Ga naar inhoud

avg rootkitscan


Aanbevolen berichten

ik deed net een rootkit scan met avg free (edition 2012) en avg vond 8 potentieel gevaarlijke threats, maar verwijderde of herstelde deze niet automatische omdat deze bestanden verborgen waren, nu weet ik niet of het kwaad kan of ik deze manueel verwijder of niet

hier heb ik een print screen van de resultaten:

post-31831-1417704800,3255_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

de foto is precies niet echt duidelijk dus hier even het logje:

"Scan ""Anti-Rootkitscan"" is voltooid."

"Rootkits;""8"";""0"";""8"""

"Scan is gestart:;""dinsdag 6 maart 2012, 21:32:03"""

"Scan voltooid:;""dinsdag 6 maart 2012, 22:15:25 (43 min. 22 seconde (n))"""

"Totaal gescande objecten:;""163372"""

"Gebruiker die de scan heeft gestart:;""SYSTEM"""

Rootkits

";""Bestand"";""Infectie"";""Resultaat"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\wpsdrvnt.sys"";""Service function NtCreateThread hook -> wpsdrvnt.sys +0x26F0"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\wpsdrvnt.sys"";""Service function NtProtectVirtualMemory hook -> wpsdrvnt.sys +0x2C50"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\wpsdrvnt.sys"";""Service function NtMapViewOfSection hook -> wpsdrvnt.sys +0x2470"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\wpsdrvnt.sys"";""Service function NtAllocateVirtualMemory hook -> wpsdrvnt.sys +0x2B30"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\wpsdrvnt.sys"";""Service function NtShutdownSystem hook -> wpsdrvnt.sys +0x2990"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\Teefer.sys"";""tcpip.sys, koppelpunt import NDIS.SYS NdisRegisterProtocol -> Teefer.sys +0x98E0"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\Teefer.sys"";""tcpip.sys, koppelpunt import NDIS.SYS NdisOpenAdapter -> Teefer.sys +0x9BD0"";""Object is verborgen"""

";""C:\WINDOWS\system32\drivers\Teefer.sys"";""tcpip.sys, koppelpunt import NDIS.SYS NdisCloseAdapter -> Teefer.sys +0x9C70"";""Object is verborgen"""

Link naar reactie
Delen op andere sites

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik moet eigenlijk enkel weten of het kwaad kan als ik deze gevonden treaths verwijder of dat ik ze beter laat staan.

maar hier heb je een logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:52:55, on 7/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\FortiSslvpnDaemon.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.0.6\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\Wireless 11g USB\WLService.exe

C:\Program Files\Wireless 11g USB\WLanCfgG.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG PC Tuneup 2011\BoostSpeed.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\program files\common files\installshield\updateservice\issch.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgui.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Documents and Settings\Tim\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Gepersonaliseerde startpagina

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = Gepersonaliseerde startpagina

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Soluto\soluto.exe /userinit,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] c:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "c:\program files\common files\installshield\updateservice\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Tim\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.31 Safari/530.5" -"http://mp42.slingo.com/shockscreen2.asp?shost=mp42.slingo.com&sport=20001&susername=Foggydew&spassword=cipsoft&roomname=1,000/2,000%20-%20No%20Limit%20-%20Room%2001&gameid=102"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE /s:'Creative SoundFont Synthesizer' /w:'SB Audigy' (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE /s:'Creative SoundFont Synthesizer' /w:'SB Audigy' (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Documents and Settings\Tim\Mijn documenten\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Program Neighborhood Agent.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - C:\Documents and Settings\Tim\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {304171C0-65EA-4B51-B5D9-93A311E26EB1} (MxPEG_ActiveX Control) - http://panorama-hotel.dyndns.tv:56812/cgi-bin/MxPEG_ActiveX.cab?dummy=1218148

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {75AA409D-05F9-4F27-BD53-C7339D4B1D0A} (IBM Lotus iNotes 8.5 Control) - https://mail.echobel.com:8443/dwa85W.cab

O16 - DPF: {B0882EB7-81A5-4A11-8D45-71888F973933} (fortisslvpn Class) - https://213.181.48.48/sslvpn.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - https://mail.echobel.com:8443/dwa7W.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E5F5D008-DD2C-4D32-977D-1A0ADF03058B} (JuniperSetupControlXP Class) - https://vpn.echobel.com/dana-cached/setup/JuniperSetupSP1.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://vpn.echobel.com/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.0.6\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL, C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL, C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FortiSslvpnDaemon - Fortinet Inc. - C:\WINDOWS\system32\FortiSslvpnDaemon.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.0.6\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: Wireless 802.11g USB Driver (Wireless 802.11g USB Dongle Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Wireless 11g USB\WLService.exe

--

End of file - 16832 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, dat was de vraag ... zou deze momenteel even laten staan.

En nu je toch het logje hebt gemaakt, mag je er volgende overbodige items uit verwijderen :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.31 Safari/530.5" -"http://mp42.slingo.com/shockscreen2.asp?shost=mp42.slingo.com&sport=20001&suse rname=Foggydew&spassword=cipsoft&roomname=1,0 00/2,000 - No Limit - Room 01&gameid=102"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.