Ga naar inhoud

Logjes nakijken aub, live securicty virus


Aanbevolen berichten

Had dus het LSP virus op de laptop. Na de search hier te gebruiken, heb ik het verwijderd met Mbam en Hijackthis, daarna Ccleaner uitgevoerd, nu merk ik dat deze 2 steeds weer opduiken in het HJT logje:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

Hier de HJT log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:39:32, on 1/08/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\tposdsvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\VIRTSCRL\virtscrl.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\SCHTASK.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LenovoAutoScrollUtility] C:\Program Files\Lenovo\VIRTSCRL\virtscrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWMTRV] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWMTR32V.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Lenovo Doze Mode Service (DozeSvc) - Lenovo. - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\DOZESVC.EXE

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo. - C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lenovo Microphone Mute (LENOVO.MICMUTE) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Power Manager DBC Service - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE

O23 - Service: Cisco EnergyWise Enabler (PwmEWSvc) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMEWSVC.EXE

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: Lenovo Hotkey Client Loader (TPHKLOAD) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe

O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe

--

End of file - 6691 bytes

Hier de mbam log:

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.08.01.03

Windows 7 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Shanna :: SHANNA-LAPTOP [administrator]

1/08/2012 11:56:31

mbam-log-2012-08-01 (11-56-31).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 187688

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 45 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Windows\Installer\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\U\800000cb.@ (Rootkit.0Access) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die twee lijntjes zijn "schoonheidsfoutjes". Indien die terugkeren in je log is er geen probleem, mogen daar nu blijven staan.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-07-31.03 - Shanna 01/08/2012 23:46:42.1.1 - x86

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.32.1033.18.2046.1432 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Shanna\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Shanna\AppData\Local\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\@

c:\users\Shanna\AppData\Local\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\n

c:\windows\Installer\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\@

c:\windows\Installer\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\U\00000001.@

c:\windows\Installer\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\U\80000000.@

c:\windows\Installer\{849935fe-e3ed-eb08-4325-c11a518d0f11}\U\800000cb.@

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\Services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy2_!Windows!winsxs!x86_microsoft-windows-s..s-servicecontroller_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_cf36168b2e9c967b!services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-01 to 2012-08-01 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-01 21:58 . 2012-08-01 22:00 -------- d-----w- c:\users\Shanna\AppData\Local\temp

2012-08-01 21:58 . 2012-08-01 21:58 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-01 10:27 . 2012-08-01 10:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-08-01 10:27 . 2012-08-01 10:27 -------- d-----w- c:\program files\Oracle

2012-08-01 10:26 . 2012-07-05 20:06 772544 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-08-01 10:25 . 2012-08-01 10:25 -------- d-----w- c:\program files\Java

2012-08-01 10:08 . 2012-08-01 10:08 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-08-01 09:51 . 2012-08-01 09:51 388096 ----a-r- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-08-01 09:51 . 2012-08-01 09:51 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-08-01 08:39 . 2012-08-01 08:39 -------- d-----w- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-08-01 08:39 . 2012-08-01 08:39 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-08-01 08:39 . 2012-08-01 08:39 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-08-01 08:39 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-31 21:56 . 2012-07-31 21:58 -------- d-----w- c:\programdata\6F638BFE0309D941AAA152764F147C45

2012-07-15 16:49 . 2012-07-15 17:06 -------- d-----w- c:\users\Shanna\AppData\Local\Microsoft Games

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-01 10:42 . 2012-05-06 12:14 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-01 10:42 . 2012-05-06 12:14 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-07-05 20:06 . 2011-09-12 18:08 687544 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-08-01 10:23 . 2011-05-02 17:48 136672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2010-04-22 1725736]

"LenovoAutoScrollUtility"="c:\program files\Lenovo\VIRTSCRL\virtscrl.exe" [2010-04-01 43960]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-04-26 421160]

"PWMTRV"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWMTR32V.DLL" [2011-05-10 1258856]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-03-27 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

"FirewallOverride"=dword:00000001

.

R2 LENOVO.MICMUTE;Lenovo Microphone Mute;c:\program files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe [x]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [x]

R3 Power Manager DBC Service;Power Manager DBC Service;c:\program files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 Wibukey2;Wibukey2;c:\windows\system32\drivers\wibukey2.sys [x]

S0 DozeHDD;DozeHDD;c:\windows\System32\DRIVERS\DozeHDD.sys [x]

S1 lenovo.smi;Lenovo System Interface Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\smiif32.sys [x]

S2 PwmEWSvc;Cisco EnergyWise Enabler;c:\program files\ThinkPad\Utilities\PWMEWSVC.EXE [x]

S2 TPHKLOAD;Lenovo Hotkey Client Loader;c:\program files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe [x]

S2 TPHKSVC;On Screen Display;c:\program files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe [x]

S3 DozeSvc;Lenovo Doze Mode Service;c:\program files\ThinkPad\Utilities\DOZESVC.EXE [x]

S3 NETw2v32;Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw2v32.sys [x]

S3 VST_DPV;VST_DPV;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS [x]

S3 VSTHWICH;VSTHWICH;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTICH3.SYS [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-01 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-06 10:42]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Verzenden naar Bluetooth - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v8g1rr1l.default\

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(2580)

c:\users\Shanna\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

c:\program files\ThinkPad\Utilities\PWMTR32V.DLL

c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\NE\PWMRT32V.DLL

c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWMIF32V.DLL

c:\windows\system32\btncopy.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\ibmpmsvc.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\LENOVO\HOTKEY\tposdsvc.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

c:\program files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

c:\program files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

c:\windows\system32\sppsvc.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\windows\System32\rundll32.exe

c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

c:\program files\Lenovo\System Update\SUService.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\\?\c:\windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-08-02 00:05:01 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-01 22:05

.

Pre-Run: 9.087.356.928 bytes beschikbaar

Post-Run: 8.418.152.448 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 73170A2582FECBEBF35E9DF34FC7CF18

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan gaan we de zaakjes nog wat opruimen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.