Ga naar inhoud

Computer Valt Regelmatig Uit


Liné
 Delen

Aanbevolen berichten

Goedenavond,

Ik heb een probleempje en heb geen idee hoe ik eruit kom.

Mijn PC valt sinds een paar maanden om de zoveel minuten/uren stil.

Er is geen patroon te zien in de manier waarop hij vastloopt of hoelang de intervallen duren.

Ik moet er bij zeggen, het is een oude computer en hij zal snel vervangen worden,

maar heeft de dingen die hij deed altijd voldoende gedaan en ik wil hem graag draaiend hebben

tot ik een andere tot mijn beschikking heb. Ik moet er namelijk gewoon op werken.

De ene keer laad ik een webpagina in Chrome of doe ik een spelletje maar er blijkt geen duidelijke

hint te zijn (voor mij) waarbij hij problemen krijgt.

Hij lijkt elke keer in een timeframe van of dan wel een half uur of twee uur vast te lopen,

maar dat is ongeveer, soms gaat hij 4 of 5 uur door totdat hij stil staat.

Ik post dit in de hardware sectie omdat ik zelf het idee had dat 't misschien een koeling- voeding- of geheugen probleem was, maar dit is slechts een verre gok na wat ik online vond.

Wat ik precies bedoel met vastlopen, en deze manier is elke keer hetzelfde, is dat de muis bevriest,

de programma's niet meer reageren, Taak Beheer niet opstart en het geluid vastloopt.

Ik kan dit alleen ongedaan krijgen (tot zover) door de computer uit/aan te zetten of te resetten.

De computer geeft tijdens of na het vastlopen geen meldingen of blauwe schermen.

Systeem-specificaties:

(Gekopieerd uit Systeeminfo)

Microsoft Windows XP Professional

Versie 5.1.2600 Service Pack 3 Build 2600

Fabrikant Microsoft Corporation

Systeemmodel MS-6741

Systeemtype Op x86 gebaseerde pc

Processor x86 Family 15 Model 12 Stepping 0 AuthenticAMD ~2000 Mhz

BIOS-versie/datum American Megatrends Inc. Version 07.00T, 2-4-2001 SMBIOS-versie 2.3

Map van Windows C:\WINDOWS

Systeemmap C:\WINDOWS\system32

Opstartapparaat \Device\HarddiskVolume1

Hardware Abstraction Layer Versie = "5.1.2600.5574 (xpsp_sp3_gdr.080402-1256)"

Totaal fysiek geheugen 1.024,00 MB

Beschikbaar fysiek geheugen 418,12 MB

Totaal virtueel geheugen 2,00 GB

Beschikbaar virtueel geheugen 1,96 GB

Ruimte voor wisselbestand 2,40 GB

Wisselbestand C:\pagefile.sys

(Enkele regels verwijderd i.v.m. privacy.)

HijackThis Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:16:55, on 31-8-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {029A0866-368C-4AEA-81C3-9C8E5569CD8D} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: yourprofitclub - {7dd6e9cc-15ce-f4e4-eac6-752cc057cf04} - C:\WINDOWS\system32\afb1c63a.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Nimbuzz] C:\Program Files\Nimbuzz\Nimbuzz.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 8128 bytes

Als er suggesties zijn of andere info nodig is hoor ik het graag.

Liné

aangepast door kweezie wabbit
gebruikersnaam vrwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 21
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

O2 - BHO: (no name) - {029A0866-368C-4AEA-81C3-9C8E5569CD8D} - (no file)

O2 - BHO: yourprofitclub - {7dd6e9cc-15ce-f4e4-eac6-752cc057cf04} - C:\WINDOWS\system32\afb1c63a.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Heb inmiddels HijackThis geopend en 3 van de 4 items geselecteerd en gerepareerd, ik kan alleen de laatste;

C:\WINDOWS\system32\afb1c63a.dll

niet vinden in het lijstje.

Malware is nu aan het scannen, ik houd u op de hoogte.

Update:

Malware is klaar en heeft alles verwijderd, hij heeft alleen niet uit zichzelf opnieuw opgestart,

dit heb ik zelf handmatig gedaan.

Dit is de log direct na het scannen:

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Database version: v2012.09.01.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

*********** [administrator]

1-9-2012 15:37:31

mbam-log-2012-09-01 (15-37-31).txt

Scan type: Quick scan

Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM

Scan options disabled: P2P

Objects scanned: 187627

Time elapsed: 7 minute(s), 14 second(s)

Memory Processes Detected: 0

(No malicious items detected)

Memory Modules Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Keys Detected: 6

HKCR\CLSID\{b33ee05e-0e9f-5672-5ac7-4fedac3dbf5c} (Adware.Ezula) -> Quarantined and deleted successfully.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011341191} (PUP.GamePlayLab) -> Quarantined and deleted successfully.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110011341191} (PUP.GamePlayLab) -> Quarantined and deleted successfully.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110011341191} (PUP.GamePlayLab) -> Quarantined and deleted successfully.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011341191} (PUP.GamePlayLab) -> Quarantined and deleted successfully.

HKCU\SOFTWARE\CROSSRIDER (Adware.GamePlayLab) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Values Detected: 1

HKCU\Software\Crossrider|215AppVerifier (Adware.GamePlayLab) -> Data: bc1ed72c58652c125837840dfa49520a -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Data Items Detected: 1

HKCR\regfile\shell\open\command| (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1") Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and repaired successfully.

Folders Detected: 0

(No malicious items detected)

Files Detected: 0

(No malicious items detected)

(end)

En een nieuwe Hijack log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:58:56, on 1-9-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nimbuzz\Nimbuzz.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Nimbuzz] C:\Program Files\Nimbuzz\Nimbuzz.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 7716 bytes

aangepast door kweezie wabbit
gebruikersnaam verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft zijn werk gedaan en het hijackthis logje is ook clean.

Voor de zekerheid nog even het volgende doen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-07.03 - ***** 07-09-2012 19:15:39.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.229 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\*****\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Internet Security Business Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

FW: AVG Firewall *Disabled* {8decf618-9569-4340-b34a-d78d28969b66}

FW: AVG Internet Security Business Edition 2012 *Enabled* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\*********\Application Data\AdVantage

c:\windows\system32\avgfwdx.dll

c:\windows\system32\URTTemp

c:\windows\system32\URTTemp\fusion.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll.local

c:\windows\system32\URTTemp\mscorsn.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscorwks.dll

c:\windows\system32\URTTemp\msvcr71.dll

c:\windows\system32\URTTemp\regtlib.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-07 to 2012-09-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-31 16:51 . 2012-08-31 16:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\*****\Application Data\.minecraft

2012-08-31 16:25 . 2012-08-31 16:25 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-06 13:58 . 2008-04-15 12:00 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 13:59 . 2011-10-27 15:39 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 18:21 . 2010-09-26 14:00 1875200 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-03 11:46 . 2011-10-30 11:37 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-02 17:37 . 2010-09-26 14:02 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-02 17:37 . 2011-10-27 15:41 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-02 17:37 . 2010-09-26 14:02 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-07-02 11:58 . 2010-09-26 14:02 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-06-25 14:04 . 2012-06-25 14:04 1394248 ----a-w- c:\windows\system32\msxml4.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2010-09-26 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" [2011-10-28 4608]

"Nimbuzz"="c:\program files\Nimbuzz\Nimbuzz.exe" [2012-04-19 12549632]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2004-10-11 4603904]

"nwiz"="nwiz.exe" [2004-10-11 921600]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2004-10-11 86016]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2011-11-24 113664]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

SecurityProviders schannel.dll, digest.dll

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgwdsvc.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

.

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:\windows\system32\drivers\avgidshx.sys [19-4-2012 4:50 24896]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [13-9-2011 6:30 31952]

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [28-10-2011 15:32 436792]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [11-7-2011 1:13 235216]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [11-7-2011 1:14 301248]

R2 avgfws;AVG Firewall;c:\program files\AVG\AVG2012\avgfws.exe [13-6-2012 3:48 2321560]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [4-7-2012 17:25 5160568]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [14-2-2012 4:53 193288]

R3 Avgfwdx;Avgfwdx;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [23-5-2011 1:03 30944]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\avgidsdriverx.sys [23-12-2011 13:32 139856]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\avgidsfilterx.sys [23-12-2011 13:32 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\avgidsshimx.sys [23-12-2011 13:32 17232]

S2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;c:\windows\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys [?]

S3 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [23-5-2011 1:03 30944]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8192su.sys [27-10-2011 18:02 606056]

S4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [23-9-2005 7:01 2799808]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-01 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 16:57]

.

2012-09-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1547161642-1979792683-1801674531-1004Core.job

- c:\documents and settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-27 16:09]

.

2012-09-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1547161642-1979792683-1801674531-1004UA.job

- c:\documents and settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-27 16:09]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Zoek op het web - c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-07 19:28

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-07 19:30:49

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-07 17:30

.

Pre-Run: 112.457.641.984 bytes beschikbaar

Post-Run: 112.559.992.832 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - B2A0623CFC3313457ADF48776FD15FB8

Ik kon de Recovery Console niet installeren. Ik heb m'n antivirus uitgeschakeld

en daarna vroeg de software om toegang tot 't internet via de firewall.

Dat heb ik toegestaan, toen kreeg ik:

"bestanden konden niet worden gedownload."

Er is daarna gescanned naar malware.

aangepast door kweezie wabbit
gebruikersnaam verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik heb m toch nog maar een keer gedaan en nu lukte 't wel.

ComboFix 12-09-07.03 - ***** 07-09-2012 23:23:10.2.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.559 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\*********\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Internet Security Business Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

FW: AVG Firewall *Disabled* {8decf618-9569-4340-b34a-d78d28969b66}

FW: AVG Internet Security Business Edition 2012 *Enabled* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-07 to 2012-09-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-31 16:51 . 2012-08-31 16:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\*****\Application Data\.minecraft

2012-08-31 16:25 . 2012-08-31 16:25 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-06 13:58 . 2008-04-15 12:00 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 13:59 . 2011-10-27 15:39 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 18:21 . 2010-09-26 14:00 1875200 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-03 11:46 . 2011-10-30 11:37 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-02 17:37 . 2010-09-26 14:02 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-02 17:37 . 2011-10-27 15:41 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-02 17:37 . 2010-09-26 14:02 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-07-02 11:58 . 2010-09-26 14:02 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-06-25 14:04 . 2012-06-25 14:04 1394248 ----a-w- c:\windows\system32\msxml4.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2010-09-26 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-09-07_17.28.32 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-09-07 21:16 . 2012-09-07 21:16 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5b4.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" [2011-10-28 4608]

"Nimbuzz"="c:\program files\Nimbuzz\Nimbuzz.exe" [2012-04-19 12549632]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2004-10-11 4603904]

"nwiz"="nwiz.exe" [2004-10-11 921600]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2004-10-11 86016]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2011-11-24 113664]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

SecurityProviders schannel.dll, digest.dll

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgwdsvc.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

.

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:\windows\system32\drivers\avgidshx.sys [19-4-2012 4:50 24896]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [13-9-2011 6:30 31952]

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [28-10-2011 15:32 436792]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [11-7-2011 1:13 235216]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [11-7-2011 1:14 301248]

R2 avgfws;AVG Firewall;c:\program files\AVG\AVG2012\avgfws.exe [13-6-2012 3:48 2321560]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [4-7-2012 17:25 5160568]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [14-2-2012 4:53 193288]

R3 Avgfwdx;Avgfwdx;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [23-5-2011 1:03 30944]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\avgidsdriverx.sys [23-12-2011 13:32 139856]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\avgidsfilterx.sys [23-12-2011 13:32 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\avgidsshimx.sys [23-12-2011 13:32 17232]

S2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;c:\windows\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys [?]

S3 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [23-5-2011 1:03 30944]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8192su.sys [27-10-2011 18:02 606056]

S4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [23-9-2005 7:01 2799808]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-01 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 16:57]

.

2012-09-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1547161642-1979792683-1801674531-1004Core.job

- c:\documents and settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-27 16:09]

.

2012-09-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1547161642-1979792683-1801674531-1004UA.job

- c:\documents and settings\*****\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-27 16:09]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Zoek op het web - c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-07 23:28

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3740)

c:\windows\system32\msi.dll

c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll

c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll

.

Voltooingstijd: 2012-09-07 23:30:11

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-07 21:30

ComboFix2.txt 2012-09-07 17:30

.

Pre-Run: 112.537.325.568 bytes beschikbaar

Post-Run: 112.527.466.496 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 29625C58C31EB0C6DB834EB9622AAF36

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er allemaal goed uit.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /)

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

We gaan eens kijken of soms systeembestanden beschadigd zijn.

Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.

Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )

Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.

Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.

Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.

Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb ComboFix verwijderd maar...

ik krijg de run van sfc/scannow niet volledig, Ik gebruik de cd van deze Windows en deze pc.

Dat weet ik zeker, heb er namelijk ook maar één. Hij begint met lezen van de schijf

na de melding:

"Bestanden die voor een goede werking van Windows nodig zijn,

moeten worden gekopieerd naar de map: DLL Cache.

Plaats nu Cd-rom met Windows Professional 2002 Service Pack 3"

Red 't tot de 50% ofzo en geeft precies dezelfde melding alleen accepteerd hij nu die disk niet.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Waarschijnlijk omdat Service Pack 3 niet op de cd staat.

Doe de scan nogmaals maar nu zonder de installatieschijf.

Als er naar de installatieschiijf gevraagd wordt, klik je op overslaan (skip) en laat de scan verder doen.

Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.

Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...