Ga naar inhoud

redirect virus


Aanbevolen berichten

Ik heb sinds kort een redirect virus op mijn PC. Als ik in google iets wil opzoeken dan verschijnen er talloze links die me verwijzen naar sites verwant aan mijn onderwerp. Tot dusver geen probleem dus. Als ik dan echter op een link klik dan word ik naar de verkeerde site doorgelinkt. Meestal zijn dit reclame sites of sites waarop ze software aanbieden. Ik word dus niet naar de site doorgelinkt waarop ik klik.

Dit probleem doet zich voor met internet explorer maar ook met google grome. Verder heb ik geen internet browsers geiinstalleerd die ik testen kan.

Ik heb al verschillende anti virus/malware programma's mijn pc laten scannen zoals: Antispyware - Norman - malwarebytes en nog een paar andere. Deze programma's vinden echter geen enkel geiinfecteerde of gevaarlijke bestanden.

Zelfs is mijn pc al eens opnieuw geiinstalleerd maar na dagen werkte de links in google weer niet en werd ik weer doorgelinkt naar de verkeerde sites.

wat kan ik doen om dit hardnekkige virus te verwijderen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 20
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de snelle reactie, hier is mijn logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 7:19:01, on 28-2-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\LO\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DriverCD] E:\Run.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Vestamatic.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: OpenVPN Service (OpenVPNService) - Unknown owner - C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 9303 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete"Application Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.0\pdfforgeToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is de malware log:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.02.28.01

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

LO :: GIGABYTE-4B7022 [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

28-2-2012 7:54:16

mbam-log-2012-02-28 (07-54-16).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 190698

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 51 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

en dit is de Hijack log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:04:40, on 28-2-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Altium\AD 10\DXP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALTIUM\AD 10\AltiumMS.exe

C:\PROGRAM FILES\ALTIUM\AD 10\System\Installation\AltiumDownloadManager.exe

C:\PROGRAM FILES\ALTIUM\AD 10\AltiumMS.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\LO\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DriverCD] E:\Run.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Vestamatic.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Vestamatic.local

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: OpenVPN Service (OpenVPNService) - Unknown owner - C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 8821 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Windows XP

Klik op mvps.bat en kies voor “uitvoeren” om mvps.bat op te starten (*).

Druk op toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

(*) Windows Vista en Windows 7 gebruikers moeten rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logbestand combofix:

ComboFix 12-02-27.02 - LO 28-02-2012 16:03:35.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3326.1938 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\LO\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Norman Security Suite *Disabled/Updated* {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-28 to 2012-02-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-22 14:15 . 2012-02-22 14:15 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine

2012-02-22 11:35 . 2012-02-23 08:28 -------- d-----w- C:\sh4ldr

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-12 17:20 . 2008-04-14 20:05 1860096 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-17 19:42 . 2008-04-14 20:33 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-12-17 19:42 . 2008-04-14 20:32 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-12-17 19:42 . 2008-04-14 20:32 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-12-16 12:23 . 2008-04-14 20:05 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-07-06 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-01-31 17147528]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2010-07-28 19557480]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-11-09 98304]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2008-04-14 110592]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"Norman ZANDA"="c:\program files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2011-03-22 189824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoWelcomeScreen"= 1 (0x1)

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\OpenVPN\\bin\\openvpn.exe"=

"c:\\Program Files\\Altium\\AD 10\\DXP.EXE"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5985:TCP"= 5985:TCP:*:Disabled:Windows Remote Management

.

R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\ngs.sys [9-2-2012 10:44 26744]

R1 NPROSEC;Norman Security driver;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nprosec.sys [9-2-2012 10:44 74144]

R2 ES lite Service;ES lite Service for program management.;c:\program files\Gigabyte\EasySaver\essvr.exe [7-2-2012 11:54 68136]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [28-2-2012 7:53 652360]

R2 Ndiskio;Ndiskio;c:\program files\Norman\Nse\Bin\Ndiskio.sys [9-2-2012 10:45 22880]

R2 NNFSVC;Norman Network Filtering service;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nnf.exe [9-2-2012 10:44 223000]

R2 NPROSECSVC;Norman Security service;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nprosec.exe [9-2-2012 10:44 90144]

R2 nregsec;Norman Registry Security driver;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nregsec.sys [9-2-2012 10:44 40384]

R2 NVOY;Norman Resource Provider;c:\program files\Norman\Npm\Bin\nvoy.exe [9-2-2012 10:45 100336]

R2 Viewpoint Manager Service;Viewpoint Manager Service;c:\program files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe [28-2-2012 11:01 24652]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [28-2-2012 7:53 20464]

R3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;c:\program files\Norman\Nse\Bin\Nsesvc.exe [9-2-2012 10:45 288072]

R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys [9-2-2012 10:44 24176]

R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;c:\program files\Norman\Nvc\Bin\Nvcoas.exe [9-2-2012 10:44 198168]

R3 Scheduler;Norman Scheduler Service;c:\program files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe [9-2-2012 10:45 99312]

S2 altio;altio;\??\c:\program files\Altium\AD 10\System\Drivers\altio.sys --> c:\program files\Altium\AD 10\System\Drivers\altio.sys [?]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [18-3-2010 13:16 130384]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [31-1-2012 15:09 158856]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [7-2-2012 11:21 20160]

S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [7-2-2012 11:38 1691480]

S3 esgiguard;esgiguard;\??\c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys --> c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [?]

S3 WinRM;Windows Remote Management (WS-Management);c:\windows\system32\svchost.exe -k WINRM [14-4-2008 21:33 14336]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [18-3-2010 13:16 753504]

S4 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 18:19 13592]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - VIEWPOINT_MANAGER_SERVICE

*Deregistered* - mchInjDrv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

WINRM REG_MULTI_SZ WINRM

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-23 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 17:20]

.

2012-02-28 c:\windows\Tasks\Rirazcpr.job

- c:\windows\system32\mscdexntr.dll [2012-02-22 06:22]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.4

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-DriverCD - E:\Run.exe

SafeBoot-00059644.sys

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-28 16:08

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(796)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\atiadlxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2316)

c:\program files\Norman\nvc\bin\Niphk.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-28 16:10:55

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-28 15:10

.

Pre-Run: 77.897.809.920 bytes beschikbaar

Post-Run: 78.960.697.344 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 0D262EB61A97C1184015B17A40B7603B

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.