Ga naar inhoud

Codec-C en Text-Enhance


Aanbevolen berichten

Ik heb voor het kijken van een film de Codec-C plugin geïnstalleerd. Ik krijg de laatste tijd veel pop-ups van Text-Enhance en ik denk dat dit hier iets mee te maken had. Ik heb geprobeerd Codec-C te verwijderen, maar als ik op verwijderen klik gebeurt er niets. Op dit forum las ik dat ik HijackThis moest downloaden, dit is het resultaat:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:04:07, on 8-4-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\STService.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11f_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O2 - BHO: Codec-C - {669E1654-C223-4794-89C7-15AA7E9895CE} - C:\ProgramData\Codec-C\bhoclass.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [DSUpdateLauncher] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\hstart.exe" /NOCONSOLE /D="C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate" /RUNAS "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sTToasterLauncher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\toasterLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Download] C:\MediaHolder\MediaHolder.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Doranne\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Virtueel Toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: C&ontrole van URL's - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1 (AeLookupSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100 (AppIDSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100 (Appinfo) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204 (AudioEndpointBuilder) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200 (AudioSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus-service (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103 (AxInstSV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100 (BDESVC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001 (BFE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000 (BITS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\browser.dll,-100 (Browser) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101 (bthserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11 (CertPropSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001 (CryptSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @oleres.dll,-5012 (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101 (defragsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-100 (Dhcp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101 (Dnscache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102 (dot3svc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dps.dll,-500 (DPS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1 (EapHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200 (eventlog) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2450 (EventSystem) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100 (fdPHost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100 (FDResPub) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100 (FontCache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101 (hidserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6 (hkmsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100 (HomeGroupListener) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100 (HomeGroupProvider) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501 (IKEEXT) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102 (IPBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500 (iphlpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2946 (KtmRm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100 (LanmanServer) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100 (LanmanWorkstation) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1 (lltdsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101 (lmhosts) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100 (MMCSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090 (MpsSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000 (MSiSCSI) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6 (napagent) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109 (Netman) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netprofm.dll,-202 (netprofm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1 (NlaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200 (nsi) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004 (p2pimsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006 (p2psvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1 (PcaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\pla.dll,-500 (pla) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100 (PlugPlay) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002 (PNRPAutoReg) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000 (PNRPsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010 (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100 (Power) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300 (ProfSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200 (RasAuto) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200 (RasMan) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @regsvc.dll,-1 (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001 (RpcEptMapper) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @oleres.dll,-5010 (RpcSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1 (SCardSvr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100 (Schedule) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13 (SCPolicySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107 (SDRSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200 (SENS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000 (SensrSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026 (SessionEnv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106 (SharedAccess) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288 (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppuinotify.dll,-103 (sppuinotify) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100 (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200 (SstpSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9 (stisvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103 (swprv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000 (SysMain) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100 (TabletInputService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100 (TapiSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100 (TBS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268 (TermService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8192 (Themes) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102 (THREADORDER) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1 (TrkWks) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213 (upnphost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000 (UxSms) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200 (W32Time) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100 (WbioSrvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3 (wcncsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200 (WcsPlugInService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502 (WdiServiceHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500 (WdiSystemHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100 (WebClient) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200 (Wecsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101 (wercplsupport) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100 (WerSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100 (WinHttpAutoProxySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205 (Winmgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101 (WinRM) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257 (Wlansvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100 (WPCSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100 (WPDBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200 (wscsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-105 (wuauserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000 (wudfsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wwansvc.dll,-257 (WwanSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

--

End of file - 31767 bytes

Zouden jullie mij alsjeblieft kunnen vertellen wat ik nu moet doen? Alvast superbedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Codec-C - {669E1654-C223-4794-89C7-15AA7E9895CE} - C:\ProgramData\Codec-C\bhoclass.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM log

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.09.01

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7601.17514

Doranne :: DORANNE-PC [administrator]

9-4-2012 8:45:32

mbam-log-2012-04-09 (08-45-32).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 193051

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 14 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 3

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2EF17083-57D4-4D64-AE4F-55F32A2C4571} (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 2

C:\ProgramData\Codec-C (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\data (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 7

C:\ProgramData\Codec-C\background.html (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\content.js (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\ppjemjejnnojomfekgbpbbnecicblllf.crx (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\settings.ini (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\uninstall.exe (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\data\content.js (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Codec-C\data\jsondb.js (PUP.CodecC) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

HijackThis log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:59:56, on 9-4-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\STService.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11f_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [DSUpdateLauncher] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\hstart.exe" /NOCONSOLE /D="C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate" /RUNAS "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sTToasterLauncher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\toasterLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Download] C:\MediaHolder\MediaHolder.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Doranne\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Virtueel Toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: C&ontrole van URL's - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1 (AeLookupSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100 (AppIDSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100 (Appinfo) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204 (AudioEndpointBuilder) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200 (AudioSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus-service (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103 (AxInstSV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100 (BDESVC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001 (BFE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000 (BITS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\browser.dll,-100 (Browser) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101 (bthserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11 (CertPropSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001 (CryptSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @oleres.dll,-5012 (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101 (defragsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-100 (Dhcp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101 (Dnscache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102 (dot3svc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dps.dll,-500 (DPS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1 (EapHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200 (eventlog) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2450 (EventSystem) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100 (fdPHost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100 (FDResPub) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100 (FontCache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101 (hidserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6 (hkmsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100 (HomeGroupListener) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100 (HomeGroupProvider) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501 (IKEEXT) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102 (IPBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500 (iphlpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2946 (KtmRm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100 (LanmanServer) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100 (LanmanWorkstation) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1 (lltdsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101 (lmhosts) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100 (MMCSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090 (MpsSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000 (MSiSCSI) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6 (napagent) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109 (Netman) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netprofm.dll,-202 (netprofm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1 (NlaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200 (nsi) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004 (p2pimsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006 (p2psvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1 (PcaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\pla.dll,-500 (pla) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100 (PlugPlay) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002 (PNRPAutoReg) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000 (PNRPsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010 (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100 (Power) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300 (ProfSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200 (RasAuto) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200 (RasMan) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @regsvc.dll,-1 (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001 (RpcEptMapper) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @oleres.dll,-5010 (RpcSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1 (SCardSvr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100 (Schedule) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13 (SCPolicySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107 (SDRSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200 (SENS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000 (SensrSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026 (SessionEnv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106 (SharedAccess) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288 (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppuinotify.dll,-103 (sppuinotify) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100 (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200 (SstpSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9 (stisvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103 (swprv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000 (SysMain) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100 (TabletInputService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100 (TapiSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100 (TBS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268 (TermService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8192 (Themes) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102 (THREADORDER) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1 (TrkWks) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213 (upnphost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000 (UxSms) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200 (W32Time) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100 (WbioSrvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3 (wcncsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200 (WcsPlugInService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502 (WdiServiceHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500 (WdiSystemHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100 (WebClient) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200 (Wecsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101 (wercplsupport) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100 (WerSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100 (WinHttpAutoProxySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205 (Winmgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101 (WinRM) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257 (Wlansvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100 (WPCSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100 (WPDBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200 (wscsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-105 (wuauserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000 (wudfsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wwansvc.dll,-257 (WwanSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe (file missing)

--

End of file - 31306 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan kunnen we de restjes van de besmetting opruimen :

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.