Ga naar inhoud

Trojaans paard in C:\windows\system32\services.exe


Aanbevolen berichten

Hallo,

Sinds 2 dagen heb ik dat mijn Avast virus scanner ongeveer elke 10 minuten een melding geeft dat er Malware en een trojaans paard geblokkeerd wordt. Zie plaatje hier onder. Intussen volledige systeem en opstartscan gedaan, maar 1 bestand kan niet in de kluis gezet worden, waardoor de melding blijft komen. Intussen een Hijackthis logje gemaakt. Wie kan mij hier verder mee helpen?

Groeten Vera

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:39:28, on 17-7-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Philips\Wi-Fi MediaConnect\Wi-Fi MediaConnect.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Nuance\NaturallySpeaking10\Program\natspeak.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\Philips\Wi-Fi MediaConnect\HTSRecover.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nuance\NaturallySpeaking10\dgnuiasvr.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_265.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_265.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HP | MSN

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HPCam_Menu] "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [updatePRCShortCut] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerRecover"

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Xvid] C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [osk.exe] osk.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [osk.exe] osk.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dragon NaturallySpeaking.lnk = C:\Program Files (x86)\Nuance\NaturallySpeaking10\Program\natspeak.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Wi-Fi MediaConnect.lnk = C:\Program Files (x86)\Philips\Wi-Fi MediaConnect\Wi-Fi MediaConnect.exe

O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files (x86)\Online Games Manager\ogmservice.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\STacSV64.exe

O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_Tablet.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe (file missing)

O23 - Service: Wacom Consumer Touch Service (TouchServicePen) - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_TouchService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17763 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

Ik heb dit allemaal gedaan. Maar heb nu problemen met het opstarten van welke applicatie dan ook. Vandaar nu maar even een berichtje via de IPad. Ik krijg de melding: Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.

graag even reactie hoe ik verder moet. De log van Combofix heb ik wel,maar nu wat lastig nu ik op laptop niet kan mailen.

Alvast bedankt voor de reactie!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gelukt, na de herstart werkt het weer normaal.

De combofix log:

ComboFix 12-07-16.01 - Vera Voorbach 17-07-2012 15:57:47.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4063.1946 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Vera Voorbach\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\L\00000004.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\00000004.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\00000008.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\000000cb.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\80000000.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\80000032.@

c:\windows\Installer\{ca45f9d9-bf06-4c0f-88a5-a38bd217dc8f}\U\80000064.@

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\32788r22fwjfw\HarddiskVolumeShadowCopy3_!Windows!System32!services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-17 to 2012-07-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-17 14:16 . 2012-07-17 14:16 -------- d-----w- c:\users\DefaultAppPool\AppData\Local\temp

2012-07-17 14:16 . 2012-07-17 14:16 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-17 13:51 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{94DE65D4-8717-475E-B4CA-3AF4745CAAEB}\mpengine.dll

2012-07-17 11:36 . 2012-07-17 11:36 388096 ----a-r- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-17 11:36 . 2012-07-17 11:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-07-15 15:55 . 2012-07-15 15:57 -------- d-----w- c:\programdata\Windows Codecs

2012-07-15 15:54 . 2012-07-15 15:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mega Codec Pack

2012-07-14 13:08 . 2012-07-14 13:08 -------- d-----w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\MumboJumbo

2012-07-14 13:07 . 2012-07-14 13:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Online Games Manager

2012-07-13 13:24 . 2012-07-13 13:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-07-13 13:23 . 2012-07-13 13:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

2012-07-13 13:22 . 2012-07-05 20:06 772544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-07-12 06:06 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-12 05:56 . 2012-06-02 12:52 754808 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe

2012-07-11 14:30 . 2012-06-02 04:40 22016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll

2012-07-06 13:39 . 2012-07-06 13:39 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2012-07-06 13:39 . 2012-07-06 13:39 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Silverlight

2012-07-03 06:42 . 2012-04-22 11:51 25600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pccsmcfdx64.sys

2012-07-03 06:42 . 2012-07-03 06:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\PC Connectivity Solution

2012-06-23 14:47 . 2012-06-23 14:47 -------- d-----w- c:\programdata\tmp

2012-06-23 14:47 . 2012-06-23 14:47 -------- d-----w- c:\programdata\hps

2012-06-23 14:44 . 2012-07-16 13:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Fotoservice

2012-06-23 08:03 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-23 08:03 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-23 08:03 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-23 08:03 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-23 08:02 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-23 08:02 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-23 08:02 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-23 08:01 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-23 08:01 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-20 14:41 . 2012-06-20 14:41 -------- d-----w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Crown

2012-06-20 14:41 . 2012-06-20 14:41 -------- d-----w- c:\programdata\Crown

2012-06-20 07:23 . 2012-06-20 07:23 -------- d-----w- c:\windows\nl

2012-06-20 07:18 . 2012-06-20 07:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2012-06-20 07:14 . 2012-06-20 07:14 537432 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\64dd66e11cd4eb401\DXSETUP.exe

2012-06-20 07:14 . 2012-06-20 07:14 1801048 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\64dd66e11cd4eb401\dsetup32.dll

2012-06-20 07:14 . 2012-06-20 07:14 89944 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\64dd66e11cd4eb401\DSETUP.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-15 18:14 . 2012-06-15 15:53 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-15 18:14 . 2011-12-01 18:37 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-05 20:06 . 2010-12-26 10:33 687544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-07-03 16:21 . 2012-02-24 10:54 54072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-14 11:26 958400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 355856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 59728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 71064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 25232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-03 16:21 . 2010-12-17 16:53 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-07-03 16:21 . 2011-01-14 15:53 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-05-31 10:25 . 2010-02-16 17:12 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-05-04 11:06 . 2012-06-13 10:45 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 10:45 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 10:45 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-05-01 05:40 . 2012-06-13 10:45 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-04-28 03:55 . 2012-06-13 10:44 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 10:45 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 10:45 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 05:34 . 2012-06-13 10:45 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 10:44 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 10:44 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 10:44 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 10:44 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 10:44 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 10:44 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\Windows Codecs]

@="{1EC23CFF-4C58-458f-924C-8519AEF61B32}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1EC23CFF-4C58-458f-924C-8519AEF61B32}]

2012-07-15 15:55 172032 ----a-w- c:\programdata\Windows Codecs\MediaShellOverlays.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2009-06-17 2363392]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2005-02-16 221184]

"Xvid"="c:\program files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe" [2011-01-17 8192]

"uTorrent"="c:\program files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" [2012-01-12 735608]

"NokiaSuite.exe"="c:\program files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe" [2012-05-16 1084840]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-07-02 98304]

"HPCam_Menu"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-02-25 218408]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2010-02-25 323640]

"UpdatePRCShortCut"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-19 222504]

"Easybits Recovery"="c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe" [2009-06-22 60464]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]

"WinampAgent"="c:\program files (x86)\Winamp\winampa.exe" [2010-01-13 37888]

"hpqSRMon"="c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-07-22 150528]

"ISUSScheduler"="c:\program files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files (x86)\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"WirelessAssistant"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2010-05-20 500792]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"osk.exe"="osk.exe" [2009-07-14 646144]

.

c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dragon NaturallySpeaking.lnk - c:\program files (x86)\Nuance\NaturallySpeaking10\Program\natspeak.exe [2009-6-20 2848104]

Dropbox.lnk - c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-9-20 270336]

Wi-Fi MediaConnect.lnk - c:\program files (x86)\Philips\Wi-Fi MediaConnect\Wi-Fi MediaConnect.exe [2011-7-2 2345472]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"HideFastUserSwitching"= 0 (0x0)

.

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"WallpaperStyle"= 2

.

[hkey_local_machine\software\Wow6432Node\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-09-09 86072]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2010-02-25 227896]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-24 113120]

R3 NETw1v64;Intel® Wireless WiFi Link 1000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw1v64.sys [2009-07-20 7058432]

R3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-05-10 51712]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-23 1255736]

R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2009-06-10 389120]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 VWiFiFlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe [2009-03-02 89600]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-02 203264]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-07-03 71064]

S2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-03-28 94264]

S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2009-07-08 30520]

S2 ogmservice;Online Games Manager;c:\program files (x86)\Online Games Manager\ogmservice.exe [2012-06-08 521344]

S2 TabletServicePen;TabletServicePen;c:\program files\Tablet\Pen\Pen_Tablet.exe [2010-10-13 5790064]

S2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom;c:\windows\system32\Wacom_Tablet.exe [2010-01-07 5876008]

S2 TouchServicePen;Wacom Consumer Touch Service;c:\program files\Tablet\Pen\Pen_TouchService.exe [2010-10-13 487280]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2009-04-07 35104]

S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 70656]

S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-21 140712]

S3 NETw5s64;Intel® Wireless WiFi Link adapter stuurprogramma onder Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5s64.sys [2010-01-13 7675392]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-07-13 233472]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 wacmoumonitor;Wacom Mode Helper;c:\windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys [2009-11-10 18216]

S3 WFMC_VAD;WFMCVAD (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\wfmcvad.sys [2010-02-08 24064]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

iissvcs REG_MULTI_SZ w3svc was

apphost REG_MULTI_SZ apphostsvc

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ezSharedSvc

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2009-06-17 10:11 451872 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-16 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForVera Voorbach.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2009-10-07 03:22]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-07-03 16:21 133400 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 97792 ----a-w- c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2009-07-22 450048]

"SmartMenu"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe" [2009-07-21 610872]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-09-03 171520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_NL&c=94&bd=Pavilion&pf=cnnb

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

TCP: DhcpNameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FF - ProfilePath - c:\users\Vera Voorbach\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck6syqxr.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{2D8D9ACC-F6D7-4362-8876-A275CA929591} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-EasyBits Magic Desktop - c:\windows\system32\ezMDUninstall.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe

c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-17 16:29:34 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-17 14:29

.

Pre-Run: 115.479.891.968 bytes beschikbaar

Post-Run: 132.798.824.448 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - B784A1A58A5969CF2FA47EB08915C61A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

ik was een paar daagjes weg maar heb daarvoor nog Avast kunnen draaien. Die gaf 8 meldingen. 6 daarvan waren de corrupte (trojan horse) velden die hij in een quarantaine map vond. Die heb ik kunnen verwijderen. De 2 anderen betroffen dekstop.ini bestanden. Via Avast op dat moment niet te verwijderen.

Toen weer opstart scan gedraaid en daar zijn die 2 succesvol verwijderd. Tot slot Avast systeemscan nog een keer gedaan en allea is schoon.

Bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vergeet niet de gebruikte tools en de restjes van de besmetting nog te verwijderen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.