Ga naar inhoud

Virus dat ik niet verwidjerd krijg


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste leden,

Ik ben onervaren op het gebied van computers maar ben sinds ongeveer 3 weken het slachtoffer van een virusinfectie. Heb al geprobeerd het te verwijderen door te lezen wat er op dit forum (en andere fora) is geschreven maar het lukt mij niet om de comp volledig op te schonen. Bijgevoegd een log van de laatste run met Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300. Zou iemand mij wegwijs kunnen maken hoe de computer volledig schoon te krijgen.

Ik zou daar zeer dankbaar voor zijn.

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Database version: v2012.09.07.04

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Ben-Saddek Adv I :: BEN-SADDEKADVI [administrator]

Protection: Enabled

7-9-2012 12:52:28

mbam-log-2012-09-07 (15-38-23).txt

Scan type: Full scan (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|)

Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM

Scan options disabled: P2P

Objects scanned: 448897

Time elapsed: 1 hour(s), 40 minute(s), 30 second(s)

Memory Processes Detected: 0

(No malicious items detected)

Memory Modules Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Keys Detected: 1

HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{42AEDC87-2188-41FD-B9A3-0C966FEABEC1}\INPROCSERVER32 (Trojan.Zaccess) -> No action taken.

Registry Values Detected: 1

HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InprocServer32| (Trojan.Zaccess) -> Data: C:\Users\Ben-Saddek Adv I\AppData\Local\{f9277566-7b05-b0bc-9ac0-560967e51d57}\n. -> No action taken.

Registry Data Items Detected: 0

(No malicious items detected)

Folders Detected: 0

(No malicious items detected)

Files Detected: 0

(No malicious items detected)

(end)

aangepast door Fouad1
Link naar reactie
Delen op andere sites


"No action taken" kan er op wijzen dat je bij Malwarebytes niet gekozen hebt om de gevonden items te verwijderen. Herhaal die bewerking nog eens en kies nu wél voor verwijderen.

Plaats daarna het nieuwe logje van Malwarebytes en een log van HijackThis in je volgende bericht. Dat log van HijackThis maak je zo :

Download HijackThis

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Ik heb malware alles laten verwijderen en bijgevoegd het HiJack-logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:17:10, on 10-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbInterface.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 10 Interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbInterface.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-51791691-2942197859-3606614894-1000\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Ben-Saddek Adv I')

O4 - Global Startup: Google Calendar Sync.lnk = C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe

O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing) (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: chrome - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: prox - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Cobian Backup 10 Volume Shadow Copy service (cbVSCService) - CobianSoft, Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbVSCService.exe

O23 - Service: Cobian Backup 10 (CobianBackup10) - Luis Cobian, CobianSoft - C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7580 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing) (HKCU)

O18 - Protocol: base64 - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: chrome - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: prox - (no CLSID) - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

De malware scan heeft niets opgeleverd dus dat is positief :-). Bijgevoegd het HiJack logje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:31:45, on 10-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbInterface.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\mshta.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 10 Interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbInterface.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-51791691-2942197859-3606614894-1000\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Ben-Saddek Adv I')

O4 - Global Startup: Google Calendar Sync.lnk = C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: chrome - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: prox - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Cobian Backup 10 Volume Shadow Copy service (cbVSCService) - CobianSoft, Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbVSCService.exe

O23 - Service: Cobian Backup 10 (CobianBackup10) - Luis Cobian, CobianSoft - C:\Program Files\Cobian Backup 10\cbService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 6887 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hierbij het Combofix logbestand:

ComboFix 12-09-09.02 - Administrator 10-09-2012 11:34:48.2.2 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3071.1508 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Administrator\Downloads\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

c:\program files\BrowserCompanion

c:\program files\BrowserCompanion\logo.ico

c:\program files\BrowserCompanion\sqlite3.dll

c:\program files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

c:\program files\BrowserCompanion\toolbar.dll

c:\program files\BrowserCompanion\uninstall.exe

c:\program files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

c:\program files\BrowserCompanion\updater.ini

c:\program files\BrowserCompanion\widgetserv.exe

c:\windows\system32\muzapp.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-10 to 2012-09-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-10 10:20 . 2012-09-10 10:20 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B2699FD7-B654-46CA-8E80-2B85C28FF648}\MpKsle3dc03c5.sys

2012-09-10 09:52 . 2012-08-27 23:50 7022536 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B2699FD7-B654-46CA-8E80-2B85C28FF648}\mpengine.dll

2012-09-10 09:40 . 2012-09-10 09:40 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-10 09:40 . 2012-09-10 09:40 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2012-09-07 09:44 . 2012-09-07 09:44 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-09-07 08:02 . 2012-02-09 12:17 713784 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8F4FF385-D573-4887-B385-8D49A567D0F1}\gapaengine.dll

2012-09-07 08:02 . 2012-08-27 23:50 7022536 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-07 07:59 . 2012-09-07 08:00 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client

2012-09-06 17:01 . 2012-09-06 17:01 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Roaming\PC Suite

2012-09-06 13:05 . 2012-09-06 13:05 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Roaming\Xerox

2012-09-06 12:57 . 2012-09-06 12:57 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\Adobe

2012-09-06 12:05 . 2012-09-07 07:42 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2012-09-06 12:05 . 2012-09-07 07:42 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2012-09-05 11:09 . 2012-09-05 11:09 -------- d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2012-09-04 08:57 . 2012-09-04 08:57 -------- d-----w- c:\users\Ben-Saddek Adv I\AppData\Roaming\Avira

2012-09-04 07:42 . 2012-09-04 07:42 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Roaming\Avira

2012-09-04 07:34 . 2012-09-04 07:34 -------- d-----w- c:\programdata\Avira

2012-09-04 07:34 . 2012-09-04 07:34 -------- d-----w- c:\program files\Avira

2012-09-04 06:53 . 2012-09-04 06:53 -------- d-----w- c:\users\Ben-Saddek Adv I\AppData\Roaming\Malwarebytes

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 10:55 . 2012-04-18 07:38 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 10:55 . 2011-05-18 07:02 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-16 09:37 . 2012-07-16 09:37 388096 ----a-r- c:\users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-07-16 09:42 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-25 14:04 . 2012-06-25 14:04 1394248 ----a-w- c:\windows\system32\msxml4.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2012-01-04 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-12-09 336384]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-11-16 932288]

"CLMLServer"="c:\program files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2009-11-02 103720]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2011-01-13 10021480]

"TkBellExe"="c:\program files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" [2011-09-01 273528]

"Cobian Backup 10 Interface"="c:\program files\Cobian Backup 10\cbInterface.exe" [2010-09-23 3154432]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-06-08 3521464]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Google Calendar Sync.lnk - c:\program files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe [2011-4-8 542264]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesHelper]

2012-06-08 02:02 958392 ----a-w- c:\program files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesPDLR]

2012-06-08 02:02 21432 ----a-w- c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

.

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

R3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver;c:\windows\system32\Drivers\ssadadb.sys [x]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;c:\users\Administrator\Desktop\EMSISOFT_EMERGENCY_KIT\RUN\a2ddax86.sys [x]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 cbVSCService;Cobian Backup 10 Volume Shadow Copy service;c:\program files\Cobian Backup 10\cbVSCService.exe [x]

S2 CobianBackup10;Cobian Backup 10;c:\program files\Cobian Backup 10\cbService.exe [x]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [x]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]

S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW73.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSLE3DC03C5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{15a59ff8-0932-11e1-9115-6c626d4a8eb8}]

\shell\AutoRun\command - J:\NokiaPCIA_Autorun.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-10 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-18 10:55]

.

2012-09-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-04 13:33]

.

2012-09-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-04 13:33]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=MDND&bmod=MDND

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-KiesAirMessage - c:\program files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe

AddRemove-BrowserCompanion - c:\program files\BrowserCompanion\uninstall.exe

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.htm\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.html\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.shtml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xht\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xhtml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

c:\windows\system32\atieclxx.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-10 12:23:08 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-10 10:23

.

Pre-Run: 661.014.355.968 bytes beschikbaar

Post-Run: 660.712.054.784 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 6FFE7237AC8B978738A77D4151026521

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...