Ga naar inhoud

Hoge CPU-belasting: svchost


NCC

Aanbevolen berichten

Beste,

De laatste tijd merk ik dat mijn PC een sterk schommelende CPU-belasting heeft, met pieken van 100%.

Het blijkt meestal een proces svchost te zijn (er zijn er zo meerdere), maar de services die ermee verbonden zijn vallen bijna allemaal onder netsvcs.

Kan iemand hier hulp bij bieden? Want ik weet me er geen raad meer mee.

Alvast bedankt.

Alvast een HiJackThis-log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:42:26, on 10/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Windows\System32\TiltWheelMouse.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Device Center\itype.exe

C:\Program Files\Microsoft Device Center\ipoint.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Windows\System32\StikyNot.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Users\Algemeen\Desktop\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MouseDriver] TiltWheelMouse.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [intelliType Pro] "c:\Program Files\Microsoft Device Center\itype.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "c:\Program Files\Microsoft Device Center\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Abaqus32Bit - Acresso Software Inc. - C:\SIMULIA69\License\lmgrd.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - C:\Program Files\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 10692 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er alvast probleemloos uit. Volgende stap dan :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het log van ComboFix:

ComboFix 12-09-11.02 - Algemeen 11/09/2012 19:39:04.1.4 - x86

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1252.32.1033.18.3070.1463 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Algemeen\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\zak_lo0i7g.pad

c:\windows\IsUn0413.exe

D:\resycled

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-11 to 2012-09-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-11 17:47 . 2012-09-11 17:47 -------- d-----w- c:\users\Algemeen\AppData\Local\temp

2012-09-11 17:47 . 2012-09-11 17:47 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-11 17:47 . 2012-09-11 17:47 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-11 17:28 . 2012-08-23 07:15 7022536 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0BFDF182-FD80-4729-82AA-B8BD6321817C}\mpengine.dll

2012-09-08 17:44 . 2012-09-08 17:44 -------- d-----w- c:\windows\system32\SPReview

2012-09-08 17:41 . 2012-08-23 07:15 7022536 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-08-25 14:12 . 2012-08-25 14:12 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Device Center

2012-08-15 18:22 . 2012-07-06 19:23 393728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 01:00 140920 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\sqmapi.dll

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 00:06 194560 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 00:00 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 00:06 194048 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\IEShims.dll

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 00:04 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-15 18:22 . 2012-06-29 00:09 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-15 18:21 . 2012-06-29 01:00 748664 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe

2012-08-15 18:21 . 2012-06-29 00:16 1800704 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-15 18:21 . 2012-06-29 00:10 678912 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2012-08-15 18:21 . 2012-06-29 00:10 387584 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2012-08-15 18:21 . 2012-06-29 00:08 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-15 15:48 . 2012-05-05 07:46 400896 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 15:48 . 2012-07-18 17:47 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 15:48 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 15:48 . 2012-02-11 05:37 317440 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 15:48 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 15:48 . 2012-07-04 21:14 102912 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 15:48 . 2012-05-14 04:33 769024 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-08 17:52 . 2009-07-14 02:05 152576 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll

2012-08-23 17:36 . 2012-03-29 17:08 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-23 17:36 . 2011-05-14 07:05 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-29 13:11 . 2012-07-29 13:11 35752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FixZeroAccess.sys

2012-07-28 09:35 . 2012-07-28 09:35 27424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys

2012-07-05 20:06 . 2012-07-31 17:30 772544 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-07-05 20:06 . 2010-04-27 18:00 687544 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-06-26 19:36 . 2012-06-26 19:36 42208 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\point32.sys

2012-06-20 17:19 . 2012-06-20 17:19 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-06-16 18:25 . 2010-04-24 17:46 139448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2012-06-16 18:25 . 2010-04-24 19:03 282472 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.xtr

2012-06-16 18:25 . 2010-04-24 17:45 282472 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2012-06-16 18:11 . 2010-04-24 17:45 76888 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2012-06-16 18:10 . 2010-04-24 17:45 282472 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.ex0

2012-09-08 10:25 . 2012-09-08 10:24 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-10-15 202024]

"RESTART_STICKY_NOTES"="c:\windows\System32\StikyNot.exe" [2009-07-14 354304]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-09-20 1836328]

"amd_dc_opt"="c:\program files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe" [2008-07-22 77824]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2011-03-22 74752]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"MouseDriver"="TiltWheelMouse.exe" [2010-11-01 241152]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"IntelliType Pro"="c:\program files\Microsoft Device Center\itype.exe" [2012-06-26 1109072]

"IntelliPoint"="c:\program files\Microsoft Device Center\ipoint.exe" [2012-06-26 1629280]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-5-21 275768]

Nikon Monitor.lnk - c:\program files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2007-10-18 479232]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer3"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36Crusader]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36CrusaderBoot]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [x]

R3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service;c:\windows\system32\Drivers\btnetBus.sys [x]

R3 CoordinatorServiceHost;SW Distributed TS Coordinator Service;c:\program files\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe [x]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [x]

R3 hitmanpro36;HitmanPro 3.6 Support Driver;c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys [x]

R3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service;c:\windows\system32\Drivers\IvtBtBus.sys [x]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [x]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [x]

R3 netr28u;RT2870 USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [x]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [x]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [x]

R3 ssudobex;SAMSUNG Mobile USB OBEX Serial Port(DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudobex.sys [x]

R3 t_mouse.sys;iBall Advanced Mouse;c:\windows\system32\DRIVERS\t_mouse.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service;c:\windows\System32\Drivers\BtHidBus.sys [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 Abaqus32Bit;Abaqus32Bit;c:\simulia69\License\lmgrd.exe [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]

S3 Ph3xIB32;Philips 713x Inbox PCI TV Card;c:\windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB32.sys [x]

S3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\Drivers\x10hid.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

FF - ProfilePath - c:\users\Algemeen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\glzd5783.default\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-Nokia FastStart - c:\program files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe

AddRemove-Abaqus FLEXnet License Server - c:\simulia7\License\installation_info\uninstaller\Uninstall Abaqus Licensing.exe

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2286949080-2534930779-2341713206-1001\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:c8,eb,ba,bd,01,20,76,d5,25,63,2d,a6,5c,af,f4,22,e1,7f,9a,d5,97,

9a,00,23,2f,2b,83,09,12,fb,d4,1f,d9,a1,54,b1,30,e5,d9,d3,85,1b,8e,54,e8,64,\

"rkeysecu"=hex:3c,10,46,be,78,93,58,f9,ba,39,62,27,89,fd,c2,40

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-11 19:49:55

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-11 17:49

.

Pre-Run: 102.775.652.352 bytes free

Post-Run: 105.122.676.736 bytes free

.

- - End Of File - - FF7F11688ADAFFA8C71379E93DFB1697

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok. Ik zoek nog even verder naar oplossingen hiervoor. Het kan (gezien het grote aantal resultaten dat google geeft over dit probleem) niet normaal zijn dat dit onopgelost blijft.

Als ik niet vind zal er niets anders op zitten dan de service stoppen.

Wat dit forum betreft is het probleem "opgelost".

Toch bedankt voor de moeite.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.