Ga naar inhoud

virusscanner kan iets niet verwijderen.


pcg
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste leden,

Ik heb op mijn computer een trend micro antivirus programma en deze geeft aan een virus gevonden te hebben maar kan het niet verwijderen.

de melding waar het over gaat is C:\windows\system32\services.exe

Nou had ik al wat gezocht hier op de site en begrepen dat ik dan het beste een log kan maken met hijackthis.

Dit heb ik gedaan en deze zal ik hieronder kopieeren:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:46:48, on 11-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\JNC\scanSYNC\scanSYNC.exe

C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe

C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Driver\PfuSsMon.exe

C:\Windows\SSDriver\fi5110\SsWiaChecker.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\uiWinMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\user\LOCALS~1\Temp\msmawknfe.pif

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: SearchCore for Browsers - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [scanSnap WIA Service Checker] C:\Windows\SSDriver\fi5110\SsWiaChecker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [scanSYNC] C:\Program Files (x86)\JNC\scanSYNC\scanSYNC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: ScanSnap Manager.lnk = C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Driver\PfuSsMon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\datamngr.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter.exe

O23 - Service: Ralink Registry Writer 64 (RalinkRegistryWriter64) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter64.exe

O23 - Service: RealtekUSB - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: RtlService - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11630 bytes

Hopelijk kunnen jullie mij hiermee verder helpen..

Ik hoor graag iets van jullie,

groeten gerard

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\user\LOCALS~1\Temp\msmawknfe.pif

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\datamngr.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt vast voor de snelle reactie!

Ik heb de snelle scan zojuist gedaan en deze gaf aan dat er geen bedreigingen gevonden zijn.

Ik kon niet kiezen voor bekijk de resultaten maar misschien dat dit niet mogelijk is als hij geen bedreigingen vind..

ik zal hierbij even het nieuwe log van hijackthis en dat van mbam hierbij posten.

(terwijl ik dit typ krijg ik nog nieuwe meldingen binnen en hierbij staat ook bij aan details als naam van de bedreiging: Mal_Siref64)

hierbij de logs:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:20:12, on 11-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\JNC\scanSYNC\scanSYNC.exe

C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe

C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Driver\PfuSsMon.exe

C:\Windows\SSDriver\fi5110\SsWiaChecker.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\user\LOCALS~1\Temp\msmawknfe.pif

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: SearchCore for Browsers - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [scanSnap WIA Service Checker] C:\Windows\SSDriver\fi5110\SsWiaChecker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [scanSYNC] C:\Program Files (x86)\JNC\scanSYNC\scanSYNC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-21-1689858249-1583919367-1995077969-1004\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1689858249-1583919367-1995077969-1004\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: ScanSnap Manager.lnk = C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Driver\PfuSsMon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter.exe

O23 - Service: Ralink Registry Writer 64 (RalinkRegistryWriter64) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter64.exe

O23 - Service: RealtekUSB - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: RtlService - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11899 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.11.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

user :: GERARD [administrator]

11-9-2012 15:59:06

mbam-log-2012-09-11 (15-59-06).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 233750

Verstreken tijd: 14 minuut/minuten, 49 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Dit is wat ik te zien heb gekregen, hopelijk kun je er iets mee..

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

beste kape,

sorry dat het even heeft geduurd voor ik weer reageer maar ik heb een aantal dagen niet de mogelijkheid gehad om er mee verder te gaan.

ik heb nu gedaan wat je voorstelde. hieronder het logbestand van combofix:

ComboFix 12-09-13.03 - user 14-09-2012 10:23:03.2.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4094.2617 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\user\Desktop\ComboFix.exe

AV: Trend Micro Titanium Internet Security *Enabled/Updated* {68F968AC-2AA0-091D-848C-803E83E35902}

SP: Trend Micro Titanium Internet Security *Enabled/Updated* {D3988948-0C9A-0693-BE3C-BB4CF86413BF}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\Services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ERDNT\cache64\services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-14 to 2012-09-14 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-14 09:01 . 2012-09-14 09:01 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-14 09:01 . 2012-09-14 09:01 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-14 09:01 . 2012-09-14 09:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-12 08:59 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 08:59 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-12 08:59 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-12 08:59 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-12 08:59 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 08:59 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 08:59 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-11 13:58 . 2012-09-11 13:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-11 13:58 . 2012-09-07 15:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-09 15:23 . 2012-09-09 15:23 388096 ----a-r- c:\users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-07 06:16 . 2012-09-07 06:16 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\SpeedyPC Software

2012-09-07 06:16 . 2012-09-07 06:16 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\DriverCure

2012-09-07 06:16 . 2012-09-07 06:16 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\SpeedyPC Software

2012-09-07 06:16 . 2012-09-07 06:16 -------- d-----w- c:\programdata\SpeedyPC Software

2012-09-07 06:16 . 2012-09-07 06:16 -------- d-----w- c:\program files (x86)\SpeedyPC Software

2012-08-28 14:35 . 2012-08-28 14:42 176128 ----a-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\ntuser.tmp

2012-08-22 13:18 . 2012-08-22 13:18 129024 ----a-w- c:\windows\RegBootClean64.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-13 01:01 . 2010-01-13 20:36 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-22 13:25 . 2012-04-05 04:49 696520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-22 13:25 . 2011-05-23 13:41 73416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-30 14:49 . 2009-11-25 23:14 856712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-07-18 18:15 . 2012-08-14 22:13 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-06 20:07 . 2012-08-15 01:19 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-14 22:13 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-14 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-14 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-14 22:13 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-06-29 04:55 . 2012-08-15 01:16 17809920 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2012-06-29 04:09 . 2012-08-15 01:16 10925568 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2012-06-29 03:56 . 2012-08-15 01:16 2312704 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-06-29 03:49 . 2012-08-15 01:16 1346048 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2012-06-29 03:49 . 2012-08-15 01:16 1392128 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-29 03:48 . 2012-08-15 01:16 1494528 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-06-29 03:47 . 2012-08-15 01:16 237056 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2012-06-29 03:45 . 2012-08-15 01:16 85504 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2012-06-29 03:44 . 2012-08-15 01:16 816640 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2012-06-29 03:43 . 2012-08-15 01:16 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-06-29 03:42 . 2012-08-15 01:16 2144768 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2012-06-29 03:40 . 2012-08-15 01:16 96768 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2012-06-29 03:39 . 2012-08-15 01:16 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-06-29 03:35 . 2012-08-15 01:16 248320 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2012-06-29 00:16 . 2012-08-15 01:16 1800704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-06-29 00:09 . 2012-08-15 01:16 1129472 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-06-29 00:08 . 2012-08-15 01:16 1427968 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-06-29 00:04 . 2012-08-15 01:16 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-06-29 00:00 . 2012-08-15 01:16 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95}]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"scanSYNC"="c:\program files (x86)\JNC\scanSYNC\scanSYNC.exe" [2011-08-08 879616]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"ScanSnap WIA Service Checker"="c:\windows\SSDriver\fi5110\SsWiaChecker.exe" [2009-09-30 86016]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe [2012-7-18 1824032]

ScanSnap Manager.lnk - c:\program files (x86)\PFU\ScanSnap\Driver\PfuSsMon.exe [2010-11-9 1081344]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-12 136176]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-22 250568]

R3 btwampfl;Bluetooth AMP USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btwampfl.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-12 136176]

R3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;c:\windows\system32\DRIVERS\netaapl64.sys [2011-05-10 22528]

R3 netr28ux;RT2870 USB Wireless LAN Card Driver for Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28ux.sys [2009-03-03 870400]

R3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsux64.sys [2010-12-02 171008]

R3 optousb;OPTO ELECTRONICS optousb;c:\windows\system32\DRIVERS\optousb.sys [2009-10-18 22656]

R3 optovcm;OPTO ELECTRONICS optovcm;c:\windows\system32\DRIVERS\optovcm.sys [2009-10-18 31744]

R3 PCD5SRVC{E2AF211B-86DA020A-05040000};PCD5SRVC{E2AF211B-86DA020A-05040000} - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver;d:\pc-doctor 5 for win pe\pcd5srvc_x64.pkms [2008-03-05 25888]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-02-15 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-27 1255736]

R3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

S0 tdrpman255;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 255);c:\windows\system32\DRIVERS\tdrpm255.sys [2009-12-31 1477152]

S1 RtlProt;Realtke RtlProt WLAN Utility Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtlprot.sys [2007-04-23 31016]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 {22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263};{22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263};c:\program files (x86)\HP\DVDPlay\000.fcl [2008-03-11 32240]

S2 AcfXAudioService;AcfXAudioService;c:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-07-27 63960]

S2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:\program files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2009-12-31 2475952]

S2 Amsp;Trend Micro Solution Platform;c:\program files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe coreFrameworkHost.exe [x]

S2 HPBtnSrv;HP Chasis Button Service;c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe [2007-05-29 198240]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-09-07 399432]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-09-07 676936]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-02-10 2348352]

S2 RalinkRegistryWriter64;Ralink Registry Writer 64;c:\program files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter64.exe [2008-09-05 210720]

S2 RealtekUSB;RealtekUSB;c:\program files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe [2007-07-27 36864]

S2 RtlService;RtlService;c:\program files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe [2007-07-27 36864]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-02-09 382272]

S2 tmevtmgr;tmevtmgr;c:\windows\system32\DRIVERS\tmevtmgr.sys [2010-08-08 67664]

S3 acfva;acfva;c:\windows\system32\DRIVERS\ACFVA64.sys [2009-09-02 123008]

S3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2009-12-31 250464]

S3 dgcfltr;DGC Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ACFDCP64.sys [2009-04-29 34944]

S3 HCW85BDA;Hauppauge WinTV 885 Video Capture;c:\windows\system32\drivers\HCW85BDA.sys [2009-06-10 1192448]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-09-07 25928]

S3 netr7364;RT73 USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys [2011-10-05 729152]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2012-01-17 188224]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-06-17 246376]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-05 13:25]

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-12 07:53]

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-12 07:53]

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1689858249-1583919367-1995077969-1000Core.job

- c:\users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-16 11:58]

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1689858249-1583919367-1995077969-1000UA.job

- c:\users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-16 11:58]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\SpeedyPC Pro.job

- c:\program files (x86)\SpeedyPC Software\SpeedyPC\SpeedyPC.exe [2012-08-09 20:44]

.

2012-09-13 c:\windows\Tasks\SpeedyPC Registration3.job

- c:\windows\system32\rundll32.exe [2009-07-13 01:14]

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\SpeedyPC Update Version3 Startup Task.job

- c:\program files (x86)\Common Files\SpeedyPC Software\UUS3\SpeedyPC_Update3.exe [2012-07-06 20:52]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\SpeedyPC Update Version3.job

- c:\program files (x86)\Common Files\SpeedyPC Software\UUS3\SpeedyPC_Update3.exe [2012-07-06 20:52]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95}]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\snxPluginsShell]

@="{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}]

(waarde niet ingesteld) [bU]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"rfagent"="c:\program files\RFA 8\rfagent64.exe" [2012-01-27 3145864]

"Trend Micro Titanium"="c:\program files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\uiWinMgr.exe" [2011-10-08 1111568]

"Trend Micro Client Framework"="c:\program files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe" [2011-02-10 197152]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\SEARCH~1\SEARCH~1\x64\datamngr.dll c:\progra~2\SEARCH~1\SEARCH~1\x64\IEBHO.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\PCD5SRVC{E2AF211B-86DA020A-05040000}]

"ImagePath"="\??\d:\pc-doctor 5 for win pe\pcd5srvc_x64.pkms"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\{22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263}]

"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\HP\DVDPlay\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:0000007b

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files (x86)\Ralink\Common\RalinkRegistryWriter.exe

c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

c:\program files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtWlan.exe

c:\program files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtWlan.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-14 11:15:21 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-14 09:15

ComboFix2.txt 2012-04-19 09:30

.

Pre-Run: 348.705.554.432 bytes beschikbaar

Post-Run: 350.038.544.384 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 9CD8F003FB68DDFA59601BCD0DB89946

Link naar reactie
Delen op andere sites

goedemiddag,

Ik heb trend micro laten scannen en daar is niets uitgekomen.

Zoals het er nu uitziet is het helemaal opgelost!!

Heel hartelijk bedankt voor de hulp en snelle reacties, en mocht ik nog eens ergens mee zitten weet ik waar ik terecht kan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry, was ik alweer te vroeg enthousiast..

Ik heb geprobeerd combofix te verwijderen, maar als ik combofix / uninstall intyp dan krijg ik 1 zoekresultaat dat ook combofix uninstall heet. Alleen als ik dit open dan draait hij een nieuwe scan en blijft hij op de pc staan...

Doe ik iets verkeerd of heb ik iets verkeerd begrepen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.