan daarvan ook de informatie door.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.