Ga naar inhoud

Windows Live mail


zeerover
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo

Ik werk al een tijdje met Windows Live mail maar de laatste tijd ondervind ik echt problemen.

Wanner ik mijn inbox open en ik klik op een nieuw bericht om te openen duurt hetr enorm lang en dan krijg ik de melding Window live reageert niet. Mijn blad word bijna wit alleen mijn berichten zijn nog te zien. Als ik wil sluiten gaat dit ook niet. Hoe kan ik dit verhelpen??

Alvast bedankt voor de eventuele info:-):-)

Link naar reactie
Delen op andere sites


We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:54:51, on 28/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMConfig.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [adaware] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\adaware" /f (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [adaware_XP] reg.exe delete "HKCU\Software\adaware" /f (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [adaware] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\adaware" /f (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - Cmdmapping - (no file) (HKCU)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\\Users\\RYCKIE~1\\AppData\\Local\\Temp\\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

--

End of file - 10778 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc stop "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc delete "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [adaware] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\adaware" /f (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [adaware_XP] reg.exe delete "HKCU\Software\adaware" /f (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [adaware] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\adaware" /f (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - Cmdmapping - (no file) (HKCU)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:17:30, on 28/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMConfig.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\\Users\\RYCKIE~1\\AppData\\Local\\Temp\\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

--

End of file - 10139 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300www.malwarebytes.orgDatabaseversie: v2012.08.28.06Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFSInternet Explorer 9.0.8112.16421Ryckier L :: PC_VAN_RYCKIERL [administrator]28/08/2012 20:12:08mbam-log-2012-08-28 (20-12-08).txtScantype: Snelle scanIngeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM | P2PUitgeschakelde scanopties: Objecten gescand: 211086Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 16 seconde(n)Geheugenprocessen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Geheugenmodulen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registersleutels gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registerwaarden gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registerdata gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Mappen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Bestanden gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)(einde)

Ik hoop dat ik alle info heb gegeven. Alvast reeds bedankt voor het mailtje:-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is niet helemaal correct verlopen :

Ga naar Start – Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc stop "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc delete "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Wil je dat nog eens herhalen ? En doe daarna dit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hier de gevrazagde gegevens

ComboFix 12-08-28.03 - Ryckier L 29/08/2012 10:16:37.3.2 - x86Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.2046.1221 [GMT 2:00]Gestart vanuit: c:\users\Ryckier L\ComboFix.exeAV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}..(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..c:\users\Ryckier L\avg_free_stb_all_2012_2195_cnet.exec:\users\Ryckier L\ccsetup322.exec:\users\Ryckier L\ComboFix.exec:\windows\system32\roboot.exe..(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-28 to 2012-08-29 ))))))))))))))))))))))))))))))..2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Ryckier L\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\ReleaseEngineer.MACROVISION\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp2012-08-28 07:49 . 2012-08-28 07:49 388096 ----a-r- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe2012-08-16 09:38 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll2012-07-30 21:52 . 2012-07-30 21:52 103904 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\nppdf32.dll...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).2012-08-15 19:28 . 2012-04-02 12:43 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe2012-08-15 19:28 . 2011-05-14 16:29 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl2012-07-19 16:50 . 2012-07-19 16:50 476976 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll2012-07-19 16:50 . 2010-11-13 09:40 472880 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll2012-07-03 11:46 . 2010-04-07 08:35 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys2012-06-22 13:58 . 2012-06-22 13:58 27424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys2012-06-15 08:45 . 2012-06-15 08:45 8963072 ----a-w- c:\users\Ryckier L\RWPhotos32.msi2012-06-06 18:59 . 2012-06-06 18:59 1070152 ----a-w- c:\windows\system32\MSCOMCTL.OCX2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 14:52 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 14:52 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll2012-06-04 15:26 . 2012-07-11 14:52 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 08:44 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 08:44 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll2012-06-02 13:19 . 2012-06-21 08:44 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll2012-06-02 13:12 . 2012-06-21 08:44 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe2012-06-02 00:04 . 2012-07-11 14:52 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll2012-06-02 00:03 . 2012-07-11 14:52 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll..((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4.[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]2012-07-10 07:29 2074208 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-07-10 2074208].[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}][HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1][HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj].[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]"MobileDocuments"="c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe" [2012-02-23 59240]"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032].[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-31 38872]"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-11 919008]"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-07-10 1107552]"KMCONFIG"="c:\program files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe" [2008-05-29 212992]"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-03-27 92704]"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-03-27 13687328]"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-05-23 2068480]"AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-11-02 59240]"ArcSoft Connection Service"="c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe" [2010-10-27 207424]"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]"HF_G_Jul"="c:\program files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" [2012-07-18 36960]"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920].c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk - c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]WKCALREM.LNK - c:\program files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe [2003-7-23 24651].[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0).[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36Crusader]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36CrusaderBoot]@="".[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Ryckier L^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WKCALREM.LNK]path=c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WKCALREM.LNKbackup=c:\windows\pss\WKCALREM.LNK.StartupbackupExtension=.Startup.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]2012-07-11 19:00 919008 ----a-r- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]2012-07-31 11:20 38872 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]2012-05-30 18:06 59280 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_TRAY]2012-04-05 03:12 2587008 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]2008-01-21 02:25 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HDAudDeck]2008-05-21 16:46 15519744 ----a-r- c:\program files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]2007-03-01 13:57 153136 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]2012-04-18 18:56 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe.R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [x]R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]S2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [x]..--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---.*NewlyCreated* - MBAMPROTECTOR.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServLocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]2008-02-26 13:06 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe.Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map.2012-08-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-02 19:28].2012-08-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-07 15:12].2012-08-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-07 15:12]..------- Bijkomende Scan -------.uStart Page = hxxp://www.google.com/webhp?hl=nluInternet Settings,ProxyOverride = *.localIE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200Trusted Zone: telenet.be\login.mailTrusted Zone: vrt.be\internetradioTCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll.- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -.AddRemove-Advanced System Protector_is1 - c:\program files\Advanced System Protector\unins000.exe...**************************************************************************.catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.netRootkit scan 2012-08-29 10:39Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS.scannen van verborgen processen ... .scannen van verborgen autostart items ... .scannen van verborgen bestanden ... ..c:\users\RYCKIE~1\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable.Scan succesvol afgerondverborgen bestanden: 1.**************************************************************************.--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]@Denied: (A) (Users)@Denied: (A) (Everyone)@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)"BlindDial"=dword:00000000.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]@Denied: (A) (Users)@Denied: (A) (Everyone)@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)"BlindDial"=dword:00000000.Voltooingstijd: 2012-08-29 10:41:11ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-29 08:41ComboFix2.txt 2012-06-25 15:50.Pre-Run: 6.865.801.216 bytes beschikbaarPost-Run: 6.917.763.072 bytes beschikbaar.- - End Of File - - 478F37624B5DB8F308367D4A9ED8C491Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:54:09, on 29/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMConfig.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\\Users\\RYCKIE~1\\AppData\\Local\\Temp\\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

--

End of file - 10642 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier de gevrazagde gegevens

ComboFix 12-08-28.03 - Ryckier L 29/08/2012 10:16:37.3.2 - x86Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.2046.1221 [GMT 2:00]Gestart vanuit: c:\users\Ryckier L\ComboFix.exeAV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}..(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..c:\users\Ryckier L\avg_free_stb_all_2012_2195_cnet.exec:\users\Ryckier L\ccsetup322.exec:\users\Ryckier L\ComboFix.exec:\windows\system32\roboot.exe..(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-28 to 2012-08-29 ))))))))))))))))))))))))))))))..2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Ryckier L\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\ReleaseEngineer.MACROVISION\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp2012-08-29 08:39 . 2012-08-29 08:39 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp2012-08-28 07:49 . 2012-08-28 07:49 388096 ----a-r- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe2012-08-16 09:38 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll2012-07-30 21:52 . 2012-07-30 21:52 103904 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\nppdf32.dll...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).2012-08-15 19:28 . 2012-04-02 12:43 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe2012-08-15 19:28 . 2011-05-14 16:29 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl2012-07-19 16:50 . 2012-07-19 16:50 476976 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll2012-07-19 16:50 . 2010-11-13 09:40 472880 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll2012-07-03 11:46 . 2010-04-07 08:35 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys2012-06-22 13:58 . 2012-06-22 13:58 27424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys2012-06-15 08:45 . 2012-06-15 08:45 8963072 ----a-w- c:\users\Ryckier L\RWPhotos32.msi2012-06-06 18:59 . 2012-06-06 18:59 1070152 ----a-w- c:\windows\system32\MSCOMCTL.OCX2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 14:52 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 14:52 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll2012-06-04 15:26 . 2012-07-11 14:52 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 08:44 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 08:44 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 08:44 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll2012-06-02 13:19 . 2012-06-21 08:44 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll2012-06-02 13:12 . 2012-06-21 08:44 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe2012-06-02 00:04 . 2012-07-11 14:52 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll2012-06-02 00:03 . 2012-07-11 14:52 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll..((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4.[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]2012-07-10 07:29 2074208 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-07-10 2074208].[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}][HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1][HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj].[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll.[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]"MobileDocuments"="c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe" [2012-02-23 59240]"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032].[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-31 38872]"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-11 919008]"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-07-10 1107552]"KMCONFIG"="c:\program files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe" [2008-05-29 212992]"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-03-27 92704]"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-03-27 13687328]"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-05-23 2068480]"AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-11-02 59240]"ArcSoft Connection Service"="c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe" [2010-10-27 207424]"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]"HF_G_Jul"="c:\program files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" [2012-07-18 36960]"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920].c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk - c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]WKCALREM.LNK - c:\program files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe [2003-7-23 24651].[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0).[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36Crusader]@="".[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36CrusaderBoot]@="".[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Ryckier L^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WKCALREM.LNK]path=c:\users\Ryckier L\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WKCALREM.LNKbackup=c:\windows\pss\WKCALREM.LNK.StartupbackupExtension=.Startup.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]2012-07-11 19:00 919008 ----a-r- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]2012-07-31 11:20 38872 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]2012-05-30 18:06 59280 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_TRAY]2012-04-05 03:12 2587008 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]2008-01-21 02:25 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HDAudDeck]2008-05-21 16:46 15519744 ----a-r- c:\program files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]2007-03-01 13:57 153136 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]2012-04-18 18:56 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe.R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [x]R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]S2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [x]..--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---.*NewlyCreated* - MBAMPROTECTOR.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServLocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache.[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]2008-02-26 13:06 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe.Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map.2012-08-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-02 19:28].2012-08-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-07 15:12].2012-08-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-07 15:12]..------- Bijkomende Scan -------.uStart Page = hxxp://www.google.com/webhp?hl=nluInternet Settings,ProxyOverride = *.localIE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200Trusted Zone: telenet.be\login.mailTrusted Zone: vrt.be\internetradioTCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll.- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -.AddRemove-Advanced System Protector_is1 - c:\program files\Advanced System Protector\unins000.exe...**************************************************************************.catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.netRootkit scan 2012-08-29 10:39Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS.scannen van verborgen processen ... .scannen van verborgen autostart items ... .scannen van verborgen bestanden ... ..c:\users\RYCKIE~1\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable.Scan succesvol afgerondverborgen bestanden: 1.**************************************************************************.--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]@Denied: (A) (Users)@Denied: (A) (Everyone)@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)"BlindDial"=dword:00000000.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]@Denied: (A) (Users)@Denied: (A) (Everyone)@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)"BlindDial"=dword:00000000.Voltooingstijd: 2012-08-29 10:41:11ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-29 08:41ComboFix2.txt 2012-06-25 15:50.Pre-Run: 6.865.801.216 bytes beschikbaarPost-Run: 6.917.763.072 bytes beschikbaar.- - End Of File - - 478F37624B5DB8F308367D4A9ED8C491Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:54:09, on 29/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMConfig.exe

C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ryckier L\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\\Users\\RYCKIE~1\\AppData\\Local\\Temp\\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2218 driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

--

End of file - 10642 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

C:\Program Files\Web Assistant

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...