Ga naar inhoud

Verzenden Hotmail in IE 9 lukt niet (eerder opgelost 25-02-2012)


DeBaat
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste computer experts,

Ik heb een probleem met mijn browsers met het verzenden van emails vanuit Hotmail. En bijvoorbeeld de zoekfunctie (knop) op Marktplaats, na het drukken op ENTER doet de zoekfunctie het wel... Dus op de knop drukken, doet niets, op ENTER drukken werkt het wel.

Ik heb gelezen dat dit probleem eerder gemeld en opgelost is (zelfde onderwerp, gestart op 25-02-2012). Ook bij mij doet alles het met IE9 64 bits wel, maar met chrome en 32bits niet.

Ik heb zoveel als mogelijk geprobeerd de acties genoemd in de eerdere discussie uit te voeren, maar blijf hangen bij HIJACK om te bepalen welke regels verwijderd moeten worden. Ik zal mijn logfile alvast toevoegen.

Wie kan mij helpen, alvast bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:11:57, on 15-7-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\VPTray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Ant.com browser helper (video detector) - {346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\download.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - (no file)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ant.com Video Downloader toolbar - {2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sAOB Monitor] "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [KeePass 2 PreLoad] "C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" --preload

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\Magic Video Converter\codec\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] "C:\PROGRA~2\SYMANT~1\VPTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Greenshot] "C:\Program Files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Download videos by Ant.com - {70AF6C9F-0818-4cf7-924A-BBDBB24211D3} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\download.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://verkopen.marktplaats.nl/js/widgets/imageUploader/aurigma/5_7_24_0/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} (Launcher Class) - http://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup-service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Ant Toolbar updater service (AntUpdaterService) - Ant.com - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Dell Digital Delivery Service (DellDigitalDelivery) - Dell Products, LP. - C:\Program Files (x86)\Dell Digital Delivery\DeliveryService.exe

O23 - Service: devolo Network Service (DevoloNetworkService) - devolo AG - C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~2\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13585 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop AntUpdaterService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete AntUpdaterService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Ant.com browser helper (video detector) - {346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\download.dll

O2 - BHO: (no name) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - (no file)

O3 - Toolbar: Ant.com Video Downloader toolbar - {2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - (no file)

O9 - Extra button: Download videos by Ant.com - {70AF6C9F-0818-4cf7-924A-BBDBB24211D3} - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\download.dll

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://verkopen.marktplaats.nl/js/wi...eUploader5.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste kape,

Bedankt voor de snelle reactie! Ik heb de acties uitgevoerd, hieronder de logs:

MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.07.15.09

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Familie Batelaan :: FAMILIEBATELAAN [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

16-7-2012 0:08:22

mbam-log-2012-07-16 (00-08-22).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 211130

Verstreken tijd: 2 minuut/minuten, 57 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:13:39, on 16-7-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\VPTray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sAOB Monitor] "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [KeePass 2 PreLoad] "C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" --preload

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\Magic Video Converter\codec\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] "C:\PROGRA~2\SYMANT~1\VPTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Greenshot] "C:\Program Files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} (Launcher Class) - http://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup-service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Ant Toolbar updater service (AntUpdaterService) - Ant.com - C:\Program Files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Dell Digital Delivery Service (DellDigitalDelivery) - Dell Products, LP. - C:\Program Files (x86)\Dell Digital Delivery\DeliveryService.exe

O23 - Service: devolo Network Service (DevoloNetworkService) - devolo AG - C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~2\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12991 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er al prima uit.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste kape,

Het duurde langer dan verwacht :-) Hierbij de logfile.

ComboFix 12-07-14.01 - Familie Batelaan 16-07-2012 0:29.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3959.1870 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Familie Batelaan\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\windows

c:\users\FAMILI~1\AppData\Local\Temp\{2D994BDF-E448-4FB1-AAC1-19A30D693CDB}\fpb.tmp

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Temp\{2D994BDF-E448-4FB1-AAC1-19A30D693CDB}\fpb.tmp

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\inst.exe

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Puokex

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Puokex\maib.enn

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-15 to 2012-07-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-15 22:40 . 2012-07-15 22:40 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-15 21:03 . 2012-07-15 21:03 927800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{72DB315E-0B1D-4365-A9E4-3F246C378ACC}\gapaengine.dll

2012-07-15 21:03 . 2012-05-30 19:04 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A0ACCEB1-E10A-49E3-B647-604ED414CC83}\mpengine.dll

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Security Client

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client

2012-07-15 20:33 . 2012-07-15 20:33 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Babylon

2012-07-15 20:33 . 2012-07-15 20:33 -------- d-----w- c:\programdata\Babylon

2012-07-15 20:33 . 2012-07-15 20:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\RegCleaner

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 2 --shatr- c:\windows\winstart.bat

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- C:\backreg

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Regrun

2012-07-15 20:26 . 2012-07-15 20:26 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Greatis

2012-07-15 20:06 . 2012-07-15 20:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Silverlight

2012-07-15 19:03 . 2012-07-15 19:03 30496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 388096 ----a-r- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-07-14 21:52 . 2012-07-14 21:52 -------- d-----w- c:\programdata\Simply Super Software

2012-07-14 21:46 . 2012-07-15 12:54 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-07-14 21:46 . 2012-07-14 21:46 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Fighters

2012-07-14 21:45 . 2012-07-14 21:45 -------- d-----w- c:\programdata\Common Toolkit Suite

2012-07-14 21:45 . 2012-07-15 20:02 -------- d-----w- c:\programdata\Fighters

2012-07-14 20:45 . 2012-07-14 20:45 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\f-secure

2012-07-14 20:45 . 2012-07-14 20:45 -------- d-----w- c:\programdata\F-Secure

2012-07-14 20:32 . 2012-07-15 20:01 -------- d-----w- c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 21:19 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 19:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 355856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 25232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 59728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 54072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 958400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 71064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-07-14 19:21 . 2012-07-14 19:21 -------- d-----w- c:\programdata\AVAST Software

2012-07-14 18:49 . 2012-07-14 18:49 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-07-14 18:47 . 2012-07-14 18:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MSSOAP

2012-07-14 18:47 . 2012-07-14 18:47 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus

2012-07-14 18:39 . 2012-07-14 20:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Panda Security

2012-07-14 18:20 . 2012-05-04 11:00 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-07-14 18:20 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-07-11 21:20 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 07:11 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Adobe AIR

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\devolo

2012-06-23 07:52 . 2012-06-23 07:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-18 20:37 . 2012-06-18 20:37 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-11 22:02 . 2012-03-31 16:40 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-11 22:02 . 2011-05-12 20:29 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-05-28 19:19 . 2012-05-28 19:19 172080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2012-05-04 17:29 . 2012-06-09 10:08 772504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-05-04 17:29 . 2012-01-01 09:51 687504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-05-04 11:06 . 2012-06-13 18:31 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-05-01 05:40 . 2012-06-13 18:31 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-04-28 03:55 . 2012-06-13 18:30 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 05:34 . 2012-06-13 18:31 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 603648 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"Greenshot"="c:\program files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe" [2010-07-12 548864]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-08-03 202024]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-06-08 284696]

"SAOB Monitor"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe" [2010-11-16 2536752]

"TrueImageMonitor.exe"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2010-12-20 5571928]

"Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2010-08-19 487562]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-04-04 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"KeePass 2 PreLoad"="c:\program files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" [2011-10-19 1807360]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\Magic Video Converter\codec\quicktime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"NBKeyScan"="c:\program files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-08-08 1828136]

"ccApp"="c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-01-31 115560]

"vptray"="c:\progra~2\SYMANT~1\VPTray.exe" [2008-10-23 136080]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccEvtMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccSetMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Symantec Antivirus]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-01-31 158856]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-11 250056]

R3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

R3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2010-03-30 53800]

R3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2010-07-15 16776]

R3 esgiguard;esgiguard;c:\program files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [x]

R3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2010-07-15 9096]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-03-21 452200]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-06 1255736]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

S0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:\windows\system32\DRIVERS\tdrpm273.sys [2011-05-06 1263200]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup-service ;c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2011-05-06 3246040]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-06-01 203264]

S2 AntUpdaterService;Ant Toolbar updater service;c:\program files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe [2011-06-29 520216]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-07-03 71064]

S2 DellDigitalDelivery;Dell Digital Delivery Service;c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery\DeliveryService.exe [2012-06-19 173056]

S2 DevoloNetworkService;devolo Network Service;c:\program files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [2012-02-28 3128856]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-06-08 13336]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]

S2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo);c:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [2012-01-31 34048]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

S3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2011-05-06 285280]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-06-01 6857728]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-06-01 264192]

S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;c:\windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2010-02-02 20984]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-03-30 35104]

S3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2010-08-12 175168]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-05-16 138912]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [2011-07-24 82816]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPFILTER

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-31 22:02]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000Core.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000UA.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-14 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\SystemToolsDailyTest.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickSet"="c:\program files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe" [2010-01-06 3179288]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\program files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe" [2010-02-02 5712896]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-06-17 487424]

"Acronis Scheduler2Service"="c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2010-12-20 390512]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} - hxxp://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file)

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-FLV Player - c:\program files (x86)\FLVPlayer\Uninstall\Uninstall.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-07-16 00:57:05

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-15 22:56

.

Pre-Run: 68.038.340.608 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.953.979.392 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 3C0324A4B5E0C6342B02AC1167F8176C

Link naar reactie
Delen op andere sites

In je logje zit een overvloed aan (resten van) verschillende antivirusprogramma's (F-Secure, Panda, MSE, Avast, AdAware, Symantec/Norton). Die zouden elkaar wel eens flink kunnen tegenwerken. Kies voor 1 actieve scanner en dan zullen we alle overblijfselen van de anderen in een volgende run mee opruimen.

Ondertussen mag je dit al doen :

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP

c:\program files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

Folder::

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Babylon

c:\programdata\Babylon

Driver::

AntUpdaterService

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste KAPE,

Tjah, je probeert van alles he. Momenteel staan alleen Symantec en Microsoft Security Essentials actief. De rest is eraf. Heb Combofix aan het werk gezet. Bij gereed werkte de browsers niet meer, kreeg een melding over Register sleutels.... Computer opnieuw opgestart, daarna werkte het weer.

ComboFix 12-07-14.01 - Familie Batelaan 16-07-2012 13:37:26.2.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3959.1761 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Familie Batelaan\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Familie Batelaan\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

FILE ::

"c:\program files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe"

"c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

c:\programdata\Babylon

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Babylon

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_AntUpdaterService

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-16 to 2012-07-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-16 11:45 . 2012-07-16 11:45 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-16 11:33 . 2012-06-18 01:12 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D6D53907-5C5A-4D18-9AA7-A8ECB0232FDD}\mpengine.dll

2012-07-15 21:03 . 2012-07-15 21:03 927800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{72DB315E-0B1D-4365-A9E4-3F246C378ACC}\gapaengine.dll

2012-07-15 21:03 . 2012-05-30 19:04 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A0ACCEB1-E10A-49E3-B647-604ED414CC83}\mpengine.dll

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Security Client

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client

2012-07-15 20:33 . 2012-07-15 20:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\RegCleaner

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 2 --shatr- c:\windows\winstart.bat

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- C:\backreg

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Regrun

2012-07-15 20:26 . 2012-07-15 20:26 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Greatis

2012-07-15 20:06 . 2012-07-15 20:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Silverlight

2012-07-15 19:03 . 2012-07-15 19:03 30496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 388096 ----a-r- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-07-14 21:52 . 2012-07-14 21:52 -------- d-----w- c:\programdata\Simply Super Software

2012-07-14 21:46 . 2012-07-15 12:54 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-07-14 21:46 . 2012-07-14 21:46 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Fighters

2012-07-14 21:45 . 2012-07-14 21:45 -------- d-----w- c:\programdata\Common Toolkit Suite

2012-07-14 21:45 . 2012-07-15 20:02 -------- d-----w- c:\programdata\Fighters

2012-07-14 20:45 . 2012-07-14 20:45 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\f-secure

2012-07-14 20:45 . 2012-07-14 20:45 -------- d-----w- c:\programdata\F-Secure

2012-07-14 20:32 . 2012-07-15 20:01 -------- d-----w- c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 21:19 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 19:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 355856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 25232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 59728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 54072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 958400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 71064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-14 19:22 . 2012-07-03 16:21 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-07-14 19:21 . 2012-07-14 19:21 -------- d-----w- c:\programdata\AVAST Software

2012-07-14 18:49 . 2012-07-14 18:49 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-07-14 18:47 . 2012-07-14 18:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MSSOAP

2012-07-14 18:47 . 2012-07-14 18:47 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus

2012-07-14 18:39 . 2012-07-14 20:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Panda Security

2012-07-14 18:20 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-07-11 07:11 . 2012-06-06 05:05 1390080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Adobe AIR

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\devolo

2012-06-23 07:52 . 2012-06-23 07:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery

2012-06-18 20:37 . 2012-06-18 20:37 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-11 22:02 . 2012-03-31 16:40 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-11 22:02 . 2011-05-12 20:29 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-12 03:08 . 2012-07-11 21:20 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 07:11 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 07:11 1881600 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-22 08:23 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-22 08:23 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-22 08:23 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-22 08:23 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-22 08:23 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-22 08:23 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-22 08:23 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-22 08:23 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-22 08:23 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-02 12:05 . 2012-07-11 21:00 1392128 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-02 05:45 . 2012-07-11 07:11 340992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 05:44 . 2012-07-11 07:11 307200 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-05-31 10:25 . 2011-05-06 15:12 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-05-28 19:19 . 2012-05-28 19:19 172080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2012-05-04 17:29 . 2012-06-09 10:08 772504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-05-04 17:29 . 2012-01-01 09:51 687504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-05-04 11:06 . 2012-06-13 18:31 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-04 11:00 . 2012-07-14 18:20 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-05-01 05:40 . 2012-06-13 18:31 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-04-28 03:55 . 2012-06-13 18:30 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 05:34 . 2012-06-13 18:31 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 603648 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-07-15_22.40.43 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-15 20:51 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 11:50 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2011-05-06 15:39 . 2012-07-16 11:30 54328 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-07-16 11:30 39322 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

- 2011-05-06 14:34 . 2012-07-15 20:50 17544 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000_UserData.bin

+ 2011-05-06 14:34 . 2012-07-16 11:30 17544 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000_UserData.bin

- 2011-05-06 17:19 . 2012-07-15 20:46 4241 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

+ 2011-05-06 17:19 . 2012-07-16 11:46 4241 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

- 2012-07-15 20:48 . 2012-07-15 20:48 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-07-16 11:47 . 2012-07-16 11:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-07-16 11:47 . 2012-07-16 11:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2012-07-15 20:48 . 2012-07-15 20:48 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 11:50 540672 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-15 20:51 540672 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 11:50 327680 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-15 20:51 327680 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-07-16 11:46 386028 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-07-15 20:46 386028 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2011-05-06 15:51 . 2012-07-15 23:04 21562452 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000-4096.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"Greenshot"="c:\program files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe" [2010-07-12 548864]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-08-03 202024]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-06-08 284696]

"SAOB Monitor"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe" [2010-11-16 2536752]

"TrueImageMonitor.exe"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2010-12-20 5571928]

"Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2010-08-19 487562]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-04-04 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"KeePass 2 PreLoad"="c:\program files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" [2011-10-19 1807360]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\Magic Video Converter\codec\quicktime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"NBKeyScan"="c:\program files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-08-08 1828136]

"ccApp"="c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-01-31 115560]

"vptray"="c:\progra~2\SYMANT~1\VPTray.exe" [2008-10-23 136080]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccEvtMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccSetMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Symantec Antivirus]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-01-31 158856]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-11 250056]

R3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

R3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2010-03-30 53800]

R3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2010-07-15 16776]

R3 esgiguard;esgiguard;c:\program files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [x]

R3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2010-07-15 9096]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-03-21 452200]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-06 1255736]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

S0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:\windows\system32\DRIVERS\tdrpm273.sys [2011-05-06 1263200]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup-service ;c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2011-05-06 3246040]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-06-01 203264]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-07-03 71064]

S2 DellDigitalDelivery;Dell Digital Delivery Service;c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery\DeliveryService.exe [2012-06-19 173056]

S2 DevoloNetworkService;devolo Network Service;c:\program files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [2012-02-28 3128856]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-06-08 13336]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]

S2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo);c:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [2012-01-31 34048]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

S3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2011-05-06 285280]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-06-01 6857728]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-06-01 264192]

S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;c:\windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2010-02-02 20984]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-03-30 35104]

S3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2010-08-12 175168]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-05-16 138912]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [2011-07-24 82816]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-31 22:02]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000Core.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000UA.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-14 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

2012-07-16 c:\windows\Tasks\SystemToolsDailyTest.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\program files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe" [2010-02-02 5712896]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-06-17 487424]

"Acronis Scheduler2Service"="c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2010-12-20 390512]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

"combofix"="c:\combofix\CF5374.3XE" [2010-11-20 345088]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} - hxxp://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

c:\program files (x86)\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\program files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

c:\program files (x86)\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-16 13:56:02 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-16 11:56

ComboFix2.txt 2012-07-15 22:57

.

Pre-Run: 67.853.049.856 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.622.338.560 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - EF8D21B8F36FF66ABC144C0BFA7A358D

Ik hoop dat je er wat mee kunt.

Nogmaals bedankt voor de hulp.

Wilco

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Avast met deze Removal Tool.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\f-secure

c:\programdata\F-Secure

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus

c:\program files (x86)\Panda Security

c:\programdata\AVAST Software

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

KAPE,

Hierbij de log file van ComboFix

ComboFix 12-07-14.01 - Familie Batelaan 16-07-2012 18:37:30.3.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3959.2097 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Familie Batelaan\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Familie Batelaan\Desktop\CFScript.txt.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\Panda Security

c:\programdata\AVAST Software

c:\programdata\AVAST Software\Avast\aswResp.dat

c:\programdata\AVAST Software\Avast\avast5.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\BehaviorShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\chest\index.xml

c:\programdata\AVAST Software\Avast\db1cc0befdad36fda-a687918.dat

c:\programdata\AVAST Software\Avast\db1cc0c839dccc204-448f3e20.dat

c:\programdata\AVAST Software\Avast\EmailShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\FileInfo2.db

c:\programdata\AVAST Software\Avast\FileSystemShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\HtmlData\Blocked.htm

c:\programdata\AVAST Software\Avast\HtmlData\image001.png

c:\programdata\AVAST Software\Avast\IMShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\Log.db

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\AshWebSv.ws

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\aswAr.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\aswAr1.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\Chest.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\HtmlRemoteContent.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\HtmlRemoteContent.old

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\Mail.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\nshield.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\selfdef.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\Setup.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\log\usntr.log

c:\programdata\AVAST Software\Avast\NetworkShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\P2PShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\BehaviorShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\EmailShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\FileSystemShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\IMShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\NetworkShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\P2PShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\ScriptShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\report\WebShield.txt

c:\programdata\AVAST Software\Avast\ScriptShield.ini

c:\programdata\AVAST Software\Avast\snx_gconfig.xml

c:\programdata\AVAST Software\Avast\snx_lconfig.xml

c:\programdata\AVAST Software\Avast\sounds\fw_question.wav

c:\programdata\AVAST Software\Avast\sounds\scan_completed.wav

c:\programdata\AVAST Software\Avast\sounds\threat_detected.wav

c:\programdata\AVAST Software\Avast\sounds\virus_db_updated.wav

c:\programdata\AVAST Software\Avast\URL.db

c:\programdata\AVAST Software\Avast\WebShield.ini

c:\programdata\F-Secure

c:\programdata\F-Secure\Daas2\cert\fsc (revoke hq).crl

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus\language.xml

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus\Logs\20120714T184706.230135PID3424\GuiFramework.log

c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\f-secure

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCall.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla17.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla18.exe

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla19.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla2.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla20.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla21.dll

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseCustomCalla21.exe

c:\windows\9E897D0FF80441A3966C7BB6EB5B6BE8.TMP\WiseData.ini

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-16 to 2012-07-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-16 16:51 . 2012-07-16 16:51 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-16 11:33 . 2012-06-18 01:12 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D6D53907-5C5A-4D18-9AA7-A8ECB0232FDD}\mpengine.dll

2012-07-15 21:03 . 2012-07-15 21:03 927800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{72DB315E-0B1D-4365-A9E4-3F246C378ACC}\gapaengine.dll

2012-07-15 21:03 . 2012-05-30 19:04 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A0ACCEB1-E10A-49E3-B647-604ED414CC83}\mpengine.dll

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Security Client

2012-07-15 21:02 . 2012-07-15 21:02 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 2 --shatr- c:\windows\winstart.bat

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- C:\backreg

2012-07-15 20:29 . 2012-07-15 20:29 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Regrun

2012-07-15 20:26 . 2012-07-15 20:26 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Greatis

2012-07-15 20:06 . 2012-07-15 20:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Silverlight

2012-07-15 19:03 . 2012-07-15 19:03 30496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-15 12:23 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-15 12:23 . 2012-07-15 12:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 388096 ----a-r- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-15 12:15 . 2012-07-15 12:15 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-07-14 21:52 . 2012-07-14 21:52 -------- d-----w- c:\programdata\Simply Super Software

2012-07-14 21:46 . 2012-07-15 12:54 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-07-14 21:46 . 2012-07-14 21:46 -------- d-----w- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Roaming\Fighters

2012-07-14 21:45 . 2012-07-14 21:45 -------- d-----w- c:\programdata\Common Toolkit Suite

2012-07-14 21:45 . 2012-07-15 20:02 -------- d-----w- c:\programdata\Fighters

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 21:19 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:39 . 2012-07-14 19:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-14 19:21 . 2012-07-03 16:21 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-07-14 18:49 . 2012-07-14 18:49 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-07-14 18:47 . 2012-07-14 18:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MSSOAP

2012-07-14 18:20 . 2012-05-04 11:00 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-07-14 18:20 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-07-11 21:20 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 07:11 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Adobe AIR

2012-06-24 12:55 . 2012-06-24 12:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\devolo

2012-06-23 07:52 . 2012-06-23 07:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-22 08:23 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-18 20:37 . 2012-06-18 20:37 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-11 22:02 . 2012-03-31 16:40 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-11 22:02 . 2011-05-12 20:29 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-05-31 10:25 . 2011-05-06 15:12 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-05-28 19:19 . 2012-05-28 19:19 172080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2012-05-04 17:29 . 2012-06-09 10:08 772504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-05-04 17:29 . 2012-01-01 09:51 687504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-05-04 11:06 . 2012-06-13 18:31 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 18:31 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-05-01 05:40 . 2012-06-13 18:31 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-04-28 03:55 . 2012-06-13 18:30 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 18:31 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 05:34 . 2012-06-13 18:31 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 18:30 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 18:30 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-04-22 17:32 . 2012-04-22 17:32 603648 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-07-15_22.40.43 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 16:31 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-15 20:51 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-02-26 14:13 . 2012-07-16 14:59 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore\index.dat

- 2012-02-26 14:13 . 2012-07-15 09:56 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore\index.dat

+ 2011-05-06 15:39 . 2012-07-16 16:30 54488 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-07-16 16:30 39322 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2011-05-06 14:34 . 2012-07-16 16:30 17958 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000_UserData.bin

+ 2011-05-06 17:19 . 2012-07-16 16:23 4241 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

- 2011-05-06 17:19 . 2012-07-15 20:46 4241 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat

- 2012-07-15 20:48 . 2012-07-15 20:48 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-07-16 16:28 . 2012-07-16 16:28 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-07-15 20:48 . 2012-07-15 20:48 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-07-16 16:28 . 2012-07-16 16:28 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-15 20:51 540672 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 16:31 540672 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-16 16:31 344064 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-07-15 20:46 386028 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-07-16 16:23 386028 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2011-05-18 19:12 . 2012-07-13 21:42 1214064 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-18-16384.dat

+ 2011-05-18 19:12 . 2012-07-16 16:23 1214064 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-18-16384.dat

+ 2011-05-06 15:51 . 2012-07-16 16:23 21562452 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000-4096.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"Greenshot"="c:\program files (x86)\Greenshot\Greenshot.exe" [2010-07-12 548864]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-08-03 202024]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-06-08 284696]

"SAOB Monitor"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\OnlineBackupStandalone\TrueImageMonitor.exe" [2010-11-16 2536752]

"TrueImageMonitor.exe"="c:\program files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2010-12-20 5571928]

"Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2010-08-19 487562]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-04-04 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"KeePass 2 PreLoad"="c:\program files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" [2011-10-19 1807360]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\Magic Video Converter\codec\quicktime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"NBKeyScan"="c:\program files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-08-08 1828136]

"ccApp"="c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-01-31 115560]

"vptray"="c:\progra~2\SYMANT~1\VPTray.exe" [2008-10-23 136080]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccEvtMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ccSetMgr]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Symantec Antivirus]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-01-31 158856]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-11 250056]

R3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

R3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2010-03-30 53800]

R3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2010-07-15 16776]

R3 esgiguard;esgiguard;c:\program files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [x]

R3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2010-07-15 9096]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-03-21 452200]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-06 1255736]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

S0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:\windows\system32\DRIVERS\tdrpm273.sys [2011-05-06 1263200]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup-service ;c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2011-05-06 3246040]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-06-01 203264]

S2 DellDigitalDelivery;Dell Digital Delivery Service;c:\program files (x86)\Dell Digital Delivery\DeliveryService.exe [2012-06-19 173056]

S2 DevoloNetworkService;devolo Network Service;c:\program files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [2012-02-28 3128856]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-06-08 13336]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]

S2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo);c:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [2012-01-31 34048]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

S3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2011-05-06 285280]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-06-01 6857728]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-06-01 264192]

S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;c:\windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2010-02-02 20984]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-03-30 35104]

S3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2010-08-12 175168]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-05-16 138912]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [2011-07-24 82816]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-16 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-31 22:02]

.

2012-07-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000Core.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1141075638-877907513-3714423493-1000UA.job

- c:\users\Familie Batelaan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-21 14:55]

.

2012-07-14 c:\windows\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

2012-07-16 c:\windows\Tasks\SystemToolsDailyTest.job

- c:\program files\Dell Support Center\uaclauncher.exe [2012-04-13 06:11]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\program files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe" [2010-02-02 5712896]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-06-17 487424]

"Acronis Scheduler2Service"="c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2010-12-20 390512]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} - hxxp://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-07-16 19:08:33

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-16 17:08

ComboFix2.txt 2012-07-16 11:56

ComboFix3.txt 2012-07-15 22:57

.

Pre-Run: 67.698.892.800 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.641.552.896 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C8847F2C51D0B816638E02D75563B945

Groet

Wilco

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.