Ga naar inhoud

Birma Virus plus Conhost.exe


Aanbevolen berichten

Beste expert,

Deze week ben ik tweekeer getroffen door het politie/birma ukash virus. De eerste keer kon ik door een virusscan met Malware het probleem oplossen waardoor mijn computer het weer goed deed. Echter ben ik vandaag voor de tweede keer getroffen. Ik verstuur ook al langere tijd spam vanuit mijn hotmail naar contacten door een bepaald virus.

Vandaag heb ik wederom een Malware scan gedraaid en 5 geinfecteerde bestanden verwijdert. Echter werkte dit niet. Na mijn computer tijdens het opstarten uit te drukken zodat ik in de herstelmodus kwam, kan ik ondertussen weer mijn computer gebruiken en is de vergrendeling verdwenen. Ik ben alleen mijn bureaublad nu kwijt. Deze is leeg en ik kan bijna geen programma's openen.

Daarnaast was ik aan het zoeken op internet wat het probleem kon zijn en kwam ik het Conhost.exe virus tegen. Toen ik hierop zocht vond ik deze ook terug in mijn Windows/Sysmtem32 map..

Hopelijk kunnen jullie met onderstaande logs mij helpen zodat mijn computer weer virusvrij wordt.

Alvast bedankt en ik kijk uit naar jullie reactie!

Hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:06:42, on 8-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Mark\sagzelrytpoq.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Voetbalzone - Meepraten over voetbal.

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Users\Mark\Virus bestrijding\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sagzelrytpoq] C:\Users\Mark\sagzelrytpoq.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10664 bytes

Combofixx log:

ComboFix 12-08-07.05 - Mark 08-08-2012 15:41:55.2.2 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2046.967 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Mark\Virus bestrijding\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Mark\AppData\Local\Temp\d6ebea43-a7f6-428d-ab33-ddb1ea1983ec\CliSecureRT.dll

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\explorer.lnk

c:\windows\SysWow64\muzapp.exe

c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe . . . . konden niet verwijderd worden

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-08 to 2012-08-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-08 13:47 . 2012-08-08 13:47 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-08-08 13:47 . 2012-08-08 13:47 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-08 13:23 . 2012-08-08 13:36 -------- d-----w- c:\users\Mark\Virus bestrijding

2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

2012-08-08 12:29 . 2012-08-08 12:47 -------- d-----w- c:\programdata\A424782C463D05F

2012-08-08 12:29 . 2012-08-08 12:47 -------- d-----w- c:\programdata\A424782C463C26B

2012-08-08 12:29 . 2012-08-08 12:47 -------- d-----w- c:\programdata\A424782C463BACD

2012-08-08 12:29 . 2012-08-08 12:47 -------- d-----w- c:\programdata\A424782C463AB33

2012-08-07 13:59 . 2012-08-07 16:04 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\offreg.dll

2012-08-06 22:06 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\mpengine.dll

2012-08-06 21:55 . 2012-08-06 21:54 36792 ----a-w- c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe

2012-08-06 13:45 . 2012-08-08 12:47 -------- d-----w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Ezar

2012-08-06 13:45 . 2012-08-08 12:33 -------- d-----w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dyewr

2012-08-05 19:17 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-07-23 23:22 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-23 23:18 . 2010-02-23 08:16 294912 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2012-07-23 20:54 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-08 13:05 . 2012-06-11 07:05 772592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-08-03 20:47 . 2012-05-13 07:43 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-03 20:47 . 2012-01-08 17:08 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-23 23:14 . 2011-05-24 14:04 59701280 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-03-26 09:21 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-26 14:03 . 2012-07-07 10:32 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 90112 ----a-w- c:\windows\MAMCityDownload.ocx

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 330240 ----a-w- c:\windows\MASetupCaller.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 30568 ----a-w- c:\windows\MusiccityDownload.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 974848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cis-2.4.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 81920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_bs-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_pe-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTXSYNCICON.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MK_Lyric.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_se-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 569344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzdecode.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 491520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 49152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaJGUILib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45320 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MAMACExtract.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MACXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTTELECHIP.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 352256 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSLUR71.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 258048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzoggsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 245760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSCLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 200704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzwmts.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSFLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 143360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\3DAudio.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzaf1.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmpgsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 122880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzeffect.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 118784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaDRM.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmp4sp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-07-07 10:32 821824 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dgderapi.dll

2012-06-11 07:05 . 2012-01-08 18:47 472864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-06-04 07:59 . 2012-07-07 10:36 99384 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys

2012-06-04 07:59 . 2012-07-07 10:36 203320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:21 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:20 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 09:20 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 09:20 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-08-02_13.22.30 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-11-21 03:09 . 2012-08-08 13:51 27726 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-08-08 13:51 55950 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2012-01-08 17:02 . 2012-08-08 13:51 11606 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000_UserData.bin

+ 2012-08-08 14:16 . 2012-08-08 13:12 67584 c:\windows\system32\LogFiles\Srt\bootstat.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-07 21:54 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-07 21:54 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-07 21:54 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-08-08 13:49 . 2012-08-08 13:49 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-08-08 13:49 . 2012-08-08 13:49 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 466632 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.dll

- 2012-05-13 07:43 . 2012-07-28 10:48 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

+ 2012-05-13 07:43 . 2012-08-03 20:47 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

+ 2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:05 227824 c:\windows\SysWOW64\javaws.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\javaw.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\java.exe

+ 2012-01-24 07:51 . 2012-08-08 08:08 298196 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S4.bin

+ 2012-01-09 12:54 . 2012-08-07 21:52 264642 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-08 12:56 950046 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 513224 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.dll

- 2009-07-14 05:01 . 2012-08-02 13:20 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-08-08 13:48 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 9465032 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_3_300_270.dll

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 1536712 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_270.exe

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-08 12:56 3630642 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-08 12:56 1501750 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-08 12:56 1100352 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 12315336 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_3_300_270.dll

+ 2012-01-08 18:04 . 2012-08-08 13:48 47658472 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000-12288.dat

+ 2012-08-08 13:04 . 2012-08-08 13:04 17379840 c:\windows\Installer\4aecb.msi

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-01-24 3478336]

"Facebook Update"="c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-23 138096]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-05-23 932528]

"KiesPreload"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" [2012-08-06 960440]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-08-06 21432]

"sagzelrytpoq"="c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe" [1601-01-01 0]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\qttask.exe" [2012-03-07 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-08-06 3524536]

"UnlockerAssistant"="c:\users\Mark\Virus bestrijding\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-06-05 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-03 250056]

R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-06-04 99384]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 71168]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-06-04 203320]

R3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]

R3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [2010-11-21 34816]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 tsusbhub;Remote Deskotop USB Hub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-21 117248]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-08-02 51712]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-24 1255736]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-02-07 283200]

S1 HWiNFO32;HWiNFO32/64 Kernel Driver;c:\program files\HWiNFO64\HWiNFO64A.SYS [2011-09-22 30080]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2011-11-25 687400]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-10-15 2253120]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-10-14 381248]

S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-03-19 2666880]

S3 netw5v64;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter voor 64-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 R5U870FLamd64;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FLamd64.sys [2012-03-15 79744]

S3 R5U870FUamd64;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FUamd64.sys [2012-03-15 45696]

S3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [2007-08-03 11392]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Minipoortstuurprogramma voor Marvell Yukon Ethernet-controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2009-06-10 389120]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - 13b0bd176e1193ab

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-13 20:47]

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\AutoKMS.job

- c:\autokms\AutoKMS.exe [2012-02-07 09:02]

.

2012-08-07 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000Core.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000UA.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1840720]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.voetbalzone.nl/

mLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &D&ownload &met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload alles met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-Regedit32 - c:\windows\system32\regedit.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\13b0bd176e1193ab]

"ImagePath"="\SystemRoot\System32\Drivers\13b0bd176e1193ab.sys"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-08-08 15:55:20 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-08 13:55

ComboFix2.txt 2012-08-02 13:29

.

Pre-Run: 26.698.899.456 bytes beschikbaar

Post-Run: 27.031.535.616 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - A38124496001F356962A65441E17FA8E

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn bureaublad heb ik weer terug weten te toveren, rechtermuisknop en pictogrammen weergeven stond op een of andere manier uitgevinkt. Ook merk ik dat Windows Essentials uit is geschakeld ondanks dat ik deze aangevinkt heb als online. PC-Status staat nu op risico. Trojan:Win64/Necurs.A werd aangetroffen en heb ik verwijdert. Graag advies over bovenstaande logs, heb het idee dat er meer virussen op mijn computer zitten en wil ze nu een keer goed aanpakken/verwijderen! Alvast bedankt :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKCU\..\Run: [sagzelrytpoq] C:\Users\Mark\sagzelrytpoq.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe

c:\windows\Tasks\AutoKMS.job

c:\autokms\AutoKMS.exe

Folder::

c:\programdata\A424782C463D05F

c:\programdata\A424782C463C26B

c:\programdata\A424782C463BACD

c:\programdata\A424782C463AB33

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Ezar

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dyewr

Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"sagzelrytpoq"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\13b0bd176e1193ab]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Done, nieuwe logjes zien er als volgt uit:

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:06:17, on 9-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Users\Mark\Virus bestrijding\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Voetbalzone - Meepraten over voetbal.

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\Windows\system32\regedit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10315 bytes

ComboFix:

ComboFix 12-08-08.03 - Mark 09-08-2012 15:17:04.2.2 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2046.922 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Mark\Virus bestrijding\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Mark\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"c:\autokms\AutoKMS.exe"

"c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe"

"c:\windows\Tasks\AutoKMS.job"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\autokms\AutoKMS.exe

c:\programdata\A424782C463AB33

c:\programdata\A424782C463BACD

c:\programdata\A424782C463C26B

c:\programdata\A424782C463D05F

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dyewr

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Ezar

c:\users\Mark\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\explorer.lnk

c:\windows\SysWow64\muzapp.exe

c:\windows\Tasks\AutoKMS.job

c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe . . . . konden niet verwijderd worden

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\Services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\erdnt\cache64\services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-09 to 2012-08-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-09 13:45 . 2012-08-09 13:45 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-08-09 13:45 . 2012-08-09 13:45 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-09 13:09 . 2012-08-09 13:09 388096 ----a-r- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-08-08 13:23 . 2012-08-09 13:14 -------- d-----w- c:\users\Mark\Virus bestrijding

2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

2012-08-07 13:59 . 2012-08-09 13:47 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\offreg.dll

2012-08-06 22:06 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\mpengine.dll

2012-08-06 21:55 . 2012-08-06 21:54 36792 ----a-w- c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe

2012-08-05 19:17 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-07-23 23:22 . 2012-06-12 03:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-23 23:18 . 2010-02-23 08:16 294912 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2012-07-23 20:54 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-08 13:05 . 2012-06-11 07:05 772592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-08-03 20:47 . 2012-05-13 07:43 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-03 20:47 . 2012-01-08 17:08 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-23 23:14 . 2011-05-24 14:04 59701280 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-03-26 09:21 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-26 14:03 . 2012-07-07 10:32 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 90112 ----a-w- c:\windows\MAMCityDownload.ocx

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 330240 ----a-w- c:\windows\MASetupCaller.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 30568 ----a-w- c:\windows\MusiccityDownload.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 974848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cis-2.4.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 81920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_bs-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_pe-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTXSYNCICON.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MK_Lyric.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_se-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 569344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzdecode.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 491520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 49152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaJGUILib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45320 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MAMACExtract.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MACXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTTELECHIP.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 352256 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSLUR71.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 258048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzoggsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 245760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSCLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 200704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzwmts.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSFLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 143360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\3DAudio.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzaf1.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmpgsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 122880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzeffect.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 118784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaDRM.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmp4sp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-07-07 10:32 821824 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dgderapi.dll

2012-06-11 07:05 . 2012-01-08 18:47 472864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:21 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:20 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 09:20 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 09:20 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

1601-01-01 00:00 . 1601-01-01 00:00 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys ERROR(0x00000005)

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-08-02_13.22.30 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-11-21 03:09 . 2012-08-08 14:46 28078 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-08-09 13:52 56046 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2012-01-08 17:02 . 2012-08-09 13:52 11980 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000_UserData.bin

+ 2012-08-08 14:16 . 2012-08-08 14:23 67584 c:\windows\system32\LogFiles\Srt\bootstat.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-08 15:41 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-08 15:41 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-08 15:41 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-01-09 23:52 . 2012-08-09 13:46 3448 c:\windows\system32\wdi\ERCQueuedResolutions.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-08-09 13:47 . 2012-08-09 13:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-08-09 13:47 . 2012-08-09 13:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 466632 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.dll

+ 2012-05-13 07:43 . 2012-08-03 20:47 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

- 2012-05-13 07:43 . 2012-07-28 10:48 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

+ 2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:05 227824 c:\windows\SysWOW64\javaws.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\javaw.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\java.exe

+ 2012-01-24 07:51 . 2012-08-09 11:31 299808 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S4.bin

+ 2012-01-09 12:54 . 2012-08-09 04:46 266008 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-09 07:40 954316 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 513224 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.dll

- 2009-07-14 05:01 . 2012-08-02 13:20 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-08-09 13:46 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 9465032 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_3_300_270.dll

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 1536712 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_270.exe

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-09 07:40 3645476 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-09 07:40 1506212 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-09 07:40 1105246 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2012-08-09 13:08 . 2012-08-09 13:08 1402880 c:\windows\Installer\4d0616d.msi

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 12315336 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_3_300_270.dll

+ 2012-01-08 18:04 . 2012-08-09 13:46 48665740 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000-12288.dat

+ 2012-08-08 13:04 . 2012-08-08 13:04 17379840 c:\windows\Installer\4aecb.msi

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-01-24 3478336]

"Facebook Update"="c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-23 138096]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-05-23 932528]

"KiesPreload"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" [2012-08-06 960440]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-08-06 21432]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\qttask.exe" [2012-03-07 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-08-06 3524536]

"Regedit32"="c:\windows\system32\regedit.exe" [2009-07-14 398336]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-06-05 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-03 250056]

R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [x]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [x]

R3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 tsusbhub;Remote Deskotop USB Hub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-24 1255736]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]

S1 HWiNFO32;HWiNFO32/64 Kernel Driver;c:\program files\HWiNFO64\HWiNFO64A.SYS [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2011-11-25 687400]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-10-15 2253120]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-10-14 381248]

S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-03-19 2666880]

S3 netw5v64;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter voor 64-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [x]

S3 R5U870FLamd64;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FLamd64.sys [x]

S3 R5U870FUamd64;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FUamd64.sys [x]

S3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [x]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [x]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [x]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [x]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Minipoortstuurprogramma voor Marvell Yukon Ethernet-controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - 13b0bd176e1193ab

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-13 20:47]

.

2012-08-08 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000Core.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000UA.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1840720]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.voetbalzone.nl/

mLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &D&ownload &met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload alles met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\13b0bd176e1193ab]

"ImagePath"="\SystemRoot\System32\Drivers\13b0bd176e1193ab.sys"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\windows\SysWOW64\regedit.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-08-09 15:55:46 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-09 13:55

ComboFix2.txt 2012-08-02 13:29

.

Pre-Run: 27.819.597.824 bytes beschikbaar

Post-Run: 27.739.004.928 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 3D4BA0BB1417DB4E4E9A8B0BAA0F4750

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\Windows\system32\regedit.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe

Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Regedit32"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\13b0bd176e1193ab]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Oke heb hetzelfde nog een keer gedaan zoals je vroeg. Conhost.exe bestand staat nog wel steeds op mijn computer, moet deze nog verwijdert worden in een later stadium?

Thanks alvast Kape voor de moeite, preciate it!

Combofix log:

ComboFix 12-08-09.01 - Mark 10-08-2012 10:12:43.3.2 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2046.1009 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Mark\Virus bestrijding\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Mark\Virus bestrijding\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"c:\users\Mark\sagzelrytpoq.exe"

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-10 to 2012-08-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-10 08:18 . 2012-08-10 08:18 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-08-10 08:18 . 2012-08-10 08:18 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-09 13:09 . 2012-08-09 13:09 388096 ----a-r- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-08-08 13:23 . 2012-08-10 08:12 -------- d-----w- c:\users\Mark\Virus bestrijding

2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:06 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Oracle

2012-08-07 13:59 . 2012-08-09 13:47 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\offreg.dll

2012-08-06 22:06 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2E8F06F7-09EA-462C-8FFC-16C2357564BA}\mpengine.dll

2012-08-05 19:17 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-07-23 23:18 . 2010-02-23 08:16 294912 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2012-07-23 20:54 . 2012-06-06 06:06 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-08 13:05 . 2012-06-11 07:05 772592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2012-08-03 20:47 . 2012-05-13 07:43 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-03 20:47 . 2012-01-08 17:08 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-23 23:14 . 2011-05-24 14:04 59701280 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-03-26 09:21 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-26 14:03 . 2012-07-07 10:32 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 90112 ----a-w- c:\windows\MAMCityDownload.ocx

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 330240 ----a-w- c:\windows\MASetupCaller.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 30568 ----a-w- c:\windows\MusiccityDownload.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 974848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cis-2.4.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 81920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_bs-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_pe-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTXSYNCICON.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MK_Lyric.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_se-2.3.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 569344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzdecode.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 491520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 49152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaJGUILib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45320 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MAMACExtract.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MACXMLProto.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTTELECHIP.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 352256 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSLUR71.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 258048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzoggsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 245760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSCLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 200704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzwmts.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSFLib.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 143360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\3DAudio.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzaf1.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmpgsp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 122880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzeffect.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 118784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaDRM.dll

2012-06-26 14:02 . 2012-06-26 14:02 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmp4sp.ax

2012-06-26 14:02 . 2012-07-07 10:32 821824 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dgderapi.dll

2012-06-11 07:05 . 2012-01-08 18:47 472864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:21 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 09:20 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:21 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 09:20 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 09:20 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 09:20 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-08-02_13.22.30 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-03 20:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-07-28 10:47 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-11-21 03:09 . 2012-08-08 14:46 28078 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-08-09 13:52 56046 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2012-01-08 17:02 . 2012-08-09 13:52 11980 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000_UserData.bin

+ 2012-08-08 14:16 . 2012-08-08 14:23 67584 c:\windows\system32\LogFiles\Srt\bootstat.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-09 23:13 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-01-08 17:04 . 2012-08-09 23:13 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2012-01-08 17:04 . 2012-08-02 13:00 49152 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-08-09 23:13 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-08-02 13:00 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-01-09 23:52 . 2012-08-09 13:46 3448 c:\windows\system32\wdi\ERCQueuedResolutions.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-08-09 13:47 . 2012-08-09 13:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-08-09 13:47 . 2012-08-09 13:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2012-08-02 13:21 . 2012-08-02 13:21 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 466632 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.dll

+ 2012-05-13 07:43 . 2012-08-03 20:47 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

- 2012-05-13 07:43 . 2012-07-28 10:48 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

+ 2012-08-08 13:06 . 2012-08-08 13:05 227824 c:\windows\SysWOW64\javaws.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\javaw.exe

+ 2012-06-11 07:05 . 2012-08-08 13:05 174064 c:\windows\SysWOW64\java.exe

+ 2012-01-24 07:51 . 2012-08-10 08:06 300048 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S4.bin

+ 2012-01-09 12:54 . 2012-08-09 04:46 266008 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-09 13:54 958586 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_Plugin.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.exe

+ 2012-08-03 19:47 . 2012-08-03 19:47 513224 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_270_ActiveX.dll

- 2009-07-14 05:01 . 2012-08-02 13:20 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-08-09 13:46 390252 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 9465032 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_3_300_270.dll

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 1536712 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_270.exe

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-09 13:54 3660310 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-09 13:54 1510674 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2010-11-21 16:48 . 2012-08-09 13:54 1110140 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2012-08-09 13:08 . 2012-08-09 13:08 1402880 c:\windows\Installer\4d0616d.msi

+ 2012-08-03 20:47 . 2012-08-03 20:47 12315336 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_3_300_270.dll

+ 2012-01-08 18:04 . 2012-08-09 13:46 48665740 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000-12288.dat

+ 2012-08-08 13:04 . 2012-08-08 13:04 17379840 c:\windows\Installer\4aecb.msi

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-01-24 3478336]

"Facebook Update"="c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-23 138096]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-05-23 932528]

"KiesPreload"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" [2012-08-06 960440]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-08-06 21432]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\qttask.exe" [2012-03-07 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-08-06 3524536]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-06-05 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-03 250056]

R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-06-04 99384]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 71168]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 136176]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-06-04 203320]

R3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]

R3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [2010-11-21 34816]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 tsusbhub;Remote Deskotop USB Hub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-21 117248]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-08-02 51712]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-24 1255736]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-02-07 283200]

S1 HWiNFO32;HWiNFO32/64 Kernel Driver;c:\program files\HWiNFO64\HWiNFO64A.SYS [2011-09-22 30080]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2011-11-25 687400]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-10-15 2253120]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-10-14 381248]

S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-03-19 2666880]

S3 netw5v64;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter voor 64-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 R5U870FLamd64;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FLamd64.sys [2012-03-15 79744]

S3 R5U870FUamd64;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\Drivers\R5U870FUamd64.sys [2012-03-15 45696]

S3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [2007-08-03 11392]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Minipoortstuurprogramma voor Marvell Yukon Ethernet-controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2009-06-10 389120]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - 13b0bd176e1193ab

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-10 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-13 20:47]

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000Core.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-10 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1000UA.job

- c:\users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-15 20:40]

.

2012-08-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

2012-08-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-23 11:08]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Mark\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1840720]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.voetbalzone.nl/

mLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &D&ownload &met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload alles met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\13b0bd176e1193ab]

"ImagePath"="\SystemRoot\System32\Drivers\13b0bd176e1193ab.sys"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_270_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_270.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-08-10 10:21:50

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-10 08:21

ComboFix2.txt 2012-08-09 13:55

ComboFix3.txt 2012-08-02 13:29

.

Pre-Run: 27.541.901.312 bytes beschikbaar

Post-Run: 27.285.270.528 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - FAA83BBB732DE59CE5D91FAB0FD56772

HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:24:01, on 10-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Mark\Virus bestrijding\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Voetbalzone - Meepraten over voetbal.

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Mark\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mark\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1908838563-811458810-3176050132-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10496 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Conhost.exe bestand staat nog wel steeds op mijn computer, moet deze nog verwijdert worden in een later stadium?
Conhost.exe is een volkomen legitiem bestand indien het zich in je C:\Windows/System32-map bevindt. Het wordt pas uitkijken voor een virusbesmetting indien je het op andere locaties op de PC zou aantreffen. Verwijderen ervan zou - in jouw geval - dus tot problemen aanleiding geven. Daar beginnen we dus niet aan.

Verder ziet alles er nu OK uit. Heb je nog merkbare problemen met deze PC ?

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, dan mag je de restjes van de besmetting nog opruimen :

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Moet ik deze systeembeveiliging uit laten staan of daarna weer aanzetten? Verder is alles opgelost geloof ik! Nog een tip welke virus scanner ik er het beste op kan zetten die mijn systeem niet te veel vertraagd en dergelijke virussen in een vroeg stadium tegenhoudt? Thanks kape!

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.