Ga naar inhoud

Politie virus


Aanbevolen berichten

Net hetzelfde als verschillende andere hier blijkbaar. Ik heb dus dat befaamde politievirus. Eens wat gelezen en ben aan de verkeerde kant blijkbaar begonnen met ccleaner :). Soit, de logfile van hijackthis (ik weet wel niet hoe ik die administrator functie kan uitvoeren (windows XP)).

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:04:23, on 23/07/2012

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\real\realplayer\Update\realsched.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\WinAmp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wuaucldt] c:\users\user\wuaucldt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Regedit32] C:\Windows\system32\regedit.exe

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\BlueTooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

--

End of file - 8562 bytes

Iemand die me kan helpen?

aangepast door Jurn
Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\bh\facemoods.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKCU\..\Run: [Regedit32] C:\Windows\system32\regedit.exe

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM log:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300 Malwarebytes : Free anti-malware download Databaseversie: v2012.07.23.10 Windows Vista Service Pack 1 x86 NTFS Internet Explorer 8.0.6001.19088 User :: PC [administrator] Realtime bescherming: Ingeschakeld 23/07/2012 21:06:41 mbam-log-2012-07-23 (21-06-41).txt Scantype: Snelle scan Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM Uitgeschakelde scanopties: P2P Objecten gescand: 181371 Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 20 seconde(n) Geheugenprocessen gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels gedetecteerd: 3 HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{014DA6C1-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{014DA6C9-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{014DA6CB-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. Registerwaarden gedetecteerd: 1 HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|wuaucldt (Trojan.Agent) -> Data: c:\users\user\wuaucldt.exe -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. Registerdata gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen gedetecteerd: 1 C:\Recycle.Bin (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. Bestanden gedetecteerd: 1 C:\Recycle.Bin\Recycle.Bin.exe (Trojan.SpyEyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd. (einde)

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:29:22, on 23/07/2012

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\real\realplayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\WinAmp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\BlueTooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

--

End of file - 8546 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\bh\facemoods.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodssrv.exe" /md I

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Hang dan een nieuw logje van HijackThis in je volgende bericht. En als dit verwijderd is, lijkt me dat ook het politievirus verdwenen moet zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik krijg het scherm niet meer te zien van het virus, ik kan mijn pc dus gewoon gebruiken, maar die files gaan er blijkbaar niet uit :s.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:50:43, on 24/07/2012

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\real\realplayer\Update\realsched.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\WinAmp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.7\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\BlueTooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

--

End of file - 8325 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je dat uitgevoerd als "administrator" (zoals het bij een Vista-gebruiker moet gebeuren) ? Zo nee, moet je het eens op die wijze herhalen. Zo ja, mag je het volgende doen :

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gedaan als administrator zoals gevraagd:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:46:29, on 24/07/2012

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\real\realplayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\User\Desktop\Programmas\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\WinAmp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Users\User\Desktop\Mijn documenten\Programma's\BlueTooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\User\Desktop\Programmas\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

--

End of file - 8014 bytes

Moet ik nog iets extra doen nu, met mbam of ccleaner bvb?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het logje van adw cleaner:

# AdwCleaner v1.703 - Logfile created 07/24/2012 at 13:33:09 # Updated 20/07/2012 by Xplode # Operating system : Windows Vista Home Premium Service Pack 1 (32 bits) # User : User - PC # Running from : C:\Users\User\Desktop\Programmas\adwcleaner.exe # Option [Delete] ***** [services] ***** ***** [Files / Folders] ***** Folder Deleted : C:\Program Files\facemoods.com ***** [Registry] ***** Key Deleted : HKCU\Software\facemoods.com Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escrtBtn.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.escrtSrvc Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.escrtSrvc.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.dskBnd Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.dskBnd.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.facemoodsHlpr Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.facemoodsHlpr.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.xtrnl Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.xtrnl.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoodsApp.appCore Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoodsApp.appCore.1 Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\facemoods.com Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\chrome\Extensions\ihflimipbcaljfnojhhknppphnnciiif Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\facemoods Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wise Solutions ***** [Registre - GUID] ***** Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{AD25754E-D76C-42B3-A335-2F81478B722F} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A5B99E41-E157-4209-8AAC-DB003A816079} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AD20D01C-C939-4DD2-8C55-56935A48987E} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DB4E9724-F518-4DFD-9C7C-78B52103CAB9} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DDE2C74F-58CC-4D71-8CE1-09DEBB8CFB78} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E95EAD3F-18C6-4304-9DC6-BD6FD8E11D37} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{542FA950-C57A-4E17-B3E1-D935DFE15DEE} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5B035F86-41B5-40F1-AAAD-3D219F30244E} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6365AC7B-9920-4D8B-AF5D-3BDFEAC340A8} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6A934270-717F-4BC3-BA59-BC9BED47A8D2} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{74C012C4-00FB-4F04-9AFB-4AD5449D2018} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{78888F8B-D5E4-43CE-89F5-C8C18223AF64} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79B13431-CCAC-4097-8889-D0289E5E924F} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8B8558F6-DC26-4F39-8417-34B8934AA459} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C8D5C57-3CAD-4CF9-BCAD-F873678DA883} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{981334CB-7B8B-431F-B86D-67B7426B125B} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E393F82-2644-4AB6-B994-1AD39D6C59EE} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A3A2A5C0-1306-4D1A-A093-9CECA4230002} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A9379648-F6EB-4F65-A624-1C10411A15D0} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C1C2FC43-F042-4F17-AEDB-C5ABF3B42E4B} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C8D424EF-CB21-49A0-8659-476FBAB0F8E8} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F16AB1DB-15C0-4456-A29E-4DF24FB9E3D2} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F7EC6286-297C-4981-9DCC-FD7F57BC24C9} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{12A5F606-B1EC-474C-83ED-95E99FD8058E} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AD25754E-D76C-42B3-A335-2F81478B722F} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{FFDF9EF3-3C3A-4F05-9A6E-5D3B778EC567} Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{64182481-4F71-486B-A045-B233BD0DA8FC} Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{DB4E9724-F518-4DFD-9C7C-78B52103CAB9} Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{64182481-4F71-486B-A045-B233BD0DA8FC} Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DB4E9724-F518-4DFD-9C7C-78B52103CAB9} ***** [internet Browsers] ***** -\\ Internet Explorer v8.0.6001.19088 [OK] Registry is clean. -\\ Mozilla Firefox v8.0.1 (nl) ************************* AdwCleaner[s1].txt - [4879 octets] - [24/07/2012 13:33:09] ########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [5007 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er OK uit. Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Vista : via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.