Ga naar inhoud

Federale politie


Gast arrederre
 Delen

Aanbevolen berichten

Hi,

Ik zie dat julie al veel mensen zeer snel hebben kunnen helpen, dus hoop ik ook op jullie hulp.

De pc (vista 32 bit) start nog op in safemode. Ik ben even HijackThis.exe gaan dowloaden en heb een logje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:08:22, on 1/09/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ds\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Users/ds/Pictures/Acces%20denied.jpg

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Linksys Wireless Manager] "C:\Program Files\Linksys\Linksys Wireless Manager\LinksysWirelessManager.exe" /cm /min /lcid 1043

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [browserBallot] browserchoice.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [uninstall Adobe Download Manager] "C:\Program Files\NOS\bin\getPlusUninst_Adobe.exe" /Get1noarp

O4 - HKLM\..\RunOnce: [installShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{A137D~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1\{A137D~1\reboot.ini -l0x9

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NoIE4StubProcessing] C:\Windows\system32\reg.exe DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" /v "NoIE4StubProcessing" /f

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000001] "C:\Windows\is-TPC0A.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000002] "C:\Windows\is-H7462.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/nl.special-uninstallation-feedback-appf?lic=NFVIMlctM1NYM0UtR0hHWDktQUZISjMtUFcyUU4tWjlLSDQ"&"inst=NzctNjQxNzEyMjYyLVQxLUtWMys3LUJBKzEtWEwrMS1VQ0FMTCsxLUJBUjhHKzEtVUNBTEwyKzItVEI4KzItRkwrOC1GOE0xMUMrMS1VUEcrMjAxMS1GOE0xMUUrMS1MSUMrMTEtRkwxMCsxLVNQMSsxLVNQMVRCKzEtU1AxUzIrMS1TUDFTMysxLVNVRCsxLVRVRyszLVMxSSsxLVNVMysxLUREVCsw"&"prod=90"&"ver=10.0.1388

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 8213 bytes

Ongelofelijk veel dank hiervoor.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Okeey, Ondertussen heb ik MBAM gedownload en gerunt. (Ook in safe mode). Er waren 7 infecties gevonden.

Het is zo dat de computer wel werkt maar verschrikkelijk traag loopt.

Alhier het logje.

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.01.03

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

ds :: PC_VAN_DS [administrator]

1/09/2012 15:58:06

mbam-log-2012-09-01 (15-58-06).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 373691

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 1 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 9

C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\ubiorbitapi_r2.dll (Trojan.Agent.CK) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\ubiorbitapi_r2.dll (Trojan.Agent.CK) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\Downloads\Games\AC II SKIDROW Crack\SKIDROW\ubiorbitapi_r2.dll (Trojan.Agent.CK) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\Downloads\Games\ANNO 2070\solidcore32.dll (Trojan.Krypt) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\Downloads\Games\ANNO 2070\Anno.2070.Update.1.01-RELOADED\crack\solidcore32.dll (Trojan.Krypt) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\Downloads\Setups\DownloadSetup (47).exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\Downloads\Setups\DownloadSetup (77).exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.lnk (Trojan.Ransom.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ds\AppData\Local\Temp\install_0_msi.exe (Trojan.Ransom) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Voor de zekerheid ga ik nu nog een HijackThis logje maken en posten. Als iemand dan wilt kijken of de problemen nu voorbij zijn?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:09:21, on 1/09/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Linksys\Linksys Wireless Manager\LinksysWirelessManager.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\ds\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Users/ds/Pictures/Acces%20denied.jpg

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Linksys Wireless Manager] "C:\Program Files\Linksys\Linksys Wireless Manager\LinksysWirelessManager.exe" /cm /min /lcid 1043

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [browserBallot] browserchoice.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [uninstall Adobe Download Manager] "C:\Program Files\NOS\bin\getPlusUninst_Adobe.exe" /Get1noarp

O4 - HKLM\..\RunOnce: [installShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{A137D~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1\{A137D~1\reboot.ini -l0x9

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NoIE4StubProcessing] C:\Windows\system32\reg.exe DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" /v "NoIE4StubProcessing" /f

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000001] "C:\Windows\is-TPC0A.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000002] "C:\Windows\is-H7462.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/nl.special-uninstallation-feedback-appf?lic=NFVIMlctM1NYM0UtR0hHWDktQUZISjMtUFcyUU4tWjlLSDQ"&"inst=NzctNjQxNzEyMjYyLVQxLUtWMys3LUJBKzEtWEwrMS1VQ0FMTCsxLUJBUjhHKzEtVUNBTEwyKzItVEI4KzItRkwrOC1GOE0xMUMrMS1VUEcrMjAxMS1GOE0xMUUrMS1MSUMrMTEtRkwxMCsxLVNQMSsxLVNQMVRCKzEtU1AxUzIrMS1TUDFTMysxLVNVRCsxLVRVRyszLVMxSSsxLVNVMysxLUREVCsw"&"prod=90"&"ver=10.0.1388

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000003] "C:\Windows\is-6TN30.exe" /REG /REGSVRMODE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (cleanup)] rundll32.exe "C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\cleanup.dll",ProcessCleanupScript

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 9055 bytes

Nogmaals bedankt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Users/ds/Pictures/Acces%20denied.jpg

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O4 - HKLM\..\RunOnce: [browserBallot] browserchoice.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000001] "C:\Windows\is-TPC0A.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000002] "C:\Windows\is-H7462.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland 0hHWDktQUZISjMtUFcyUU4tWjlLSDQ"&"inst=NzctNjQxNzEyMjYyLVQxLUtWMys3LUJBKzEt WEwrMS1VQ0FMTCsxLUJBUjhHKzEtVUNBTEwyKzItVEI4KzItRkwrOC1GOE0xMUMrMS1VUEcrMjAxMS1G OE0xMUUrMS1MSUMrMTEt RkwxMCsxLVNQMSsxLVNQMVRCKzEtU1AxUzIrMS1TUDFTMysxLVNVRCsxLVRVRyszLVMxSSsxLVNVMysx LUREVCsw"&"prod=90"& "ver=10.0.1388

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000003] "C:\Windows\is-6TN30.exe" /REG /REGSVRMODE

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Normaal zou de PC nu weer moeten kunnen opstarten in normale modus. Is dat ook zo ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...