Ga naar inhoud

Smad.exe verwijderen lukt niet


Aanbevolen berichten

Hallo, ik ben nieuw hier. Meestal heb ik op dit forum oplossingen gevonden voor mijn probleem zonder dat ik zelf vragen hoefde te stellen. Vandaag ligt dat anders...

Ik weet dat hier reeds een topic van bestaat. Ik heb die stappen ook zo goed mogelijk proberen te volgen. Ik kom er echter niet uit. Momenteel kan ik enkel in veilige modus werken. Normaal opstarten resulteert meteen in een pop-up die het volledig scherm blokkeert met een melding van "Deutsche Bundespolizei, betaal zoveel aan blabla en je pc is terug werkend blabla". Ik heb geprobeerd een log te maken in normale modus maar dat is me niet gelukt. Ik post bij deze dan maar de log in veilige modus maar ik twijfel of daar veel op te zien is...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:08:19, on 27/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16930)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Users\Glenn\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110428130826.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\ReImageCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: script helper for ie - {a0e8bc7d-6959-40b6-8e05-204d9768ad6e} - C:\Program Files (x86)\ReImageCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [2948] C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Qualcomm Gobi 2000 Download Service (Sony) (QDLService2kSony) - QUALCOMM, Inc. - C:\Program Files (x86)\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kSony.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: WTGService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\OneClickInternet\wtgservice.exe

--

End of file - 9063 bytes

Kan iemand mij helpen? Ik begin stillaan wanhopig te worden. In normale modus kan ik niets aanvangen. Ik ga dadelijk nog eens een laatste maal proberen snel genoeg te zijn en een logje te maken.

Alvast bedankt.

---------- Post toegevoegd om 10:19 ---------- Vorige post was om 10:10 ----------

Ik heb ook combofix nog eens laten lopen:

ComboFix 12-02-25.02 - Glenn 27/02/2012 10:14:37.3.4 - x64 NETWORK

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.32.1043.18.3959.3339 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Glenn\Desktop\ComboFix.exe

AV: McAfee VirusScan Enterprise *Enabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}

SP: McAfee VirusScan Enterprise Antispyware Module *Enabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-27 to 2012-02-27 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-27 09:17 . 2012-02-27 09:17 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-02-27 09:13 . 2012-02-27 09:13 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{AEC0D6AC-1458-46EF-83E6-1E9AE6BA35DE}\offreg.dll

2012-02-27 07:44 . 2012-02-27 07:45 -------- d-----w- C:\rei

2012-02-27 07:44 . 2012-02-27 07:44 -------- d-----w- c:\program files\Reimage

2012-02-27 07:44 . 2012-02-27 07:44 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ReImageCompanion

2012-02-27 07:40 . 2012-02-27 07:40 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Exterminate It!

2012-02-27 07:24 . 2012-02-27 07:24 -------- d-----w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\kodak

2012-02-27 07:24 . 2012-02-27 07:24 -------- d-----w- c:\programdata\Local Settings

2012-02-19 19:40 . 2012-01-04 09:58 509952 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll

2012-02-19 19:40 . 2012-01-04 09:03 442880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntshrui.dll

2012-02-19 19:40 . 2012-01-03 06:24 515584 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2012-02-19 19:40 . 2012-01-03 05:44 478208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\timedate.cpl

2012-02-19 19:40 . 2012-01-14 04:02 3143168 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-02-19 19:40 . 2011-12-28 03:59 499200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

2012-02-19 19:40 . 2011-12-16 08:42 634368 ----a-w- c:\windows\system32\msvcrt.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-12-08 12:10 . 2011-12-08 12:08 466456 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2011-12-08 12:10 . 2011-12-08 12:08 444952 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wrap_oal.dll

2011-12-08 12:10 . 2011-12-08 12:08 122904 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2011-12-08 12:10 . 2011-12-08 12:08 109080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\OpenAL32.dll

2011-12-03 13:27 . 2011-12-03 13:27 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-02-27_08.33.06 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2011-04-27 21:34 . 2012-02-27 08:51 38512 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-02-27 08:51 28228 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 09:11 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 07:55 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 07:55 32768 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 09:11 32768 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 09:11 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2011-04-27 21:50 . 2012-02-27 07:55 16384 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2011-04-27 21:37 . 2012-02-27 09:11 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2011-04-27 21:37 . 2012-02-27 07:55 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2011-04-27 21:37 . 2012-02-27 09:11 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2011-04-27 21:37 . 2012-02-27 07:55 16384 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2011-04-27 21:30 . 2012-02-27 08:51 9126 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2741385652-516390799-3972767623-1000_UserData.bin

- 2011-04-27 21:26 . 2012-02-27 07:57 4659 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

+ 2011-04-27 21:26 . 2012-02-27 09:12 4659 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

- 2012-02-27 07:57 . 2012-02-27 07:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-02-27 09:13 . 2012-02-27 09:13 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-02-27 07:57 . 2012-02-27 07:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-02-27 09:13 . 2012-02-27 09:13 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2009-07-14 09:16 . 2012-02-27 08:01 701548 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2009-07-14 09:16 . 2012-02-27 09:01 701548 c:\windows\system32\perfh013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-02-27 08:01 616032 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-02-27 09:01 616032 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2009-07-14 09:16 . 2012-02-27 08:01 133580 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2009-07-14 09:16 . 2012-02-27 09:01 133580 c:\windows\system32\perfc013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-02-27 08:01 106412 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-02-27 09:01 106412 c:\windows\system32\perfc009.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}]

2012-02-09 09:45 141176 ----a-w- c:\program files (x86)\ReImageCompanion\updatebhoWin32.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{a0e8bc7d-6959-40b6-8e05-204d9768ad6e}]

2012-02-09 09:44 225656 ----a-w- c:\program files (x86)\ReImageCompanion\jsloader.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]

"2948"="c:\progra~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr" [2009-07-14 62464]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer4"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 136176]

R2 QDLService2kSony;Qualcomm Gobi 2000 Download Service (Sony);c:\program files (x86)\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kSony.exe [2009-12-08 330488]

R2 WTGService;WTGService;c:\program files (x86)\OneClickInternet\wtgservice.exe [2011-06-29 333264]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 136176]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [x]

R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [2010-03-05 340240]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [x]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 zlportio;zlportio;c:\program files (x86)\UltraStar\zlportio.sys [2001-09-22 4016]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [x]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]

S3 NETw5s64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series adapter stuurprogramma onder Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5s64.sys [x]

S3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [x]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 10:21]

.

2012-02-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-11-06 10:21]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [bU]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

Handler: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - c:\program files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

Handler: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - c:\program files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

Handler: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - c:\program files (x86)\ReImageCompanion\tdataprotocol.dll

FF - ProfilePath - c:\users\Glenn\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sj07s83o.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2741385652-516390799-3972767623-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2741385652-516390799-3972767623-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-02-27 10:18:29

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-27 09:18

ComboFix2.txt 2012-02-27 08:38

.

Pre-Run: 30.035.861.504 bytes beschikbaar

Post-Run: 29.869.654.016 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 90959B780553EE9834D0A3DE89F980B2

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [2948] C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:21:45, on 27/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16930)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE

C:\Users\Glenn\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110428130826.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [2948] C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Qualcomm Gobi 2000 Download Service (Sony) (QDLService2kSony) - QUALCOMM, Inc. - C:\Program Files (x86)\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kSony.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: WTGService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\OneClickInternet\wtgservice.exe

--

End of file - 8720 bytes

---------- Post toegevoegd om 17:24 ---------- Vorige post was om 17:22 ----------

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.02.27.01

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7600.16385

Glenn :: GLENN-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

27/02/2012 16:48:48

mbam-log-2012-02-27 (17-19-26).txt

Scantype: Volledige scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 438681

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run|2948 (Trojan.Downloader.Gen) -> Data: C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr -> Geen actie ondernomen.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Twee logjes, die irritante pop up heb ik in elk geval niet meer. Ik zie echter wel nog smad in het msconfig onder opstarten staan. Het is wel uitgevinkt. De folder waarnaar het verwijst kan ik ook niet vinden via verkenner, zelfs indien ik verborgen bestanden toon. Kan dat kwaad dat dat daar staat?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volgens je logje van Malwarebytes heb je geen actie ondernomen voor het verwijderen van het aangeduide item.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run|2948 (Trojan.Downloader.Gen) -> Data: C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr -> Geen actie ondernomen.

Wil je dat nog eens herhalen en nu wel kiezen voor verwijderen !

En daarna mag je dit ook nog eens fixen met HijackThis :

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [2948] C:\PROGRA~3\LOCALS~1

\Temp\msamyrzu.scr

Graag daarna een nieuw logje van HijackThis en Malwarebytes.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:16:12, on 27/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16930)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE

C:\Users\Glenn\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110428130826.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [2948] C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Qualcomm Gobi 2000 Download Service (Sony) (QDLService2kSony) - QUALCOMM, Inc. - C:\Program Files (x86)\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kSony.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: WTGService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\OneClickInternet\wtgservice.exe

--

End of file - 8586 bytes

----------------------

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.02.27.01

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7600.16385

Glenn :: GLENN-PC [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

27/02/2012 19:16:35

mbam-log-2012-02-27 (19-16-35).txt

Scantype: Volledige scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 438833

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 6 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run|2948 (Trojan.Downloader.Gen) -> Data: C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Ik heb er nu echt goed op gelet dat ik het juiste geselecteerd heb. Daarna op fix geklikt. Sommige zaken lijken niet weg te gaan. Of vergis ik me. Hoe komt het trouwens dat Malwarebytes bestanden blijft vinden na meerdere scans? Wordt zoiets niet altijd gezien, of zijn het gewoon hardnekkige dingen die niet weg willen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.02.27.01

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7600.16385

Glenn :: GLENN-PC [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

27/02/2012 21:35:38

mbam-log-2012-02-27 (22-02-38).txt

Scantype: Volledige scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 439879

Verstreken tijd: 21 minuut/minuten, 19 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run|2948 (Trojan.Downloader.Gen) -> Data: C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\msamyrzu.scr -> Geen actie ondernomen.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Ik heb de pc toen herstart. Dat lijkt mij hetzelfde dat is achtergebleven...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  Opmerking:
  Als u deze melding ziet.
  C:\Documents and Settings\username\Bureaublad\ComboFix.exe/$0\List.bat Verwijderd Virus.Win32.HTML!IK
  Wanneer het bestand in het venster met scanresultaten staat kun je rechtsklikken op die detectie en kiezen voor "Versturen als vals alarm (False Positive)".
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb dat progje 5h laten draaien en het zat nog maar op 2 procent. Dat zou willen zeggen dat dat 250 uur of meer dan tien dagen bezig is? Ik ga dat zeker nog eens doen als ik mijn computer echt voor lange tijd niet meer nodig heb. Voorlopig heb ik hem te courant nodig. 'T is mijn enige PC hier.:-)

Alvast heel hard bedankt voor de hulp.:top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laten we dan eens een andere on-line scanner proberen :

Ga naar de site van de .

 • Klik op de knop ESET Online Scanner
 • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
 • Klik op Start
 • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
 • Klik op "Advanced settings"
 • Zet een vinkje bij de volgende opties:
  • Remove found threats
  • Scan archives
  • Scan for potentially unwanted applications
  • Scan for potentially unsafe applications
  • Enable Anti-Stealth technology

  [*]Klik op Start

  [*]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

  [*]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

  [*]Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt

  [*]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.