Ga naar inhoud

Trojaan en andere dingen gevonden


Aanbevolen berichten

Heey iedereen,

Ik had gisteren NHL 12 gedownload, maar ik kreeg te zien dat MSE een Trojaan had ontdekt. Onmiddelijk verwijdert en MBAM ook laten scannen. Ze hadden allebei de trojaan ontdekt en ik heb hem direct verwijdert. Helaas vanochtend was ie er weer. Ik wou zeker zijn, en MSE een volledige scan laten draaien. Hij zat dus in een bestandje van NHL. MSE heeft m'n computer opgeschoont, en ik direct alle mappen van NHL verwijdert. Nu MBAM laten scannen en die vondt ook dingetjes, welliswaar andere dingen. Hieronder een Hijackthislog, om te zien of alle 'vuiligheden' weg zijn. Mvg Jerser

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:40:27, on 5/08/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboV_EVO.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU\EPU.exe

C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionuser.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: BHO_PROJECT - {BA0454C5-FD30-428E-8DB9-3FF87A612F64} - C:\Program Files (x86)\OpenApp\bho_project.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [TurboV EVO] "C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboV_EVO.exe" -b

O4 - HKLM\..\Run: [six Engine] "C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU\EPU.exe" -b

O4 - HKLM\..\Run: [bCU] "C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - Startup: EvernoteClipper.lnk = C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Evernote 4.0 - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - http://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_5.0.145.0.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {C8BC46C7-921C-4102-B67D-F1F7E65FB0BE} (Battlefield Play4Free Updater) - https://battlefield.play4free.com/static/updater/BP4FUpdater_1.0.66.2.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.05\AsSysCtrlService.exe

O23 - Service: Browser Configuration Utility Service (BCUService) - DeviceVM, Inc. - C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LogMeIn.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10915 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ga hem eventjes opzoeken bij de logjes van MBAM.

Excuseer, MBAM had geen Trojan gevonden, maar MSE gaf hem wel 2x aan. Dit is een logje waarin dingen gevonden werden.

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.04.04

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Luc :: LUC-PC [administrator]

4/08/2012 17:04:27

mbam-log-2012-08-04 (17-04-27).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 210483

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 13 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl (PUP.FCTPlugin) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Program Files (x86)\TSearch (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Program Files (x86)\TSearch\results (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Hier is m'n laatste logje van MBAM, daar vindt ie weer een crack van PES, weet niet waarom en ook nog iets anders dat ik niet ken...

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.04.04

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Luc :: LUC-PC [administrator]

5/08/2012 12:04:39

mbam-log-2012-08-05 (12-04-39).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|E:\|Q:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 431970

Verstreken tijd: 42 minuut/minuten, 28 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\rld.dll (PUP.Hacktool.crk) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\smartdl\vfd.exe (Adware.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik schrok me te pletter, ik kon na de scan van Combofix niks meer openen. Ook is m'n browsergeschiedenis enz blijkbaar weg.... Ik heb MSE nu al ingeschakeld, is dat ok? En is alles normaal dat m'n pc zo raar doet? Hieronder de log van ComboFix.

ComboFix 12-08-05.02 - Luc 07/08/2012 10:51:13.1.6 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.8190.6071 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Luc\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Luc\AppData\Local\Temp\{021ECE69-5219-4EB0-9FDF-64B96C75AC92}\fpb.tmp

c:\windows\SysWow64\tmp7CFF.tmp

c:\windows\SysWow64\tmp7D10.tmp

c:\windows\SysWow64\URTTemp

c:\windows\SysWow64\URTTemp\regtlib.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-07 to 2012-08-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-06 18:03 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9935ECC7-21AC-4B20-906F-4B142688113F}\mpengine.dll

2012-08-05 08:19 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-08-04 14:35 . 2012-03-25 17:50 -------- d-----w- c:\users\Luc\preload

2012-07-28 17:13 . 2012-08-05 12:47 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\Spotify

2012-07-28 17:12 . 2012-08-05 13:07 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Spotify

2012-07-27 09:25 . 2012-07-27 09:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\OpenApp

2012-07-27 09:24 . 2012-07-27 09:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\smartdl

2012-07-26 23:00 . 2012-07-26 23:00 184876 ----a-w- C:\torrent.exe

2012-07-25 11:50 . 2012-07-25 11:52 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\iLivid

2012-07-19 17:25 . 2012-07-19 17:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Electronic Arts

2012-07-17 09:37 . 2012-07-17 09:37 -------- d-----w- c:\programdata\KONAMI

2012-07-16 08:39 . 2012-07-16 08:39 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\XboxMB

2012-07-16 08:39 . 2012-07-16 08:39 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Local\Xenocode

2012-07-11 09:03 . 2012-07-27 15:36 -------- d-----w- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Pro Cycling Manager 2012

2012-07-11 08:36 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 08:32 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-24 13:54 . 2012-04-30 07:40 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-24 13:54 . 2011-09-02 09:30 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-17 13:01 . 2011-11-11 15:56 270240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.exe

2012-07-17 13:01 . 2011-09-23 16:05 270240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr

2012-07-11 17:42 . 2012-06-09 13:27 87488 ----a-w- c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll

2012-07-11 17:42 . 2012-06-09 13:27 34720 ----a-w- c:\windows\system32\LMIport.dll

2012-07-11 17:42 . 2012-06-09 13:27 80800 ----a-w- c:\windows\system32\LMIinit.dll

2012-07-11 08:34 . 2011-09-01 16:15 59701280 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-07 18:54 . 2011-09-23 16:04 270240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0

2012-07-03 11:46 . 2011-09-02 09:34 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-26 16:18 . 2012-06-26 16:18 388096 ----a-r- c:\users\Luc\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:06 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:06 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:06 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:06 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:06 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-19 07:06 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-19 07:06 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-19 07:05 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-19 07:05 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-01 11:17 . 2012-06-01 11:17 476960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-06-01 11:17 . 2012-01-25 16:59 472864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-05-12 09:32 . 2011-09-23 16:04 75136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrA.exe

2012-05-11 08:41 . 2012-06-09 13:27 87456 ----a-w- c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll.000.bak

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{BA0454C5-FD30-428E-8DB9-3FF87A612F64}]

2012-07-25 23:19 92160 ----a-w- c:\program files (x86)\OpenApp\bho_project.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Luc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-07-28 1193176]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"="c:\program files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" [2010-03-15 2369536]

"TurboV EVO"="c:\program files\ASUS\TurboV EVO\TurboV_EVO.exe" [2010-07-15 9936512]

"Six Engine"="c:\program files (x86)\ASUS\EPU\EPU.exe" [2010-03-16 5309056]

"BCU"="c:\program files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe" [2009-10-26 375000]

"NUSB3MON"="c:\program files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2010-04-27 113288]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-07-28 336384]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-11-12 421736]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

c:\users\Luc\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

EvernoteClipper.lnk - c:\program files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe [2012-5-3 1000288]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-04 136176]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-04 136176]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-08-02 51712]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-01 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;d:\luc\Downloads\Run\a2ddax64.sys [2012-07-16 23208]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-04-04 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-07-28 204288]

S2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-07-28 361984]

S2 AODDriver4.01;AODDriver4.01;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2011-06-24 55424]

S2 AsSysCtrlService;ASUS System Control Service;c:\program files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.05\AsSysCtrlService.exe [2010-06-24 109056]

S2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:\program files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe [2009-10-26 223464]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

S2 LMIGuardianSvc;LMIGuardianSvc;c:\program files (x86)\LogMeIn\x64\LMIGuardianSvc.exe [2012-07-11 375208]

S2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider;c:\program files (x86)\LogMeIn\x64\RaInfo.sys [2012-04-02 15928]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

S3 amdiox64;AMD IO Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-07-28 9980416]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-07-28 309248]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2011-06-06 231440]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-04-27 83080]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-04-27 184968]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-05-31 333928]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2011-10-01 764264]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2011-10-01 268648]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2011-10-01 25960]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2011-10-01 22376]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2009-12-22 38456]

S3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2010-03-02 1301504]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-04 15:54]

.

2012-08-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-04 15:54]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

"LogMeIn GUI"="c:\program files (x86)\LogMeIn\x64\LogMeInSystray.exe" [2012-04-02 57928]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Add to Evernote 4.0 - c:\program files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Luc\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - (no file)

WebBrowser-{2D8D9ACC-F6D7-4362-8876-A275CA929591} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 12]

"GameDir"="d:\\Luc\\documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\games"

"ShortlistDir"="d:\\Luc\\documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\shortlists"

"FMPath"=""

"ScreenshotsDir"="d:\\Luc\\documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012"

"SaveDir"="d:\\Luc\\documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\"

"HistoryDir"="c:\\FM Genie Scout 12\\History Points"

"LangDB"="c:\\FM Genie Scout 12\\lang_db.dat"

"LastSaveGame"="d:\\Luc\\documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2012\\games\\Barcelona.fm"

"Language"="English"

"LoadLangDB"=dword:00000001

"CompressHistoryPoints"=dword:00000000

"HighlightedAttributes"=dword:00000000

"MinCondition"=dword:00000050

"GraphStep"=dword:00000000

"SkinName"="Steklo Black"

"LastUpdateCheck"=dword:0000a08a

"VersionOf201"=dword:0000007b

"HighQualityGUI"=dword:00000001

"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000001

"AdvancedGeneration"=dword:00000000

"TranslateStaffSkills"=dword:00000001

"TranslatePlayerSkills"=dword:00000001

"TranslatePositions"=dword:00000001

"ShowHistory"=dword:00000001

"ShowGuidNotification"=dword:00000000

"ShowDonateNotification"=dword:00000000

"Version"=dword:000000ce

"UniqueID"="34-F9B5-2E83"

"Currency"=dword:00000056

"UseProxy"=dword:00000000

"ProxyHost"=""

"ProxyPort"=""

"UseAuthentication"=dword:00000000

"UserName"=""

"UserPassword"=""

"PlayerSearchFeatureNum"=dword:00000001

"StaffSearchFeatureNum"=dword:00000000

"ClubSearchFeatureNum"=dword:00000000

"FilterByClubFeatureNum"=dword:00000000

"CompareFeatureNum"=dword:00000000

"ShortlistFeatureNum"=dword:00000000

"ExportFeatureNum"=dword:00000000

"HistoryFeatureNum"=dword:00000000

"LanguageDBFeatureNum"=dword:00000001

"HintsFeatureNum"=dword:00000001

"GenieReportFeatureNum"=dword:00000000

"TopFormationFeatureNum"=dword:00000000

"ScreenshotFeatureNum"=dword:00000000

"AdClicksNum"=dword:00000000

"AdImpressionsNum"=dword:0000000a

"GameLoadedCounter"=dword:00000002

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1626575467-2016520349-2161461185-1000\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\DAODx.exe

c:\program files\ASUS\TurboV EVO\TurboVHELP.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-08-07 11:00:44 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-07 09:00

.

Pre-Run: 417.497.231.360 bytes beschikbaar

Post-Run: 417.431.379.968 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - EF0B723131E6A9FBE3B17DE1219F9F69

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.