Ga naar inhoud

trage laptop : HJT log


Aanbevolen berichten

Ik heb al enige tijd last van een wat tragere laptop.

Ook bij het bekijken van streams merk ik dat het beeld niet altijd heel soepel verloopt.

Op de andere laptop heb ik hier geen last van.

Ik heb momenteel ongeveer alle beschreven stappen eens doorlopen en ben tenslotte bij het HJT logje gekomen.

zou iemand dit eens kunnen nakijken?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:40:38, on 29/07/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

C:\Users\Computer\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ZPdtWzdVitaKey MC3000] "C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" show

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: &Virtual Keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GoogleDesktopNetwork3.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GoogleDesktopNetwork3.dll

O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--

End of file - 11058 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

In het logje zitten niet meteen probleem. Voer dit - als extraatje - nog eens uit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-07-29.02 - Computer 29/07/2012 22:32:26.2.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3068.1574 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Computer\Desktop\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Internet Security *Disabled/Updated* {2EAA32A5-1EE1-1B22-95DA-337730C6E984}

FW: Kaspersky Internet Security *Disabled* {1691B380-548E-1A7A-BE85-9A42CE15AEFF}

SP: Kaspersky Internet Security *Disabled/Updated* {95CBD341-38DB-14AC-AF6A-08054B41A339}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Computer\AppData\Roaming\GrabIt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-28 to 2012-07-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-29 20:46 . 2012-07-29 20:46 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-07-29 20:46 . 2012-07-29 20:46 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-21 06:44 . 2012-07-21 06:44 -------- d-----w- c:\programdata\NCH Software

2012-07-21 06:44 . 2012-07-21 06:44 -------- d-----w- c:\program files\NCH Software

2012-07-21 06:44 . 2012-07-21 06:46 -------- d-----w- c:\users\Computer\AppData\Roaming\NCH Software

2012-07-12 17:36 . 2012-06-13 13:40 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 22:08 . 2012-06-05 16:47 708608 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msado15.dll

2012-07-11 22:08 . 2012-06-05 16:47 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-07-11 22:08 . 2012-06-05 16:47 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-07-11 22:08 . 2012-06-04 15:26 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-07-11 22:08 . 2012-06-02 00:04 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-07-11 22:08 . 2012-06-02 00:03 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-28 00:05 . 2012-04-29 20:07 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-07-28 00:05 . 2011-12-03 18:40 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-02 22:19 . 2012-06-09 01:39 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-09 01:39 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-09 01:39 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-09 01:39 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-09 01:39 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:12 . 2012-06-09 01:39 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:12 . 2012-06-09 01:39 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-09 01:39 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:12 . 2012-06-09 01:39 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-05-01 14:03 . 2012-06-12 19:18 180736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-19 21:10 . 2011-05-14 14:24 136672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2008-07-29 16:52 121392 ----a-w- c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ProductReg"="c:\program files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe" [2008-11-17 135168]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2009-04-23 691656]

"Rainlendar2"="c:\program files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe" [2009-08-22 5148672]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2008-07-20 182808]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-04-04 1037608]

"ePower_DMC"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2008-08-01 405504]

"eDataSecurity Loader"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe" [2008-07-29 526896]

"eAudio"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" [2008-05-30 544768]

"BkupTray"="c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe" [2008-04-25 28672]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-05 13601312]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-05 92704]

"ZPdtWzdVitaKey MC3000"="c:\program files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" [2009-07-13 3719680]

"PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2008-06-30 200704]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2008-06-16 809480]

"ArcadeDeluxeAgent"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" [2008-07-24 147456]

"CLMLServer"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" [2008-07-24 167936]

"PlayMovie"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" [2008-07-18 167936]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 49152]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-09-04 417792]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-05-07 6139904]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-11-20 1826816]

"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe" [2011-04-24 202296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Acer VCM.lnk - c:\program files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe [2009-7-13 1216512]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\AWinNotifyVitaKey MC3000]

2009-07-13 16:29 3162624 ----a-w- c:\program files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-29 00:05]

.

2012-07-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-02 13:04]

.

2012-07-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-02 13:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: Add to Anti-Banner - c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {{878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - c:\program files\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.131 195.130.131.131

FF - ProfilePath - c:\users\Computer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tc0oqxsh.default\

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-07-29 22:46

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

[0] 0x0C458B00

[0] 0x000000D1

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-493117642-3543796701-3402318611-1000\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 11]

"GameDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2011\\games"

"ShortlistDir"=""

"FMPath"=""

"ScreenshotsDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2011"

"SaveDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2011\\"

"HistoryDir"="d:\\fm11\\FM Genie Scout 11\\History Points"

"LangDB"="d:\\fm11\\FM Genie Scout 11\\lang_db.dat"

"LastSaveGame"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2011\\games\\lommel.fm"

"Language"="English"

"LoadLangDB"=dword:00000001

"CompressHistoryPoints"=dword:00000000

"HighlightedAttributes"=dword:00000000

"MinCondition"=dword:00000050

"GraphStep"=dword:00000000

"SkinName"="PSV Eindhoven"

"LastUpdateCheck"=dword:00009f5f

"VersionOf"=dword:0000007b

"HighQualityGUI"=dword:00000001

"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000001

"AdvancedGeneration"=dword:00000000

"TranslateStaffSkills"=dword:00000001

"TranslatePlayerSkills"=dword:00000001

"TranslatePositions"=dword:00000001

"ShowHistory"=dword:00000001

"Version"=dword:00000081

"UniqueID"="75-8080-E02F"

"Currency"=dword:00000056

"UseProxy"=dword:00000000

"ProxyHost"=""

"ProxyPort"=""

"UseAuthentication"=dword:00000000

"UserName"=""

"UserPassword"=""

"PlayerSearchFeatureNum"=dword:00000010

"StaffSearchFeatureNum"=dword:00000000

"ClubSearchFeatureNum"=dword:00000000

"FilterByClubFeatureNum"=dword:00000000

"CompareFeatureNum"=dword:00000000

"ShortlistFeatureNum"=dword:00000000

"ExportFeatureNum"=dword:00000000

"HistoryFeatureNum"=dword:00000000

"LanguageDBFeatureNum"=dword:00000010

"HintsFeatureNum"=dword:00000000

"GenieReportFeatureNum"=dword:00000000

"TopFormationFeatureNum"=dword:00000000

"ScreenshotFeatureNum"=dword:00000000

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-493117642-3543796701-3402318611-1000\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 12]

"GameDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\games"

"ShortlistDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\shortlists"

"FMPath"=""

"ScreenshotsDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012"

"SaveDir"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\"

"HistoryDir"="c:\\FM Genie Scout 12\\History Points"

"LangDB"="c:\\FM Genie Scout 12\\lang_db.dat"

"LastSaveGame"="c:\\Users\\Computer\\Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\games\\Wiesbaden.fm"

"Language"="English"

"LoadLangDB"=dword:00000001

"CompressHistoryPoints"=dword:00000000

"HighlightedAttributes"=dword:00000000

"MinCondition"=dword:00000050

"GraphStep"=dword:00000000

"SkinName"="Steklo Black"

"LastUpdateCheck"=dword:0000a069

"VersionOf201"=dword:0000007b

"HighQualityGUI"=dword:00000001

"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000001

"AdvancedGeneration"=dword:00000000

"TranslateStaffSkills"=dword:00000001

"TranslatePlayerSkills"=dword:00000001

"TranslatePositions"=dword:00000001

"ShowHistory"=dword:00000001

"ShowGuidNotification"=dword:00000000

"ShowDonateNotification"=dword:00000000

"Version"=dword:000000ce

"UniqueID"="75-8080-E02F"

"Currency"=dword:00000056

"UseProxy"=dword:00000000

"ProxyHost"=""

"ProxyPort"=""

"UseAuthentication"=dword:00000000

"UserName"=""

"UserPassword"=""

"PlayerSearchFeatureNum"=dword:00000001

"StaffSearchFeatureNum"=dword:00000000

"ClubSearchFeatureNum"=dword:00000000

"FilterByClubFeatureNum"=dword:00000000

"CompareFeatureNum"=dword:00000000

"ShortlistFeatureNum"=dword:00000000

"ExportFeatureNum"=dword:00000000

"HistoryFeatureNum"=dword:00000000

"LanguageDBFeatureNum"=dword:00000001

"HintsFeatureNum"=dword:00000000

"GenieReportFeatureNum"=dword:00000000

"TopFormationFeatureNum"=dword:00000000

"ScreenshotFeatureNum"=dword:00000000

"AdClicksNum"=dword:00000000

"AdImpressionsNum"=dword:00000001

"GameLoadedCounter"=dword:00000002

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(4364)

c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll

c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\sysenv.dll

c:\windows\System32\SysHook.dll

.

Voltooingstijd: 2012-07-29 22:50:13

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-29 20:50

ComboFix2.txt 2011-11-29 09:46

.

Pre-Run: 49.145.331.712 bytes beschikbaar

Post-Run: 49.015.382.016 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 1C074DD5A344F071E94B033748047417

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ook dit is zonder problemen ... malware als oorzaak mag je nu wel zo goed als uitsluiten. Verwijder alvast Combofix via Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  4f8d1a3bd3fbd-EmsisoftEK11.jpg
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  4f8d1a4d61ffa-EmsisoftEK2.jpg
 • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.