Ga naar inhoud

Bundespolizei (11)


Aanbevolen berichten

Heb even een eigen onderwerp voor je aangemaakt. Posten in het topic van een andere forumgebruiker, leidt alleen maar tot misverstanden ;-)

Start je PC op in "veilige modus met netwerkverbinding" !

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:12:24, on 26/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

I:\WINDOWS\System32\smss.exe

I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

I:\WINDOWS\system32\services.exe

I:\WINDOWS\system32\lsass.exe

I:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\WINDOWS\Explorer.EXE

I:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

I:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

I:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

I:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

I:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

I:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

I:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

I:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

I:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

I:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

I:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

I:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

I:\Program Files\Cyberlink\Shared files\brs.exe

I:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

I:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

I:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

I:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

I:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

I:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

I:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

I:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\Program Files\Wuala Dokan\mounter.exe

I:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

I:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

I:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

I:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

I:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

I:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

I:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

I:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

I:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

I:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

I:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

I:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

I:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\FRONTPG.EXE

I:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

I:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

I:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

I:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Website TC78

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - I:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - I:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - I:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - I:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - I:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - I:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - I:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Softonic Helper Object - {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - I:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\bh\softonic.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - I:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - I:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Softonic Toolbar - {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - I:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\softonicTlbr.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - I:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE I:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE I:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] I:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] I:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "I:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "I:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] I:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] I:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "I:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] I:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "I:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] I:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "I:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] I:\Program Files\Cyberlink\Shared files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "I:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "I:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] I:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "I:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "I:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "I:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "I:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "I:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "I:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "I:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "I:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = I:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Password.lnk = I:\WINDOWS\Temp\Password.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = I:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://I:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - I:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - I:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - I:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0DBF2423-33D3-4084-B83E-6A3661F2CD46} (Album Upload Software Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/6.5.6/ImageUploader6.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1279969675625

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1279970223375

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://belgacom.smartphoto.be/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {B7915D9F-6057-4153-BE1B-8E234BD66980} (Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/ma7.0.23/ImageUploader7.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - I:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - I:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - I:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - I:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - I:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - I:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - I:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - I:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - I:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - I:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - I:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - I:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - I:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - I:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - I:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - I:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - I:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: wDokanMounter - Unknown owner - I:\Program Files\Wuala Dokan\mounter.exe

--

End of file - 12666 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Softonic Helper Object - {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - I:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\bh\softonic.dll

O3 - Toolbar: Softonic Toolbar - {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - I:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\softonicTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.