Ga naar inhoud

Federal Computer Crime Unit virus


 Delen

Aanbevolen berichten

Ja... ik zit er ook mee, ik kan niet aanloggen, ik geraak niet voorbij het Federal Computer Crime Unit scherm, alleen als ik dan ctr+alt+del doe en ik kies voor opnieuw opstarten, dan heb ik soms geluk dat ik in mijn taakbeheer geraak. maar mijn start-knop enzo werken totaal niet dan.

Ik heb echt alle voorgestelde oplossingen geprobeerd maar tevergeefs.

het is me wel gelukt voor een Hijack this te doen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 6:28:55, on 2/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

G:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {c23fd186-8169-49fb-9ffc-e386ff618f05} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0a452a47-c5a8-4854-a237-4b9b06b376f0} - (no file)

R3 - URLSearchHook: FroggyBoss Class - {539F76FD-084E-4858-86D5-62F02F54AE86} - C:\Program Files\Minibar\Froggy.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0011825 - {11111111-1111-1111-1111-110111181125} - C:\Program Files\BcoolApp\BcoolApp.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Web Assistant Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\Web Assistant\Extension32.dll

O2 - BHO: Ant.com browser helper (video detector) - {346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MrFroggy - {856E12B5-22D7-4E22-9ACA-EA9A008DD65B} - C:\Program Files\Minibar\Froggy.dll

O2 - BHO: Minibar BHO - {AA74D58F-ACD0-450D-A85E-6C04B171C044} - C:\Program Files\Minibar\Kango.dll

O2 - BHO: Help the General-Search Project - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ActiveMail - {EF7AED5F-0C26-4820-A570-7DA8B6D93F4A} - C:\ProgramData\ActivePath\ActiveMail\ActiveMailBHO.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Ant.com Video Downloader toolbar - {2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\downloads\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [usfdse] rundll32.exe "C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\usfdse.dll",DeleteContext

O4 - HKLM\..\Run: [update] C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\hos32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Kimsie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Music Organizer] "C:\Program Files\Music Organizer\MusicOrganizer.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Windows.old\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [Media Finder] C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe /opentotray

O4 - HKCU\..\Run: [Exent_SDM] C:\Users\Kimsie\AppData\Local\Temp\SDM143\Free Ride Games.exe "l 'Startup' u 'http://www.freeridegames.com/do/SDM?action=config&contentId=%d' p '143' c '772450'"

O4 - HKCU\..\Run: [update] C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\hos32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Download videos by Ant.com - {70AF6C9F-0818-4cf7-924A-BBDBB24211D3} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Change your facebook look - {AAA38851-3CFF-475F-B5E0-720D3645E4A5} - C:\Program Files\Minibar\MinibarButton.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Performer Optimum - http://img.livejasmin.com/performeroptimum/performer_optimum.CAB

O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) -

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ant Toolbar updater service (AntUpdaterService) - Ant.com - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

O23 - Service: WebOptimizer - Unknown owner - C:\Windows\system32\dmwu.exe

--

End of file - 8580 bytes

Wie voelt zich geroepen voor een kleine uitdaging?

Alvast bedankt!!!:adore:

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "Web Assistant Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "Web Assistant Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc stop WebOptimizer en druk op Enter.

Tik in: sc delete WebOptimizer en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {c23fd186-8169-49fb-9ffc-e386ff618f05} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0a452a47-c5a8-4854-a237-4b9b06b376f0} - (no file)

R3 - URLSearchHook: FroggyBoss Class - {539F76FD-084E-4858-86D5-62F02F54AE86} - C:\Program Files\Minibar\Froggy.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0011825 - {11111111-1111-1111-1111-110111181125} - C:\Program Files\BcoolApp\BcoolApp.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Web Assistant Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\Web Assistant\Extension32.dll

O2 - BHO: MrFroggy - {856E12B5-22D7-4E22-9ACA-EA9A008DD65B} - C:\Program Files\Minibar\Froggy.dll

O2 - BHO: Minibar BHO - {AA74D58F-ACD0-450D-A85E-6C04B171C044} - C:\Program Files\Minibar\Kango.dll

O2 - BHO: Help the General-Search Project - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [usfdse] rundll32.exe "C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\usfdse.dll",DeleteContext

O4 - HKLM\..\Run: [update] C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\hos32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Exent_SDM] C:\Users\Kimsie\AppData\Local\Temp\SDM143\Free Ride Games.exe "l 'Startup' u 'http://www.freeridegames.com/do/SDM?action=config&contentId=%d' p '143' c '772450'"

O4 - HKCU\..\Run: [update] C:\Users\Kimsie\AppData\Roaming\hos32.exe

O9 - Extra button: Change your facebook look - {AAA38851-3CFF-475F-B5E0-720D3645E4A5} - C:\Program Files\Minibar\MinibarButton.dll

O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) -

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...