Ga naar inhoud

Microsoft Security Essentials vind dingen


Aanbevolen berichten

Beste,

Ik zag weer eens op mijn computer dat oranje dingetje staan van dat m'n computer niet beveiligd was... Ik dacht, nou ja, ik zal eens kijken he. Hetzelfde, je moet hem laten scannen, maar na 2 dagen geeft ie weer hetzelfde. Dus ik kijk eens bij wat er in quarantaine staat. En toen schrok ik. 2 dingen die aangeduid worden als wachtwoorddief. Hieronder een screen van de gevonden virussen. Moet ik deze verwijderen? Hierbij ook een Hijackthis log.

post-32747-1417704998,2264_thumb.jpg

Hier de hijackthis log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:03:01, on 16/07/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboV_EVO.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU\EPU.exe

C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionuser.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [TurboV EVO] "C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboV_EVO.exe" -b

O4 - HKLM\..\Run: [six Engine] "C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU\EPU.exe" -b

O4 - HKLM\..\Run: [bCU] "C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [YouTube Mini] C:\Program Files (x86)\YoutubeDownloader.org\YouTubeDownloader\YouTube Mini.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - Startup: EvernoteClipper.lnk = C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Evernote 4.0 - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - http://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_5.0.145.0.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {C8BC46C7-921C-4102-B67D-F1F7E65FB0BE} (Battlefield Play4Free Updater) - https://battlefield.play4free.com/static/updater/BP4FUpdater_1.0.66.2.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.05\AsSysCtrlService.exe

O23 - Service: Browser Configuration Utility Service (BCUService) - DeviceVM, Inc. - C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LogMeIn.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11023 bytes

Ik ga de virussen al verwijderen, ik hoop dat jullie me kunnen helpen deze eraf te krijgen. Mvg Jerser

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  4f8d1a3bd3fbd-EmsisoftEK11.jpg
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  4f8d1a4d61ffa-EmsisoftEK2.jpg
 • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier de log.

Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0

Laatste Update: 16/07/2012 20:21:17

Scaninstellingen:

Scantype: Diepe scan

Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\, Q:\

Scan archieven: Aan

ADS Scan: Aan

Scan gestart: 16/07/2012 20:22:30

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache5637850054973307988.tmp -> application\app.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache5637850054973307988.tmp -> application\browser.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache8311627461549663588.tmp -> application\app.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache8311627461549663588.tmp -> application\browser.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Program Files (x86)\RealFogs\FogsFighters\amped_launcher.exe Ontdekt: Trojan.Win32.Dropper!E1

C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\rld.dll Ontdekt: possible-Threat.Crack!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\nba2k12.exe Ontdekt: Riskware.Crack.NBA!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\rld.dll Ontdekt: Riskware.Crack.RLD!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\rld-nba2k12.7z -> nba2k12.exe Ontdekt: not-a-virus.Crack.NBA!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\rld-nba2k12.7z -> rld.dll Ontdekt: not-a-virus.Crack.RLD!E2

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$R3SHV96\Binaries\Win32\xlive.dll Ontdekt: Packed.Win32.VMProtect.AAD!E1

D:\Luc\Downloads\Mmohax\MMOhaxCDS.exe Ontdekt: Trojan.SuspectCRC!E2

D:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$RLM135K.exe Ontdekt: Trojan.SuspectCRC!E2

D:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$R8YY6OA\Fairlight\xlive.dll Ontdekt: Packed.Win32.VMProtect.AAD!E1

Gescand 641081

Gevonden 14

Scan geëindigd: 16/07/2012 20:57:25

Scantijd: 0:34:55

D:\Luc\Downloads\Mmohax\MMOhaxCDS.exe Verwijderd Trojan.SuspectCRC!E2

D:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$RLM135K.exe Verwijderd Trojan.SuspectCRC!E2

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$R3SHV96\Binaries\Win32\xlive.dll Verwijderd Packed.Win32.VMProtect.AAD!E1

D:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\$R8YY6OA\Fairlight\xlive.dll Verwijderd Packed.Win32.VMProtect.AAD!E1

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\rld-nba2k12.7z -> rld.dll Verwijderd not-a-virus.Crack.RLD!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\rld.dll Verwijderd Riskware.Crack.RLD!E2

C:\Program Files (x86)\2K Sports\NBA 2K12\nba2k12.exe Verwijderd Riskware.Crack.NBA!E2

C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\rld.dll Verwijderd possible-Threat.Crack!E2

C:\Program Files (x86)\RealFogs\FogsFighters\amped_launcher.exe Verwijderd Trojan.Win32.Dropper!E1

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache5637850054973307988.tmp -> application\app.class Verwijderd Java.CVE!E2

C:\Users\Luc\AppData\Local\Temp\jar_cache8311627461549663588.tmp -> application\app.class Verwijderd Java.CVE!E2

Verwijderd 11

Wat ik me wel afvraag, ik zie dat er dingen van games tussen zitten, ga ik deze games nog gewoon kunnen spelen? Ik ga nu m'n computer opnieuw opstarten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok, zal ik doen, hoe moet ik Emisoft verwijderen, of mag ik dat gerust laten staan? Ik zal ook MBAM nog eens laten scannen. En daarna erover met Ccleaner zeker?

Aaaah kmop, ik moet PES en Fogsfighters verwijderen en daarna opnieuw installeren vrees ik...

Er stond nog een virusje bij vandaag. De 2 vorige stonder en nog tussen, maar er stond nog een wachtwoorddief tussen. Deze heb ik allemaal verwijdert, ben hem nu aan het scannen met MSE en daarna met MBAM.

aangepast door Jerser
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

 • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
 • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
 • Klik op "Toepassen" en "OK".
 • Herstart nu de PC.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.