Ga naar inhoud

geen internetverbinding na live platinum virus


Aanbevolen berichten

Heb ondanks internetbeveiling toch het Live Platinum virus op mijn pc gekregen.

Volgens mij is deze inmiddels verwijderd na wat gegoogle. (gedeactiveerd met een code en mbam software laten scannen)

Nu geen virusmelding meer, maar ik vermoed dat er in de achtergrond cruciale instellingen zijn veranderd, waardoor ik niet meer op internet kan.

onderstaand mijn logje.

Ik hoop dat jullie me de oplossing kunnen bieden.

Hiervoor al mijn hartelijk dank.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 21:39:27, on 11-9-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIGCE.EXE

C:\Program Files\Ziggo\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = VoetbalVereniging Chaam

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = Gepersonaliseerde startpagina

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Internetbeveiling\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Internetbeveiling\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Version Cue CS2] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Huishoudboekje] C:\Program Files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Haushaltsbuch] C:\Program Files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Internetbeveiling\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RegUse] C:\Program Files\RegUse\RegUse.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [Epson Stylus SX420W(Netwerk)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIGCE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S6F.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Ziggo Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Ziggo\Common\RaUI.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {888078C6-70B2-4F88-8EE7-1F50DDEA6120} (CeWe Color AG & Co. OHG Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/activex/ImageUploader6.cab

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.nl/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: TPSvc - TPSvc.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 14913 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O20 - Winlogon Notify: TPSvc - TPSvc.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hi,

volgens mij nog niet gelukt. Heb de hijack-gegevens gefixet. Echter nadat combofix is geinstalleerd vraagt hij naar de recovery console te downloaden. Alleen ik heb geen internetverbinding op mijn probleem-pc ?! Toch verder een combofix log bestandje laten afwerken.

ComboFix 12-09-11.02 - M&M 12-09-2012 7:56.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.958.463 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\M&M\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Ziggo uitgebreide internetbeveiliging 9.01 *Disabled/Updated* {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: Ziggo uitgebreide internetbeveiliging 9.01 *Disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\docume~1\M&M\LOCALS~1\Temp\IadHide4.dll

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\DFC5A2B2.TMP

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Tyhyre

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Tyhyre\edpo.tmp

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Xogyh

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Xogyh\ogne.edy

c:\documents and settings\M&M\Local Settings\Temp\IadHide4.dll

C:\Install.exe

C:\Thumbs.db

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\muzapp.exe

c:\windows\system32\Thumbs.db

c:\windows\system32\URTTemp

c:\windows\system32\URTTemp\fusion.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll.local

c:\windows\system32\URTTemp\mscorsn.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscorwks.dll

c:\windows\system32\URTTemp\msvcr71.dll

c:\windows\system32\URTTemp\regtlib.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-12 to 2012-09-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-11 19:34 . 2012-09-11 19:34 388096 ----a-r- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Microsoft\Installer\{0761C9A8-8F3A-4216-B4A7-B7AFBF24A24A}\HiJackThis.exe

2012-09-11 19:34 . 2012-09-11 19:34 -------- d-----w- c:\program files\TrendMicro

2012-09-10 17:25 . 2012-09-11 19:41 -------- d--h--r- c:\documents and settings\M&M\Onlangs geopend

2012-09-08 15:27 . 2012-09-09 17:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Dinyu

2012-09-08 15:27 . 2012-09-08 15:27 -------- d-----w- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Yroxyp

2012-09-07 19:06 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-07 19:06 . 2012-09-07 19:07 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-07 17:56 . 2012-01-12 07:26 21240 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\sbaphd.sys

2012-09-07 17:12 . 2012-01-12 07:26 77816 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\sbapifs.sys

2012-09-06 10:21 . 2012-09-07 17:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E19120000EA000000F3037B07D287

2012-09-06 10:20 . 2012-09-09 17:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Ewdoog

2012-09-06 10:20 . 2012-09-06 10:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Wiytse

2012-08-22 17:35 . 2010-03-02 13:45 1564672 ----a-w- c:\windows\system32\chilkatssh.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 13:28 . 2009-03-23 11:50 44240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2012-08-15 12:03 . 2012-04-26 07:12 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 12:03 . 2012-02-20 09:23 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-06 13:58 . 2004-09-13 13:52 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 14:05 . 2004-09-13 14:03 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 18:23 . 2004-09-13 13:52 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-02 12:05 . 2004-09-13 13:52 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe" [2010-03-02 20480]

"LogitechSoftwareUpdate"="c:\program files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2005-06-08 196608]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-23 7630848]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-08-23 1617920]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-08-23 86016]

"SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2006-08-15 282624]

"DMXLauncher"="c:\program files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-10-05 94208]

"DLA"="c:\windows\System32\DLA\DLACTRLW.EXE" [2005-09-08 122940]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-07-27 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-07-27 81920]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-08-05 30192]

"Adobe Version Cue CS2"="c:\program files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe" [2005-04-04 856064]

"Acrobat Assistant 7.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe" [2006-01-12 483328]

"Huishoudboekje"="c:\program files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe" [2002-03-11 532480]

"Haushaltsbuch"="c:\program files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe" [2002-03-11 532480]

"F-Secure Manager"="c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE" [2009-08-05 199264]

"F-Secure TNB"="c:\program files\Internetbeveiling\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-08-05 2349664]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2005-07-19 221184]

"LogitechVideoRepair"="c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2005-06-08 458752]

"LogitechVideoTray"="c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2005-06-08 217088]

"EEventManager"="c:\program files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe" [2009-12-03 976320]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-02 68856]

.

c:\documents and settings\M&M\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk - c:\program files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2009-1-3 376832]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]

Logitech Desktop Messenger.lnk - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2010-3-2 450560]

Ziggo Wireless Utility.lnk - c:\program files\Ziggo\Common\RaUI.exe [2009-1-29 647168]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

.

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [23-3-2009 13:50 44240]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [23-3-2009 12:58 82120]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\Internetbeveiling\HIPS\drivers\fshs.sys [23-3-2009 12:57 68064]

R1 sbaphd;sbaphd;c:\windows\system32\drivers\sbaphd.sys [7-9-2012 19:56 21240]

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0;ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service;c:\program files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [14-5-2009 18:07 759048]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [7-9-2012 21:06 655944]

R2 sbapifs;sbapifs;c:\windows\system32\drivers\sbapifs.sys [7-9-2012 19:12 77816]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [23-3-2009 12:56 149672]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\Internetbeveiling\ORSP Client\fsorsp.exe [23-3-2009 12:57 61088]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [7-9-2012 21:06 22344]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [?]

S1 SBRE;SBRE;\??\c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys --> c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [?]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [1-3-2011 21:57 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [26-4-2012 9:12 250056]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [22-11-2006 5:52 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [1-3-2011 21:57 136176]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - BITS

*NewlyCreated* - WUAUSERV

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-11 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-26 12:03]

.

2012-09-05 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-01 19:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-01 19:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\Scheduled scanning task.job

- c:\progra~1\INTERN~2\ANTI-V~1\fsav.exe [2009-03-23 15:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = hxxp://www.vvchaam.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR

Trusted Zone: internet

Trusted Zone: mcafee.com

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

DPF: {888078C6-70B2-4F88-8EE7-1F50DDEA6120} - hxxps://as.photoprintit.de/ips-opdata/activex/ImageUploader6.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

HKLM-Run-RegUse - c:\program files\RegUse\RegUse.exe

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Driver

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Guard

AddRemove-Huishoudboekje - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-Picasa2 - c:\documents and settings\M&M\Mijn documenten\Michelle\pict\Picasa2\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-12 08:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-270012321-403802315-86781784-1005\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140311900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(872)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2468)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\docume~1\M&M\LOCALS~1\Temp\IadHide4.dll

c:\program files\Internetbeveiling\Spam Control\fsscoepl.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

- - - - - - - > 'csrss.exe'(756)

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsgk32st.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSMA32.EXE

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\FSGK32.EXE

c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSHDLL32.EXE

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fssm32.exe

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdfwd.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsav32.exe

c:\windows\stsystra.exe

c:\program files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-12 08:27:41 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-12 06:27

.

Pre-Run: 129.816.850.432 bytes beschikbaar

Post-Run: 131.638.407.168 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0DA7BCD56430C083624C80C880831FF

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Dinyu

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Yroxyp

c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E19120000EA000000F3037B07D287

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Ewdoog

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Wiytse

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok uitgevoerd. (zonder internetverbinding)

Ben benieuwd naar vervolg.

In ieder geval super voor steeds de vlotte afhandeling.

ComboFix 12-09-11.02 - M&M 12-09-2012 18:09:30.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.958.377 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\M&M\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\M&M\Bureaublad\CFScript.xt.txt

AV: Ziggo uitgebreide internetbeveiliging 9.01 *Disabled/Updated* {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: Ziggo uitgebreide internetbeveiliging 9.01 *Disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\docume~1\M&M\LOCALS~1\Temp\IadHide4.dll

c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E19120000EA000000F3037B07D287

c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E19120000EA000000F3037B07D287\036E19120000EA000000F3037B07D287

c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E19120000EA000000F3037B07D287\036E19120000EA000000F3037B07D287.ico

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Dinyu

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Ewdoog

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Wiytse

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Wiytse\okge.iby

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Yroxyp

c:\documents and settings\M&M\Application Data\Yroxyp\exlu.taz

c:\documents and settings\M&M\Local Settings\Temp\IadHide4.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-12 to 2012-09-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-11 19:34 . 2012-09-11 19:34 388096 ----a-r- c:\documents and settings\M&M\Application Data\Microsoft\Installer\{0761C9A8-8F3A-4216-B4A7-B7AFBF24A24A}\HiJackThis.exe

2012-09-11 19:34 . 2012-09-11 19:34 -------- d-----w- c:\program files\TrendMicro

2012-09-10 17:25 . 2012-09-12 06:35 -------- d--h--r- c:\documents and settings\M&M\Onlangs geopend

2012-09-07 19:06 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-07 19:06 . 2012-09-07 19:07 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-07 17:56 . 2012-01-12 07:26 21240 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\sbaphd.sys

2012-09-07 17:12 . 2012-01-12 07:26 77816 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\sbapifs.sys

2012-08-22 17:35 . 2010-03-02 13:45 1564672 ----a-w- c:\windows\system32\chilkatssh.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 13:28 . 2009-03-23 11:50 44240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2012-08-15 12:03 . 2012-04-26 07:12 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 12:03 . 2012-02-20 09:23 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-06 13:58 . 2004-09-13 13:52 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 14:05 . 2004-09-13 14:03 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 18:23 . 2004-09-13 13:52 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-07-02 17:38 . 2004-09-13 13:52 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-02 12:05 . 2004-09-13 13:52 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-09-12_06.16.02 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-09-12 16:27 . 2012-09-12 16:27 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_230.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe" [2010-03-02 20480]

"LogitechSoftwareUpdate"="c:\program files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2005-06-08 196608]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-23 7630848]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-08-23 1617920]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-08-23 86016]

"SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2006-08-15 282624]

"DMXLauncher"="c:\program files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-10-05 94208]

"DLA"="c:\windows\System32\DLA\DLACTRLW.EXE" [2005-09-08 122940]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-07-27 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-07-27 81920]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-08-05 30192]

"Adobe Version Cue CS2"="c:\program files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe" [2005-04-04 856064]

"Acrobat Assistant 7.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe" [2006-01-12 483328]

"Huishoudboekje"="c:\program files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe" [2002-03-11 532480]

"Haushaltsbuch"="c:\program files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe" [2002-03-11 532480]

"F-Secure Manager"="c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE" [2009-08-05 199264]

"F-Secure TNB"="c:\program files\Internetbeveiling\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-08-05 2349664]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2005-07-19 221184]

"LogitechVideoRepair"="c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2005-06-08 458752]

"LogitechVideoTray"="c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2005-06-08 217088]

"EEventManager"="c:\program files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe" [2009-12-03 976320]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-02 68856]

.

c:\documents and settings\M&M\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk - c:\program files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2009-1-3 376832]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]

Logitech Desktop Messenger.lnk - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2010-3-2 450560]

Ziggo Wireless Utility.lnk - c:\program files\Ziggo\Common\RaUI.exe [2009-1-29 647168]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

.

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [23-3-2009 13:50 44240]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [23-3-2009 12:58 82120]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\Internetbeveiling\HIPS\drivers\fshs.sys [23-3-2009 12:57 68064]

R1 sbaphd;sbaphd;c:\windows\system32\drivers\sbaphd.sys [7-9-2012 19:56 21240]

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0;ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service;c:\program files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [14-5-2009 18:07 759048]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [7-9-2012 21:06 655944]

R2 sbapifs;sbapifs;c:\windows\system32\drivers\sbapifs.sys [7-9-2012 19:12 77816]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [23-3-2009 12:56 149672]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\Internetbeveiling\ORSP Client\fsorsp.exe [23-3-2009 12:57 61088]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [7-9-2012 21:06 22344]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [?]

S1 SBRE;SBRE;\??\c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys --> c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [?]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [1-3-2011 21:57 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [26-4-2012 9:12 250056]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [22-11-2006 5:52 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [1-3-2011 21:57 136176]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-26 12:03]

.

2012-09-05 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-01 19:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-01 19:57]

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\Scheduled scanning task.job

- c:\progra~1\INTERN~2\ANTI-V~1\fsav.exe [2009-03-23 15:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = hxxp://www.vvchaam.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR

Trusted Zone: internet

Trusted Zone: mcafee.com

DPF: {888078C6-70B2-4F88-8EE7-1F50DDEA6120} - hxxps://as.photoprintit.de/ips-opdata/activex/ImageUploader6.cab

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-12 18:30

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-270012321-403802315-86781784-1005\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140311900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(872)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(924)

c:\program files\internetbeveiling\hips\fshook32.dll

c:\docume~1\M&M\LOCALS~1\Temp\IadHide4.dll

c:\program files\Internetbeveiling\Spam Control\fsscoepl.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

- - - - - - - > 'csrss.exe'(756)

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdc32.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsgk32st.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSMA32.EXE

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\FSGK32.EXE

c:\program files\Internetbeveiling\Common\FSHDLL32.EXE

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdfwd.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fssm32.exe

c:\program files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsav32.exe

c:\windows\stsystra.exe

c:\program files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-12 18:41:15 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-12 16:41

ComboFix2.txt 2012-09-12 06:27

.

Pre-Run: 131.639.570.432 bytes beschikbaar

Post-Run: 131.615.789.056 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - DAA92475ED0DA82F031FA6F657E1F05A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

hier ben ik weer; alles lijk op het eerste gezicht prima in orde, goede verbinding met mijn internetprovider, echter de pc kan niet effectief toegang tot het netwerk verkijgen.

Op de pc zijn echt wat instellingen gewijzigd of noodzakelijke bestandjes verwijdert heb ik de indruk. Mijn hoop begint langzamerhand af te nemen.

gr.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Via de verschillende behandelingen zijn er geen ingrepen gedaan die verband houden met een internetverbinding. Mogelijk is het virus of de aanpak ervan in de eerste fase dan de oorzaak van deze ontbrekende verbinding. Heb je al eens bekeken of je nog herstelpunten hebt van vóór de aanval van het virus ? Zo zou je met systeemherstel naar een eerdere datum kunnen teruggaan en is (mogelijk) zowel het probleem van het virus als van de verbinding weer opgelost ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.