Ga naar inhoud

Help Politie virus slaat weer toe en is niet weg te krijgen.


Aanbevolen berichten

Beste,

sinds 2 uur geleden heb ik last van het politie (ukash) virus.

Ik heb het 1 en ander al op het forum gelezen en geprobeerd.

Hier het log file van hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:18:12, on 7-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCore] C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [lxdimon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdiamon] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/engine/v1140/Navigram.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://fotosnelservice.hema.nl/xupload/XUpload.ocx

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxdi_device - - C:\Windows\system32\lxdicoms.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 9607 bytes

Tevens heb ik ook al Malwarebytes laten scannen maar die blijft steeds het probleem vinden ondanks dat ik het verwijder.

Hij verwijst naar het volgende bestand: ctfmon.ink

Dit bevind zich op de volgende lokatie: C:\Users\DarkShadow\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

ook heb ik CC cleaner al gebruikt.

Tevens heb ik via het programma DDS ook een log file gedraait. namelijk dit:

.

DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86

Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 10.4.1

Run by DarkShadow at 22:20:30 on 2012-08-07

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3327.1796 [GMT 2:00]

.

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\lxdicoms.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: DivX Plus Web Player HTML5 <video>: {326e768d-4182-46fd-9c16-1449a49795f4} - c:\program files\divx\divx plus web player\ie\divxhtml5\DivXHTML5.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\progra~1\micros~2\office14\GROOVEEX.DLL

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\oracle\javafx 2.1 runtime\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\progra~1\micros~2\office14\URLREDIR.DLL

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\oracle\javafx 2.1 runtime\bin\jp2ssv.dll

uRun: [MobileDocuments] c:\program files\common files\apple\internet services\ubd.exe

mRun: [APSDaemon] "c:\program files\common files\apple\apple application support\APSDaemon.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [Launch LCore] c:\program files\logitech gaming software\LCore.exe /minimized

mRun: [DeathAdder] c:\program files\razer\deathadder\razerhid.exe

mRun: [bCSSync] "c:\program files\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices

mRun: [DivXUpdate] "c:\program files\divx\divx update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

mRun: [lxdimon.exe] "c:\program files\lexmark 3500-4500 series\lxdimon.exe"

mRun: [lxdiamon] "c:\program files\lexmark 3500-4500 series\lxdiamon.exe"

mRun: [ArcSoft Connection Service] c:\program files\common files\arcsoft\connection service\bin\ACDaemon.exe

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [Malwarebytes' Anti-Malware] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe" /starttray

StartupFolder: c:\users\darksh~1\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\ctfmon.lnk - c:\windows\system32\rundll32.exe

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000

IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} - hxxp://navigram.com/engine/v1140/Navigram.cab

DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} - hxxp://fotosnelservice.hema.nl/xupload/XUpload.ocx

TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.1

TCP: Interfaces\{265FD791-CCA6-4460-9BCB-05C45BBF18F6} : DhcpNameServer = 10.0.0.1

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\progra~1\micros~2\office14\GROOVEEX.DLL

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-4-4 63928]

R2 lxdi_device;lxdi_device;c:\windows\system32\lxdicoms.exe -service --> c:\windows\system32\lxdicoms.exe -service [?]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [2012-8-7 655944]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\nvidia corporation\nvidia update core\daemonu.exe [2012-5-8 2348352]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-2-29 382272]

R3 AtcL001;NDIS-minipoortstuurprogramma voor L1 Gigabit Ethernet-controller van Atheros;c:\windows\system32\drivers\l160x86.sys [2009-6-25 47104]

R3 DAdderFltr;DeathAdder Mouse;c:\windows\system32\drivers\dadder.sys [2012-5-8 9728]

R3 LGBusEnum;Logitech GamePanel Virtual Bus Enumerator Driver;c:\windows\system32\drivers\LGBusEnum.sys [2009-11-24 19720]

R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver;c:\windows\system32\drivers\LGVirHid.sys [2009-11-24 14856]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-8-7 22344]

R3 VKbms;Razer Gaming Device;c:\windows\system32\drivers\VKbms.sys [2012-5-8 10240]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-5-8 250056]

S3 APL531;OVT Scanner;c:\windows\system32\drivers\ov550i.sys [2006-7-31 580992]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]

S3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2012-6-12 39272]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2012-3-8 1492840]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\microsoft office\office14\GROOVE.EXE [2011-6-12 31125880]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-5-16 52224]

S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2012-5-8 1343400]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\windows live\mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 51040]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-08-07 19:58:44 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-08-07 19:49:37 388096 ----a-r- c:\users\darkshadow\appdata\roaming\microsoft\installer\{45a66726-69bc-466b-a7a4-12fcba4883d7}\HiJackThis.exe

2012-08-07 19:49:37 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-08-07 19:44:12 56200 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{3e995413-8191-465c-bacc-a1d8bfe1fcd6}\offreg.dll

2012-08-07 18:53:12 -------- d-----w- c:\users\darkshadow\appdata\roaming\Malwarebytes

2012-08-07 18:52:51 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-07 18:52:51 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-08-07 18:52:51 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-08-07 18:15:39 -------- d-----w- c:\users\darkshadow\appdata\local\Diagnostics

2012-08-07 16:39:33 6891424 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{3e995413-8191-465c-bacc-a1d8bfe1fcd6}\mpengine.dll

2012-08-03 18:56:00 -------- d-----w- c:\users\darkshadow\appdata\local\{537D98A6-D0AB-49BD-9DC2-1C2C31932FBD}

2012-08-03 18:55:48 -------- d-----w- c:\users\darkshadow\appdata\local\{CEF0F778-951F-436A-B82B-83E98A5C4600}

2012-07-24 22:19:01 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-07-24 22:19:01 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin7.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin6.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin5.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin4.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin3.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin2.dll

2012-07-24 22:17:08 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin.dll

2012-07-11 22:25:39 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-11 17:02:07 67440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-07-11 17:02:07 369336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys

2012-07-11 17:02:07 225280 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-07-11 17:02:07 219136 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-07-11 17:02:07 134000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2012-07-11 17:02:05 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2012-07-11 17:02:05 1390080 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-07-11 17:02:05 1236992 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-07-11 17:01:57 805376 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-07-11 17:01:57 57344 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msador15.dll

2012-07-11 17:01:57 372736 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msadox.dll

2012-07-11 17:01:57 352256 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msadomd.dll

2012-07-11 17:01:57 212992 ----a-w- c:\program files\common files\system\msadc\msadco.dll

2012-07-11 17:01:57 143360 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msjro.dll

2012-07-11 17:01:57 1019904 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-08-06 18:58:16 140800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2012-08-06 18:58:05 283304 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.xtr

2012-08-06 18:58:05 283304 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2012-08-06 18:57:50 280904 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.ex0

2012-08-03 15:49:03 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-03 15:49:02 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-02 22:12:32 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:12:13 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19:42 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:12:20 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-02 08:33:25 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-06-02 08:25:08 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-02 08:25:03 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-06-02 08:20:33 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-06-02 08:16:52 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-05-31 10:25:14 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-05-16 21:14:22 152576 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll

2007-03-12 16:59:00 299008 ----a-w- c:\program files\navigram_register.exe

.

============= FINISH: 22:20:43,24 ===============

Ik hoop dat ik snel geholpen kan worden, op dit moment kan ik gewoon internetten enz en gebeurt er niks.

Maar soms springt hij in eens naar voren :S

Help als je blieft.

mvg.

Bas Riebeek

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Laat daarna Malwarebytes opnieuw scannen en hang beide nieuwe logjes (HijackThis en MBAM) in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kape,

Hier de informatie, hij had er weer 1 gevonden ondanks dat ik het via hijackthis had gefixed.

Dit is van malewarebytes:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.07.06

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

DarkShadow :: DARKSHADOW-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

8-8-2012 0:06:44

mbam-log-2012-08-08 (00-06-44).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 204988

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 25 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\DarkShadow\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.lnk (Trojan.Ransom.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

En dit is van hijack this daar staat hij weer tussen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:13:30, on 8-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Origin\Origin.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCore] C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [lxdimon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdiamon] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/engine/v1140/Navigram.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://fotosnelservice.hema.nl/xupload/XUpload.ocx

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxdi_device - - C:\Windows\system32\lxdicoms.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 9669 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je het item met HijackThis verwijderd als "administrator" ? Want dit staat nog steeds in je nieuwe logje. Als Win 7-gebruiker dient dit als "administrator" uitgevoerd te worden. Eerst HijackThis nog eens op die wijze uitvoeren en daarna Malwarebytes weer laten scannen. Daarna beide nieuwe logjes graag in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is van Malewarebytes:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.07.06

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

DarkShadow :: DARKSHADOW-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

8-8-2012 0:23:07

mbam-log-2012-08-08 (00-23-07).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 205466

Verstreken tijd: 2 minuut/minuten, 43 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Dit si van Hijack this:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:26:51, on 8-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe

C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Origin Games\Battlefield 3\bf3.exe

C:\Program Files\Origin\Origin.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\notepad.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCore] C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [lxdimon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdiamon] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-529907216-2432076208-2177471059-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/engine/v1140/Navigram.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://fotosnelservice.hema.nl/xupload/XUpload.ocx

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxdi_device - - C:\Windows\system32\lxdicoms.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 9670 bytes

Bijde registreren niks meer.

Zou ik de machine eens herstarten?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de machine herstart. Nogmaals malwarebytes gedraait en ook hijackthis.

Nog altijd geven ze niks meer aan.

Ook als ik naar de bestands locatie ga: C:\Users\DarkShadow\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

dan zie ik daar geen ctfmon bestand meer staan. Ik denk dat het is opgelost.. maar juich nog niet te hard.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je mag inderdaad juichen :-)

Alle sporen van het politievirus zijn nu verdwenen. Nog enkel de restjes van de besmetting opruimen is noodzakelijk.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.