Ga naar inhoud

Trojaans paard in iexplore.exe


Gast maelbe
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn virusscan (ESET) heeft een trojaans paard gevonden in iexplore.exe, omschreven als "een variant van Win32/TrpjanDownloader.Mebload.AR trojaans paard".

Na even op internet zoeken, kwam ik op deze site terecht en heb ik besloten dit aan jullie voor te leggen, aangezien ik zelf te weinig verstand ervan heb om het op te lossen.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen dit probleem op te lossen. Hieronder vinden jullie het HiJackThis-logje dat ik heb laten maken.

Hartlijke groeten en bij voorbaat alvast vriendelijk bedankt.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:10:01, on 29-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HP | MSN

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPConnectionManager] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Connection Manager 4 Service (hpCMSrv) - Hewlett-Packard Development Company L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12359 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb de aanwijzingen opgevolgd en dit zijn de logjes:

ComboFix 12-06-28.03 - Marylou 29-06-2012 21:41:56.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.6092.4172 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Marylou\Downloads\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\Windows

c:\programdata\windows\ccdxmmde.dat

c:\programdata\windows\drss.dat

c:\programdata\Windows\msseedir.dll

c:\programdata\Windows\xessmsxe.dat

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-28 to 2012-06-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-29 20:00 . 2012-06-29 20:00 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-06-29 18:02 . 2012-06-29 18:02 388096 ----a-r- c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-29 18:02 . 2012-06-29 18:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-06-29 17:27 . 2012-06-29 17:27 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Local\Mozilla

2012-06-29 17:27 . 2012-06-29 17:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-24 18:46 . 2012-04-04 13:56 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-24 15:17 . 2012-06-24 15:17 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-06-24 13:10 . 2012-06-24 13:10 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ESET

2012-06-24 13:08 . 2012-06-24 13:08 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Local\ESET

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-21 07:46 . 2012-06-21 07:46 476936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-06-21 07:42 . 2012-06-21 07:42 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2012-06-12 18:52 . 2012-04-24 05:37 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-21 07:46 . 2011-09-02 13:39 472840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-06-15 07:46 . 2012-04-07 09:35 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-06-15 07:46 . 2012-01-14 12:24 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-05-05 14:21 . 2012-04-14 17:34 8769696 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 43800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Accelerometer.sys

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 31000 ----a-w- c:\windows\system32\hpservice.exe

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 21272 ----a-w- c:\windows\system32\accelerometerdll.DLL

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 18200 ----a-w- c:\windows\system32\HPMDPCoInst12.dll

2012-04-25 12:02 . 2011-01-26 15:01 30488 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hpdskflt.sys

2012-04-18 18:56 . 2012-04-18 18:56 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx

2012-04-18 18:56 . 2012-04-18 18:56 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2011-01-13 283160]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-05-08 336384]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-04-04 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Easybits Recovery"="c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe" [2011-03-16 61112]

"HPOSD"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe" [2011-01-27 318520]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"HPConnectionManager"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe" [2011-06-14 103992]

"HP Quick Launch"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe" [2012-02-15 577408]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"EnableShellExecuteHooks"= 1 (0x1)

.

[hkey_local_machine\software\Wow6432Node\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-15 257224]

R3 ALSysIO;ALSysIO;c:\users\Marylou\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [x]

R3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

R3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2;c:\windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys [2008-03-20 28672]

R3 GamesAppService;GamesAppService;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-14 113120]

R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-01-06 1255736]

R3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2011-08-04 146432]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-05-07 203776]

S2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2011-08-09 202576]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [2011-09-22 974944]

S2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2011-08-04 137144]

S2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;c:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [x]

S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-06-21 85560]

S2 HPAuto;HP Auto;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe [2011-02-16 682040]

S2 HPClientSvc;HP Client Services;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-10-11 346168]

S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2012-04-25 31000]

S2 HPWMISVC;HPWMISVC;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2012-02-15 34872]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-13 13336]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-22 2656280]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-05-07 9259520]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-05-07 301568]

S3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-07-28 31088]

S3 hpCMSrv;HP Connection Manager 4 Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe [2011-06-14 1098296]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

S3 intelkmd;intelkmd;c:\windows\system32\DRIVERS\igdpmd64.sys [2011-04-15 12228128]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

S3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-01-13 333928]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-02-17 428136]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-07 07:46]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForMARYLOU-HP$.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForMarylou.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-04-15 168216]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-04-15 392472]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-04-15 416024]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2011-03-11 1128448]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2011-09-22 4035152]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/ig

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254

FF - ProfilePath - c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sb69puzj.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-EasyBits Magic Desktop - c:\windows\system32\ezMDUninstall.exe

AddRemove-{CA43FE4F-9FF2-4AD7-88F0-CC3BAC17B226} - c:\program files (x86)\InstallShield Installation Information\{CA43FE4F-9FF2-4AD7-88F0-CC3BAC17B226}\setup.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe

c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-06-29 22:06:47 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-29 20:06

.

Pre-Run: 364.448.800.768 bytes beschikbaar

Post-Run: 365.456.953.344 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - E4C9AF84FA0F06419EE83AB72534339C

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:08:40, on 29-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HP | MSN

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPConnectionManager] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Connection Manager 4 Service (hpCMSrv) - Hewlett-Packard Development Company L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10891 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


ESET geeft aan nog 10 infiltraties te hebben gevonden. Ook verscheen na de scan een scherm met de volgende bedreigingen met daarbij de opties verlaten of verwijderen:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OEMOffice14\Office14\SingleImage.WW\SIWW.cab BMP/Exploit.Gen trojaans paard

C:\Documents and Settings\All Users\Microsoft\OEMOffice14\Office14\SingleImage.WW\SIWW.cab BMP/Exploit.Gen trojaans paard

C:\ProgramData\Microsoft\OEMOffice14\Office14\SingleImage.WW\SIWW.cab BMP/Exploit.Gen trojaans paard

C:\Users\All Users\Application Data\Microsoft\OEMOffice14\Office14\SingleImage.WW\SIWW.cab BMP/Exploit.Gen trojaans paard

C:\Users\All Users\Microsoft\OEMOffice14\Office14\SingleImage.WW\SIWW.cab BMP/Exploit.Gen trojaans paard

Kan ik deze bestanden verwijderen? Moet ik nog andere acties ondernemen?

Groeten

Link naar reactie
Delen op andere sites

Is je Office een legale versie ?

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ja, ik heb een legale versie van office.

Ik heb ComboFix opnieuw uitgevoerd:

ComboFix 12-06-28.03 - Marylou 30-06-2012 15:13:52.2.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.6092.4572 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Marylou\Desktop\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-28 to 2012-06-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-30 13:20 . 2012-06-30 13:20 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-06-29 18:02 . 2012-06-29 18:02 388096 ----a-r- c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-29 18:02 . 2012-06-29 18:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-06-29 17:27 . 2012-06-29 17:27 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Local\Mozilla

2012-06-29 17:27 . 2012-06-29 17:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-06-24 18:46 . 2012-06-24 18:46 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-24 18:46 . 2012-04-04 13:56 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-24 15:17 . 2012-06-24 15:17 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-06-24 13:10 . 2012-06-24 13:10 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ESET

2012-06-24 13:08 . 2012-06-24 13:08 -------- d-----w- c:\users\Marylou\AppData\Local\ESET

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 07:10 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-21 07:46 . 2012-06-21 07:46 476936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-06-21 07:42 . 2012-06-21 07:42 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2012-06-12 18:52 . 2012-04-24 05:37 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-21 07:46 . 2011-09-02 13:39 472840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-06-15 07:46 . 2012-04-07 09:35 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-06-15 07:46 . 2012-01-14 12:24 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-05-05 14:21 . 2012-04-14 17:34 8769696 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 43800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Accelerometer.sys

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 31000 ----a-w- c:\windows\system32\hpservice.exe

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 21272 ----a-w- c:\windows\system32\accelerometerdll.DLL

2012-04-25 12:02 . 2012-04-25 12:02 18200 ----a-w- c:\windows\system32\HPMDPCoInst12.dll

2012-04-25 12:02 . 2011-01-26 15:01 30488 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hpdskflt.sys

2012-04-18 18:56 . 2012-04-18 18:56 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx

2012-04-18 18:56 . 2012-04-18 18:56 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-06-29_20.02.59 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-06-30 13:10 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-06-29 12:55 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-06-29 12:55 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-06-30 13:10 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-06-29 12:55 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-06-30 13:10 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2012-01-05 18:29 . 2012-06-29 13:08 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-05 18:29 . 2012-06-30 08:02 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-05 18:29 . 2012-06-30 08:02 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2012-01-05 18:29 . 2012-06-29 13:08 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-06-30 08:02 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-06-29 13:08 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-06-29 12:56 . 2012-06-30 09:38 1868 c:\windows\SoftwareDistribution\EventCache\{0262E15D-30BF-4627-A510-5E4B4E4B0F20}.bin

- 2012-06-29 20:02 . 2012-06-29 20:02 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-06-30 13:21 . 2012-06-30 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-06-29 20:02 . 2012-06-29 20:02 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-06-30 13:21 . 2012-06-30 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2011-09-02 22:54 . 2012-06-29 18:25 701564 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2011-09-02 22:54 . 2012-06-30 13:17 701564 c:\windows\system32\perfh013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-06-29 18:25 616008 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-06-30 13:17 616008 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2011-09-02 22:54 . 2012-06-29 18:25 133564 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2011-09-02 22:54 . 2012-06-30 13:17 133564 c:\windows\system32\perfc013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-06-29 18:25 106388 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-06-30 13:17 106388 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-06-30 13:21 390652 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-06-29 20:01 390652 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2011-11-13 22:42 . 2012-06-29 20:01 1922848 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

+ 2011-11-13 22:42 . 2012-06-30 13:10 1922848 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

+ 2012-01-05 21:49 . 2012-06-30 13:21 10658416 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-916904338-2783241388-45183012-1000-8192.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2011-01-13 283160]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-05-08 336384]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-04-04 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Easybits Recovery"="c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe" [2011-03-16 61112]

"HPOSD"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe" [2011-01-27 318520]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"HPConnectionManager"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe" [2011-06-14 103992]

"HP Quick Launch"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe" [2012-02-15 577408]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"EnableShellExecuteHooks"= 1 (0x1)

.

[hkey_local_machine\software\Wow6432Node\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

2;2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-06-21 85560]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-15 257224]

R3 ALSysIO;ALSysIO;c:\users\Marylou\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [x]

R3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

R3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2;c:\windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys [2008-03-20 28672]

R3 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2011-08-09 202576]

R3 GamesAppService;GamesAppService;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

R3 hpCMSrv;HP Connection Manager 4 Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe [2011-06-14 1098296]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-14 113120]

R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-01-06 1255736]

R3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2011-08-04 146432]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-05-07 203776]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [2011-09-22 974944]

S2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2011-08-04 137144]

S2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;c:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [x]

S2 HPAuto;HP Auto;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe [2011-02-16 682040]

S2 HPClientSvc;HP Client Services;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-10-11 346168]

S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2012-04-25 31000]

S2 HPWMISVC;HPWMISVC;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2012-02-15 34872]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-13 13336]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-05-07 9259520]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-05-07 301568]

S3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-07-28 31088]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

S3 intelkmd;intelkmd;c:\windows\system32\DRIVERS\igdpmd64.sys [2011-04-15 12228128]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

S3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-01-13 333928]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-02-17 428136]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-07 07:46]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForMARYLOU-HP$.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForMarylou.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-04-15 168216]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-04-15 392472]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-04-15 416024]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2011-03-11 1128448]

"SynTPEnh"="c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [bU]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2011-09-22 4035152]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/ig

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254

FF - ProfilePath - c:\users\Marylou\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sb69puzj.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-06-30 15:25:28 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-30 13:25

ComboFix2.txt 2012-06-29 20:06

.

Pre-Run: 364.816.822.272 bytes beschikbaar

Post-Run: 364.915.032.064 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D267613B0AF468E5F2851F1003A3B67D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  4f8d1a3bd3fbd-EmsisoftEK11.jpg
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  4f8d1a4d61ffa-EmsisoftEK2.jpg
 • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij het log van de Emsisoft Emergency Kit:

Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0

Laatste Update: 30-6-2012 16:03:46

Scaninstellingen:

Scantype: Diepe scan

Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\

Scan archieven: Aan

ADS Scan: Aan

Scan gestart: 30-6-2012 16:05:01

C:\SWSetup\temp\open_cd.exe Ontdekt: Joke.Win32.CloseCD!E2

C:\HP\Bin\EndProcess.exe Ontdekt: Riskware.Win32.KillApp!E1

Gescand 574712

Gevonden 2

Scan geëindigd: 30-6-2012 16:30:21

Scantijd: 0:25:20

C:\HP\Bin\EndProcess.exe Verwijderd Riskware.Win32.KillApp!E1

C:\SWSetup\temp\open_cd.exe Verwijderd Joke.Win32.CloseCD!E2

Verwijderd 2

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...