Ga naar inhoud

Controle van computer op virussen en andere spyware, malware


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Het is weeral een tijdje geleden dat ik mijn computer heb gecontroleerd op vuiligheden.

Ik heb gisteren en vandaag mijn computer volledig gescand met KIS 2012, MBAM en SAS.

Geen van deze detecteerde iets.

Wel heb ik in mijn rapport in de loop der tijd enkele meldingen gekregen van enkele vuiligheden zoals gevaarlijke websites en één trojaans programma. Maar dit werd mooi geblokkeerd door KIS 2012 zoals dat hoort. Vandaar dat er volgens mij niks gedetecteerd werd in mijn scan.

Nu heb ik voor de zekerheid nog even een HJT-logje gemaakt zodat ik weet dat ik al dan niet veilig kan werken op mijn computer en mijn bank zaken en dergelijke regelen.

Alvast heel erg bedankt voor de analyse!

Dit is zeer geapprecieerd! :)

HJT-logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:03:09, on 27/08/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NI Background Service] C:\Program Files\National Instruments\Shared\Update Service\niupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Xvid] C:\Program Files\Xvid\CheckUpdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Dimitri\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Virtueel Toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: C&ontrole van URL's - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Content Service - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus-service (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\Windows\system32\lkcitdl.exe

O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\Windows\system32\lkads.exe

O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\Windows\system32\lktsrv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Autodesk Moldflow Inventor Tool Suite Integration 2012 Job Manager (mitsijm2012) - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Moldflow\bin\mitsijm.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - C:\Program Files\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe

O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corporation - C:\Windows\system32\nisvcloc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Polar Daemon - Unknown owner - C:\Program Files\Polar\Daemon\polard.exe

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware USB Arbitration Service (VMUSBArbService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

--

End of file - 9737 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo kape,

Bedankt voor de snelle reactie.

Nu ben ik weer gerust.

Ik had echter nog één vraagje.

Ik heb de volgende handleiding gelezen http://www.pc-helpforum.be/f163/computer-traag-wat-nu-20437/ .

Nu vroeg ik mij af wat juist het verschil is tussen schijfopruiming, schijfcontrole en defragmentatie.

Zou u mij goede software voor deze taken kunnen aanraden of is het aangeraden de standaard windows variant te gebruiken die ingebouwd zit? (Ik zou denken van wel omdat windows het beste weet hoe je een windows OS opruimt?)

Indien deze vraag op deze plek niet gesteld mag worden bied ik mijn excuses aan.

Na beantwoording van deze vraag mag dit topic immers als opgelost gemarkeerd worden. :)

Mvg

Dimitri

Link naar reactie
Delen op andere sites


In eerste instantie mag je de tools van Windows wel gebruiken. Defragmentatie is iets dat ik persoonlijk niet té veel zou doen, maar daar lijken me andere tools beter geschikt voor : Defraggler van Piriform bvb. Maar over dergelijke onderwerpen : schijfopruiming en defragmentatie durven de smaken wel eens verschillen ;-)

Een goede toelichting om je PC/laptop stofvrij te houden, kan je HIER op PC Helpforum vinden.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...