Ga naar inhoud

sqlite3.dll ontbreekt bij opstarten en babylon search krijg ik niet weg


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Kan iemand mij aub helpen met het volgende probleem;

Als ik mijn pc opstart verschijnt er in beeld dat sqlite3.dll ontbreekt na enig google werk ben ik erachter gekomen dat dit problemen kan opleveren bij spelletjes. klopt dat ?

Verder heb ik bij het opstarten van chrome een tweede pagina met babylon search die verschijnt, ik heb alles al geprobeerd en kan nergens meer babylon vinden toch verschijnt deze elke keer ?

cc-cleaner gedaan,maleware gedaan, avast anti virus gedaan, configuratiescherm gedaan, toolbar cleaner gedaan,spybot search en destroy gedaan.

Nu heb ik gelezen over hijach this en ik wil proberen hier een log neer te planten(hopelijk krijg ik het voor elkaar) zou iemand hier naar willen kijken en me vertellen wat er precies aan de hand is en wat ik eraan kan doen ?

alvast vriendelijk dank voor de hulp:-)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:42:57, on 25-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\PDVD11Serv.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing-tray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O2 - BHO: IEPlugin Class - {11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\VIDEOD~1\ARCURL~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: RAW Thumbnail Viewer - {F301665A-12F8-4331-804A-5BCBD379668C} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\RAWTHU~1\EXIFToolBar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl11] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\PDVD11Serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: RUN.CMD (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Lees EXIF - C:\Program Files\ArcSoft\RAW Thumbnail Viewer\ArcEXIFM.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: CLHNServiceForPowerDVD - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Kernel\DMP\CLHNServiceForPowerDVD.exe

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSMonitorService.exe

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSServerForPDVD11.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

--

End of file - 11111 bytes

Ik hoop dat dit voldoende informatie is ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - .DEFAULT User Startup: RUN.CMD (User 'Default user')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.06.25.05

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: GEBRUIK-GFT80QD [administrator]

25-6-2012 11:59:50

mbam-log-2012-06-25 (11-59-50).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 200194

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:05:27, on 25-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\PDVD11Serv.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing-tray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\notepad.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: IEPlugin Class - {11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\VIDEOD~1\ARCURL~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: RAW Thumbnail Viewer - {F301665A-12F8-4331-804A-5BCBD379668C} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\RAWTHU~1\EXIFToolBar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl11] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\PDVD11Serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: RUN.CMD (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Lees EXIF - C:\Program Files\ArcSoft\RAW Thumbnail Viewer\ArcEXIFM.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: CLHNServiceForPowerDVD - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Kernel\DMP\CLHNServiceForPowerDVD.exe

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSMonitorService.exe

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSServerForPDVD11.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

--

End of file - 10836 bytes

---------- Post toegevoegd om 11:07 ---------- Vorige post was om 11:06 ----------

ps dank je wel voor de snelle reactie :top:

Link naar reactie
Delen op andere sites


Babylon komt nu aan de beurt ;-)

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 12-06-25.02 - Gebruiker 25-06-2012 13:44:06.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3063.2010 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\mazuki.dll

c:\users\Gebruiker\Logitech Webcam Software .lnk

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-25 to 2012-06-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-25 11:49 . 2012-06-25 11:49 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp

2012-06-25 11:49 . 2012-06-25 11:49 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-06-25 07:24 . 2012-06-25 07:24 388096 ----a-r- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-25 07:24 . 2012-06-25 07:24 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-06-25 07:18 . 2012-06-25 07:18 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-06-25 07:18 . 2012-06-25 07:18 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-06-25 07:18 . 2012-06-25 07:18 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-25 07:18 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 13:19 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 07:42 . 2012-06-02 13:12 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-19 23:45 . 2012-06-19 23:45 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\GTA San Andreas

2012-06-19 23:29 . 2012-06-25 07:09 -------- d-----w- c:\program files\BrowserCompanion

2012-06-19 15:37 . 2012-06-19 15:37 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\My Games

2012-06-17 11:10 . 2005-05-26 13:34 2297552 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_26.dll

2012-06-17 11:09 . 2012-06-20 04:06 22328 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys

2012-06-13 20:51 . 2012-04-28 04:41 919040 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorets.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-28 03:08 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-13 20:51 . 2012-04-07 11:26 2342400 ----a-w- c:\windows\system32\msi.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-05-15 01:05 2343936 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-13 20:51 . 2012-04-26 04:45 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-26 04:45 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-26 04:41 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-06-13 20:51 . 2012-05-02 04:29 166912 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-24 04:28 1159168 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-13 20:51 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-11 12:41 . 2012-06-11 12:41 -------- d-----w- c:\programdata\Roblox

2012-06-10 15:22 . 2012-06-10 15:22 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\ESET

2012-06-09 13:01 . 2012-06-09 13:01 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2012-06-05 22:55 . 2012-06-05 23:04 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Roblox

2012-06-05 22:55 . 2012-06-05 22:55 -------- d-----w- c:\program files\Roblox

2012-06-02 13:54 . 2012-06-02 14:18 -------- d-----w- C:\Minecraft_Backup

2012-05-29 07:29 . 2012-05-29 07:29 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\fltk.org

2012-05-29 07:04 . 2012-05-29 07:04 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Subversion

2012-05-29 07:01 . 2012-05-29 07:05 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\flightgear.org

2012-05-29 06:57 . 2012-06-03 13:25 -------- d-----w- c:\program files\FlightGear

2012-05-26 12:40 . 2012-05-26 12:41 -------- d-----w- c:\program files\Mystery Case Files - Ravenhearst

2012-05-26 12:38 . 2012-05-26 12:39 -------- d-----w- c:\program files\Awakening - Maanwoud

2012-05-26 12:33 . 2012-05-26 12:34 -------- d-----w- c:\program files\Dark Tales - Edgar Allan Poe's Levend Begraven

2012-05-26 12:25 . 2012-05-26 12:25 -------- d-----w- c:\program files\The Mystery of the Crystal Portal - Voorbij de Horizon

2012-05-26 12:21 . 2012-05-26 12:22 -------- d-----w- c:\program files\Fear For Sale - Het Mysterie van Huize McInroy

2012-05-26 12:18 . 2012-05-26 12:19 -------- d-----w- c:\program files\The Agency of Anomalies - Huiveringwekkend Hospitaal

2012-05-26 12:13 . 2012-05-26 12:13 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\DailyMagic

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-25 11:33 . 2012-01-07 14:19 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-25 11:33 . 2012-01-07 14:19 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-05-07 19:40 . 2012-05-07 19:40 53248 ----a-r- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{3EE9BCAE-E9A9-45E5-9B1C-83A4D357E05C}\ARPPRODUCTICON.exe

2012-05-07 19:40 . 2012-05-07 19:40 16400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\LNonPnP.sys

2012-04-18 11:49 . 2012-05-15 18:08 405176 ----a-w- c:\windows\system32\Newtonsoft.Json.Net20.dll

2012-04-06 05:21 . 2012-04-06 05:21 9334784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys

2012-04-06 02:22 . 2012-04-06 02:22 159744 ----a-w- c:\windows\system32\atiapfxx.exe

2012-04-06 02:21 . 2011-11-10 03:16 909312 ----a-w- c:\windows\system32\aticfx32.dll

2012-04-06 02:16 . 2012-04-06 02:16 442368 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2012-04-06 02:16 . 2012-04-06 02:16 451072 ----a-w- c:\windows\system32\atieclxx.exe

2012-04-06 02:15 . 2012-04-06 02:15 217600 ----a-w- c:\windows\system32\atiesrxx.exe

2012-04-06 02:14 . 2012-04-06 02:14 159744 ----a-w- c:\windows\system32\atitmmxx.dll

2012-04-06 02:14 . 2012-04-06 02:14 20992 ----a-w- c:\windows\system32\atimuixx.dll

2012-04-06 02:14 . 2012-04-06 02:14 43520 ----a-w- c:\windows\system32\ati2edxx.dll

2012-04-06 02:13 . 2011-11-10 03:06 6800896 ----a-w- c:\windows\system32\atidxx32.dll

2012-04-06 02:00 . 2011-11-10 02:18 52736 ----a-w- c:\windows\system32\coinst.dll

2012-04-06 01:50 . 2012-04-06 01:50 19753984 ----a-w- c:\windows\system32\atioglxx.dll

2012-04-06 01:34 . 2012-04-06 01:34 1831424 ----a-w- c:\windows\system32\atiumdmv.dll

2012-04-06 01:34 . 2012-04-06 01:34 6203392 ----a-w- c:\windows\system32\atiumdag.dll

2012-04-06 01:30 . 2012-04-06 01:30 46080 ----a-w- c:\windows\system32\aticalrt.dll

2012-04-06 01:30 . 2012-04-06 01:30 44032 ----a-w- c:\windows\system32\aticalcl.dll

2012-04-06 01:25 . 2012-04-06 01:25 13764096 ----a-w- c:\windows\system32\aticaldd.dll

2012-04-06 01:22 . 2012-04-06 01:22 4795904 ----a-w- c:\windows\system32\atiumdva.dll

2012-04-06 01:11 . 2012-04-06 01:11 360448 ----a-w- c:\windows\system32\atiadlxx.dll

2012-04-06 01:11 . 2012-04-06 01:11 14848 ----a-w- c:\windows\system32\atiglpxx.dll

2012-04-06 01:10 . 2012-04-06 01:10 33280 ----a-w- c:\windows\system32\atigktxx.dll

2012-04-06 01:10 . 2012-04-06 01:10 275968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys

2012-04-06 01:09 . 2011-11-10 02:11 41984 ----a-w- c:\windows\system32\atiuxpag.dll

2012-04-06 01:09 . 2012-04-06 01:09 32256 ----a-w- c:\windows\system32\atiu9pag.dll

2012-04-06 01:09 . 2012-04-06 01:09 53248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2erec.dll

2012-04-06 01:06 . 2012-04-06 01:06 53760 ----a-w- c:\windows\system32\atimpc32.dll

2012-04-06 01:06 . 2012-04-06 01:06 53760 ----a-w- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2012-04-05 20:34 . 2012-04-05 20:34 159232 ----a-w- c:\windows\system32\clinfo.exe

2012-04-05 20:34 . 2012-04-05 20:34 64512 ----a-w- c:\windows\system32\OpenVideo.dll

2012-04-05 20:33 . 2012-04-05 20:33 56320 ----a-w- c:\windows\system32\OVDecode.dll

2012-04-05 20:32 . 2012-04-05 20:32 13007872 ----a-w- c:\windows\system32\amdocl.dll

2012-03-31 04:37 . 2012-05-10 16:21 3971952 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-03-31 04:37 . 2012-05-10 16:21 3916656 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-03-30 09:04 . 2012-05-10 16:21 1306480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-03-30 09:03 . 2012-05-10 16:21 187760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-03-06 23:15 123536 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AMD AVT"="start AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" [X]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2011-09-22 3080264]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"NUSB3MON"="c:\program files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2011-09-16 115048]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-03-06 4241512]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2011-12-13 11487848]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-04-05 641664]

"RemoteControl11"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\PDVD11Serv.exe" [2011-09-14 230696]

"Rapoo 9200"="c:\program files\Rapoo\9200\9200_Mouse.exe" [2010-12-29 2622464]

"EvtMgr6"="c:\program files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" [2011-10-07 1387288]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

RUN.CMD [2012-1-7 306]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2011-09-27 19:03 66328 ----a-w- c:\program files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Device Monitor.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Device Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\Device Monitor.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ArcSoft Connection Service]

2010-10-27 18:17 207424 ----a-w- c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

2012-01-17 17:09 136176 ----atw- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LWS]

2011-11-11 13:08 205336 ----a-w- c:\program files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2012-05-03 06:36 17355912 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

.

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-13 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [2012-05-03 158856]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-25 257224]

R3 b06diag;Broadcom NetXtreme II Diag Driver;c:\windows\system32\drivers\bxdiagx.sys [2010-12-16 76840]

R3 BFN7x86;Bigfoot Networks Killer Gaming Service;c:\windows\system32\drivers\Xeno7x86.sys [2011-01-14 129640]

R3 BFNVis32;Bigfoot Networks Killer Gaming Service;c:\windows\system32\drivers\XenoVx86.sys [2011-01-14 129640]

R3 BXOIS;BXOIS;c:\windows\system32\drivers\bxois.sys [2010-12-10 431144]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-20 62464]

R3 DxVGrb;DxVGrb;c:\windows\system32\drivers\DxVGrb.sys [2011-07-08 179200]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-13 136176]

R3 IFCoEMP;IFCoEMP;c:\windows\system32\drivers\ifM60x32.sys [2011-09-13 300304]

R3 IFCoEVB;IFCoEVB;c:\windows\system32\drivers\ifP60X32.sys [2011-09-13 69392]

R3 ioatdma1;ioatdma1;c:\windows\System32\Drivers\qd16032.sys [2009-11-16 36552]

R3 ioatdma2;Intel® QuickData Technology device ver.2;c:\windows\System32\Drivers\qd26032.sys [2009-11-16 37576]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]

R3 rp24msdrv;2.4g Device;c:\windows\system32\drivers\rp24msdrv.sys [2010-12-01 23296]

R3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [2012-01-07 77184]

R3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [2010-11-20 25600]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]

R3 tsusbhub;Remote Deskotop USB Hub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-20 112640]

R3 VGPU;VGPU; [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-01-17 239168]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2011-08-04 118104]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2012-01-07 48640]

S2 {329F96B6-DF1E-4328-BFDA-39EA953C1312};Power Control [2012/01/17 18:52];c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Common\NavFilter\000.fcl [2011-09-02 11:08 77296]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-04-06 217600]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-03-06 57688]

S2 CLHNServiceForPowerDVD;CLHNServiceForPowerDVD;c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Kernel\DMP\CLHNServiceForPowerDVD.exe [2011-08-24 83240]

S2 CyberLink PowerDVD 11.0 Monitor Service;CyberLink PowerDVD 11.0 Monitor Service;c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSMonitorService.exe [2011-09-02 75048]

S2 CyberLink PowerDVD 11.0 Service;CyberLink PowerDVD 11.0 Service;c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSServerForPDVD11.exe [2011-09-02 292136]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2011-09-22 974944]

S2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2011-08-04 103112]

S2 ntk_PowerDVD;ntk_PowerDVD;c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Kernel\DMP\ntk_PowerDVD.sys [2011-08-24 71664]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 UMVPFSrv;UMVPFSrv;c:\program files\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-04-06 9334784]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-04-06 275968]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW73.sys [2012-02-23 86544]

S3 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2011-08-09 163424]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2011-10-25 73984]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2011-10-25 165120]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2011-09-29 490088]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-11-25 603240]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-01-07 11:34]

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-13 15:25]

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-13 15:25]

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1044808896-3801854536-2258430290-1000Core.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-17 17:09]

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1044808896-3801854536-2258430290-1000UA.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-17 17:09]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

IE: Lees EXIF - c:\program files\ArcSoft\RAW Thumbnail Viewer\ArcEXIFM.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

MSConfigStartUp-DivXUpdate - c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\{329F96B6-DF1E-4328-BFDA-39EA953C1312}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\CyberLink\PowerDVD11\Common\NavFilter\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-06-25 13:50:46

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-25 11:50

.

Pre-Run: 1.447.625.076.736 bytes beschikbaar

Post-Run: 1.447.284.654.080 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 558C852FCBECE610CD280E256422F9A2

---------- Post toegevoegd om 13:55 ---------- Vorige post was om 13:52 ----------

terwijl ik hier mee bezig was kwam ik ook tot de ontdekking dat mijn taakbeheer niet meer in zijn originele staat is:argh:? ik zie alleen nog maar de taken die hij momenteel uitvoert en die kan ik activeren of uitzetten meer niet ik zie geen processen meer of een optie om daarbij te komen grrrrr

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start eerst je PC opnieuw op. Verwijder dan volgende vetgedrukte map : c:\program files\BrowserCompanion

Klik in Chrome op de sleutel en ga naar Instellingen. Bekijk op deze pagina de rubriek "Zoeken" of je daar Babylon als één van de zoekmachines kan vinden. Zo ja, via "zoekmachines beheren" verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

map heb ik verwijderd, babylon is nergens te vinden tussen de chrome instellingen mijn start programma is google zoals je net hebt kunnen zien misschien ? dat is de enige zoekmachine die er in staat en deze verschijnt ook als eerste pagina, maar erachter verschijnt er 1 met babylon search.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...