Ga naar inhoud

Help ! Avast virusbeveiliging ligt uit + computer crime unit virus


Aanbevolen berichten

Ik krijg sinds enkele dagen mijn Avast Internet Security niet meer geactiveerd op mijn laptop en kreeg in één account ook plots het Computer Crime Unit Virus. Deze account kan ik al 3 dagen niet meer gebruiken.

Ik mailde reeds naar de helpdesk van Avast maar kreeg (buiten een ontvangstbevestiging) nog geen antwoord.

WAT MOET IK DOEN !?

Hieronder het resultaat van mijn HijackThis-scan :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:36:54, on 27/06/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~2\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Kid-Touch Music Player Middleware] "C:\Program Files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\iebho.dll c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16615 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Bandoo Coordinator"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Bandoo Coordinator"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\iebho.dll c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerst en vooral heel erg bedankt voor de snelle reactie ! (de mensen van Avast hebben nog steeds niet gereageerd !). Groetjes, Johan V.E.

Hierbij de MBAM-log :

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.06.28.07

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

johan :: TOSHIBA [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

28/06/2012 13:12:32

mbam-log-2012-06-28 (13-12-32).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 245515

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 51 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Gast\AppData\Local\Temp\soap0_pack.exe (Spyware.Zbot.DG) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

en de nieuwe HijackThis-log :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:37:12, on 28/06/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~2\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Kid-Touch Music Player Middleware] "C:\Program Files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16119 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes heeft zijn werk gedaan, maar logje HijackThis bevat nog steeds de te verwijderen items. Heb je als Win 7-gebruiker deze actie uitgevoerd als "administrator" ? Zo nee, wil je het nog eens op die wijze uitvoeren en doe het meteen ook in "veilige modus". Hang daarna een nieuw logje van HijackThis ter controle in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Ik had inderdaad als "administrator" HijackThis opgestart. Ik heb nu nog eens in veilige modus opgestart en nog eens een HijackThis scan gedaan en log aangemaakt. Volgens mij waren alle bestanden die je me opgaf verwijderd. Er was wel een "kortere" versie van volgende link : "O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~2\wia6eb~1\datamngr\iebho.dll c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll"

, namenlijk : O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\bandoo\bndhook.dll")

Wel had ik de indruk dat de eerste uit te voeren taak "Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Bandoo Coordinator" Druk op Enter. Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Bandoo Coordinator" Druk op Enter." niet helemaal lukte. Onder de startmenu vind ik enkel de mogelijkheid "programma's en bestanden zoeken". Daar heb ik de comando's ingetypt en op enter geduwd. er gebeurde dan echter volgens mij niets.

Hierbij een nieuwe HijacThis-log. Hopelijk is het nu beter.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:24:52, on 28/06/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~2\WIA6EB~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~2\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Kid-Touch Music Player Middleware] "C:\Program Files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files (x86)\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15140 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logje ziet er prima uit nu ... behalve die "Bandoo Coordinator". Die kan je verwijderen via volgende andere methode : Start -> kies voor "Alle programma's" -> Bureauaccessoires -> Opdrachtprompt. In dat zwarte scherm zet je dan de twee opdrachten om uit te voeren.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag kape,

Hierbij de ComboFix-log.

Ik kreeg inderdaand de melding "Illegal operation ..." en heb de computer opnieuw moeten opstarten. duurde best wel lang.

Groetjes, Johan

ComboFix 12-06-28.03 - johan 29/06/2012 13:07:02.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3958.2188 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\johan\Downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

FW: avast! Internet Security *Disabled* {131692B0-0864-D491-4E21-3A3A1D8BBB47}

SP: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\BrowserConnection.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngr.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\DnsBHO.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\IEBHO.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\as_guid.dat

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\bandoocode.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\data\search\engines.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\data\search\search.xsl

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\about.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\bandoocode.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpanel.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpaneltransparent.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpanelwin.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxprefwin.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxtransparentwin.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxwin.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\emailnotifierproviders.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\external.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\imeshcode.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\neterror.xhtml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\vmncode.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\wmpstreamer.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\modules\datastore.jsm

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\modules\nsDragAndDrop.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\neterror.xhtml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\partner.coupons.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\preferences.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\radiobeta.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\template.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\toolbar.htm

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\toolbar.xul

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\vmncode.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\vmnrsswin.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.PPCBully\tb_icon.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.PPCBully\widget.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.PPCBully\widget.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.PPCBully\widget_version

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\babylon_logo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bandoo.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bluelite.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bluesky.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-search-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-search.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-settings-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-settings.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn_settings.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ca.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\dictionary.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\divider.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\downloadcom.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\dtxlogo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ebay.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\email.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\email_on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\facebook.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\games.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred0.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred0_5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred1.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred1_5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred2.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred2_5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred3.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred3_5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred4.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred4_5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphredna.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\grey.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ico-shield.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_amazon.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_games.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_radio_png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_seperator_png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_twitter.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_youtube.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\images.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\imesh.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\add.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\aol.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-dn.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-right-disabled.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-right.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-up.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-divider.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-end.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl_ff.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-start.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-divider.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-end.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl_ff.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-start.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\blank.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn-widgets-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn-widgets.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn_slider.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\checkmark.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\chevron.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\collapse.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\comcast.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\dtx.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back-hot.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\expand.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\found.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\gmail.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_blue.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_cyan.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_lime.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_magenta.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_yellow.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\hotmail.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\ico-check.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\imap.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\lastsearch-thumb-back.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\loadingMid.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\lock.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\logo-separator.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\mailcom.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_bg-basic.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_separator_bar.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_separator_white.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitem-splitter.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-down-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-vista.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\modify.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\move.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\movetarget.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\panels.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupAbout.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupGames.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupRSS.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupWidgets.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\css\dialog.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\bg.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-search.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-wide-close-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-wide-close.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\default.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-off-l.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-off-r.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-on-l.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-on-r.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\transparent.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-mdl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-mdl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-right-resize.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\main.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\scripts\defscript.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\footer.htm

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gamecategory.xsl

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameData.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameList.xsl

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\games.xsl

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gametype.xsl

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-dn.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml-drop.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-up.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-aboutbox.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-btnover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-pnl520x390.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-left-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-back.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-drag.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-mdl-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-mdl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-moredetails.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-play-left-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-play-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-right-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-try-left-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-try-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bullet-orange.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb2-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-calendar.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-dollar.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-download.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-joystick24.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-news24.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-play.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-tags.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Add.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-download.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Info.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-play.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-shop.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgon.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\panel-botm-noscroll.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg-206.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-topwin.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-disable.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-down.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-disable.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-down.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_orange.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\TRUSTe_about.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-16px.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-24px.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\initHTML.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupGames.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupHTML.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupRSS.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupWidgets.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\scroll.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\pop.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\manager.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\slider.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\bg-pnl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-greyover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\collapsed_button.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\expanded_button.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-down.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-radio.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\music-note.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-bg.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-buffer.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-busy.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-off.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-on.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-warning.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-on.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-0.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-1.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-2.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-3.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-mute.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-handle.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-track.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slider.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slideron.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\track.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\managerpanel.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\volumeslider.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-buffering.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-connecting.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-playing.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-stopped.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta.ico

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\reload.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\remove.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rename.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\resize-box.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rss.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rsschannelback.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\RSSLogo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rsstabdivider.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\search-go.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\search.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\text-ellipsis.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\throbber.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\toolbarsplitter.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\transparent_1px.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_02.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_03.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_04.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_06.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_07.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_08.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_09.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_10.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_11.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_12.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_13.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_14.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_15.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_16.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_18.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_19.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_20.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_21.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-greyover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-hot.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-normal.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\loadingMid.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\proxy.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\templateFF.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\throbber.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\cond999.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\icons.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-s.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-t.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\add.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue-whitebg.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-check.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-uncheck.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-delete.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next-off.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous-off.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-check.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid-s.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\options-weather.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-blue.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-orange.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug2.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-checked.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-unchecked.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\weather-contour.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.html

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\yahoo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lichen.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-about.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-separator.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\mail.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\maps.bmp

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\menuseparatorback.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modify-save.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modify.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modifyhot.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\music.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\news.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-main.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-search.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-weather.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-weather.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-widgets.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\orange.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\pixsy.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\protect-id.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-buffering.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-connecting.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-playing.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-stopped.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta.ico

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\relatedlinks.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-collapse.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-delete.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-expand.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-feed.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-remove.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-rename.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-found.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-reload.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-subscribe.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rssback.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rsstopback.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search-over.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search_button_over_png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search_button_png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-left.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-middle.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-right.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\settings.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\shopping.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\siteinfo.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-bluelite.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-bluesky.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-grey.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-lichen.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-orange.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-yellow.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\technorati.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\throbber.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\toolbarsplitter.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\translate.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\video.bmp

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\vmn.css

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\vmn.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\weather.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\web.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\widgets-square-16px.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\wikipedia.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\yahoosearch.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\yellow.gif

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\youtube.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\zoom.png

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\components\windowmediator.js

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\dtUser.exe

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\manifest.xml

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\searchquband.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\uninstall.exe

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\x64\BrowserConnection.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\x64\datamngr.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\x64\datamngrUI.exe

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\x64\DnsBHO.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\x64\IEBHO.dll

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\sysid.ini

c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\uninstall.exe

c:\programdata\TOSHIBA

c:\programdata\TOSHIBA\AVAppShared\version.bin

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\0c.dck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\0c.dckev

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\0c.mck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\consfile-CMSM.txt

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\consfile.txt

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\def-V.dck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\def.dck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\def.dckev

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\Cmsm\def.mck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\config_id_database

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\config_id_database.dat

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\data\user1.dck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceLib\LIB\data\user1.mck

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceRecogLog\Data\20120403161455001.dat

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceRecogLog\Data\20120403161750001.dat

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceRecogLog\Data\20120505133202001.dat

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceRecogLog\Data\20120509143222001.dat

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\FaceRecogLog\FaceRecogLog

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVCam.ini

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVSetting.ini

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.ini

c:\programdata\TOSHIBA\SmartFaceV\Users\userdata.dat

c:\programdata\TOSHIBA\TSS\Plugins\SwUpdates\Packages\47c42893-cddf-4b35-80e2-41d87a960231\234415_05.31.16.TC00149000V.exe

c:\programdata\TOSHIBA\TSS\Plugins\SwUpdates\Packages\9b8365d3-3f92-4c63-bed4-94c81d96cccf\231244_00.56.03.TC00398200A.exe

c:\programdata\TOSHIBA\TSS\ToshibaUpdates.xml

c:\users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.lnk

c:\users\Gast\AppData\Roaming\Toshiba

c:\users\Gast\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\Backup\ReelTimeMonitorData.dat

c:\users\Gast\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\ReelTimeMonitorData.dat

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{13F37732-1353-4F28-9031-FD79D136E25A}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{1DCDD083-29B3-4737-98ED-2F3E69417E15}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{2BEEC17D-88F8-4935-BAE1-00F3283A6E0E}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{342A5759-0C07-48EF-A7B5-7BD4C23E55F4}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{35F30DE8-A978-44AA-9C18-634032EC68D3}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{533C754A-F722-492B-B911-E35ADA41B81E}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{6C3F7937-C4B2-4476-A1D0-AE089BB89308}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{8D432F3E-B853-4728-83E5-1E25BBE9A907}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{8F75EB5A-35FB-40AA-BEE4-386B334B0334}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{DC69AFC8-C963-41B8-A212-D1E0E251AB38}.xps

c:\users\johan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{E5C7ED03-981D-441E-BA75-C9D830F7B97D}.xps

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards.xml.bak

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board0.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board0r.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board0r.xml.bak

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board0r.xml.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board1.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board1.xml.bak

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\board1.xml.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r2_c110.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r2_c20.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r2_c50.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r4_c70.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r5_c100.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Get Started Board_layer_r5_c40.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Help_Top000000.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\Affiliate Partners logo.PNG

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\eBay-Logo_Web_RGB.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\new-Support-icon2.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\new manual icon.PNG

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\new McAfee.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\new MS Office logo.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\new Services button.PNG

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\Skype Logo.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\toshiba_photoservice_logo.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\images\WildTangent_freegames.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\IMG_2866000000.jpg

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c110.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c110.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c20.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c20.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c50.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r2_c50.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r4_c70.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r4_c70.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r5_c100.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r5_c100.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r5_c40.png.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\Get Started Board_layer_r5_c40.png.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\IMG_2866000000.jpg.icon.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Boards\Thumbnails\IMG_2866000000.jpg.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Settings.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\BulletinBoard\Settings.xml.bak

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\Backup\ReelTime.MRUAppData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\Backup\ReelTime.MRUFileData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\Backup\ReelTimeMonitorData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\Exception.log

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\ReelTime.MRUAppData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\ReelTime.MRUFileData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\ReelTime.setting.xml

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\ReelTimeMonitorData.dat

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\040b6e47-42d9-485c-9a5f-39639f06f159.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\06611ccf-f993-4a98-bc34-24d076ce0a75.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\09442dd4-41a3-44e0-91b9-ef272c89b385.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\0f0f93f9-8186-4480-b9a9-1389e74ed9dd.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\1782d69d-7204-4047-abd4-5cdba780a72e.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\25b288b6-631f-4ec9-b9cf-bc7486cc6ba1.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\2d56bfa6-855c-4149-81ac-adbe2ab4743d.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\32228d36-1937-4a24-957f-5164d0cbb56e.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\369a871b-83bd-4387-a6c5-517011cb10a1.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\3e67e6e3-3932-4b64-8329-370c2cd75a20.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\440896fa-11ec-4faf-be9f-f32a6e544626.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\48c60325-501a-46d8-b69d-8a63621d374c.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\4f11d04a-62ca-4593-aaa3-a127f4998734.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\51dab24f-e3be-4c00-9074-5a4a801f7d05.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\67593876-c9e7-406b-a2ec-8639cd42e369.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\691d2e04-529a-4aa6-b18f-11875a184974.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\6b85a94f-0d22-42e1-99a1-d6d391bb2718.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\6bc156c4-f2ca-4c2e-985f-8f81d4cb7367.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\712d5c86-e32b-4516-968e-43fec6cb499a.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\7bf1d0a8-f789-4fe9-96ee-67f390c05820.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\7e70b384-843f-4118-b044-18afba296273.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\83cf706d-4ca4-46d0-8cf6-e89ff21d283e.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\9089c261-e6e2-48cc-956f-b288d77c31b6.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\9274e33c-55df-4253-ae76-95a04d7065f2.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\9281dfe6-2b20-48a6-8e6d-76960655c60d.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\a6dac861-f1eb-4d68-85a6-eb1ef7f47156.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\bcced0cd-a7db-4adc-9b6a-0be225855cf9.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\c0432e46-7205-40bc-92b4-6f4ea6b70065.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\dd64da4d-daae-48e1-8f20-7df6136001e8.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\e51e9170-714a-4fb3-b4db-24c5d361bf2b.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\ea235080-b892-466f-94ee-2b388f068e60.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\eb500a5c-00a4-42b7-99fe-c87ca7385724.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\ebc61401-eeb6-4e04-951b-228c808b922a.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\ebe31360-75a9-47c0-accb-ea0841e8f8b9.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\f2a10ae2-b3b6-47d4-9bb4-0f1eaa2f1300.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\ReelTime\UserData\f65ba46b-fafd-4052-8cd3-edea4e7e3219.png

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\2012_05_16_09H40M_PM-600ef046-3ee53fb4.bin

c:\users\johan\AppData\Roaming\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\info.txt

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\SysWow64\CddbCdda.dll

c:\windows\SysWow64\CF18969.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-28 to 2012-06-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-29 11:30 . 2012-06-29 11:30 -------- d-----w- c:\programdata\Toshiba

2012-06-29 11:22 . 2012-06-29 11:22 -------- d-----w- c:\users\johan\AppData\Roaming\TOSHIBA

2012-06-29 11:21 . 2012-06-29 11:21 -------- d-----w- c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2012-06-29 11:21 . 2012-06-29 11:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-06-29 11:01 . 2012-06-29 11:01 8704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PROCEXP90.SYS

2012-06-28 11:11 . 2012-06-28 11:11 -------- d-----w- c:\users\johan\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-06-28 11:11 . 2012-06-28 11:11 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-06-28 11:11 . 2012-06-28 11:11 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-28 11:11 . 2012-04-04 13:56 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-27 17:25 . 2012-06-27 17:25 388096 ----a-r- c:\users\johan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-27 17:25 . 2012-06-27 17:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-06-26 10:48 . 2012-05-31 04:04 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{03BA2535-D831-4F07-AB1C-E7126694CFC1}\mpengine.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 10:55 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-13 16:59 . 2012-04-26 05:41 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-06-13 16:59 . 2012-04-26 05:41 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-06-13 16:59 . 2012-04-26 05:34 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-06-13 16:59 . 2012-05-01 05:40 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-06-13 16:59 . 2012-05-04 11:06 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-06-13 16:58 . 2012-05-04 10:03 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-06-13 16:58 . 2012-05-04 10:03 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-06-13 16:58 . 2012-05-15 01:32 3146752 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-13 16:58 . 2012-04-28 03:55 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-13 16:58 . 2012-04-07 12:31 3216384 ----a-w- c:\windows\system32\msi.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-07 11:26 2342400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msi.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 05:37 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 04:36 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 05:37 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 05:37 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-06-13 16:58 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-06-03 10:03 . 2012-06-03 10:04 -------- d-----w- c:\users\johan\AppData\Local\Facebook

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-22 11:04 . 2012-05-11 10:57 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-06-22 11:04 . 2011-06-13 19:09 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-04-21 07:03 . 2010-12-22 12:27 704136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight-2\SpotlightResources.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2009-08-12 6203296]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-12-07 39408]

"PcSync"="c:\program files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2006-06-27 1449984]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2012-01-23 247728]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"Facebook Update"="c:\users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-06-03 137536]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2009-10-02 284696]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-09-08 98304]

"SVPWUTIL"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" [2009-08-12 352256]

"HWSetup"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" [2009-06-02 423936]

"KeNotify"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" [2009-01-13 34088]

"TWebCamera"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" [2009-11-21 2454840]

"ToshibaServiceStation"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" [2009-10-06 1294136]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"Launch Kid-Touch Music Player Middleware"="c:\program files (x86)\Fisher-Price\Music Player\MP_Middleware.exe" [2010-08-13 30040]

"avast"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-03-27 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-04-04 462408]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2009-08-12 6203296]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2009-9-1 481184]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\Bandoo\BndHook.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-29 135664]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-22 257224]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-29 135664]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 nmwcdcx64;Nokia USB Generic;c:\windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys [2008-05-02 23552]

R3 nmwcdx64;Nokia USB Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys [2008-05-02 18432]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2009-09-22 225280]

R3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-07-08 694888]

R3 TMachInfo;TMachInfo;c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2009-10-06 51512]

R3 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD SSD Alert Service;c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2009-11-05 137560]

R3 TPCHSrv;TPCH Service;c:\program files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe [2010-02-05 824688]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-09-30 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\DRIVERS\aswNdis.sys [2010-09-07 12368]

S0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service; [x]

S0 tos_sps64;TOSHIBA tos_sps64 Service;c:\windows\system32\DRIVERS\tos_sps64.sys [2009-07-24 482384]

S1 aswFW;avast! TDI Firewall driver; [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-09-08 202752]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-11-28 66904]

S2 avast! Firewall;avast! Firewall;c:\program files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe [2011-11-28 127192]

S2 cfWiMAXService;ConfigFree WiMAX Service;c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe [2009-10-27 252784]

S2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2009-10-02 13336]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-04-04 654408]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2012-01-13 103440]

S2 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO);c:\program files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [2009-10-15 116104]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2012-01-23 92592]

S2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service;c:\program files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe [2009-09-28 251760]

S2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-06-19 14472]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-09-30 2314240]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-04-04 24904]

S3 PGEffect;Pangu effect driver;c:\windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2009-06-22 35008]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-11-05 291328]

S3 rtl8192se;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192se.sys [2009-10-02 946688]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-11 11:04]

.

2012-06-25 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-21509498-3407622419-2270143344-1000Core.job

- c:\users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-06-03 10:04]

.

2012-06-28 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-21509498-3407622419-2270143344-1000UA.job

- c:\users\johan\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-06-03 10:04]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-29 19:12]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-29 19:12]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 134384 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TosSENotify"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe" [2009-11-05 709976]

"Toshiba TEMPRO"="c:\program files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe" [2009-10-15 1050000]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-10-21 8306208]

"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe" [2009-08-25 134032]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

BHO-{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - c:\progra~2\WIA6EB~1\Datamngr\x64\BROWSE~1.DLL

Toolbar-10 - (no file)

HKLM-Run-TosNC - c:\program files (x86)\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe

HKLM-Run-TosReelTimeMonitor - c:\program files (x86)\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe

HKLM-Run-TPwrMain - c:\program files (x86)\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

HKLM-Run-HSON - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

HKLM-Run-SmoothView - c:\program files (x86)\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

HKLM-Run-00TCrdMain - c:\program files (x86)\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

HKLM-Run-SmartFaceVWatcher - c:\program files (x86)\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

HKLM-Run-Teco - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TECO\Teco.exe

HKLM-Run-TosWaitSrv - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-Poeh Kleuter - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-Searchqu Toolbar - c:\program files (x86)\Windows Searchqu Toolbar\uninstall.exe

AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{AB2D8F2E-F7AD-4446-A11A-50D846B2CF2A}\bm_installer.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\windows\SysWOW64\rundll32.exe

c:\program files (x86)\Bandoo\Bandoo.exe

c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-06-29 13:43:52 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-29 11:43

.

Pre-Run: 74.407.280.640 bytes beschikbaar

Post-Run: 75.436.343.296 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 66656E4D1DAACA0E43D1ACFBA2D84EFE

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...