Ga naar inhoud

Ukash: ook hier (maar enkel voor 1 user op win7)


Aanbevolen berichten

Gegroet,

ook ik heb het zitten: Ukash. Enkel als een van de kinderen zich aanmeldt (ze hebben elk hun account op Win7-64bit). Marwarebytes vindt niets (meer), en toch blijft het probleem.

Ik merk dat iedereen een log post van hijackthis. Ik heb een aantal andere posts nagelezen op dit forum om te ontdekken of ik daaruit zelf kon leren hoe ik zo'n log moest interpreteren, maar... dat lukt me niet echt, sorry ;-).

Daarom post ik hieronder de log. Deze is gemaakt vanop de admin-account (omdat ik me uiteraard niet kan aanmelden op de account die besmet is).

(P.S. Kan het iets te maken hebben met de volgende 3 bestanden die staan onder C:\Programdata: zlodvest.exe; rcintfse; mikwgiupkqhxuqg ?

Kan iemand me verder helpen? Of doorverwijzen naar instructies die uitleggen hoe ik die log moet interpreteren?

Bedankt,

Stef

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:32:48, on 5/07/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Users\adminTINETO\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\EngineServer.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\McShield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10668 bytes

aangepast door Stef Pillaert
Toevoeging
Link naar reactie
Delen op andere sites

Via deze admin-account komen we niet bij de Ukash-besmetting. Maar er zit wel wat anders fout op deze account. We zullen dat eerst even aanpakken :

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop mfevtp

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete mfevtp

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\6.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Start daarna de PC op in "veilige modus". Indien dit lukt zou je daar met de "besmette" account een logje van HijackThis moeten maken. En ook dat mag je dan in een volgende bericht hangen.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, hieronder in volgorde:

-log van MBAM

-nieuwe log Hijackthis (admin)

-log Hijackthis (aangemeld in Save Mode als besmette user "toon")

==============================================================

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.07.05.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

adminTINETO :: TINETO [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

5/07/2012 9:40:34

mbam-log-2012-07-05 (09-51-31).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 290448

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 44 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\adminTINETO\Downloads\installer_hitman_pro.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Geen actie ondernomen.

(einde)

=======================================

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:02:55, on 5/07/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Users\adminTINETO\Desktop\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\EngineServer.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\McShield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9972 bytes

========================================

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:18:17, on 5/07/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Users\adminTINETO\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1076764191-3557422255-3985221122-1010\..\Run: [zlodvestdlchybs] C:\ProgramData\zlodvest.exe (User 'toon')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\EngineServer.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\McShield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9788 bytes

============================================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Met account Toon mag je het volgende doen :

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop mfevtp

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete mfevtp

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKUS\S-1-5-21-1076764191-3557422255-3985221122-1010\..\Run: [zlodvestdlchybs] C:\ProgramData\zlodvest.exe (User 'toon')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Start daarna ook even Toon op in normale modus om te bekijken of het Ukash-scherm verdwenen is ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, MBAM leek me niets te vinden (zie log), en daaronder de log van hijackthis, uitgevoerd vanaf account "toon" in safe-mode, maar als 'administrator' uitgevoerd:

=====================================

Malwarebytes Anti-Malware (Trial) 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Database version: v2012.07.05.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Safe Mode/Networking)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

toon :: TINETO [limited]

Protection: Disabled

5/07/2012 10:41:19

mbam-log-2012-07-05 (10-41-19).txt

Scan type: Quick scan

Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM

Scan options disabled: P2P

Objects scanned: 215983

Time elapsed: 1 minute(s), 46 second(s)

Memory Processes Detected: 0

(No malicious items detected)

Memory Modules Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Keys Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Values Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Data Items Detected: 0

(No malicious items detected)

Folders Detected: 0

(No malicious items detected)

Files Detected: 0

(No malicious items detected)

(end)

==========================================

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:46:28, on 5/07/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\adminTINETO\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\EngineServer.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\McShield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9772 bytes

===============================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Deze zaken zijn nog niet aangepakt (of niet gelukt) :

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop mfevtp

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete mfevtp

Druk op Enter.

En hoe staat het nu met de Ukash-melding bij Toon ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

*Ik luk er blijkbaar niet in om dat goed uit te voeren, wellicht doe ik iets verkeerd. Als ik die commando's een voor een kopieer naar dat vakje dat verschijnt vlak boven de "start"-knop ("Programma's en bestanden zoeken"), en dan op "enter" druk, zie ik telkens snel een zwart (dos?-) venstertje openen en snel weer sluiten. Ik blijf inderdaad die meldingen krijgen in mijn log-bestand van hijackthis... Wat doe ik verkeerd? (Sorry indien ik iets stoms over het hoofd zie).

*Aanmelden in gewone modus als Toon lijkt nu weer Ok te zijn (hoewel het vrij lang duurde vooraleer ik goed en wel aangemeld geraakte). Trouwens, de eerste keer weer aanmelden als admin in gewone modus, duurde ook vrij lang, ik veronderstel dat dat normaal is?

*Die drie eerder vermelde bestanden in mijn oorspr. post, zijn die alle drie OK? Ik zie die nog steeds staan: zlodvest.exe; rcintfse; mikwgiupkqhxuqg (in C:\ProgramData), is dat veilig dat die daar blijven staan?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan gaan we eerst een stapje verder zetten :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb inderdaad die error-melding gekregen, heb op "neen" geklikt, en de PC herstart. Ik heb daarvoor ook een paar keer een melding gekregen dat "nirkmd" niet gevonden werd, en ik moest op OK klikkeln (ik heb dat gedaan, ik hoop dat dat mocht?)

Hieronder de log van combofix:

================================

ComboFix 12-07-05.02 - adminTINETO 05/07/2012 13:08:12.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4094.2582 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\adminTINETO\Desktop\ComboFix.exe

AV: McAfee VirusScan Enterprise *Disabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}

SP: McAfee VirusScan Enterprise Antispyware Module *Disabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\Mail Bomber

c:\program files (x86)\Mail Bomber\alternat.txt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\discounts.txt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\freegift.txt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\license.txt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\mailsend.cnt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\mailsend.dat

c:\program files (x86)\Mail Bomber\mailsend.exe

c:\program files (x86)\Mail Bomber\mailsend.hlp

c:\program files (x86)\Mail Bomber\mailsend.opt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\readme.txt

c:\program files (x86)\Mail Bomber\unins000.dat

c:\program files (x86)\Mail Bomber\unins000.exe

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail Bomber

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail Bomber\Mail Bomber Help.lnk

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail Bomber\Mail Bomber.lnk

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail Bomber\Readme.lnk

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail Bomber\Uninstall Mail Bomber.lnk

c:\programdata\mikwgiupkqhxuqg

c:\programdata\rcintfse.exe

c:\programdata\zlodvest.exe

c:\users\ADMINT~1\AppData\Local\Temp\{D225AF71-522B-4264-9ED6-325AC49EF9DA}\fpb.tmp

c:\users\adminTINETO\AppData\Local\Temp\{D225AF71-522B-4264-9ED6-325AC49EF9DA}\fpb.tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-05 to 2012-07-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-05 07:47 . 2012-07-05 07:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-07-05 07:47 . 2012-07-05 07:46 476936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-07-05 07:46 . 2012-07-05 07:46 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java

2012-07-05 05:43 . 2012-07-05 05:45 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-07-04 22:43 . 2012-07-05 07:46 472840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-07-04 16:30 . 2012-07-04 16:30 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-04 16:30 . 2012-07-05 07:37 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-07-04 16:30 . 2012-04-04 13:56 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-30 17:57 . 2012-06-30 17:57 -------- d-----w- c:\programdata\gsklfibccgvsigo

2012-06-30 15:30 . 2012-06-30 15:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Application Updater

2012-06-30 15:30 . 2012-06-30 15:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\YouTube Downloader Toolbar

2012-06-30 15:30 . 2012-06-30 15:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Spigot

2012-06-30 15:30 . 2012-06-30 15:30 -------- d-----w- c:\programdata\YTD Video Downloader

2012-06-30 15:30 . 2012-06-30 15:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\GreenTree Applications

2012-06-30 10:38 . 2012-06-30 10:41 -------- d-----w- c:\users\lieve

2012-06-30 10:21 . 2012-06-30 17:57 -------- d-----w- c:\users\toon

2012-06-30 10:07 . 2012-06-30 10:10 -------- d-----w- c:\users\nele

2012-06-30 10:05 . 2009-05-18 11:17 34152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2012-06-30 10:05 . 2008-04-17 10:12 126312 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll

2012-06-30 10:05 . 2008-04-17 10:12 107368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll

2012-06-30 10:04 . 2012-06-30 10:04 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-06-30 10:03 . 2012-06-30 10:05 -------- d-----w- c:\programdata\{93E26451-CD9A-43A5-A2FA-C42392EA4001}

2012-06-30 10:03 . 2012-06-30 10:05 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-06-30 10:03 . 2012-06-30 10:05 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2012-06-30 10:03 . 2012-06-30 10:03 -------- d-----w- c:\programdata\Apple Computer

2012-06-30 10:01 . 2012-06-30 10:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Apple Software Update

2012-06-30 10:00 . 2012-06-30 10:00 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2012-06-30 10:00 . 2012-06-30 10:00 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

2012-06-30 10:00 . 2012-06-30 10:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Bonjour

2012-06-30 09:59 . 2012-06-30 10:03 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Apple

2012-06-30 09:59 . 2012-06-30 10:00 -------- d-----w- c:\programdata\Apple

2012-06-30 09:16 . 2012-07-01 08:32 -------- d-----w- c:\users\tine

2012-06-30 08:27 . 2012-06-30 08:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\FrostWire 5

2012-06-30 08:08 . 2012-06-30 08:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\LimeWire

2012-06-30 07:31 . 2012-06-30 08:40 -------- d-----w- c:\programdata\eMule

2012-06-30 07:27 . 2012-06-30 07:27 20992 ----a-w- c:\windows\jestertb.dll

2012-06-30 07:02 . 2012-06-30 07:16 -------- d-----w- C:\QUARANTINE

2012-06-29 19:01 . 2012-06-29 19:01 -------- d-----w- c:\programdata\Sibelius Software

2012-06-29 18:59 . 2012-06-29 18:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Neuratron AudioScore Lite

2012-06-29 18:58 . 2012-06-29 18:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\gs

2012-06-29 18:58 . 2012-06-29 18:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Neuratron PhotoScore Lite

2012-06-29 14:32 . 2012-06-29 19:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sibelius Software

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 78768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 98088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeapfk.sys

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 120224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeavfk.sys

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 84424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfetdik.sys

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 470808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfehidk.sys

2012-06-29 14:08 . 2010-10-22 18:07 77968 ----a-w- c:\windows\system32\mfevtps.exe

2012-06-29 14:07 . 2012-07-05 07:44 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2012-06-29 14:07 . 2012-06-29 14:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Cisco Systems

2012-06-29 14:07 . 2012-06-29 14:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\McAfee

2012-06-29 14:07 . 2012-06-29 14:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\McAfee

2012-06-29 12:27 . 2012-06-29 12:28 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Google

2012-06-29 08:30 . 2011-09-22 15:18 73064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\perf-MSSQL$MSSMLBIZ-sqlctr10.3.5500.0.dll

2012-06-29 08:30 . 2011-09-22 15:18 89960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SQSRVRES.DLL

2012-06-29 08:17 . 2012-06-29 08:17 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2012-06-29 07:58 . 2012-06-30 09:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Office Communicator

2012-06-29 07:52 . 2012-06-29 07:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Small Business

2012-06-29 07:52 . 2012-06-29 07:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Chart Controls

2012-06-29 07:49 . 2009-03-31 04:55 50200 ----a-w- c:\windows\SysWow64\perf-SQLAgent$MSSMLBIZ-sqlagtctr10.1.2531.0.dll

2012-06-29 07:47 . 2012-06-29 07:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0

2012-06-29 07:47 . 2012-06-29 07:47 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server

2012-06-29 07:47 . 2012-06-29 07:47 -------- d-----w- c:\windows\SysWow64\1033

2012-06-29 07:47 . 2012-06-29 07:47 -------- d-----w- c:\windows\system32\1033

2012-06-29 07:39 . 2012-06-29 08:22 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server

2012-06-29 07:32 . 2012-06-29 07:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Synchronization Services

2012-06-29 07:32 . 2012-06-29 07:32 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2012-06-29 07:32 . 2012-06-29 07:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Sync Framework

2012-06-29 07:32 . 2012-06-29 07:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition

2012-06-29 07:31 . 2012-06-29 07:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 8

2012-06-29 07:30 . 2012-06-29 07:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Analysis Services

2012-06-29 07:29 . 2012-06-29 08:59 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2012-06-29 07:13 . 2012-05-04 11:00 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-06-29 07:13 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-06-29 07:04 . 2012-06-18 01:12 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D763A98B-AC18-4678-A54E-695413CAB36C}\mpengine.dll

2012-06-29 06:49 . 2011-02-19 12:05 1139200 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2012-06-29 06:49 . 2011-02-19 12:04 902656 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2012-06-29 06:49 . 2011-02-19 06:30 739840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d2d1.dll

2012-06-29 05:43 . 2012-06-29 05:43 -------- d-----w- c:\windows\system32\SPReview

2012-06-29 05:42 . 2012-06-29 05:42 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2012-06-29 04:41 . 2012-07-04 22:37 -------- d-----w- c:\windows\Panther

2012-06-28 22:57 . 2010-11-20 12:18 243712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\audiodev.dll

2012-06-28 22:56 . 2010-11-20 12:21 11264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wshirda.dll

2012-06-28 22:55 . 2010-11-20 12:20 859648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\OobeFldr.dll

2012-06-28 22:55 . 2010-11-20 12:18 295936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\apphelp.dll

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:27 577536 ----a-w- c:\windows\system32\WSDApi.dll

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:27 483840 ----a-w- c:\windows\system32\StructuredQuery.dll

2012-06-28 22:53 . 2010-11-05 01:53 320352 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2012-06-28 22:53 . 2010-11-05 01:53 109928 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:34 295808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:34 215936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:27 59904 ----a-w- c:\windows\system32\umb.dll

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 10:44 48640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\umbus.sys

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 10:34 14336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:33 103808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

2012-06-28 22:53 . 2010-11-20 13:27 60928 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MsMpCom.dll

2012-06-28 22:51 . 2010-11-20 13:27 1556992 ----a-w- c:\windows\system32\RacEngn.dll

2012-06-28 21:36 . 2011-03-25 03:29 343040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys

2012-06-28 21:24 . 2012-06-29 08:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft.NET

2012-06-28 21:14 . 2012-06-28 21:14 -------- d-----w- c:\windows\SysWow64\Wat

2012-06-28 21:14 . 2012-06-28 21:14 -------- d-----w- c:\windows\system32\Wat

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 06:46 23408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 06:33 81408 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 06:38 220672 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 06:28 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 05:37 172544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wintrust.dll

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 05:33 159232 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imagehlp.dll

2012-06-28 20:58 . 2012-03-01 05:29 5120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wmi.dll

2012-06-28 20:55 . 2010-12-17 11:40 715776 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2012-06-28 20:55 . 2010-12-17 07:07 542208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\kerberos.dll

2012-06-28 20:54 . 2011-10-01 05:45 886784 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\wab32.dll

2012-06-28 20:54 . 2011-10-01 04:37 708608 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\wab32.dll

2012-06-28 20:54 . 2011-04-09 06:58 142336 ----a-w- c:\windows\system32\poqexec.exe

2012-06-28 20:54 . 2011-04-09 05:56 123904 ----a-w- c:\windows\SysWow64\poqexec.exe

2012-06-28 20:54 . 2011-02-25 06:19 2871808 ----a-w- c:\windows\explorer.exe

2012-06-28 20:54 . 2011-02-25 05:30 2616320 ----a-w- c:\windows\SysWow64\explorer.exe

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 10:42 1118720 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 10:42 961024 ----a-w- c:\windows\system32\CPFilters.dll

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 10:36 259072 ----a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 05:54 850944 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sbe.dll

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 05:54 642048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\CPFilters.dll

2012-06-28 20:54 . 2010-12-23 05:50 199680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mpg2splt.ax

2012-06-28 20:50 . 2011-10-26 05:21 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2012-06-28 20:50 . 2011-12-30 06:26 515584 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2012-06-28 20:50 . 2011-12-30 05:27 478720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\timedate.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-29 06:24 . 2009-07-14 02:36 175616 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll

2012-06-29 06:24 . 2009-07-14 02:36 152576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msclmd.dll

2012-04-25 10:11 . 2012-04-25 10:11 52736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl64.sys

2012-04-25 10:11 . 2012-04-25 10:11 4547944 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AMD AVT"="start AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" [X]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-04-05 641664]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"McAfeeUpdaterUI"="c:\program files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" [2009-08-25 136512]

"ShStatEXE"="c:\program files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" [2010-10-22 124224]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-04-04 462408]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\McAfeeEngineService]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-29 116648]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-28 257224]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-29 116648]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2010-10-22 78768]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-14 113120]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-06-28 1255736]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [2009-03-31 47128]

R4 SQLAgent$MSSMLBIZ;SQL Server Agent (MSSMLBIZ);c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [2011-09-22 370024]

S0 amdide64;amdide64;c:\windows\system32\DRIVERS\amdide64.sys [2009-07-07 11832]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-04-04 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-04-06 236544]

S2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-04-05 361984]

S2 AODDriver4.1;AODDriver4.1;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2012-03-05 53888]

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [2012-06-27 791488]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-04-04 654408]

S2 McAfeeEngineService;McAfee Engine Service;c:\program files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\x64\EngineServer.exe [2010-10-22 20792]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [2010-10-22 77968]

S3 amdiox64;AMD IO Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-04-06 11174400]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-04-06 343040]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-04-04 24904]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-11-25 694888]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2009-12-22 38456]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-05 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-28 20:43]

.

2012-07-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-29 12:27]

.

2012-07-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-29 12:27]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2010-04-06 10144288]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

FF - ProfilePath -

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Network Associates]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

c:\program files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

c:\program files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

c:\program files (x86)\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-05 13:32:35 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-05 11:32

.

Pre-Run: 587.186.368.512 bytes beschikbaar

Post-Run: 587.719.446.528 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - E3D05EFCD1A75C6EBF6787A4712A17BB

=========================================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\programdata\gsklfibccgvsigo

c:\program files (x86)\Application Updater

c:\program files (x86)\YouTube Downloader Toolbar

c:\program files (x86)\Common Files\Spigot

Driver::

Application Updater

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

P.S. : de drie "probleembestanden" zijn in deze run van Combofix mee opgeruimd ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.