Ga naar inhoud

adserverplus


Aanbevolen berichten

Hoi,

Ik kwam via google op deze forum terecht omdat ik het maar niet voor mekaar krijg om de vervelende malware/spyware van adserverplus te verwijderen. Ik heb al Hijackthis gedraaid maar ik krijg die "search assistant" dingen niet weg, maar ik hoop dat jullie wel iets vinden om dit op te lossen. Begint me nu aardig te irriteren. Ik heb ook al malware bytes gedraaid en dat helpt ook niet.

Hier is mijn Hijackthis log.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Groet,

Albert

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 2:05:52, on 22-7-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: ExplorerBHO Class - {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ClassicIE9BHO Class - {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9DLL_32.dll

O3 - Toolbar: Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HPQuickWebProxy] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Serviio.lnk = C:\Program Files\Serviio\bin\ServiioConsole.exe

O4 - Global Startup: Update ESET's license.lnk = C:\Program Files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9_32.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Classic IE9 Settings - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9_32.exe

O9 - Extra button: (no name) - {64964764-1101-4bbd-8891-B56B1A53B9B3} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Serviio - Unknown owner - C:\Program Files\Serviio\bin\ServiioService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13300 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: ClassicIE9BHO Class - {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9DLL_32.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Classic IE9 Settings - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9_32.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kape,

Bedankt voor je hulp, hieronder volgen de logs. Moet wel zeggen dat ik niet blij werd toen "MiNODLogin" werd verwijderd. Dat is namelijk mijn patch voor NOD Antivirus :-(

Combofix log:

ComboFix 12-07-21.01 - Luna&Lobo 22-07-2012 18:19:02.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1033.18.3561.2128 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Luna&Lobo\Desktop\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.exe

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.jar

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLoginLib.dll

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLoginUninst.exe

c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\servidores.xml

c:\windows\SysWow64\muzapp.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-22 to 2012-07-22 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-22 16:31 . 2012-07-22 16:31 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-21 23:47 . 2012-07-21 23:47 388096 ----a-r- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-21 23:31 . 2012-07-21 23:31 -------- d-----w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-21 23:31 . 2012-07-21 23:31 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-18 10:20 . 2012-07-18 10:20 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll

2012-07-18 10:20 . 2012-07-18 10:20 856712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-07-18 09:46 . 2012-07-18 09:46 -------- d-----w- c:\windows\en

2012-07-16 12:29 . 2012-07-16 12:29 89944 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\a5a2e42b1cd634e01\DSETUP.dll

2012-07-16 12:29 . 2012-07-16 12:29 537432 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\a5a2e42b1cd634e01\DXSETUP.exe

2012-07-16 12:29 . 2012-07-16 12:29 1801048 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\a5a2e42b1cd634e01\dsetup32.dll

2012-07-16 12:29 . 2012-07-16 12:29 15712 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\a6063b4f1cd634e02\MeshBetaRemover.exe

2012-07-12 08:39 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 08:14 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:05 1499136 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msado15.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:05 495616 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msadox.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:05 466944 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msadomd.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:05 258048 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\msadc\msadco.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 1019904 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\ado\msado15.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:03 805376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:05 61440 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msador15.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 06:02 1133568 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 143360 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\ado\msjro.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 372736 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\ado\msadox.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 57344 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\ado\msador15.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 352256 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\ado\msadomd.dll

2012-07-11 08:13 . 2012-06-06 05:05 212992 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\msadc\msadco.dll

2012-07-07 09:21 . 2010-02-23 08:16 294912 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2012-07-06 23:04 . 2012-07-06 23:04 -------- d-----w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Local\Spotnet

2012-07-06 23:00 . 2012-07-06 23:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Spotnet Launcher

2012-07-06 22:59 . 2012-07-06 23:11 -------- d-----w- c:\programdata\Spotnet

2012-07-06 22:59 . 2012-07-06 22:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Spotnet

2012-07-06 22:26 . 2012-07-07 21:27 -------- d-----w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Local\sabnzbd

2012-07-06 22:25 . 2012-07-06 22:26 -------- d-----w- c:\program files (x86)\SABnzbd

2012-07-06 16:20 . 2012-07-22 16:13 -------- d-----w- c:\program files\Classic Shell

2012-07-02 20:57 . 2012-07-02 20:57 -------- d-----w- c:\program files\HitmanPro

2012-07-02 20:56 . 2012-07-02 21:01 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-07-02 20:40 . 2012-07-02 20:40 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-27 19:11 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-26 16:41 . 2012-06-26 16:41 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-06-26 16:40 . 2012-06-26 16:40 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

2012-06-26 16:39 . 2012-05-04 17:29 772504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-06-26 16:34 . 2012-07-22 16:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ESET

2012-06-23 09:08 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-06-23 09:08 . 2012-05-04 11:00 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-01 09:31 . 2012-04-09 11:15 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-01 09:31 . 2011-10-16 10:19 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-29 10:04 . 2012-07-20 07:50 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{6E233681-F472-4E54-A668-4CCDB95A03FE}\mpengine.dll

2012-06-03 13:47 . 2012-06-03 13:48 521448 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-06-03 13:47 . 2012-06-03 13:48 189728 ----a-w- c:\windows\system32\javaws.exe

2012-06-03 13:47 . 2012-06-03 13:48 171808 ----a-w- c:\windows\system32\javaw.exe

2012-06-03 13:47 . 2012-06-03 13:48 171808 ----a-w- c:\windows\system32\java.exe

2012-05-31 10:25 . 2010-11-21 03:27 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-05-28 22:38 . 2012-05-28 22:38 330240 ----a-w- c:\windows\MASetupCaller.dll

2012-05-23 16:50 . 2012-03-27 13:27 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll

2012-05-23 16:49 . 2012-04-12 16:11 821824 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dgderapi.dll

2012-05-21 02:09 . 2012-06-20 19:18 203320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys

2012-05-21 02:09 . 2012-06-20 19:18 99384 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys

2012-05-05 17:07 . 2012-04-13 18:07 8769696 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe

2012-05-04 17:29 . 2012-03-27 13:12 687504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-05-04 11:06 . 2012-06-13 17:41 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 17:41 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-05-04 10:03 . 2012-06-13 17:41 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-05-02 15:45 . 2012-05-02 15:45 33019 ----a-w- c:\windows\SysWow64\CoreAAC-uninstall.exe

2012-05-01 05:40 . 2012-06-13 17:41 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-04-28 03:55 . 2012-06-13 17:40 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 17:41 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 05:41 . 2012-06-13 17:41 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 05:34 . 2012-06-13 17:41 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 17:40 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 17:40 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-04-24 05:37 . 2012-06-13 17:40 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 17:40 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 17:40 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-04-24 04:36 . 2012-06-13 17:40 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ShareOverlay]

@="{594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516}]

2012-06-30 07:03 610304 ----a-w- c:\program files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesHelper"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2012-06-08 958392]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-06-08 21432]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-07-10 1192664]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-09-28 343168]

"HPQuickWebProxy"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe" [2011-10-08 169528]

"HP Quick Launch"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe" [2011-07-11 574008]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"HPOSD"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe" [2011-08-19 379960]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"ConnectionCenter"="c:\program files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2011-04-25 305088]

"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-06-08 3521464]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

.

c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Serviio.lnk - c:\program files\Serviio\bin\ServiioConsole.exe [2012-1-31 155136]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Update ESET's license.lnk - c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.exe [N/A]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

"HideFastUserSwitching"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"EnableShellExecuteHooks"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-18 116648]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-03 160944]

R3 atillk64;atillk64;c:\program files (x86)\AMD\System Monitor\atillk64.sys [x]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-05-21 99384]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-18 116648]

R3 HPAuto;HP Auto;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe [2011-02-16 682040]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-05-21 203320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-03-26 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 amd_sata;amd_sata;c:\windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys [2011-06-17 79488]

S0 amd_xata;amd_xata;c:\windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys [2011-06-17 40064]

S1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys [2011-04-24 87600]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2011-08-04 146432]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-09-29 204288]

S2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-09-28 361984]

S2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2011-08-09 202576]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\x86\ekrn.exe [2011-08-09 974944]

S2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2011-08-04 137144]

S2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;c:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [x]

S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-09-09 86072]

S2 HPClientSvc;HP Client Services;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-10-11 346168]

S2 HPWMISVC;HPWMISVC;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2011-07-11 26680]

S2 IconMan_R;IconMan_R;c:\program files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-06-29 2413056]

S2 Serviio;Serviio;c:\program files\Serviio\bin\ServiioService.exe [2012-01-31 205312]

S3 amdiox64;AMD IO Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-09-29 10210304]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-09-29 317952]

S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2011-03-30 114704]

S3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-07-28 31088]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-05-31 338536]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-27 425064]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2011-07-19 1145448]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2011-08-18 53376]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-22 c:\windows\Tasks\AutoKMS.job

- c:\windows\AutoKMS\AutoKMS.exe [2012-03-26 23:25]

.

2012-07-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-18 23:15]

.

2012-07-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-18 23:15]

.

2012-07-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-863589629-1611592489-268786932-1002Core.job

- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-26 14:53]

.

2012-07-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-863589629-1611592489-268786932-1002UA.job

- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-26 14:53]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 97792 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 97792 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 97792 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 97792 ----a-w- c:\users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ShareOverlay]

@="{594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516}]

2012-06-30 07:04 740352 ----a-w- c:\program files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2011-05-27 1128448]

"egui"="c:\program files\ESET\egui.exe" [2011-08-09 4030008]

"Classic Start Menu"="c:\program files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe" [2012-06-30 159744]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: fusionlogon.com\www

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

TCP: Interfaces\{EAF622C7-E4F9-4D46-89C9-6B9396E7C392}: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Wow6432Node-HKCU-Run-KiesAirMessage - c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe

Wow6432Node-HKLM-Run-Easybits Recovery - c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{F5E7D9AF-60F6-4A30-87E3-4EA94D322CE1} - msiexec

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-CoreAAC Audio Decoder - c:\windows\system32\CoreAAC-uninstall.exe

AddRemove-MiNODLogin - c:\program files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLoginUninst.exe

AddRemove-{6F44AF95-3CDE-4513-AD3F-6D45F17BF324} - c:\program files (x86)\InstallShield Installation Information\{6F44AF95-3CDE-4513-AD3F-6D45F17BF324}\setup.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

c:\program files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-22 18:41:40 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-22 16:41

.

Pre-Run: 359.263.256.576 bytes free

Post-Run: 359.995.379.712 bytes free

.

- - End Of File - - E2B68620CA9E72192AF066F25E36630C

HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:45:47, on 22-7-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

O2 - BHO: ExplorerBHO Class - {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HPQuickWebProxy] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - Startup: Serviio.lnk = C:\Program Files\Serviio\bin\ServiioConsole.exe

O4 - Global Startup: Update ESET's license.lnk = C:\Program Files (x86)\ESET\MiNODLogin\MiNODLogin.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {64964764-1101-4bbd-8891-B56B1A53B9B3} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Serviio - Unknown owner - C:\Program Files\Serviio\bin\ServiioService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12709 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik klikte net op "snel reageren" om mijn bovenste bericht te plaatsten en toen ging er weer een venster (pop-up) open van adserverplus.

Dit gebeurt dus meestal op willekeurige momenten. Als ik bijvoorbeeld op "login" klik bij Facebook krijg ik dat ook. Echt vervelend.

Ben benieuwd naar de volgende stap.

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

MiNODLogin is niet meteen een legaal onderdeel van ESET, vandaar dat Combofix dit bij zijn scan automatisch opruimt.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kape,

Hier de log:

# AdwCleaner v1.703 - Logfile created 07/23/2012 at 18:17:56

# Updated 20/07/2012 by Xplode

# Operating system : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# User : Luna&Lobo - LUNALOBO-HP

# Running from : C:\Users\Luna&Lobo\Desktop\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

***** [Registry] *****

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2D5E2D34-BED5-4B9F-9793-A31E26E6806E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Registry is clean.

-\\ Google Chrome v20.0.1132.57

File : C:\Users\Luna&Lobo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "description": "The fastest way to search the web.",

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [1427 octets] - [23/07/2012 18:17:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [1555 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even opruimen nog :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Verwijder AdwCleaner manueel.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.