Ga naar inhoud

vervelende zoekbalk


Aanbevolen berichten

Hallo,

We hebben een nieuwe (tweedehandse) computer gekocht via het werk van mijn vader. Nu staat daar zo'n ongewenste zoekbalk vanboven die ik er liever niet op had. Kunnen jullie helpen om die eraf te smijten?

Ik weet niet of dit bericht op de goede plaats in het forum staat?

Merci!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Over welke zoekbalk gaat het dan ?

Maak alvast ook dit :

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij deze...

Merci!!!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:16:00, on 29/07/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\Dell\My Documents\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {78875F5C-A685-4405-8DC5-D48DC65452B0} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Dell\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1342698343578

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 5706 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {78875F5C-A685-4405-8DC5-D48DC65452B0} - (no file)

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanage...ex-2.2.5.0.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mag ik terwijl eens vragen hoe je die msn messenger uitschakeld zodat die niet steeds opengaat als je de pc aansteekt? We gebruiken dat eigenlijk niet

# AdwCleaner v1.703 - Logfile created 07/29/2012 at 19:49:21

# Updated 20/07/2012 by Xplode

# Operating system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# User : Dell - XP01

# Running from : C:\Documents and Settings\Dell\My Documents\Downloads\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Babylon

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9vazlijc.default\extensions\ffxtlbr@babylon.com

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon

File Deleted : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Babylon

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\BabylonToolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A3F2A195-0D11-463b-96BB-D2FF1B7490A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ECD0ECC6-DCA4-4013-A915-12355AB70999}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

Replaced : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://search.babylon.com/?affID=112542&tt=3012_2&babsrc=NT_ss&mntrId=acdb185d0000000000000016761efc97 --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v14.0.1 (nl)

Profile name : default

File : C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9vazlijc.default\prefs.js

C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9vazlijc.default\user.js ... Deleted !

Deleted : user_pref("browser.babylon.HPOnNewTab", "search.babylon.com");

Deleted : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://search.babylon.com/?affID=112542&tt=3012_2&babsrc=NT_ss&mntr[...]

Deleted : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Search the web (Babylon)");

Deleted : user_pref("browser.search.order.1", "Search the web (Babylon)");

Deleted : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search the web (Babylon)");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.admin", false);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babsst");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.babExt", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.babTrack", "affID=112542&tt=3012_2");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.babext", "babExt");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.babtrack", "babTrack");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbdpng", 29);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.cntry", "BE");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "en");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltlng", "en");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltsrch", "false");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.envrmnt", "production");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.excTlbr", false);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.firstrun", false);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hdrMd5", "46F822F83994A14BDA9AD2B73B2639F8");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hmpg", false);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hrdid", "acdb185d0000000000000016761efc97");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "acdb185d0000000000000016761efc97");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15548");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "sst");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlday", "15548");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlref", "sst");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.isdcmntcmplt", "false");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.keywordurl", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs", "1.5.29.122:41:30");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastdp", 29);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.mntrvrsn", "1.3.0");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTab", true);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newtab", true);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newtaburl", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrid", "babylon");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.savedVrsnTs", "1");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.sg", "none");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.smplGrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.smplgrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srcExt", "ss");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srcext", "ss");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srch", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srchprvdr", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "base");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrSrchUrl", "hxxp://www.google.com/search?babsrc=TB_ggl&q=");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrid", "base");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrsrchurl", "hxxp://www.google.com/search?babsrc=TB_ggl&q=");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.5.29.1");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsnTs", "1.5.29.122:41:30");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsni", "1.5.29.1");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsnts", "1.5.29.122:41:30");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=112542&tt=3012_2");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", true);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTabUrl", "hxxp://search.babylon.com/?affID=112542&tt=3012_[...]

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.29.122:41:30");

Deleted : user_pref("extensions.enabledAddons", "ffxtlbr@babylon.com:1.5.0,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6[...]

Deleted : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&mntrId=acdb185d0000000000000016761[...]

-\\ Google Chrome v20.0.1132.57

File : C:\Documents and Settings\Dell\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "homepage": "hxxp://search.babylon.com/?affID=112542&tt=3012_2&babsrc=HP_ss&mntrId=acdb185d000000[...]

Deleted : "session": {"restore_on_startup": 4, "urls_to_restore_on_startup": [ "hxxp://search.babylon.com/?[...]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [7036 octets] - [29/07/2012 19:49:21]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [7164 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, dit ziet er behoorlijk opgeruimd uit.

Om die MSN Messenger uit te schakelen kan je via Start -> Uitvoeren -> de opdracht msconfig intikken. Dan kies je voor het tabblad "opstarten" en daar vink je het vinkje vóór de Messenger uit. Dan mag die niet meer automatisch mee opstarten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.