Ga naar inhoud

Spyware / software


Aanbevolen berichten

Zou iemand mij kunnen helpen met het verwijderen van een spyware programma. Bij elke internet browser die ik gebruikt komt links onderin een pop-up met reclame. Hiernaast komt het bij doorklikken op een website ook vaak voor dat ik verwezen wordt naar een andere website met reclame.

Hoop dat het slechts een spyware programma is maar via wat google'en werd ook verwezen naar de mogelijkheid van een Trojan.

Welk programma kan ik het beste gebruiken om een scan te draaien en hier achter te komen?

Alvast vriendelijk bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hartelijk dank voor je antwoord. Heb een scan gedraaid en het volgende kwam eruit:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:47:04 AM, on 9/13/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\SyncServer.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Spotify\spotify.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O1 - Hosts: 94.228.209.244 Google Analytics Official Website - Web Analytics & Reporting ? Google Analytics.

O1 - Hosts: 94.228.209.244 ad-emea.doubleclick.net.

O1 - Hosts: 94.228.209.244 StatCounter - Free Invisible Web Tracker, Hit Counter and Web Stats.

O1 - Hosts: 178.250.45.15 Google Analytics Official Website - Web Analytics & Reporting ? Google Analytics.

O1 - Hosts: 178.250.45.15 ad-emea.doubleclick.net.

O1 - Hosts: 178.250.45.15 StatCounter - Free Invisible Web Tracker, Hit Counter and Web Stats.

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Browsing Protection] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11c_Plugin.exe -update plugin

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.infosupport.nl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1297414737234

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1297414789359

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater12.2.6 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 11723 bytes

Hoop dat er iets uit te halen valt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Windows XP

Klik op mvps.bat en kies voor “uitvoeren” om mvps.bat op te starten (*).

Druk op toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

(*) Windows Vista en Windows 7 gebruikers moeten rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wederom dank voor je antwoord, ivm. een haperende internetverbinding duurde het allemaal wat langer dan gepland. Hieronder het log;

ComboFix 12-09-18.07 - Administrator 09/19/2012 11:14:07.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2046.1455 [GMT 2:00]

Running from: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Previous Run -------

.

c:\windows\EventSystem.log

c:\windows\system32\Cache\272512937d9e61a4.fb

c:\windows\system32\Cache\287204568329e189.fb

c:\windows\system32\Cache\28bc8f716fd76a47.fb

c:\windows\system32\Cache\2c53092c95605355.fb

c:\windows\system32\Cache\31a0997e9a5b5eb3.fb

c:\windows\system32\Cache\32c84fe32bb74d60.fb

c:\windows\system32\Cache\3917078cb68ec657.fb

c:\windows\system32\Cache\3da8aee5ef718414.fb

c:\windows\system32\Cache\547ac9f71a78a08d.fb

c:\windows\system32\Cache\590ba23ce359fd0c.fb

c:\windows\system32\Cache\610289e025a3ee9a.fb

c:\windows\system32\Cache\651c5d3cdbfb8bd1.fb

c:\windows\system32\Cache\6c59ac5e7e7a3ad0.fb

c:\windows\system32\Cache\6d03dad1035885d3.fb

c:\windows\system32\Cache\a8556537add6dfc5.fb

c:\windows\system32\Cache\ad10a52aff5e038d.fb

c:\windows\system32\Cache\c1fa887b03019701.fb

c:\windows\system32\Cache\c4d28dca2e7648be.fb

c:\windows\system32\Cache\c895d025211ad917.fb

c:\windows\system32\Cache\d201ef9910cd39de.fb

c:\windows\system32\Cache\d2e94710a5708128.fb

c:\windows\system32\Cache\d79b9dfe81484ec4.fb

c:\windows\system32\Cache\f998975c9cc711ee.fb

c:\windows\system32\URTTemp\fusion.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll.local

c:\windows\system32\URTTemp\mscorsn.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscorwks.dll

c:\windows\system32\URTTemp\msvcr71.dll

c:\windows\system32\URTTemp\regtlib.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_xcpip

-------\Service_xpsec

.

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-08-19 to 2012-09-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-18 18:12 . 2012-09-18 18:12 29904 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1467E375-9A2D-44B6-9A16-990AC5BCE49E}\MpKsl3ef66329.sys

2012-09-18 11:16 . 2012-08-22 22:15 7022536 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1467E375-9A2D-44B6-9A16-990AC5BCE49E}\mpengine.dll

2012-09-17 01:55 . 2012-08-22 22:15 7022536 ------w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-13 09:34 . 2012-09-13 09:34 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-13 09:34 . 2012-09-13 09:34 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-09-04 14:36 . 2012-09-04 14:36 27496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys

2012-09-02 14:07 . 2012-09-18 17:54 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Maintenance Service

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-24 13:43 . 2012-03-19 03:17 301920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2012-07-26 01:21 . 2012-02-22 03:25 237408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2012-07-06 13:58 . 2011-02-11 17:38 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 14:05 . 2011-02-11 08:50 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 13:40 . 2011-02-11 17:39 1866112 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-02 17:49 . 2011-02-11 17:39 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-02 17:49 . 2011-02-11 17:38 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-07-02 17:49 . 2011-02-11 17:38 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-02 12:05 . 2011-02-11 17:38 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2012-09-08 15:34 . 2012-09-08 15:30 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-09-04 14:36 1734240 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-09-04 1734240]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify"="c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Spotify\Spotify.exe" [2012-09-03 5576408]

"Spotify Web Helper"="c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-09-03 1193176]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2010-04-03 110696]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2010-04-03 13670504]

"SigmatelSysTrayApp"="c:\program files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe" [2007-05-10 405504]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2008-04-14 110592]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2010-10-29 2498560]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"Ad-Aware Browsing Protection"="c:\documents and settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe" [2011-10-21 198032]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-07-31 2596984]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-09-04 947808]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"ROC_ROC_JULY_P1"="c:\program files\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" [2012-09-04 1022048]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DWQueuedReporting"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2011-07-27 434080]

.

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe [2010-1-15 255536]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\BitTorrent\\BitTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dplaysvr.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Spotify\\spotify.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop

"65533:TCP"= 65533:TCP:Services

"52344:TCP"= 52344:TCP:Services

.

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:\windows\system32\drivers\avgidshx.sys [4/19/2012 4:50 AM 24896]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [1/31/2012 4:46 AM 31952]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2/22/2012 5:25 AM 237408]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [3/19/2012 5:17 AM 301920]

R1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [9/4/2012 4:36 PM 27496]

R1 MpKsl3ef66329;MpKsl3ef66329;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1467E375-9A2D-44B6-9A16-990AC5BCE49E}\MpKsl3ef66329.sys [9/18/2012 8:12 PM 29904]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/14/2012 4:53 AM 193288]

R2 vToolbarUpdater12.2.6;vToolbarUpdater12.2.6;c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe [9/4/2012 4:36 PM 722528]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\avgidsdriverx.sys [12/23/2011 1:32 PM 139856]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\avgidsfilterx.sys [12/23/2011 1:32 PM 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\avgidsshimx.sys [12/23/2011 1:32 PM 17232]

S1 SBRE;SBRE;\??\c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys --> c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [?]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [8/13/2012 3:24 AM 5167736]

S3 9j9f3dytg.sys;9j9f3dytg.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\9j9f3dytg.sys --> c:\windows\system32\drivers\9j9f3dytg.sys [?]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [1/15/2010 2:49 PM 227232]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [9/2/2012 4:07 PM 114144]

.

--- Other Services/Drivers In Memory ---

.

*NewlyCreated* - MPKSL3EF66329

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-436374069-1757981266-1417001333-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-24 13:25]

.

2012-09-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-436374069-1757981266-1417001333-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-24 13:25]

.

2012-09-18 c:\windows\Tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

- c:\program files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe [2012-03-26 15:03]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\aqrzhtzs.default\

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxps://isearch.avg.com/search?cid=%7Bdc0b8a8d-1d14-486d-955a-6b5b3bcb1f0c%7D&mid=3fe74e76ec3147d089c5d15f89c31ecb-4332b9ec30d3b64e88f85b822a5148f8b342352c&ds=AVG&v=12.2.5.32〈=nl&pr=fr&d=2012-06-19%2019%3A20%3A24&sap=ku&q=

.

- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

.

WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)

HKLM-Run-nwiz - nwiz.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-19 11:18

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scanning hidden processes ...

.

scanning hidden autostart entries ...

.

scanning hidden files ...

.

scan completed successfully

hidden files: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-436374069-1757981266-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,2c,11,f6,e4,03,af,d0,4c,97,b9,be,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,2c,11,f6,e4,03,af,d0,4c,97,b9,be,\

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2196)

c:\windows\system32\WININET.dll

c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_x-ww_44262b86\MSVCR80.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Completion time: 2012-09-19 11:21:20

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-19 09:21

.

Pre-Run: 19,157,487,616 bytes free

Post-Run: 19,116,269,568 bytes free

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 1A62143F9CD097AB038164B3584C929F

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\drivers\9j9f3dytg.sys

Driver::

9j9f3dytg.sys

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\aqrzhtzs.default\

FF - prefs.js: keyword.URL -

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.