Ga naar inhoud

Trojaanse paarden patched_c.LYT en \assembly\GAC\desktop.ini


 Delen

Aanbevolen berichten

Op laptop van mn dochter zit sinds een week een virus die ik er niet afkrijg met Malwarebytes, ccleaner. MAM zegt wel "verwijderd"maar ze blijven ook na herstart terugkomen en worden weer door MAM "verwijderd" maar niet heus.

Hirbij de HJT-log

Kan iemand me helpen? alvast dank

Loek

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:40:41, on 29-8-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Users\Jantien\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.115\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {8CA5ED52-F3FB-4414-A105-2E3491156990} - C:\Program Files\iWin Games\iWinGamesHookIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jantien\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: iWinTrusted - iWin Inc. - C:\Program Files\iWin Games\iWinTrusted.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 8232 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc stop iWinTrusted

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc delete iWinTrusted

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {8CA5ED52-F3FB-4414-A105-2E3491156990} - C:\Program Files\iWin Games\iWinGamesHookIE.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Laat dan AVG opnieuw scannen. Benieuwd of die nog iets te melden heeft ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

dank voor je snelle reactie. instructies zijn uitgevoerd, maar de boodschappen blijven, zie bijgaand AVG-lijstje

Graag nadere suggesties

Loek2

"";"C:\Windows\System32\services.exe";"Trojaans paard Patched_c.LYT";"Object staat op de witte lijst (systeemkritisch bestand/systeembestand dat niet verwijderd moet worden)"

"";"C:\Windows\assembly\GAC\Desktop.ini";"Trojaans paard Generic28.AUQH";"Geïnfecteerd"

"";"C:\Windows\assembly\GAC\Desktop.ini";"Trojaans paard Generic28.AUQH";"Geïnfecteerd"

"";"C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe (1140)";"Trojaans paard Generic28.AUQH";"Geïnfecteerd"

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hierbij de combofix-bevindingen. Ik ben reuzebenieuwd

groet,

loek2

ComboFix 12-08-30.05 - Jantien 31-08-2012 20:34:43.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3002.1642 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Jantien\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\iWin Games\iWinGamesHookIE.dll

c:\windows\assembly\GAC\Desktop.ini

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\L\00000004.@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\L\201d3dde

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\U\00000004.@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\U\00000008.@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\U\000000cb.@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\U\80000000.@

c:\windows\Installer\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\U\80000032.@

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\Services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..s-servicecontroller_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_d14b3973ca6acc56\services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-28 to 2012-08-31 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-31 18:45 . 2012-08-31 18:45 -------- d-----w- c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2012-08-31 18:45 . 2012-08-31 18:45 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-27 20:46 . 2012-08-27 20:46 388096 ----a-r- c:\users\Jantien\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-08-27 20:46 . 2012-08-27 20:46 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-08-26 13:29 . 2012-08-26 13:29 -------- d-sh--w- c:\windows\system32\%APPDATA%

2012-08-26 13:23 . 2012-08-26 13:23 -------- d-----w- c:\users\Jantien\AppData\Roaming\xsecva

2012-08-15 07:55 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-02 17:38 . 2012-08-02 18:07 -------- d-----w- c:\programdata\OrganicCoffee

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-03 11:46 . 2010-12-18 17:48 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-06 18:59 . 2012-06-06 18:59 1070152 ----a-w- c:\windows\system32\MSCOMCTL.OCX

2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 19:14 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-05 16:47 . 2012-07-11 19:14 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-04 15:26 . 2012-07-11 19:14 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:39 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:39 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:38 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:38 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-19 07:39 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:12 . 2012-06-19 07:39 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:12 . 2012-06-19 07:38 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-04-08 254696]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-11 137752]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-11 171032]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-11 172568]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-03-28 1045800]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Microsoft Office.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office.lnk

backup=c:\windows\pss\Microsoft Office.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Quick Pick.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk

backup=c:\windows\pss\WinZip Quick Pick.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]

2008-01-21 02:25 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2008-12-08 13:50 54576 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

2011-02-11 18:26 137752 ----a-w- c:\windows\System32\igfxtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-06-07 17:33 421776 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LightScribe Control Panel]

2008-02-26 12:08 2289664 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

2011-02-11 18:26 172568 ----a-w- c:\windows\System32\igfxpers.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QlbCtrl.exe]

2008-05-12 13:10 202032 ----a-w- c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QPService]

2008-06-11 20:17 468264 ----a-w- c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2011-10-24 13:28 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]

2009-04-11 06:28 1233920 ----a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SynTPEnh]

2008-03-28 01:05 1045800 ----a-w- c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UCam_Menu]

2007-12-24 13:55 222504 ------w- c:\program files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]

2008-01-21 02:25 202240 ----a-w- c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ezSharedSvc

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2008-02-26 12:06 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-06 13:46]

.

2012-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-06 13:46]

.

2012-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4079056331-1591459642-3671752774-1000Core.job

- c:\users\Jantien\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-26 15:08]

.

2012-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4079056331-1591459642-3671752774-1000UA.job

- c:\users\Jantien\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-26 15:08]

.

2012-08-15 c:\windows\Tasks\McDefragTask.job

- c:\progra~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe [2009-12-28 11:22]

.

2012-07-01 c:\windows\Tasks\McQcTask.job

- c:\progra~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe [2009-12-28 11:22]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=83&bd=Presario&pf=cnnb

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file:///C:/Windows/Java/classes/xmldso.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-avgnt - c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

AddRemove-{E92D47A1-D27D-430A-8368-0BAFD956507D} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{E92D47A1-D27D-430A-8368-0BAFD956507D}\setup.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-08-31 20:51

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BFE]

"ImagePath"="."

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\MpsSvc]

"ImagePath"="."

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\WLANExt.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

c:\program files\iWin Games\iWinTrusted.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\windows\SMINST\BLService.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\igfxsrvc.exe

c:\windows\system32\conime.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

c:\windows\ehome\ehmsas.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-08-31 21:00:56 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-31 19:00

.

Pre-Run: 131.237.277.696 bytes beschikbaar

Post-Run: 131.192.565.760 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D34B4F4ED36C472092A4BD4F1C723D4F

Link naar reactie
Delen op andere sites


Vergeet zeker niet de gebruikte tools en de restjes van de besmetting op te ruimen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Vista : via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Helaas, zoekopdracht had geen resultaat. Ook niet met geavanceerd/alle schijven/helecomputer. Vervolgens heb ik combofix aangeklikt omdat er wellicht een menu zou oppoppen met uninstall, maar combofix begon zijn werk opnieuw (met ingeschakelde AVG)

Wat nu?

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...